نمایندگی: آبدانان
مدیریت: عسگری

نام آموزشگاه: آموزشگاه بعثت نور

تلفن: 08433627038

آدرس: خیابان امام خمینی(ره)، روبه روی شهرداری، خیابان پوریای ولی

نمایندگی: ایلام
مدیریت: شیری

نام آموزشگاه: آموزشگاه دانش سنجش

تلفن: 08432220272-08432220273

آدرس: بلوار شهید بهشتی – خیابان پیام-نبش پیام 3( جنب اداره پست مرکزی)

نمایندگی: دره شهر
مدیریت: نورمحمدی

نام آموزشگاه: آموزشگاه پیشرفت

تلفن: 08435226630

آدرس: خیابان جمهوری اسلامی ،کوچه سحر غربی ، بالاتر از چاپخانه احمد

نمایندگی: بدره
مدیریت: کریمی

نام آموزشگاه: آموزشگاه پرند

تلفن: 08435226630

آدرس: پنجاه دستگاه، خیابان شهید قیصوری ، جنب دادگستری

نمایندگی: دهلران
مدیریت: کاکایی

نام آموزشگاه: آموزشگاه دانش سنجش و هدف

تلفن: 08433724183

آدرس: خیابان هجرت پایین تر از بازارچه میوه و تره بار جنب نانوایی

نمایندگی: هلیلان
مدیریت: فرزانه علیدادی

نام آموزشگاه: عصمت

تلفن: 08434344121

آدرس: هلیلان ، شهر توحید ، شهر کهره ، دبیرستان کوثر

نمایندگی: مهران
مدیریت: شبنم وحیدی

نام آموزشگاه: جوانه

تلفن: 0843382244

آدرس: فاز 4 _ خیابان شهید صیاد شیرازی- ایتدای کوچه شهید عبدالهی

نمایندگی: سرابله
مدیریت: رستمی مهر

نام آموزشگاه: بصیرت

تلفن: 08434226699

آدرس: چرداول ، شهر سرابله ، خیابان ولی عصر ، جنب اداره مخابرات ، روبروی بانک ملی شعبه مرکزی