اطلاعیه اعلام زمان برگزاری، نحوه دریافت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون سراسری سال 1401


اطلاعیه اعلام زمان برگزاری، نحوه‌ دریافت کارت‌ و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون سراسری‌ سال 1401

 

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون‌ سراسری‌ سال 1401 می‌رساند آزمون عمومی و اختصاصی هر یک از گروه‌های آزمایشی در تاریخ‌های اعلام شده به شرح ذیل در 417 شهرستان و بخش مختلف کشور (به شرح جدول شماره 1 مندرج در ذیل این اطلاعیه)  برگزار خواهد شد.

 

گروه های آزمایشی

تاریخ برگزاری آزمون

هنر

صبح چهارشنبه 1401/04/08

علوم انسانی

صبح پنجشنبه 1401/04/09

علوم ریاضی و فنی

علوم تجربی

صبح جمعه 1401/04/10

زبان های خارجی

صبح شنبه 1401/04/11

 

 

الف- نحوه‌ و زمان پرینت برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون

کارت‌های‌ شرکت در‌ آزمون‌ همه متقاضیان‌ به همراه راهنمای شرکت در آزمون از روز یک شنبه مورخ 1401/04/05 لغایت روز سه‌­شنبه مورخ 1401/04/07 برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. لذا برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به درگاه اطلاع‌رسانی مذکور مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سریال کارت اعتباری ثبت نام (12 رقمی) و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و کدپیگیری ثبت‌نام (16 رقمی) و نام و نام­ خانوادگی، کدملی و سریال شماره شناسنامه یک نسخه پرینت از راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه نمایید. متقاضیانی که در 2 یا 3 گروه آزمایشی متقاضی شده‌اند باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی اصلی، برحسب مورد، نسبت به پرینت کارت گروه آزمایشی دوم و یا گروههای آزمایشی دوم و سوم (گروه­های آزمایشی هنر و زبانهای خارجی) خود نیز اقدام نمایند. برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصرا به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایید. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس­دار و ارائه آن الزامی است. درصورت مشاهده نقص احتمالی در کارت شرکت در آزمون، می‌بایستی "مطابق بند «ب» این اطلاعیه" به حوزه­ های رفع نقص کارت مندرج در جدول شماره 2 (موجود در ذیل همین اطلاعیه) مراجعه نمایید.

یادآوری مهم: چنانچه به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی شوید، لازم است با مراجعه به درگاه سازمان سنجش آموزش کشور و ورود به سیستم پاسخگویی و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده و یا کد پیگیری ثبت­نام اقدام نمایند و به هیچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمایید. این امکان برای متقاضیانی فراهم می­باشد که در سیستم پاسخگویی دارای عضویت باشند. لذا ضرورت دارد متقاضیانی که اطلاعات فوق را مفقود نموده اند با عضویت در این سیستم نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام نمایید.

ب- محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون

محل رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون متقاضیان گروه­های آزمایشی علوم ریاضی و فنی‌، علوم انسانی‌، علوم‌ تجربی‌، هنر و زبانهای ‌خارجی‌ بر مبنای‌ شهرستان‌ انتخابی‌ آنان‌ که‌ در بند 46 تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌، مشخص‌کرده‌اند به‌ شرح‌ جدول شماره‌ 1 و آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره 2 و 3 این اطلاعیه می‌باشد.

ج- درصورت مشاهده مغایرت در مندرجات کارت شرکت در آزمون، متقاضیان لازم است به شرح زیر اقدام نمایند:

1-با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 1، 2، 3، 4 و 13 کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد ضروری است درخواست کتبی خود را به همراه تصویر شناسنامه یا کارت ملی حداکثر تا تاریخ 1401/04/12 از طریق آدرس https://darkhast.sanjesh.org  به سایت سازمان ارسال نماید.

