ثبت نام و انتخاب واحد دانشگاه آزاد آغاز شد


ثبت‌نام و انتخاب واحد دانشگاه آزاد آغاز شد

ثبت‌نام و انتخاب واحد رشته‌های پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از امروز آغاز شد.‌

به گزارش ایسنا، بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت‌نام و انتخاب واحد رشته‌های پزشکی و غیر پزشکی از امروز ۸ شهریور آغاز می‌شود و تا ۲۳ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

آغاز کلاس‌های رشته‌های غیرپزشکی نیز از تاریخ ۲۵ شهریور ماه خواهد بود و تا تاریخ ۱۴ دی ماه پایان خواهد یافت. کلاس‌های رشته‌های پزشکی نیز از تاریخ ۲۵ شهریور آغاز می‌شود و تا ۲۱ دی ماه ادامه خواهد داشت. 

همچنین، مهلت حذف و اضافه رشته‌های پزشکی و غیر پزشکی از تاریخ ۱ مهر تا ۶ مهر ماه خواهد بود. 

مهلت برگزاری امتحانات پایان ترم رشته‌های غیرپزشکی از تاریخ ۱۶ دی تا ۲۸ دی ماه خواهد بود. امتحانات رشته‌های پزشکی نیز ۲۳ دی ماه آغاز خواهد داشت و در تاریخ ۴ بهمن ماه پایان خواهد یافت.‌