اعلام اسامی نفرات برتر پنج گروه ازمایشی ازمون سراسری سال 1401


اعلام اسامی نفرات برتر پنج گروه ازمایشی آزمون سراسری سال 1401

 

 

نفرات برتر کنکور انسانی:

 1. محمد بهرامی
 2. مائده ملکی
 3. سیده مهرناز سیدی
 4. امیرمهدی تبار
 5. پرهام سنکیان
 6. احسان کلاته عربی
 7. حدیث گرجی
 8. سوگند بیگلری
 9. مطهره قربانعلی
 10. علیرضا نصیری

 

نفرات برتر کنکور تجربی:

 1. فرناز حسن زاده
 2. علیرضا دهقانی تفتی
 3. سبا رضایی بروجنی
 4. محمدطه رنجی
 5. نگار هاشم زاده
 6. ارشیا انتظاری ابو خیلی
 7. عالیه میرزایی
 8. رضا نوری
 9. سید علی علوی خوشحال
 10. امیرمهدی امامی

 

نفرات برتر کنکور ریاضی:

 1. سیدحسین سید مهدی جاسبی
 2. امیرپارسا بهرامی
 3. علیرضا ملک حسینی
 4. امیرهمایون شریفی زاده
 5. پوریا غفوری
 6. امیرماهان معصومی
 7. محمدپارسا قادر احمدی
 8. آرمین خسروی
 9. شایان بقائی نژاد
 10. سبحان لطفی

 

نفرات برتر کنکور هنر:

 1. کیاناز شاطریان
 2. شایا قنادان زاده
 3. سبا سلطانی
 4. ملیکا هادی نیا
 5. علیرضا فصیحی نژاد

 

نفرات برتر کنکور زبان تخصصی:

 1. کیارش علیزاده
 2. امیرحسین کیوانی
 3. علیرضا ملک حسینی
 4. نوید یونسی ملردی
 5. سید علیرضا سید شاکری

ر