2-داوطلبان نظام سالی واحدی و ترمی واحدی که مشمول اعمال سوابق تحصیلی دیپلم (فارغ‌التحصیلان سال1384 به بعد) و یا پیش‌دانشگاهی (فارغ‌التحصیلان سال1391 به بعد) می‌باشند و همچنین فارغ‌التحصیلان نظام آموزشی جدید (نظام 6،3،3) نسبت به مندرجات کارت شرکت در آزمون در بندهای3،1 ،4 ،7 ،13 ،16 ،17 ،23 ،24 و 25 شامل نام و خانوادگی، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع دیپلم، شماره ملی، کد دانش آموزی و منطقه اخذ دیپلم، عنوان مدرک پیش‌دانشگاهی، منطقه یا ناحیه اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی و کد دانش آموزی مقطع پیش‌دانشگاهی، مغایرتی مشاهده نمودند لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ 1401/04/13 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرک تحصیلی خود مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند.

تبصره: دانش آموزان سال آخر که مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند برای اطلاع از زمان مشاهده سوابق تحصیلی لازم است به اطلاعیه­ ای که در تاریخ 1401/04/21 در درگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر می­شود مراجعه نمایند.

3-داوطلبانی که مشمول اعمال سوابق تحصیلی نمی‌باشند چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 7 ،15 ،16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25 و 28  شامل سال اخذ و نوع دیپلم، سری و سریال شناسنامه، محل تولد، سهمیه، معدل کتبی نهایی دیپلم، محل اخذ مدرک ماقبل دیپلم، محل اخذ مدرک دیپلم، عنوان مدرک پیش دانشگاهی، منطقه یا ناحیه اخذ پیش‌دانشگاهی و وضعیت تحصیلی و اشتغال مغایرتی مشاهده نمودند لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ 1401/04/11 منحصرا به درگاه اینترنتی سازمان سنجش (قسمت ویرایش اطلاعات در کارت ورود به جلسه) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در درگاه نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند.

 4- چنانچه نسبت به اطلاعات مندرج در بندهای الف، ب، ج و د به شرح ذیل معترض می‌باشید ضروری است برای بررسی موضوع صبح ها از ساعت 8:30 الی 12:00 و بعد از ظهرها از ساعت 14:00 الی 18:00 روزهای اعلام شده بر اساس زمان بندی مندرج در جدول ذیل به نماینده سازمان سنجش مستقردر باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 (ذیل همین اطلاعیه) مراجعه نمایند.

 

تاریخ مراجعه متقاضیان به باجه های رفع نقص با توجه به گروه آزمایشی

گروه های آزمایشی

زمان مراجعه به باجه رفع نقص

هنر

روز سه‌شنبه 1401/04/07

علوم انسانی

روزهای سه‌شنبه 1401/04/07 و چهارشنبه 1401/04/08

علوم ریاضی و فنی

علوم تجربی

روزهای چهار‌شنبه 1401/04/08 و پنجشنبه 1401/04/09

زبان های خارجی

پنجشنبه 1401/04/09 و جمعه 1401/04/10

 

الف- مغایرت در بندهای 2، 6، 8،  10،9 و 11 (جنسیت، دین، زبان خارجی امتحانی، معلولیت، بهیاری و نوع سوال انتخابی «مختص داوطلبان دارنده دیپلم علوم و معارف اسلامی در گروه آزمایشی علوم انسانی»)

ب- چنانچه شماره داوطلبی شما چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا می‌باشد. 

ج- چنانچه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس بوده و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله اشتباه عکس، فاقد مهر، عدم وضوح  و ... می‌باشد ضروری است در روزهای اعلام شده با توجه به گروه آزمایشی خود شخصا با همراه داشتن 3 قطعه عکس 4×3 (در سال جاری تهیه شده باشد)، کارت ملی و یا شناسنامه عکسدار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه بر اساس جدول شماره 2 مندرج در ذیل همین اطلاعیه مراجعه نمایید. در غیر این صورت مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد. در صورتی که در این خصوص کارت متقاضی دارای اشکال می‌باشد و تا روز قبل از آزمون نسبت به رفع آن اقدام ننماید مطابق مقررات مربوط به تخلف و تقلب با وی رفتار خواهد شد.

