اطلاعیه در مورد تلفن پاسخگویی سازمان سنجش آموزش کشور


اطلاعیه در مورد تلفن پاسخگویی سازمان سنجش آموزش کشور

 برخی از مؤسسات و آموزشگاه‌های کنکور با نزدیک شدن به زمان برگزاری آزمون سراسری اقدام به ارسال و یا تبلیغ شماره تلفن‌هایی جهت ارائه راهنمایی و مشاوره به داوطلبان و خانواده‌های آنان کرده و خود را از طرف سازمان سنجش و یا وابسته به سازمان سنجش معرفی می‌کنند و پس از تماس داوطلبان و یا خانواده‌ها با این مؤسسات مبلغ زیادی بابت این تماس‌ها در صورتحساب تلفن آنها درج می گردد. لذا تاکید می‌شود تنها شماره تلفن جهت پاسخگویی و راهنمایی به داوطلبان و خانواده‌های گرامی آنان در مورد آزمون‌های سراسری شماره تلفن 42163_021 و سامانه پاسخگویی سازمان به آدرس https://request.sanjesh.org  بوده و هیچ شماره تلفن دیگری جهت ارائه راهنمایی و مشاوره به داوطلبان مورد تایید این سازمان نمی‌باشد. سازمان سنجش آموزش کشور به همه داوطلبان عزیز توصیه می‌کند در مواجهه با اینگونه تبلیغات توجه و دقت کافی داشته و فریب القاب و عناوین مرتبط با عنوان این سازمان را نخورند.