پیش ثبت نام پایه دهم مدارس شاهد فعال شد


پیش ثبت‌نام پایه دهم مدارس شاهد فعال شد

تهران (پانا) - پیش ثبت‌نام پایه دهم مدارس شاهد در سامانه my.medu.ir فعال شده است.

پیش ثبت‌نام مدارس شاهد در پایه دهم فعال شد و دانش‌آموزان با ورود به پنجره واحد خدمات آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir می‌توانند با انتخاب نقش دانش‌آموز و وارد کردن اطلاعات هویتی خود، گزینه پیش ثبت‌نام را انتخاب کرده و برای پیش ثبت‌نام در پایه دهم مدارس شاهد اقدام کنند.

به طور کلی ثبت‌نام پایه دهم مدارس شاهد از زمان اعلام نتایج هدایت تحصیلی دانش‌آموزان، به مدت ۲۰ روز تنظیم می‌شود.

اولیای دانش‌آموزان در موعد مقرر جهت پیش‌ ثبت‌نام به سامانه مراجعه کرده و فرم الکترونیکی پیش ثبت‌نام را تکمیل کنند.

حضور حداقل یک ولی یا سرپرست جهت ارائه اصل مدارک ثبت شده در سامانه هنگام ثبت‌نام حضوری الزامی است.

مسئولیت تطبیق و تایید نهایی مدارک دریافتی از اولیاء بر عهده مدیر مدرسه است. در صورت نقص مدارک ولی دانش‌آموز می‌تواند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام نسبت به رفع نقص و تحویل مدارک به مسئول مربوط اقدام کند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور هیچ‌گونه مدرک یا ادعایی پذیرفته نخواهد شد و پیش‌ ثبت‌نام کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود.

از بین متقاضیان پیش‌ ثبت‌نام دانش‌آموزان ورودی جدید، اسامی دانش‌آموزان به میزان دو برابر ظرفیت کلاس (اصلی) و (ذخیره) از طریق سامانه به مدیر مدرسه اعلام می‌شود. مدیران مدارس شاهد پس از دریافت اسامی موظف‌اند از طریق سیستم پیامکی نسبت به اطلاع‌رسانی به والدین اقدام کنند.

مدیران مدارس شاهد موظف‌اند پس از تطبیق مدارک دانش‌آموزان با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه نسبت به تائید اولیه ثبت‌نام دانش‌آموزان پذیرفته شده اقدام کنند.

شرکت تمام دانش‌آموزان به جز پایه اول ابتدایی در ارزشیابی آغازین و کلاس‌های پیش‌نیاز در شهریور ماه الزامی است.

قبولی خردادماه در پایه نهم با نمره سالانه ۱۵ در تمامی دروس و معدل سالانه حداقل ۱۷ شرط علمی ثبت‌نام و ادامه تحصیل دانش‌آموزان در پایه دهم مدارس شاهد است.

شرایط علمی ثبت‌نام و ادامه تحصیل دانش‌آموزان طرح شاهد

- ثبت‌نام دانش‌آموزان طرح شاهد پس از ورود به پیش ثبت‌نام قطعی است. این دسته از دانش‌آموزان برای ثبت‌نام در پایه دهم باید شرایط ورود به شاخه و رشته مورد نظر را بر اساس نمون‌برگ هدایت تحصیلی کسب کنند.

- مدیر مدرسه موظف است نسبت به رفع ضعف درسی دانش‌آموزان طرح شاهد و فرزندان جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد در طی سال تحصیلی اقدام کند.

- مدیر مدرسه شاهد موظف است آخرین وضعیت تحصیلی - تربیتی دانش‌آموزان شاهد را به تناوب طی سال تحصیلی به همراه گزارش اقدامات انجام شده به ستاد اجرایی شاهد منطقه اعلام کند. ستاد مذکور با توجه به گزارش‌های ارائه شده جهت ارتقای وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان اتخاذ تصمیم می‌کند.

-ثبت‌نام و ادامه تحصیل دانش‌آموزان جانباز مانند دانش‌آموزان طرح شاهد است.

_ثبت‌نام دانش‌آموزان طرح شاهد پس از ثبت اطلاعات در سامانه در موعد مقرر با ارائه مدارک توسط اولیاء به مدرسه قطعی محسوب می‌شود.

به استناد تبصره یک ماده واحده مصوب جسه ۴۴۱ مورخ ۷۸/۲/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی هزینه‌های ناشی از اجرای فوق برنامه‌های آموزشی و پرورشی و سایر هزینه‌های خاص این مدارس از طریق مشارکت اولیای دانش‌آموزان و بنیاد شهید امور ایثارگران با پرداخت کمک سرانه تامین می‌شود.

حداقل مبلغ کمک سرانه مشارکت اولیای دانش‌آموزان غیر طرح شاهد در دوره دوم متوسطه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر مبلغ سه میلیون تومان است.
این رقم برای هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش حداقل یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

ستاد اجرایی شاهد استان با توجه به موقعیت اقتصادی فرهنگی و اجتماعی مناطق تابعه مشارکت مالی دانش‌آموزان غیر طرح شاهد را برای هر یک از مدارس شاهد به صورت جداگانه تعیین و به ستادهای اجرایی شاهد مناطق ذی‌ربط ابلاغ می‌کنند. نظر به اینکه وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی براساس اجرای تمام برنامه‌های آموزشی و پرورشی رسمی و مکمل، کلاس‌های پیش‌نیاز و دو ساعت تقویتی مدارس شاهد تعیین می‌شود لذا دریافت وجه اضافی بابت اجرای برنامه‌های مذکور مجاز نبوده و مسئولیت آن برعهده مدیر مدرسه است.

- اولیاء موظف‌اند در زمان ثبت‌نام قطعی کمک سرانه مشارکت دانش‌آموزان را به صورت نقدی یا اقساط با نظر مدیر مدرسه پرداخت کنند.

- هزینه سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان مطابق دستورالعمل‌های مربوط و با تصویب انجمن اولیاء و مربیان منطقه تعیین و به صورت جداگانه دریافت می‌شود.

- دریافت هزینه کلاس‌های آمادگی کنکور منوط به تایید برنامه مدرسه توسط ستاد اجرایی شاهد منطقه و صدور مجوز کتبی ستاد اجرایی شاهد استان است و دریافت این قبیل هزینه‌ها در زمان ثبت‌نام ممنوع است.

- هرگونه برنامه آموزشی و پرورشی خارج از برنامه هفتگی مدارس شاهد فوق‌برنامه محسوب می‌شود و نیاز به اخذ مجوز از مراجع مربوطه و تائید ستاد اجرایی شاهد شهرستان منطقه ناحیه دارد.

- مدیر مدرسه مجاز است تا سقف پنج درصد از سرجمع وجوه دریافتی از اولیای دانش‌آموزان غیر طرح شاهد را به عنوان تخفیف بر حسب تمکن مالی اولیای دانش‌آموزان لحاظ کند.

میزان مشارکت مالی دانش‌آموزان طرح شاهد (فرزند شهید و جانباز ۷۰ درصد و بالاتر) در دوره دوم متوسطه یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان و در دوره هنرستان‌های فنی‌حرفه‌ای و کاردانش یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران تامین و پرداخت می‌شود.

کمک سرانه فرزندان آزادگان و جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد معادل ۷۵ درصد ارقام تعیین شده برای دانش‌آموزان طرح شاهد توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و مابقی آن به عنوان سهم مشارکت توسط اولیای آنان پرداخت می‌شود.