منابع کنکور سراسری 1403 اعلام شد


فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 1403

رشته تجربی

عنوان درس

کد کتاب

مقطع تحصیلی

سال چاپ

زمین شناسی

۱۱۱۲۳۷

یازدهم

1401

ریاضی ( 1 )

110211

دهم

1400

ریاضی ( 2 )

111211

یازدهم

1401

ریاضی ( 3 )

112211

دوازدهم

1402

زیست شناسی ( 1 )

110216

دهم

1400

زیست شناسی ( 2 )

111216

یازدهم

1401

زیست شناسی ( 3 )

112216

دوازدهم

1402

فیزیک ( 1 )

110214

دهم

1400

فیزیک ( 2 )

111244

یازدهم

1401

فیزیک ( 3 )

112244

دوازدهم

1402

شیمی ( 1 )

110210

دهم

1400

شیمی ( 2 )

11210

یازدهم

1401

شیمی ( 3 )

112210

دوازدهم

1402

رشته ریاضی

عنوان درس

کد کتاب

مقطع تحصیلی

سال چاپ

هندسه (۱)

۱۱۰۲۱۳

دهم

۱۴۰۰

هندسه (۲)

۱۱۱۲۱۳

یازدهم

۱۴۰۱

هندسه (۳)

۱۱۲۲۱۳

دوازدهم

۱۴۰۲

آمار و احتمال

۱۱۱۲۱۵

یازدهم

۱۴۰۱

حسابان (۱)

۱۱۱۲۱۴

یازدهم

۱۴۰۱

حسابان (۲)

۱۱۲۲۱۴

دوازدهم

۱۴۰۲

ریاضیات گسسته

۱۱۲۲۱۵

دوازدهم

۱۴۰۲

فیزیک (۱)

۱۱۰۲۰۹

دهم

۱۴۰۰

فیزیک (۲)

۱۱۱۲۰۹

یازدهم

۱۴۰۱

فیزیک (۳)

۱۱۲۲۰۹

دوازدهم

۱۴۰۲

شیمی (۱)

۱۱۰۲۱۰

دهم

۱۴۰۰

شیمی (۲)

۱۱۱۲۱۰

یازدهم

۱۴۰۱

شیمی (۳)

۱۱۲۲۱۰

دوازدهم

۱۴۰۲

رشته انسانی

عنوان درس

کد کتاب

مقطع تحصیلی

سال چاپ

ریاضی و آمار (۱)

۱۱۰۲۱۲

دهم

۱۴۰۰

ریاضی و آمار (۲)

۱۱۱۲۱۲

یازدهم

۱۴۰۱

ریاضی و آمار (۳)

۱۱۲۲۱۲

دوازدهم

۱۴۰۲

اقتصاد

۱۱۰۲۲۱

دهم

۱۴۰۰

علوم و فنون ادبی (۱)

۱۱۰۲۰۳

دهم

۱۴۰۰

علوم و فنون ادبی (۲)

۱۱۱۲۰۳

یازدهم

۱۴۰۱

علوم و فنون ادبی (۳)

۱۱۲۲۰۳

دوازدهم

۱۴۰۲

عربی، زبان قرآن (۱)

۱۱۰۲۰۷

دهم

۱۴۰۰

عربی، زبان قرآن (۲)

۱۱۱۲۰۷

یازدهم

۱۴۰۱

عربی، زبان قرآن (۳)

۱۱۲۲۰۷

دوازدهم

۱۴۰۲

تاریخ (۱)

۱۱۰۲۱۹

دهم

۱۴۰۰

تاریخ (۲)

۱۱۱۲۳۳

یازدهم

۱۴۰۱

تاریخ (۳)

۱۱۲۲۱۹

دوازدهم

۱۴۰۲

جغرافیای ایران

۱۱۰۲۱۸

دهم

۱۴۰۰

جغرافیای (۲)

۱۱۱۲۱۸

یازدهم

۱۴۰۱

جغرافیای (۳) کاربردی

۱۱۲۲۱۸

دوازدهم

۱۴۰۲

جامعه شناسی (۱)

۱۱۰۲۲۰

دهم

۱۴۰۰

جامعه شناسی (۲)

۱۱۱۲۲۲

یازدهم

۱۴۰۱

جامعه شناسی (۳)

۱۱۲۲۲۲

دوازدهم

۱۴۰۲

فلسفه

۱۱۱۲۲۶

یازدهم

۱۴۰۱

فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)

۱۱۲۲۲۶

دوازدهم

۱۴۰۲

منطق

۱۱۰۲۲۳

دهم

۱۴۰۰

روان شناسی

۱۱۱۲۲۴

یازدهم

۱۴۰۱