مردم فریب تبلیغات غیرواقعی فروش صندلی رشته های پزشکی را نخورند


مردم فریب تبلیغات غیرواقعی فروش صندلی رشته‌های پزشکی را نخورند

مردم فریب تبلیغات غیرواقعی فروش صندلی رشته های پزشکی را نخورندوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره غیرواقعی بودن فروش صندلی رشته‌های پزشکی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایسنا، در متن اطلاعیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت آمده است:

«هموطنان و والدین، فریب تبلیغات موهوم و غیر واقعی در خصوص فروش صندلی رشته‌های پزشکی را نخورند و موارد مرتبط را به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت گزارش کنند.

پذیرش در رشته‌های علوم پزشکی داخل کشور فقط از طریق کنکور سراسری امکانپذیر بوده و هیچ دانشگاه دولتی یا خصوصی مجوز پذیرش از طرق دیگر را ندارد.

عده‌ای سودجو با عنوان شرکت و دانشگاه خصوصی داخلی و یا خارجی مدعی اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای جذب دانشجو خارج از مسیر کنکور سراسری و اخذ شهریه هستند که صحت نداشته و تحت پیگرد حقوقی و قانونی قرار گرفته اند.

ضمنا ارزشیابی مدارک دانشجویان ایرانی خارج از کشور در رشته‌های علوم پزشکی فقط در اختیار معاونت آموزشی وزارت متبوع بوده و به هیچ شرکت، سازمان و دانشگاهی تفویض نشده است.»