یک ماه به سال تحصیلی «اضافه» می شود؟


یک ماه به سال تحصیلی «اضافه» می‌شود؟

 

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش درباره اینکه آیا یک ماه به سال تحصیلی اضافه خواهد شد یا خیر؟ گفت: به استناد قانون مجلس، پایان زمان آموزش برای دانش آموزان آخر اردیبهشت هر سال است اما به منظور غنا بخشی و جبران آموزش پیشنهادشد تا در صورت تصویب،  یک ماه به زمان آموزش اضافه شود که در مرحله  اول  در شورای عالی آموزش وپرورش  مصوب  شد و اگر ستاد ملی کرونا نیز مصوب کند، لازم الاجرا خواهد بود البته بخشنامه  اخیر باز گشایی مدارس هیچ  ارتباطی با این مصوبه ندارد.

به گزارش ایسنا، محمد مهدی کاظمی در برنامه‌ای تلویزیونی باعنوان "چالشهای باز گشایی مدارس" به سوالات ونگرانیهای خانواده ها پاسخ داد و در این باره که خانواده‌ها نگرانند و بخش عمده‌ای از دانش آموزان در مدارس دولتی هستند چرا که شرایط "تهویه" کلاسها مناسب نیست و... لذا چه ضرورتی برای  بازگشایی  وجود  داشت؟  گفت: موضوع "سلامت" دانش آموزان در اهمیت بحث است ودر اختیار ستاد کروناست.

وی برای حل این مشکل به سه اصل مهم بهداشت فردی یعنی استفاده از ماسک، مواد ضدعفونی کننده و واکسن ، بهداشت محیط  ـ گندزدایی- ایزوله کردن هرروز محیط آموزشی و تهویه کلاسها ـ اشاره کرد و افزود: دانش آموزان در بحث رعایت بهداشت فردی باید فرهنگ ساز باشند و به گفته کارشناسان درمانی بهترین راه ممکن جهت پیشگیری از ویروس کرونا استفاده از ماسک است که همه باید ملزم به استفاده از ماسک باشیم.

عضوشورای معاونین وزارت آموزش وپرورش تاکید کرد که «واکسن» از الزامات حضور دانش آموزان در مدارس نیست فقط «ماسک» بزنند.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، وی میانگین تراکم جمعیت در کلاسهای  دوره متوسطه را 18 نفر بیان کرد و با بیان اینکه دردوران کرونا در بحث کیفیت بخشی بامشکل مواجه شدیم، به اهمیت و ضرورت آموزش حضوری در مدارس اشاره کرد وگفت: کشورهای زیادی در جهان آموزش حضوری دارند.