مهارت های برنامه نویسی وارد محتوای برنامه درسی می شود


مهارت های برنامه‌نویسی وارد محتوای برنامه درسی می شود

مهارت های برنامه نویسی وارد محتوای برنامه درسی می شود

وزیر آموزش و پرورش از ورود مهارت های برنامه نویسی به محتوای برنامه درسی پس از تایید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی خبر داد و گفت که این مهارت از این پس جهت اعطای گواهینامه سنجش صلاحیت معلمی در دانشگاه فرهنگیان مورد سنجش قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، یوسف نوری در صفحه شخصی اش در توییتر نوشت: مهارت های برنامه‌نویسی پس از تایید در سازمان پژوهش وارد محتوای برنامه درسی می‌شود تا دانش‌آموزان را برای زندگی در زیست بوم جدید آماده سازیم.

وی افزود: دانشگاه فرهنگیان نیز موظف شد این مهارت را جزو مهارت های شش‌گانه جهت اعطای گواهینامه صلاحیت معلمی بسنجد.