مواد آزمون و ضرایب دروس در گروه های آزمایشی کنکور اعلام شد


مواد آزمون و ضرایب دروس در گروه‌های آزمایشی کنکور اعلام شد

نوبت اول آزمون سراسری سال 1403 در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می‌شود، مواد آزمون و ضرایب دروس در گروه‌های آزمایشی کنکور اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، مهلت ثبت نام برای شرکت داوطلبان در نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در روز شنبه یازدهم آذرماه به پایان می‌رسد، این آزمون در روزهای ۶ و ۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ برگزار میشود و داوطلبان می خواهند از مواد و ضرایب دروس در گروه های آزمایشی مختلف مطلع باشند.

در هر سه گروه آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی علوم تجربی و علوم انسانی آزمون عملی رشته ورزشی (مجموعه (۱) یکبار در سال برگزار میشود، نمره آن به عنوان یک درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته های مرتبط با علوم ورزشی محاسبه خواهد شد.

در گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون بهیاری - ویژه دیپلمه های بهیاری دروس تخصصی بهیاری شامل درسهای مراقبت های بهیاری دستگاه گوارش دستگاه عضلانی اسکلتی ،پوسن دستگاه تولید مثل دستگاه ادراری بیماریهای گوش و حلق و بینی و چشم دستگاه قلب و عروق و خون و دستگاه تنفس تغذیه و رژیمهای درمانی، زیست شناسی اختصاصی بهداشت روانی بهداشت عمومی اخلاق و مقررات بهیاری و فن بهیاری دستورالعمل مقدماتی است که با ضریب ۱۲ و تاثیر قطعی لحاظ میشود.

برای متقاضیان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می کنند. منابع درس امتحانی آزمون اختصاصی زبان عربی کتابهای عربی زبان قرآن ۱ ۲ و ۳ و منابع درس امتحانی «تاریخ»کتاب های «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ ایران) در دوره «اسلامی» در نظر گرفته میشود.

در هر یک از نوبتهای ثبت نام آزمون اختصاصی متقاضیان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه علوم انسانی ثبت نام میکنند باید انتخاب کنند که صرفا به دفترچه سوالات تخصصی از منابع دیپلم علوم انسانی» یا منابع دو درس زبان عربی و تاریخ دیپلم علوم و معارف اسلامی پاسخ میدهند.

در گروه آزمایشی هنر آزمون عملی یکبار در سال برگزار میشود هر متقاضی فقط امکان شرکت در حداکثر دو مجموعه آزمون عملی از مجموعه های ذیل را دارد نمره آزمون عملی به عنوان درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته های مرتبط با آن رشته محاسبه خواهد شد.