 

د- برای‌ آن‌ دسته‌ از متقاضیانی‌ که‌ یکی‌ از بندهای‌ ردیف‌ 29 (بند معلولیت) تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ را علامتگذاری‌ نموده‌ و پس از استعلام از سازمان بهزیستی معلولیت آنان مورد تایید قرار گرفته است در مقابل‌ عنوان‌ معلولیت‌ در کارت‌ شرکت در آزمون، نوع‌ معلولیت‌ و شدت آن درج‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ متقاضی‌ یکی‌ از بندهای‌ مذکور را علامتگذاری‌ نموده لیکن معلولیت ایشان مورد تایید قرار نگرفته است بند معلولیت وی حذف گردیده‌، لذا لازم‌ است‌ در یکی از روزهای اعلام شده با توجه به گروه آزمایشی خود با همراه داشتن گواهی معلولیت مراتب‌ را سریعا به‌ نماینده ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور مستقر در باجه رفع‌ نقص‌ براساس جدول شماره2 اطلاع‌ دهد تا قبل‌ از برگزاری‌ آزمون‌ وضعیت‌ وی‌ مشخص‌ گردد.

5- چنانچه سهمیه درخواستی متقاضی غیر از سهمیه مناطق می‌باشد و در بند 18 کارت شرکت در آزمون سهمیه مناطق درج گردیده است لازم است متقاضیان استفاده از سهمیه‌های بنیاد شهید و امورایثارگران، رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی و رزمنده متقاضی بسیجی و همچنین همسر و فرزندان آنان جهت اعلام مغایرت و تکمیل اطلاعات مربوط به سهمیه حداکثر تا تاریخ 1401/04/11 منحصرا به قسمت ویرایش اطلاعات در درگاه این سازمان مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در درگاه نسبت به اصلاح و تکمیل موارد اقدام نمایند تا درصورت تایید سهمیه توسط ارگان مربوط، سهمیه برای آنها اعمال گردد. در غیراینصورت با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمی‌باشد. ضمنا تاکید می­گردد متقاضیانی که سهمیه آنان مورد تایید قرار نگرفته است برای اطمینان بیشتر و بررسی وضعیت عدم تایید سهمیه خود (بعد از ویرایش) به ارگانهای ذیربط نیز مراجعه نمایند. در غیر اینصورت با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچ‌گونه اعتراضی قابل قبول نمی‌باشد.

6- آن دسته از داوطلبانی که در زمان ثبت ­نام آزمون موفق به اعمال بند موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور نشده­­ اند، می­توانند در زمان اعلام نتایج اولیه و انتخاب رشته نسبت به اعمال بند فوق اقدام نمایند.

7- داوطلبان گروه آزمایشی هنر در صورت علاقه‌مندی به رشته­ های ذیل به منظور شرکت در آزمون عملی می­بایست نسبت به انتخاب حداکثر دو مجموعه از رشته‌های تحصیلی جدول ذیل (موارد 2 الی 13) و منحصرا به صورت اینترنتی از روز یکشنبه مورخ 1401/04/05 همزمان با پرینت کارت تا روز شنبه مورخ 1401/04/11 از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان اقدام نمایند. با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی مورد نظر در آزمون سراسری سال 1401 به صورت متمرکز و با شرایط خاص صورت می‌پذیرد، داوطلبانی که اقدام به انتخاب 1 مجموعه از مجموعه رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی هنر برای شرکت در آزمون عملی می‌نمایند، می­بایست نسبت به پرداخت مبلغ 2.250.000 (دو میلیون دویست و پنجاه هزار) ریال (معادل دویست و بیست و پنج هزار تومان) بابت هزینه آزمون عملی به صورت اینترنتی به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب، از تاریخ فوق با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی فوق‌الذکر اقدام نمایند. داوطلبان در صورتی که داوطلب و علاقه مند به شرکت در آزمون عملی 2 مجموعه از مجموعه ­های گروه آزمایشی هنر می‌باشند می‌بایست نسبت به پرداخت مبلغ 4.500.000 (چهار میلیون و پانصد هزار) ریال (معادل چهارصد و پنجاه هزار تومان) به صورت اینترنتی اقدام نمایند. عدم پرداخت هزینه آزمون رشته­ های تحصیلی عملی در تاریخ تعیین شده، به منزله عدم امکان پذیرش آنان در این رشته‌ها خواهد بود. داوطلبان لازم است برای اطلاع از جزئیات برگزاری آزمون عملی، زمان پرینت کارت ورود به جلسه و آدرس محل برگزاری آزمون رشته‌های مندرج در جدول ذیل به اطلاعیه‌ای که در روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22 در درگاه اطلاع رسانی این سازمان قرار می‌گیرد، مراجعه نمایند. داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهند بود که اولا نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی در بازه زمانی اعلام شده اقدام نموده و ثانیا در جلسه آزمون گروه آزمایشی هنر که در روز چهارشنبه مورخ 1401/04/08 برگزاری می‌گردد، حاضر باشند.

