تصحیح الکترونیکی آزمون های نهایی خرداد۱۴۰۲ در مراحل پایانی است


رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش:

تصحیح الکترونیکی آزمون‌های نهایی خرداد۱۴۰۲ در مراحل پایانی است

تهران (پانا) - رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اعلام کرد با دستور وزیر آموزش و پرورش در جلسه روز دوشنبه ۵ تیر ماه شورای معاونین، مقرر شد جبران خدمات مصححان با افزایش ۲۵ درصدی تا پیش از شروع سال تحصیلی جدید پرداخت شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محسن زارعی گفت: تصحیح الکترونیکی پاسخبرگ‌های آزمون نهایی خرداد ۱۴۰۲ به صورت کشوری و بر اساس راهنمای تصحیح مورد تایید دبیرخانه راهبری کشوری دروس و گروه‌های آموزشی در حال انجام است.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش تصریح کرد: در روش تصحیح الکترونیکی، پاسخبرگ‌ها بدون مشخصات دانش آموزان توسط دو مصحح و به صورت کاملا مستقل تصحیح می‌شوند، و هویت پاسخ دهندگان برای مصححان قابل شناسایی نیست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: پس از ثبت نمرات توسط مصححان اول و دوم اگر اختلاف نتیجه کمتر از یک نمره باشد، سامانه به صورت خودکار میانیگین نمرات اعلام شده توسط مصحح اول و دوم را با گرد کردن به نفع شرکت کننده(رو به بالا) به عنوان نمره نهایی ثبت می‌کند و اگر این اختلاف بیش از یک نمره باشد، سئوالات مورد اختلاف نظر با نمایش نمرات ثبت شده توسط دو مصحح قبلی به مصحح سوم ارجاع می‌شود.

زارعی گفت: اگر این اختلاف بیش از سه نمره باشد برای بازبینی به گروه‌های آموزشی ارجاع داده می‌شود و در صورت تایید، یکی از نمرات در سامانه ثبت می‌شود و در صورت عدم تایید، نمره اعلام شده توسط سه مصحح قبلی حذف و پاسخبرگ بار دیگر به چرخه تصحیح باز می‌گردد.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در پایان گفت: گزارش‌های جاری نشانگر پیشرفت کار و تصحیح نزدیک به ۹۰ درصد از کل پاسخبرگ‌های شرکت کنندگان در آزمون نهایی خرداد ماه سال جاری است.