تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ تمامی تغییرات کنکور ۱۴۰۳ به داوطلبان اعلام می شود


تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ تمامی تغییرات کنکور ۱۴۰۳ به داوطلبان اعلام می شود

🔹 پورعباس، رئیس سازمان سنجش  

💢 کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ در اردیبهشت و تیرماه ۱۴۰۳ برگزار می شود. یک شورای سنجش و پذیرش دانشجو وجود دارد که این شورا تمامی امور مربوط به سنجش، آزمون، بودجه بندی سوال را تعیین می کند. طبق قانون تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ این شورا موظف است که تمامی تغییرات کنکور ۱۴۰۳ را به داوطلبان اعلام کنند. بعد از این تاریخ تغییری را نمی پذیریم

 

💢 الان آنچه ملاک عمل است مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. برگزاری دو آزمون در اردیبهشت و تیرماه، برگزاری آزمون تخصصی و اخذ نمرات دروس عمومی از سوابق تحصیلی و تاثیر ۳۲ درصدی دروس عمومی به صورت قطعی، مشخص است.