8- داوطلبان هریک از گروه­های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی در صورت علاقه­ مندی به رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی (ردیف 1 جدول زیر) می­بایست نسبت به انتخاب مورد مربوط منحصرا به صورت اینترنتی همزمان با پرینت کارت از روز یکشنبه مورخ 1401/04/05 تا روز شنبه مورخ 1401/04/11 از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اقدام نمایند و با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در این رشته در آزمون سراسری سال 1401 به صورت متمرکز با شرایط خاص صورت می­پذیرد، داوطلبانی که نسبت به انتخاب مورد مربوط اقدام نموده­اند می­بایست نسبت به پرداخت مبلغ 1.50.000 (یک میلیون و پنجاه هزار) ریال (معادل یکصد و پنج هزار تومان) به صورت اینترنتی به وسیله کارتهای بانکی عضو شتاب اقدام نمایند. ضمنا داوطلبان برای اطلاع از روزهای برگزاری آزمون عملی رشته مذکور به اطلاعیه‌ای که در روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22 در درگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر می‌گردد، مراجعه نمایند. داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهند بود که اولا نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی در بازه زمانی اعلام شده اقدام نموده و ثانیا در جلسه آزمون یکی از گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی که در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 9 و 1401/04/10 برگزاری می‌گردد، حاضر باشند.

رشته­ های شرایط خاص آزمون سراسری سال 1401

 

 

ردیف

عنوان رشته‌ها

1

علوم ورزشی - آموزش تربیت بدنی

2

نقاشی، ارتباط تصویری، طراحی پارچه، طراحی لباس و آموزش هنر

3

طراحی صنعتی

4

ادبیات نمایشی

5

مجسمه‌سازی

6

موسیقی ایرانی

7

موسیقی جهانی

8

کتابت و نگارگری

9

آهنگسازی

10

بازیگری

11

طراحی صحنه

12

نمایش عروسکی

13

عکاسی

 

9- توضیحات لازم درخصوص نحوه اعلام علاقه­ مندی متقاضیان به رشته­ های تحصیلی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه‌ تربیت دبیر شهید رجایی و پردیس­های دانشگاه فرهنگیان، در مرحله اعلام نتایج اولیه و انتخاب رشته (نیمه دوم مرداد ماه) اعلام می­شود.

10- آن دسته از متقاضیان علاقه‌مند به انتخاب رشته‌های تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که پذیرش در آنها به روش با آزمون صورت می‌پذیرد، می‌بایست ضمن شرکت در آزمون، برای اطلاع از نحوه انتخاب رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به اطلاعیه اعلام نتیجه اولیه آزمون سراسری سال 1401 (نیمه دوم مرداد ماه) مندرج در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه نمایند.

د-یادآوری های مهم‌

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس­دار الزامی است.

