کنکوری ها! ضرایب را ببینید و دروس عمومی را جدی بگیرید


کنکوری‌ها! ضرایب را ببینید و دروس عمومی را جدی بگیرید

سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌های آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۰ درصد با تاثیر قطعی است بنابراین نمرات پایه دوازدهم برای کنکوری‌های 1403 اهمیت بسیاری دارد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، جزئیات عناوین و میزان ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام آموزشی سالی واحدی برای پذیرش دانشجو در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ از طریق آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ مشخص شده است.

با نگاهی به میزان ضرایب دروس سوابق تحصیلی(اینجا) می‌توان متوجه شد که اتفاقا اهمیت دروس عمومی برای قبولی در کنکور بسیار بالاست و داوطلبان کنکور نباید با نگاه حذف دروس عمومی از کنکور، این دروس را کمرنگ درنظر بگیرند چرا که این دروس نیز به اندازه دروس تخصصی و حتی بیشتر در نمره کنکورشان تاثیر دارد.

همچنین اهمیت نمرات پایه دوازدهم نیز برای کنکوری‌های سال ۱۴۰۳ بسیار زیاد است چرا که سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌های آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۰ درصد با تاثیر قطعی است.

همچنین میزان تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی - واحدی در این گروه‌ها، ۳۷.۵ درصد با تاثیر قطعی و میزان تاثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی - واحدی ۱۲.۵ درصد با تاثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیش‌دانشگاهی ۵۰ درصد) است. همچنین سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۵۰ درصد است.

سهم نمره‌کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۸ درصد با تاثیر قطعی است. همچنین میزان تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی در این گروه‌ها، ۲۱ درصد با تاثیر قطعی و میزان تاثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام سالی واحدی ۷ درصد با تاثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیش‌دانشگاهی ۲۸ درصد) است.

سهم نمره‌کل سابقه تحصیلی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۷۲ درصد است.