مدارس از آبان به تدریج بازگشایی می شوند


مدارس از آبان به تدریج بازگشایی می‌شوند

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:

شروع فعالیت آموزشی دانش آموزان از اول مهر به احتمال زیاد به صورت غیرحضوری خواهد بود.

بازگشایی مدارس از آبان با اطمینان از سلامت دانش آموزان آغاز می‌شود و به تدریج گسترش می‌یابد.

حضور دانش آموزان و آموزش به روش‌های متنوع حضوری و غیرحضوری (ترکیبی) انجام می‌شود.

مناطق آموزشی که تراکم دانش‌آموز در آن‌ها کمتر است، کلاس‌های با جمعیت کمتر دارد و امکان فاصله‌گذاری اجتماعی در محیط آموزشی آن‌ها بیشتر است، در اولویت بازگشایی قرار می‌گیرند.

منبع: ایرنا