2- شروع فرآیند برگزاری آزمون صبح­ها راس‌ ساعت‌ 8:00 (هشت) آغاز می­گردد و در حوزه­­های امتحانی راس‌ ساعت‌ 7:30 (هفت و سی) صبح بسته خواهد شد. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن در حوزه­های امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد.

3- هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط‌، لازم است اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس­دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مدادپاکن و یک سنجاق و یا سوزن و همچنین ماسک به همراه داشته‌ باشد.

4- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، هرگونه دستگاه ارتباطی (از قبیل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و ...)، کیف، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیدا خودداری نمایند. بدیهی است که به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند دارای تبعات زیر خواهد بود:

1-4- به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با متقاضیان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری که بخشی از آن در بند «ز» آمده است، رفتار خواهد شد.

2-4- درصورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آنها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسایل، حوزه برگزاری هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

3-4- تاکید می شود همراه داشتن تلفن همراه حتی به صورت خاموش در جلسه آزمون، موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.

5- تعداد کارت شرکت در آزمون قابل دریافت برای داوطلبان با توجه به ثبت­نام آنها در گروه­های آزمایشی به شرح جدول ذیل خواهد بود:

 

ردیف

گروه آزمایشی

تعداد و نوع کارتهایی که می­توانند دریافت کنند

1

علوم تجربی

فقط کارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی

2

علوم ریاضی

فقط کارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی

3

علوم انسانی

فقط کارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی

4

هنر

1- کارت ورود به جلسه گروه آزمایشی هنر

 2- کارت ورود به جلسه یکی گروه­های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی (در صورتی که قبلا در آنها ثبت نام نموده اند)

5

زبان های خارجی

1- کارت ورود به جلسه گروه آزمایشی زبانهای خارجی

 2- کارت ورود به جلسه یکی گروه­های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی (در صورتی که قبلا در آنها ثبت نام نموده اند)

 

تبصره: داوطلبانی که علاوه بر ثبت­ نام در آزمون یکی از گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی، در گروه‌­­های آزمایشی هنر و زبانهای‌ خارجی‌ نیز  ثبت ­نام کردند برای آنها سه‌ کارت‌ شرکت در آزمون (یک‌ کارت‌ مربوط‌ به‌ گروه‌ آزمایشی‌ اصلی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی یا علوم‌ تجربی‌ و یا علوم‌ انسانی‌ و دو کارت‌ دیگر به‌ ترتیب‌ برای‌ گروه‌ هنر و زبانهای‌ خارجی‌) صادر شده‌ است‌.

6- متقاضیان‌ نظام‌ جدید آموزشی 3-3-6 در گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌ که دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی و متقاضیان نظام سالی واحدی/ترمی واحدی که عنوان‌ دیپلم و پیش‌دانشگاهی‌ آنان‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامی‌ (کد 18) است با توجه‌ به‌ انتخاب نوع دفترچه سوالاتی که در بند 38 تقاضانامه‌ مشخص‌ کرده‌اند، در جلسه آزمون به آنها دفترچه عمومی و اختصاصی مورد درخواست تحویل خواهد شد.‌

7- متقاضیان آزمون سراسری سال 1401 با توجه به دارا بودن آخرین مدرک تحصیلی می‌بایست دارای یکی از شرایط باشند:

7-1- دارای دیپلم نظام جدید آموزشی 3-3-6

7-2- دانش آموز نظام جدید آموزشی 3-3-6 (پایه دوازدهم) که تا پایان شهریور ماه (1401/06/31) موفق به اخذ دیپلم می‌شوند.

7-3- دارای گواهی‌نامه پیش دانشگاهی (به تاریخ فارغ‌التحصیلی حداکثر تا 1401/06/31).

7-4- دارای دیپلم چهارساله نظام قدیم آموزش متوسطه.

7-5- دارای مدرک کاردانی و یا بالاتر (به تاریخ فارغ‌التحصیلی حداکثر تا 1401/06/31).

متقاضیانی که موفق به اخذ یکی از مدارک فوق تا تاریخ 1401/06/31 نشوند، در صورت‌ شرکت و قبولی در آزمون‌، قبولی آنان لغو خواهد شد.

