مراحل ثبت نام آزمون سراسری سال 1403(نوبت اول) و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو


اینفوگرافیک/ مراحل ثبت‌نام آزمون سراسری سال 1403(نوبت اول) و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم در دانشگاه فرهنگیان

infi - 8001.jpg

دریافت فایل با کیفیت اینفوگرافیک  مراحل ثبت‌نام آزمون سراسری سال 1403(نوبت اول) و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم در دانشگاه فرهنگیان