امکان لو رفتن سوالات امتحانات نهایی وجود ندارد


امکان لو رفتن سوالات امتحانات نهایی وجود ندارد

مبنای طراحی سوالات در امتحانات نهایی کتاب درسی است و به هیچ عنوان سوالات از کتاب درسی عدول نخواهد کرد

تهران (پانا) - معاون وزیر آموزش و پرورش، امکان لو رفتن سوالات امتحانات نهایی را رد کرد.

ر‌ئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش گفت: با تدابیر خوب اندیشیده شده برای برگزاری امتحانات نهایی، چه در مرحله طراحی سوالات و چه در مرحله توزیع برگه‌های امتحانی و نیز در فرآیند تصحیح برگه‌های امتحانی، به هیچ عنوان امکان لو رفتن سوالات امتحانی و یا تقلب وجود ندارد.

محسن زارعی، در نشست مشترک مدیران مدارس متوسطه دوم و ستاد آزمون‌های استان کرمانشاه، با اشاره به شیوه جدید برگزاری آزمون سراسری، گفت: در شیوه جدید برگزاری آزمون سراسری، مدرسه، کلاس درس و کتاب درسی مرجعیت پیدا کرده و دانش‌آموزان صرفا در پی یادگیری تکنیک‌های تست‌زنی نیستند، در این شیوه دانش‌آموزان به کتاب درسی برگشته و باید از این مسئله با برگزاری آزمون‌های استاندارد در امتحانات نهایی صیانت شود.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش گفت: در کنکور سال ۱۴۰۳ سهم سوابق تحصیلی به ۵۰ درصد و بر اساس نمرات امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم و در سال بعد از آن این سهم به ۶۰ درصد - بر مبنای نمرات امتحانات
نهایی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم - افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش گفت: مبنای طراحی سوالات در امتحانات نهایی کتاب درسی است و به هیچ عنوان سوالات از کتاب درسی عدول نخواهد کرد.

زارعی بیان اینکه در راستای شیوه جدید برگزاری آزمون سراسری امتحانات نهایی هم به سمت سوالات مفهومی رفته، گفت: انتظار می‌رود معلمان هم به سمت طراحی سوالات مفهومی در امتحانات داخلی بروند تا دانش آموزان سر جلسه امتحانات نهایی غافلگیر نشوند.