شیوه نامه سفارش و توزیع کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱


شیوه‌نامه سفارش و توزیع کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

 

«شیوه‌نامه سفارش و توزیع کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱» از سوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، در راستای توسعه دولت الکترونیک و به منظور تسهیل دسترسی دانش‌آموزان به کتاب‌های درسی، نظارت نظام‌مند بر فرآیند توزیع مواد آموزشی، ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دوره‌های آموزش ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم وکتاب‌های درسی تکمیلی دوره اول متوسطه ویژه دانش آموزان استعدادهای درخشان و همچنین کتاب‌های درسی دانش آموزان استثنایی از طریق سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی، از سوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، «شیوه‌نامه سفارش و توزیع کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱» به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد.

براساس این شیوه‌نامه؛ ضروری است ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و مناطق ضمن اطلاع رسانی به مدارس نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ با فرض قبولی دانش آموز در سال تحصیلی جاری اقدام کنند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، بدیهی است؛ در صورت عدم موفقیت دانش آموز در پایه فعلی، امکان اصلاح و تغییر سفارش ثبت شده در زمان مقرر وجود خواهد داشت.