برای دانش آموزان پرونده الکترونیکی آموزشی، رشدی و تربیتی ایجاد می شود


با تصویب مجلس؛

برای دانش‌آموزان پرونده الکترونیکی آموزشی، رشدی و تربیتی ایجاد می‌شود

تهران (پانا) - نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تا نسبت به ایجاد بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی و مهارتی برای دانش‌آموزان در قالب پرونده الکترونیکی آموزشی- رشدی - تربیتی اقدام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بندهای ب، پ، ت ماده ۸۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ب ماده ۸۹ لایحه، اعتبار و سرانه دانش آموزی متناسب با نیازها، سطح محرومیت و کیفیت آموزشی و تربیتی تعیین و به هر مدرسه ابلاغ نماید.

بر اساس بند پ ماده ۸۹ لایحه، ارزیابی عملکرد مدارس بر مبنای شاخص های سنجش پذیر در بخش های آموزشی و تربیتی و براساس میزان اجرای تعهدات موضوع این ماده مبتنی بر اهداف محقق شده انجام شود.

بر اساس بند ت ماده ۸۹ لایحه، نسبت به ایجاد «بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی و مهارتی» برای دانش آموزان در قالب «پرونده الکترونیکی آموزشی- رشدی- تربیتی » باهمکاری دستگاه های مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.