تبصره: در صورت قبولی متقاضی در رشته‌هایی که پذیرش آنها از نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 آغاز می‌گردد به شرط دریافت مدارک تحصیلی فوق تا تاریخ 1401/11/30، ثبت‌نام و ادامه تحصیل آنان در رشته قبولی بلامانع خواهد بود.

8- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه­ های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه­ ها دارد، خواهشمند است نسبت به تکمیل نمودن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون سراسری سال 1401 از تاریخ 1401/04/08 لغایت 1401/04/15 بصورت اینترنتی از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اقدام نمائید.

9-داوطلبان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری برای آنها لازم است، حداکثر تا تاریخ 1401/04/16 از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی https://request.sanjesh.org با این سازمان مکاتبه نمایند. درخواست‌های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

ه‍ـ- نکاتی مهم در خصوص دفترچه‌های سوال گروههای آزمایشی پنج‌گانه و شخصی‌سازی آنها:

1- در آزمون سراسری سال 1401 به هر متقاضی در گروههای آزمایشی به شرح جدول ذیل دفترچه سوال عمومی و اختصاصی و پاسخنامه داده می‌شود. این بسته‌ها شخصی سازی شده و مشخصات متقاضیان بر روی پاسخنامه و جلد دفترچه سوالات درج گردیده است.

 

ردیف

آزمون عمومی و اختصاصی

زمان شروع، نوبت، روز و تاریخ آزمون

تعداد

پاسخنامه

دفترچه سؤال

1

گروه آزمایشی هنر

8:30 صبح روزچهارشنبه 1401/04/08

2

2

2

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

8:30 صبح روز پنجشنبه 1401/04/09

3

3

3

گروه آزمایشی علوم انسانی

8:30 صبح روز پنجشنبه 1401/04/09

3

3

4

گروه آزمایشی علوم تجربی *

8:30 صبح روز جمعه  1401/04/10

3

3

5

گروه آزمایشی زبان‌های خارجی

8:30 صبح روز شنبه  1401/04/11

2

2

 

* متقاضیان‌ شرکت در گروه علوم تجربی که دارای گواهینامه‌ دیپلم بهیاری هستند و به حرفه بهیاری اشتغال دارند، لازم است علاوه‌ بر پاسخگویی‌ به‌ سؤالات‌ دفترچه‌‌ شماره 2 و 3، به‌ 35 سؤال‌ درس بهیاری‌ مندرج‌ در دفترچه‌ شماره‌ 4 (دفترچه‌ بهیاری‌) ‌پاسخ ‌دهند.

2- متقاضیانی‌ که‌ معارف آنها غیراسلام و یا زبان‌ خارجی‌ آنان‌ غیرانگلیسی‌ می‌باشد، باید سؤالات‌ مربوط به‌ اقلیت‌های‌ دینی‌ (کلیمی‌، زرتشتی‌ و مسیحی‌) و زبان‌ خارجی ‌غیرانگلیسی‌ (فرانسه، آلمانی، ایتالیایی ‌و یا روسی‌) را پاسخ‌ دهند. سؤالات‌ مربوط برای این دسته از متقاضیان با توجه‌ به‌ شماره‌ داوطلبی‌ آنان‌ شخصی‌سازی شده و به صورت بسته‌های مجزا، در جلسه آزمون همراه با دفترچه سوالات عمومی به آنها تحویل خواهد شد.

3- متقاضیان در تمامی گروههای آزمایشی می‌بایست پاسخ سوالات دفترچه‌های عمومی و اختصاصی را با توجه به جدول فوق در همان پاسخنامه مربوطه علامتگذاری نمایند.

و- دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و الزامات بهداشتی 

انتظار می رود برای حفظ سلامتی خود، سایر داوطلبان و خانواده های محترمتان موارد زیر را مورد توجه و آنها را رعایت نمایید:

۱- زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور یابید. حوزه برگزاری آزمون از ساعت ۶:۳۰ صبح روز برگزاری آزمون آماده حضور شما خواهد بود.

