میز دانشجو| جزئیات تحصیل همزمان در 2 رشته


میز دانشجو| جزئیات تحصیل همزمان در 2 رشته

میز دانشجو در این قسمت به تشریح امکان تحصیل همزمان در 2 رشته نیز می‌پردازد.

گروه دانشگاه خبرگزاری فارس ـ  امکان تحصیل همزمان در دو رشته از مسائلی است که ذهن دانشجویان را به خود مشغول کرده و میز دانشجو در این قسمت به  تشریح امکان تحصیل همزمان در دو رشته نیز می‌پردازد.

دانشجویان می‌تواند تحصیل همزمان در دو  رشته دانشگاهی را داشته باشد. تحصیل همزمان در دو رشته دانشگاهی دارای شرایط و ضوابطی است، شرایط تحصیل همزمان در دو رشته دانشگاهی طبق بیانیه ای که اعلام شده است، امکان پذیر است و شرایط تحصیل در دانشگاه روزانه، آزاد و پیام نور متفاوت است.

* شرایط تحصیل همزمان در دو رشته دانشگاهی

برخی از دانشجویان دانشگاه آزاد، پیام نور، استعداد های درخشان و ممتاز در صورت داشتن شرایط لازم می توانند به تحصیل در دو رشته به صورت همزمان بپردازند.

برای دانشجویان دوره روزانه امکان تحصیل در رشته دوم زمانی امکان پذیر است که رشته انتخابی متعلق به دانشگاه پیام نور باشد.

* تحصیل همزمان در دو رشته دانشگاهی

۱- طبق آیین نامه موجود در سایت وزارت علوم، تحصیل همزمان در ۲ رشته دانشگاهی مخصوص دانشجویان استعدادهای درخشان دوره کارشناسی است:

بر اساس ماده ۲ این آیین نامه، دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته که حداقل دو نیم سال و حداکثر چهار نیم سال تحصیلی خود را با حداقل میانگین کل هفده گذرانده و دارای یکی از ویژگی های زیر باشند مجازند علاوه بر رشته تحصیلی خود، به طور همزمان در یکی از رشته های کارشناسی دانشگاه های کشور به تحصیل ادامه دهند.

به این معنی که قبول شدگان آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها  در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته که نمره کل آزمونشان به تایید سازمان سنجش و آموزش کشور، ۲.۵ انحراف معیار از میانگین نمره های شرکت کنندگان در گروه آزمایشی  دوم  بیشتر باشند.

۲- همچنین دارندگان مدال طلای کشوری از المپیاد های  علمی و دانش آموزی، با تایید وزارت آموزش و پرورش

برگزیدگان رتبه اول جشنواره های خوارزمی و رازی در مرحله ی کشوری  که به تایید دبیرخانه هر یک از جشنواره های اعلام شده رسیده باشند و دانشجویانی که بنا به دستور العمل مصوب دانشگاه ها دارای ویژگی های استعداد های درخشان  هستند.

۳- از سوی دیگر طبق تبصره یک این ماده، اولیت انتخاب رشته دوم با رشته های گروه های علوم انسانی، هنر و علوم پایه و رشته های مکمل رشته اول و موجود در دانشگاه محل تحصیل دانشجو است و دانشجو موظف است، تایید گروه آموزشی رشته دوم را برای آغاز تحصیل همزمان در دو رشته کسب کند.

 همچنین طبق ماده ۳ این آیین نامه، دانشجو پس از ورود به رشته دوم مجاز است در هر نیم سال حداکثر تا سقف سی واحد از مجموع درس های دو رشته را به نحوی اخذ کند که در مدت مجاز تحصیل در رشته اول، هر دو رشته را به پایان برساند.

۴- البته در ماده ۴ نیز تصریح شده است، دانشجو مجاز است در طول تحصیل خود، فقط یکبار از تسهیلات تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی بهره مند شود و دانشجو می تواند در طی دوران تحصیل همزمان در دو رشته با نظر استاد راهنما از تحصیل در یکی از دو رشته انصراف دهد و تحصیل خود را در رشته دیگر به پایان برساند.

۵- پس از اتمام موفقیت آمیز دوره آموزشی در هر یک از رشته ها طبق مقررات وزارت، دانشجو به دریافت دانشنامه آن رشته نائل می شود و تا زمانی که دانشجو تحصیل در هر دو رشته را به پایان نرسانده باشد، شاغل به تحصیل شناخته می شود و معرفی وی به اداره نظام وظیفه پس از پایان تحصیلات در هر دو رشته خواهد بود.

* مدت زمان تحصیل در دو رشته دانشگاهی به صورت همزمان

دانشجویان پس از شروع به تحصیل در رشته دوم، می توانند حداکثر ۳۰ واحد از مجموع واحد های هر دو رشته انتخاب کنند.

نکته:  لازم به ذکر است، دانشجویان باید به گونه ای انتخاب رشته کنند که در مدت مجاز تحصیل در رشته اول هر دو رشته را به پایان برسانند. در مواقعی، شورای آموزشی دانشکده دوم می تواند در شرایط خاص حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی به طول دوره اضافه کنند که لازم است مراتب را به دانشکده محل تحصیل رشته نخست اعلام کنند.

دانشجویان ممتازی که در دوره روزانه تحصیل می کنند، نیازی به پرداخت شهریه برای تحصیل در رشته دوم را ندارند. اما در صورتی که این دانشجویان، در دوره های غیرانتفاعی و نوبت دوم ( شبانه ) تحصیل می‌کنند مطابق ضوابط دانشگاه باید اقدام به پرداخت شهریه کنند.

* شرایط تحصیل همزمان دانشجویان ممتاز در دو رشته

یکی از سوالاتی که ذهن دانشجویان ممتاز را به خود مشغول ساخته این است که آیا در تعریفی که آین نامه از دانشجو ممتاز دارد مشمول هست یا خیر؟ اگر هست چه زمانی می تواند برای تحصیل در رشته دوم اقدام کنند؟

  • برگزیدگان‌ کنکور سراسری با معرفی‌ سازمان‌ سنجش‌
  • برگزیدگان‌ المپیاد های‌ علمی‌ دانش‌ آموزش‌ کشور با معرفی‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ ( موضوع‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ با عنوان‌ پذیرش‌ دانش‌ آموزان‌ برگزیده‌ در دانشگاه ها بدون‌ شرکت‌ در آزمون‌ سراسری ‌)
  • برگزیدگان‌ جشنواره‌ خوارزمی‌ با معرفی‌ سازمان‌ پژوهش های‌ علمی‌ و صنعتی‌ ایران‌
  • طبق آیین نامه دانشجویان ممتاز کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته برای‌ تحصیل‌ در رشته‌ دوم‌ می بایست پس‌ از گذراندن‌ حداقل‌ دو نیمسال‌ تحصیلی‌ با میانگین کل حداقل ۱۷، درخواست‌ خود را که به تایید استاد مشاور رسیده‌ است‌ به‌ معاونت‌ آموزشی‌ دانشگاه‌ محل‌ تحصیل‌ خود تسلیم‌ کنند. معاونت‌ آموزشی‌ دانشگاه‌ کتبی دانشجو را به‌ دانشکده‌ مربوط در همان‌ دانشگاه‌ یا دانشگاه‌ دیگر معرفی‌ و مراتب‌ را به‌ معاونت‌ آموزشی‌ وزارت‌ منعکس‌ می‌ کند.