مجموعه کتاب های درسی زبان فارسی صد سال گذشته رونمایی شد


مجموعه کتاب‌های درسی زبان ‌فارسی صد سال گذشته رونمایی شد

تهران (پانا) - به‌منظور تسهیل کار پژوهشگران و دسترسی آسان به منابع، مجموعه‌ای از ۱۳۱ عنوان کتاب درسی زبان و ادب فارسی که با عنوان «گنجینۀ کتاب‌های درسی زبان و ادبیات فارسی» گردآوری شده، بر روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی بارگذاری شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی‌ از فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در طرح‌ پژوهشی «کتاب‌شناسی کتاب‌های درسی زبان و ادب فارسی مدارس از ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ شمسی» که فرناز صادقی، عضو هیات علمی و پژوهشگر گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی اجرای آن را برعهده داشته است؛ کتاب‌های درسی زبان و ادبیات فارسی صد سال گذشتۀ همۀ پایه‌های تحصیلی گردآوری شده است و نسخۀ الکترونیک این آثار برای بهره‌برداری پژوهشگران و علاقه‌مندان بر روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در دسترس قرار گرفته است.

فرناز صادقی بیش از هفت‌ سال صرف گرد‌آوری این مجموعه کرده است. این گنجینه شامل کتاب‌های درسی زبان و ادبیات فارسی همۀ مقاطع تحصیلی مدارس است. برخی از این کتاب‌ها را استادان و علاقه‌مندان، به گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان اهدا کرده‌اند. از چاپ برخی از این کتاب‌ها بیش از یک سدۀ گذشته است. قدیمی‌ترین کتاب‌های این مجموعۀ متعلق به دورۀ مکتبخانه است که از روی اسکن این کتاب‌ها (اهدایی دکتر حسن ذوالفقاری) چاپ شده است.

برخی از کتاب‌های این مجموعه چاپ سنگی هستند. برخی از کتاب‌ها نیز به قلم استادانی چون ناصرالدین زرین‌کلک،‌ نورالدین زرین‌کلک، محمد سلحشور، جواد شریفی صالحی، محمد احصایی، احمد میرخانی، حسین میرخانی،‌ احمد نجفی زنجانی و… کتابت شده‌اند.

‌انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در آیندۀ نزدیک پژوهش‌های فرناز صادقی را دربارۀ کتاب‌های درسی در قالب کتاب‌ منتشر خواهد کرد.