چرا تست زنی جای آزمون آزمایشی را نمی گیرد؟


چرا تست زنی جای آزمون آزمایشی را نمی گیرد؟

شاید برای شما جای سوال باشد آیا می توان به جای اینکه در آزمون های آزمایشی شرکت کرد، بصورت فردی تست بزنیم و خودمان را برای کنکور آماده کنیم؟ ما در این مطلب سعی خواهیم کرد که صادقانه به این پرسش شما پاسخ دهیم و بگوییم که چرا تست زنی جای آزمون آزمایشی را نمی گیرد؟!

مواجهه با سوال تستی و چالش ذهنی:

تست زنی  در منزل

آزمون آزمایشی

دارد

دارد

 

شما هم در آزمون و هم در تست زنی دچار چالش ذهنی برای آموخته های قبلی قرار می گیرید و این برای شما بسیار مفید است.

عدد تراز:

تست زنی  در منزل

آزمون آزمایشی

ندارد

دارد

 

مواردی که در نمره تراز شما بسیار تاثیرگذار است شامل نمره خام یا درصد شما، فاصله نمره شما تا میانگین نمره خام کل شرکت کنندگان در آن درس و نمره نفر اول و چندین متغیر دیگر که شرح آن در این مطلب نمی گنجد. در تست زنی شخصی، دسترسی به این عدد، محال است. تراز با حضور رقبای اصلی شما معنی پیدا می کند و حتما می دانید که مبنای رتبه بندی در کنکور اصلی همین عدد تراز است. خوشبختانه  این عدد در آزمون های آزمایشی بخاطر حضور اکثر رقبای شما به تراز کنکور بسیار نزدیک است.

امکان مواجهه با کسانی که قرار است در همین کنکور با آنها رقابت کنید:

تست زنی  در منزل

آزمون آزمایشی

ندارد

دارد

 

یک قیاس مع الفارق! شما با یک تست زنی ساده در منزل و مقایسه درصدهای خود با کارنامه های قبول شدگان کنکور سال قبل، نمی توانید خود را مقایسه کنید. صاحبان این کارنامه ها در کنکور پیش رو حضور ندارند!! شما قرار است در کنکور بعدی با آدم های جدید و با سطوح علمی متفاوت و غیرقابل پیش بینی رقابت کنید. قطعا در آزمون آزمایشی بخاطر حضور همین آدم های جدید، شرایط در کنکور قابل پیش بینی خواهد بود...

آشنایی و عادت به فضای روز کنکور:

تست زنی  در منزل

آزمون آزمایشی

ندارد

دارد

 

حال و هوای روز کنکور با تست زنی روی زمین یا روی مبل در منزل تجربه نمی شود. بسیاری از داوطلبان در روز کنکور بخاطر دیدن سایرین و فضای سنگین آزمون،  استرسی مهار نشدنی دریافت می کنند و همین باعث می شود بسیاری از آموخته های خود را علی رغم تسلط قبلی، در همان لحظه فراموش کنند. مطمئنا این اتفاق با شرکت چند باره در آزمون های کشوری تمرین می شود و کنکور برای شما یک اتفاق تکراری و بدون استرس خواهد بود.

جلوگیری از بروز اشتباهات پیش پا افتاده:

تست زنی  در منزل

آزمون آزمایشی

ندارد

دارد

 

شاید در حین تست زنی در منزل این اتفاقات نیفتد ولی بسیاری از داوطلبان در روز کنکور بخاطر همان استرسی که در بالا گفته شد، اشتباهاتی فاحش و جبران ناپذیر انجام می دهند. مثلا گزینه ها را جابجا علامت می زنند و یا یک سوال یا حتی یک برگه نادیده گرفته می شود و بسیار اتفاقات عجیب و غریب دیگر. قطعا با شرکت چند باره در آزمون های کشوری، این اتفاقات به حداقل ممکن می رسد.

سوالات غیرتکراری، استاندارد و همگن طبق کنکور سه سال اخیر:

تست زنی  در منزل

آزمون آزمایشی

ندارد

دارد

 

 در تست زنی در منزل از یک کتاب تست، سوالات متوالی در آن کتاب از نظر سختی و آسانی همگن نیستند. ممکن است در حین تست زنی در منزل چندین سوال سخت پشت سرهم برای شما قرار گیرد و درصد شما بصورت کاذب پایین بیاید و بالعکس. اما در آزمون های آزمایشی سوالات را بصورت سخت، آسان، متوسط درجه بندی کرده و بر اساس کنکور سه سال اخیر، آمار و تعداد این سوالات فراوری می کنیم تا درصد دروس برای شرکت کنندگان شبیه به درصدی باشد که در کنکور کسب می کنند.

 

تست زنی در چند درس بصورت همزمان:

تست زنی  در منزل

آزمون آزمایشی

ندارد

دارد

 

داوطلبان اکثر مواقع در منزل فقط برای یک درس تمرین تست زنی می کنند. این در حالی است که بخاطر تمرکز فرد بر روی یک فصل یا یک درس، درصدی غیرواقعی نسبت به کنکور بدست خواهد آمد. فراموش نکنید دفترچه سوالات کنکور تشکیل شده است از سوالاتی از چندین فصل و از چند درس بصورت همزمان! .

عادت کردن به فشار ذهنی برای حداقل 2 ساعت:

آزمون آزمایشی

تست زنی  در منزل

دارد

ندارد

 

 اکثر داوطلبان در طول تست زنی در منزل، مدت زمان کمتری نسبت به کنکور را بصورت ممتد تست زنی می کنند. طبیعتا ذهن در این زمان های کوتاه آمادگی بیشتری دارد. آیا تا بحال به این فکر کرده اید که ذهن شما در روز کنکور 160 دقیقه بصورت ممتد و بی امان تحت فشار قرار می گیرد! این فشار ذهنی با این طول زمان را چندبار تجربه کرده اید؟!

با آرزوی موفقیت برای تمامی داوطلبان و دانش آموزان در سراسر کشور.

 

گردآوری: محسن عبدالمحمدی