نمایندگی: اردل
مدیریت: عالی پور

نام آموزشگاه: آموزشگاه طاها

تلفن: 03834343317

آدرس: اردل , بلوار باهنر , مدرسه نجمه

نمایندگی: بروجن
مدیریت: کوروش بنایی

نام آموزشگاه: معین

تلفن: 03834222668

آدرس: بروجن، میدان شهرداری، نبش کوچه تربیت، روبروی جهاددانشگاهی

نمایندگی: شهرکرد
مدیریت: سید محمد حسین رضوی دهکردی

نام آموزشگاه: آموزشگاه علمی آزاد اندیشه

تلفن: 03832220272

آدرس: شهرکرد- خیابان شریعتی نبش کوچه 58 – جنب سازمان تبلیغات اسلامی

نمایندگی: فارسان
مدیریت: عباس غلامی فارسانی

نام آموزشگاه: کوشیار

تلفن: 03833224260

آدرس: فارسان خیابان طالقانی نرسیده به چهار راه امیر کبیر بالاتر از فرمانداری روبروی مسجد ومصلی امام حسین (ع)

نمایندگی: سامان
مدیریت: حامد رئیسی نافچی

نام آموزشگاه: پویا

تلفن: 03833526603

آدرس: سامان - خیابان عمان - جنب چاپخانه مهدی – آموزشگاه پویا

نمایندگی: شلمزار
مدیریت: علیرضا حمزه

نام آموزشگاه: دانش پژوهان

تلفن: 03832624320

آدرس: شلمزار خیابان شهیدرجایی نمایندگی گاج