تغییر محتوای ۱۴ کتاب درسی از سال آینده


مدیرکل دفتر تالیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری خبر داد:

تغییر محتوای ۱۴ کتاب درسی از سال آینده

 

تهران (پانا) - مدیرکل دفتر تالیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری از اعمال تغییراتی در کتب درسی از سال آینده خبر داد.

سیدمهدی باقریان اظهارکرد: محتوای ۱۴ عنوان کتاب درسی از سال آینده تغییر می‌کند؛ ۶ کتاب درسی در دوره ابتدایی و ۸ کتاب درسی در دوره‌های اول و دوم متوسطه تغییرات جزیی و کلی دارند.

وی افزود: کتاب‌ها از حیث جامعه‌شناسی، هویت فرهنگی و جمعیت خانواده تغییراتی دارند، همچنین کتاب‌های فیزیک، شیمی و زیست شناسی تغییراتی از حیث بهسازی فعالیت‌ها و سازماندهی محتوایی خواهند داشت.

باقریان اظهار کرد: از حیث اضافه کردن اسناد لانه جاسوسی نیز در مجموعه کتب مطالعات اجتماعی در دوره متوسطه دوم تغییراتی اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: سعی داریم با اضافه کردن محتوای سواد رسانه ای و موضوعات چندرسانه‌ای، کتابها را از حیث اسناد لانه جاسوسی غنی سازی کنیم.

به گفته مدیرکل دفتر تالیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری، از سال آینده تمام کتاب‌های درسی به رمزینه هوشمند مجهز می‌شوند تا دانش آموزان به صورت عملی و کارگاهی محتواها را یاد بگیرند.