برنامه آزمون نهایی دی ماه پایه دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲


برنامه آزمون نهایی دی‌ماه پایه دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

تهران (پانا) - برنامه آزمون نهایی نوبت اول (دی‌ماه) پایه دوازدهم روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلب آزاد رشته‌های شاخه نظری دوره دوم آموزش متوسطه در تحصیلی 1403-1402 اعلام شد.

برنامه آزمون نهایی نوبت اول (دی‌ماه) پایه دوازدهم روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلب آزاد رشته‌های شاخه نظری دوره دوم آموزش متوسطه در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام شد.

برنامه امتحانات از اینجا قابل دریافت است.