خلاصه نویسی 2


خلاصه نویسی 2

در مقاله‌های قبل درمورد روش مایندمپ یا نقشه ذهن توضیح دادیم که یکی از بروزترین روش‌های خلاصه نویسی در دنیاست. در این بخش میخواهیم با روش های دیگر خلاصه نویسی آشنا شویم. اگر هنوز مقاله شماره 1 را مطالعه نکردید لطفا ابتدا آن را مطالعه فرمایید.

اولین روشی که در این بخش میخواهیم درمورد آن صحبت کنیم روش حاشیه نویسی است.  این کار بعد از مطالعه دقیق جزوه و کتاب، و زدن تست های هر مبحث انجام میشود.

در حاشیه نویسی مفاهیمی که برداشت کردیم و جرقه‌های ذهنی را در قسمت های سفید کتاب یادداشت میکنیم. این کار باید به خلاصه‌ترین حالت ممکن انجام شود و اگر زمانی حجم مطالب بنا به ضرورت زیاد بود از برگه دیگری استفاده کنید و آن را به کتاب بچسبانید. گاهی شما با مطالعه یک بخش یاد بخش دیگری از کتاب میافتید؛ بهتر است این موضوع را در کنار همان بخش به شکل حاشیه نویسی یادداشت کنید و همچنین میتوانید سوالات مهم سال های قبل یا حتی مطالب مهم را به صورت خلاصه و سوالی در حاشیه مطالب یادداشت کنید.

روش دیگر، برجسته سازی است که درآن می‌توانید زیر بخش ها یا دور کلمات مهم را خط بکشید. تشخیص نکات مهم بسیار اهمیت دارد و لازم است از برجسته کردن مطالب غیر مهم پرهیز کنید. در برجسته سازی حداکثر 30 درصد حجم کل مطالب باید انتخاب شود. برجسته سازی باعث میشود شما در زمان مطالعه خیلی فعال‌تر و تیزتر باشید. همچنین میتوانید برای اینکار از رنگ های مختلف استفاده کنید تا همانطور که قبلا در روش مایندمپ به آن اشاره کردیم با فعال شدن دو نیمکره مغز یادگیری عمیق تری داشته باشید.

روش بعدی که در خلاصه نویسی میخواهیم درمورد آن صحبت کنیم فیش نویسی است. با فیش نویسی می‌توانید از وقت های مرده بهتر استفاده کنید و آنها را مرور کنید. مغز انسان مکانیسمی دارد به اسم مکانیسم تداعی معنا. بر اساس این مکانیسم شما با مطالعه و مرور یک نکته کلیدی، مطالب مرتبط و وابسته به آن خود به خود در ذهنتان تداعی خواهد شد. برای فیش نویسی میتوانید برگه های کوچکی مثلا به اندازه یک شانزدهم A4 تهیه کنید و سعی کنید که نکات کلیدی را در یک طرف از ان برگه ها به صورت سوال یادداشت کنید. البته بهتر است که سوالات خیلی واضح نباشند تا برای جواب دادن به انها کمی فکر کنید. مهم ترین کارکرد فیش برای لغات ادبیات، عربی و زبان است. سعی کنید فیش ها را در زمان  های مرده و  فرصت های خالی خود همراه داشته باشید و اگر می‌خواهید خیلی اصولی این کار را انجام دهید بهتر است یک جعبه لایتنر تهیه کنید و با برنامه پیش بروید.