تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمونهای ورودی به دانشگاه ها و موسسات آموزشی در سال 1401


sanjesh.org

1401/03/08-9:24

تاریخ‌های ثبت نام و برگزاری آزمونهای ورودی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی در سال 1401

1400/06/28

 تاریخ‌های ثبت نام و برگزاری  آزمونهای ورودی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی در  سال 1401

 

نام آزمون

تاریخ برگزاری

تاریخ ثبت نام

دکتری (Ph.D)

جمعه 06/12/1400

دوشنبه 01/09/1400 تا دوشنبه 08/09/1400

کارشناسی ارشد ناپیوسته

چهارشنبه 1401/02/28، پنجشنبه 1401/02/29 و جمعه 1401/02/30

سه‌شنبه 1400/09/16 تا سه‌شنبه 1400/09/23

 

سراسری

چهارشنبه 08/04/1401، پنجشنبه 09/04/1401، جمعه 10/04/1401 و شنبه 11/04/1401

یکشنبه 10/11/1400 تا یکشنبه 17/11/1400

 

کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

جمعه 04/06/1401

یکشنبه 1401/03/29 تا یکشنبه 05/04/1401

 

کاردانی نظام جدید (دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات غیرانتفاعی)

جمعه 04/06/1401

سه شنبه 14/04/1401 تا سه شنبه 1401/04/21

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور