آموزش «فارسی»، «علوم» و «ریاضی» با کیفیت می شود


آموزش «فارسی»، «علوم» و «ریاضی» با کیفیت می‌شود

 

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: راهبردها و برنامه‌های ارتقای کیفیت آموزش دروس فارسی، علوم و ریاضی مبتنی بر تحلیل نتایج «مطالعات بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان» به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید.

به گزارش ایسنا، محمود امانی طهرانی اظهار کرد: بر اساس سندتحول بنیادین و در اجرای ماده واحده مصوب جلسه ۷۸۵ شورای عالی آموزش و پرورش با عنوان «طراحی و مشارکت در مطالعات ملی، منطقه ای و بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و اجرا و کاربست نتایج آن» راهبرد و رئوس برنامه‌های ارتقای کیفیت آموزش دروس فارسی، علوم و ریاضی در چارچوب برنامه درسی ملی و اهداف دوره های تحصیلی به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید.

امانی افزود: این مصوبه شامل سه راهبرد توانمندسازی معلمان، مبنا قرار دادن استانداردهای ملی و بین المللی برای ارتقای عملکرد درس فارسی، علوم ریاضی و سنجش و نظارت مستمر آن و بسط عدالت آموزشی است.

وی با اشاره به راهبرد توانمندسازی معلمان معطوف به ارتقای ظرفیت‌های آنان در ارائه دروس فارسی، علوم و ریاضی و سنجش دانش موضوعی معلمان به ویژه در موضوعات درسی مربوط، گفت: سازماندهی معلمان به ویژه در دوره ابتدایی متناسب با صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ای آنان و توانمندسازی معلمان در جهت تحقق اهداف برنامه‌های درسی، یکی از محورهای این راهبرد است.

وی با اشاره به راهبرد مبنا قراردادن استانداردهای ملی و بین المللی برای ارتقای عملکرد معلمان در دروس فارسی، علوم ریاضی و سنجش و نظارت مستمر آن ها، گفت: نظارت و ارزشیابی مستمر عملکرد معلمان مبتنی بر شاخص‌های مرتبط با ارتقای کیفیت از قبیل عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان، استفاده بهینه از وقت و زمان آموزش، تدریس مشترک تیمی در کلاس، مشاهده کلاس‌های معلمان دیگر، مشارکت در یادگیری حرفه‌ای مبتنی بر همکاری آنان از جمله راهبردهای ارتقای عملکرد معلمان است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به راهبرد بسط عدالت آموزشی اظهار کرد: این راهبرد دارای ۵ مورد از جمله «اولویت تخصیص منابع به مناطق، مدارس و دانش‌آموزان کم‌برخوردار برای حمایت از خدمات اساسی آموزشی و تغذیه‌ای (تغذیه رایگان دانش آموزان در مدارس و مناطق کم‌برخوردار)»، «تعمیم دوره پیش دبستانی به ویژه در مناطق محروم و دو زبانه»، «طراحی ساز و کارهای ویژه برای ارتقای عملکرد مدارس لازم التوجه از جمله تقویت انگیزه برای مدیران موفق در این مدارس و اولویت بخشی به اختصاص معلمان اثربخش و باکیفیت به کلاس‌ها و دانش آموزان کم پیشرفت»، «شناسایی دانش آموزان کم پیشرفت و تدوین و اجرای برنامه آموزش ترمیمی و جبرانی (مانند فوق برنامه و آموزش در گروه‌های کوچک خارج از ساعت جاری مدرسه)» و «تقویت فرآیندهای ارائه آموزش دروس در مناطق دو زبانه به زبان فارسی» است.

امانی با اشاره به استلزامات اجرایی این مصوبه افزود: هر یک از برنامه‌های فوق الذکر در قالب پروژه با اولویت استان‌ها، مناطق و مدارسی که عملکرد زیر میانگین ملی داشته‌اند توسط سازمان‌ها و معاونت‌های ذیربط با همکاری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تدوین و با اولویت ویژه در برنامه سالانه وزارت آموزش و پرورش در سطوح مختلف سازمانی منظور و اجرا می‌شود.

امانی تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش پایش سالانه از روند اجرای پروژه‌ها را به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه کرده و با استفاده از ظرفیت مراکز علمی نسبت به طراحی و اجرای مطالعات ملی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اقدام کند.

وی گفت: ترمیم و به روز رسانی راهبردها و برنامه‌ها با توجه به نتایج پژوهش‌ها و مطالعات تکمیلی و جدید به صورت مستمر توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش انجام و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، شایان ذکر است؛ این مصوبه پس از تایید رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش اعلام خواهد شد.

منبع: ایسنا