تکنیکی علمی جهت  یادگیری بهتر و دقیق تر


تکنیکی علمی جهت  یادگیری بهتر و دقیق تر

آیا تا به حال این تجربه را داشته‌اید که مطلبی را یاد گرفته باشید اما زمانی که از شما سوال می‌شود در رابطه با آن مطلب نتوانید چیزی به خاطر بیاورید. برای بررسی دقیق‌تر پیشنهاد  می‌کنیم روش‌هایی را که تا به حال برای یادگیری مهارت‌های مختلف تجربه کرده‌اید، عمیق‌تر بررسی کنید.

باربارا اوکلی، مدرس پایگاه اینترنتی Learning How to  Learn، درخصوص یادگیری بهتر می‌گوید: من تقریبا متقاعد شده‌ام که قطعه بندی ما در تمام روش‌های یادگیری روشی مناسب محسوب می‌شود.

قطعه‌بندی همان روشی است که در نتیجه‌ی آن، شما چیزی را به حد خوبی یاد می‌گیرید (مانند یک ترانه، فرمول ریاضی، یا ترکیبات صرفی یک فعل ...) فورا آن را به یاد آورده و آن را انجام داده یا به‌کار می‌گیرید. ایجاد الگوهای عصبی در ذهن و یا به عبارت علمی‌تر، قطعه‌بندی عصبی، سنگ‌بنای توسعه‌ی تمام مهارت‌های اکتسابی است.

در واقع تقطیع روشی مفید و موثر است در به یادآوری مطالب

تقطیع عبارت است از دسته‌بندی اطلاعات به واحدها یا قطعه‌های کمتر، یک قطعه شامل گروهی از ماده‌های اطلاعاتی به هم مرتبط است. برای این منظور باید از اطلاعات موجود در حافظه درازمدت استفاده کنیم. یعنی با توجه به آنچه که قبلا آموخته و به حافظه دراز مدت سپرده‌ایم اطلاعات زیادی را که فراتر از حد گنجایش حافظه کوتاه مدت ما هستند دسته‌بندی کنیم و پس از دسته بندی کردن به یاد بسپاریم.

برای درک بهتر این موضوع به توضیح بیشتر فرایند یادگیری و یادآوری در مغز و حافظه می‌پردازیم : اطلاعات در سه واحد نظام که عبارتند از مخازن دریافت حسی ، حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت، اخذ، پردازش و حفظ می شوند. سه واحد یاد شده سخت افزار نظام را تشکیل می‌دهند. اتکینسون معتقد است که آنها فطری بوده و در کلیه افراد یکسان می‌باشند، ولی هر سه قسمت از جهت سرعت در پردازشگری اطلاعات، محدودیت هایی دارند و مخازن گیرنده های حسی و حافظه کوتاه مدت از جهت گنجایش نیز محدود می‌باشند.

اطلاعات ابتدا به حافظه حسی وارد می‌شود بعد به حافظه کوتاه مدت می‌رود و اگر تکرار شود در آنجا باقی می‌ماند.تکرار یا مرور ذهنی موجب نگهداری مطالب در حافظه کوتاه مدت می‌شود، افزون بر این تکرار و مرور ذهنی به انتقال مطالب از حافظه کوتاه مدت به حافظه دراز مدت کمک می‌کند. در مرحله بعدی اطلاعات به حافظه بلند مدت می‌رود عامل مهم انتقال اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه دراز مدت ایجاد یک نوع تداعی یا رابطه بین اطلاعات جدید و اطلاعات قبلی موجود در حافظه دراز مدت است به سخن دیگر باید بین اطلاعات جدید و اطلاعات قبل نوعی رابطه معنی‌دار برقرار گردد. آنچه به ذخیره‌سازی یک مطلب در حافظه دراز مدت کمک می‌کند معنی آن است نه شکل ظاهری‌اش .خلاصه اینکه تکرار و مرور ذهنی اطلاعات سبب نگهداری آن در حافظه کوتاه مدت می‌شود ولی برای آن که این اطلاعات وارد حافظه دراز مدت شوند بهتر است علاوه بر تکرار، آنها را دسته بندی و سازماندهی کنیم و با اطلاعاتی که از قبل در حافظه دراز مدت موجودند ربط دهیم. اطلاعاتی که در حافظه بلند مدت ذخیره شده است باید به حافظه کوتاه مدت برگردد تا دوباره قابل استفاده باشد.

با توجه به توضیحات فوق توصیه می‌شود : در حین مطالعه و یادگیری مطالب اولیه حتما از تکنیک‌هایی همچون بخش‌بندی مطالب،‌ تمرین شمرده و حساب‌شده و مرور تمرین‌ها در فواصل زمانی معین بهره ببرید. استفاده از این تکنیک‌ها به شما کمک می‌کند قطعات عصبی را به خوبی در حافظه‌ی خود ایجاد کنید. اریکسون، که از او با عنوان «خبره‌ای در میان متخصصان» یاد می‌شود، نیز بر این نکته تاکید می‌کند که «برای آنکه سریع بیاموزید باید آهسته و حساب شده تمرین کنید»، زیرا تمرکز ویژه بر یک موضوع سخت‌ترین بخش فرآیند یادگیری است.


تدوین و گردآوری : کلینیک مشاوره گاج