خبر خوش کنکوری برای دانش آموزان مدارس دولتی


خبر خوش کنکوری برای دانش‌آموزان مدارس دولتی

معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی از تشکیل میز تقویت مدارس دولتی در شورا خبر داد و گفت: میز تقویت مدارس دولتی در حال کار کارشناسی برای تدوین یک بسته سیاستی کامل در این زمینه است.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، آماری که از قبولی‌های آزمون سراسری در سال‌های گذشته به میزان دهک‌های اقتصادی و نوع مدرسه دانش‌آموزان شنیده می‌شود، آمار جالبی نیست به طوریکه براساس آمار ۸۰ درصد قبول شدگان زیر سه هزار از قبول شدگان دهک هفتم به بالا بوده‌اند که بیشتر آن‌ها هم مربوط به دهک دهم و نهم هستند.

همچنین براساس آمار آزمون سراسری ۱۴۰۰، مدارس استعداد درخشان در کنکور حدودا ۳۷ درصد قبولی داده‌اند، نمونه دولتی ۲۲ درصد، غیردولتی ۱۹ درصد، دولتی عادی ۱۲ درصد، هیات امنایی ۵ درصد و شاهد ۲ درصد قبولی در کنکور داشته‌اند.

سیدجلال موسوی معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس با بیان اینکه براساس فرمایش مقام معظم رهبری یک میز تقویت مدارس دولتی در شورایعالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است، گفت: با توجه به اینکه مدارس غیردولتی درصد قبولی بالاتری در کنکور دارند، شورا در این زمینه برنامه ای برای تقویت مدارس دولتی دارد، ما میخواهیم عدالت کامل محقق شود براین اساس حدود دوماه است که با تاکید دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی یک میز در شورا تشکیل شده که میز تقویت مدارس دولتی است.

وی افزود: اگر این میز بتواند کار کارشناسی کامل انجام دهد امیدوارم دغدغه‌ای که از سالیان پیش برای تقویت مدارس دولتی داشته‌ایم رفع شود.

موسوی اظهار داشت: در حال حاضر دبیر میز مشخص شده و تیمی تشکیل شده است که کار کارشناسی را آغاز کرده‌اند و امیدواریم امسال بتوانیم یک بسته سیاستی برای این میز داشته باشیم.