۲- برای پیشگیری از تجمع، حضور خود را به دقایق پایانی موکول ننمایید.

۳- از تردد بی مورد در محل آزمون جدا خودداری نمایید.

۴- هنگام ورود و خروج به حوزه با دیگر داوطلبان فاصله مناسب (حداقل یک متر) را حفظ نمایید.

۵- همراه داشتن ماسک ۳ لایه معمولی (بدون فیلتر) و استفاده صحیح از آن (از بالای بینی تا زیر چانه)، از ابتدای ورود به حوزه برگزاری آزمون تا پایان برگزاری آزمون و خروج از حوزه امتحانی الزامی می‌باشد.

۶- در زمان استقرار در محل صندلی از صحبت کردن با سایر داوطلبان مجاور جدا خودداری نمایید.

۷- از تماس دست ها با چشم، دهان و بینی در حین آزمون جدا خودداری نمایید.

۸- هنگام عطسه یا سرفه کردن از دستمال کاغذی استفاده نمایید. درصورتی که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج استفاده کنید.

۹- در صورت داشتن سئوال ضروری از عوامل اجرایی در طول برگزاری آزمون حتما با رعایت فاصله مناسب و داشتن ماسک اقدام به صحبت نمایید.

۱۰- در پایان آزمون تا زمان اعلام خروج از سالن توسط عوامل اجرایی همچنان بر صندلی خود مستقر باشید. به پیام هایی که حاوی نکات اجرایی و بهداشتی است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش می شود با دقت گوش کرده و به آن عمل کنید.

۱۱- سعی کنید از تماس دست با سطوحی که اغلب لمس می شود نظیر صندلی ها، دستگیره درب ها و شیرآلات سرویس بهداشتی و… خودداری نموده و از دستمال کاغذی استفاده کنید.

12- چنانچه مبتلا به بیماری کرونا هستید در زمان ورود به حوزه برگزاری آزمون، (با ارائه رسید نتیجه آزمایش PCR) مسئولین حوزه را مطلع نمایید تا پیش‌بینی‌های لازم را در این خصوص بعمل آورند.

ز- مواردی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری

ماده 5 - تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی بصورت خاموش) و دستگاههای حافظه‌دار.

ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون متقاضی را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:

1 - ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

2 - تبانی با متقاضیان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.

3 - ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای متقاضی اصلی.

ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.

د - کمک به متقاضی خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.

ه‍- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به متقاضیان یا استفاده غیرمجاز از آنها.

و - هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های متقاضیان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح - خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده 6 - هیات‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:

الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار کتبی با درج در پرونده متقاضی و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب - در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (5): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی متقاضی در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

تبصره - آراء هیات‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.

ماده 7 - در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هیات‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.

ماده 8 - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.

ماده 9 - رسیدگی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیات‌های انتظامی اعضای هیات علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌گردد.

ماده 10 - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.

ماده 11 - چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی متقاضی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تایید هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از متقاضی در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این متقاضی، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیات بدوی می‌باشد.

ماده 12 - هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی متقاضیان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسوول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (6) می‌باشد.

تبصره - در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العموم نیز می‌تواند راسا نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.

ح - نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش و کشور

در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی، داوطلبان می‌توانند سئوال یا درخواست خود را از طریق سامانه پاسخگویی اینترنتی به نشانی https://request.sanjesh.org/، به این سازمان ارسال نمایند. ضمنا داوطلبان درصورت لزوم می‌توانند سئوال یا سئوالات خود را در ساعات اداری با شماره ‌تلفن ‌۴۲۱۶۳  با پیش شماره ۰۲۱ در میان بگذارند.

دریافت فایل جدول شماره 1 – شهرستان و یا بخش محل اجرای آزمون سراسری سال 1401 در قالب PDF

دریافت فایل  جداول شماره 2 و 3 - آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون سراسری 1401 در قالب PDF

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور