نتایج آزمون های نهایی شهریور اعلام شد


نتایج‌ آزمون‌های نهایی شهریور اعلام شد

تهران (پانا) - مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش نمرات آزمون‌های نهایی شهریور ‌۱۴۰۲ را اعلام کرد.

‌شرکت‌کنندگان آزمون نهایی شهریور ‌۱۴۰۲‌ می‌توانند هم‌اکنون نمرات آزمون‌های نهایی شهریور را از طریق سامانه my.medu.ir ‌مشاهده کنند.

شرکت‌کنندگان درصورت درخواست رسیدگی مجدد (اعتراض به نمره)، ضمن توجه به نکات مندرج در زیر کارنامه، می‌توانند ‌حداکثر تا روز پنجشنبه ‌۱۴۰۲/۶/۲۳، درخواست خود را در سامانه my.medu.ir ثبت کنند.

‌‌شرکت‌کنندگان داخل کشور و دانش‌آموزان و داوطلبان آزاد مدارس ایرانی خارج از کشور‌ که موفق به دریافت نمره از سامانه نمی‌شوند در روز چهارشنبه ‌۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ضمن مراجعه به مدرسه محل ثبت‌نام/ تحصیل، کارنامه خود را دریافت و در صورت نیاز، درخواست رسیدگی مجدد (اعتراض به نمره) را همزمان به مدرسه تحویل دهند.

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اعلام کرد که ‌بررسی مجدد پاسخ‌برگ‌ها در سامانه و با توزیع بین مصححان کشوری انجام می‌شود و ممکن است نتیجه آن بدون تغییر در نمره، با افزایش ‌یا کاهش نمره باشد‌.