azmoon

اخبار و مقالات
فعالیت داوطلبان در گروه ها و کانال های مدعی تقلب موجب محرومیت از آزمون سراسری می شود فعالیت داوطلبان در گروهها و کانالهای مدعی تقلب موجب محرومیت از آزمون سراسری میشود مدیرکل حراست سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه سلامت آزمون سراسری خواسته و مطالبه ملی است در مورد عضویت داوطلبان در گروهها و کانالهای فضای مجازی مدعی تقلب هشدار داد و افزود: ارسال مدارک، پرداخت هرگونه وجه و تبانی در این گروه ها موجب محرومیت در آزمون سراسری می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، مختار کاظمزاده با اشاره به اهمیت موضوع سلامت آزمونها گفت: شناسایی و پیشگیری از تخلف و مقابله با اقدامات برنامهریزی شده گروههای سوداگر و سودجو که موجب نگرانی داوطلبان پرتلاش میشود، از اهداف اصلی مسئولان و مجریان حفاظت آزمونها است چرا که این موضوع مورد حمایت قاطبه مردم است و ما با رصد و پایش اطلاعاتی، نوید برگزاری آزمونی سالم را به داوطلبان میدهیم. وی درباره نخستین اقدام پیشگیری از تخلف گفت: از مدتها قبل از برگزاری آزمون، رصد و شناسایی مدعیان تقلب در کانالها و گروههای اجتماعی مجازی به عنوان مهمترین اقدام پیشگیرانه در حال انجام است و این گروهها تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و به ویژه پلیس فتا قرار دارند که در این زمینه با توجه به الزامات قانونی و با تمام توان در کنار داوطلبان و خانوادههای آنان خواهیم بود و آماده دریافت هرگونه گزارش های مردمی هستیم. کاظمزاده افزود: داوطلبان با توجه به اینکه در یک سال و یا حتی سالهای متمادی برای موفقیت در آزمون سراسری برنامهریزی و تلاش کردهاند و با صرف وقت و انرژی خود و خانوادهها آماده شرکت در آزمون سراسری شدهاند، انتظار دارند که در یک رقابت سالم و ایمن شرکت کنند و نتیجه متناسب با تلاشهای خود را دریافت کنند و شاهد تحقق عدالت آموزشی در جامعه باشند. بیشتر بخوانید ...
فعالیت داوطلبان در گروه ها و کانال های مدعی تقلب موجب محرومیت از آزمون سراسری می شود فعالیت داوطلبان در گروهها و کانالهای مدعی تقلب موجب محرومیت از آزمون سراسری میشود مدیرکل حراست سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه سلامت آزمون سراسری خواسته و مطالبه ملی است در مورد عضویت داوطلبان در گروهها و کانالهای فضای مجازی مدعی تقلب هشدار داد و افزود: ارسال مدارک، پرداخت هرگونه وجه و تبانی در این گروه ها موجب محرومیت در آزمون سراسری می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، مختار کاظمزاده با اشاره به اهمیت موضوع سلامت آزمونها گفت: شناسایی و پیشگیری از تخلف و مقابله با اقدامات برنامهریزی شده گروههای سوداگر و سودجو که موجب نگرانی داوطلبان پرتلاش میشود، از اهداف اصلی مسئولان و مجریان حفاظت آزمونها است چرا که این موضوع مورد حمایت قاطبه مردم است و ما با رصد و پایش اطلاعاتی، نوید برگزاری آزمونی سالم را به داوطلبان میدهیم. وی درباره نخستین اقدام پیشگیری از تخلف گفت: از مدتها قبل از برگزاری آزمون، رصد و شناسایی مدعیان تقلب در کانالها و گروههای اجتماعی مجازی به عنوان مهمترین اقدام پیشگیرانه در حال انجام است و این گروهها تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و به ویژه پلیس فتا قرار دارند که در این زمینه با توجه به الزامات قانونی و با تمام توان در کنار داوطلبان و خانوادههای آنان خواهیم بود و آماده دریافت هرگونه گزارش های مردمی هستیم. کاظمزاده افزود: داوطلبان با توجه به اینکه در یک سال و یا حتی سالهای متمادی برای موفقیت در آزمون سراسری برنامهریزی و تلاش کردهاند و با صرف وقت و انرژی خود و خانوادهها آماده شرکت در آزمون سراسری شدهاند، انتظار دارند که در یک رقابت سالم و ایمن شرکت کنند و نتیجه متناسب با تلاشهای خود را دریافت کنند و شاهد تحقق عدالت آموزشی در جامعه باشند. بیشتر بخوانید ...
مهمترین تغییرات کنکور ۱۴۰۲/ معدل سال آخر متوسطه پایه سوابق تحصیلی مهمترین تغییرات کنکور ۱۴۰۲/ معدل سال آخر متوسطه پایه سوابق تحصیلی به گزارش مهر، ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در خصوص مصوبه سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان دوره متوسطه) در ۱۴۰۲، بیانیهای منتشر کرد. در این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران به برکت انقلاب اسلامی و راهبری حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله)، در حوزههای مختلف علم و فناوری اعم از فناوری اطلاعات، نانو، زیستی، دفاعی، هستهای هوافضا، نفت و گاز، سلولهای بنیادین و همچنین حوزههای گسترده و وسیع آموزش عالی و آموزش و پرورش پیشرفتهای چشمگیری داشته است. این پیشرفتها حاصل پیوند نهاد علم با جامعه و صنعت و حل مسائل کشور با اتکاء به کاربرد علم و توسعه فناوری است. نقش دانشگاه در تقویت و ارتقا ارکان، اجزا و ابزارهای اقتصاد دانشبنیان به عنوان زیربنای اقتصاد مقاومتی (که از ضروریات پیش روی نظام مقدس جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب است)، نقشی بیبدیل است که ضامن استمرار این جریان فکری و تقویت بنمایههای آن است. نخستین تجربه برگزاری کنکور در سال ۱۳۴۱ یکی از گلوگاههای ورود به عرصه علم، دانش و دانشگاه، آزمونهای سراسری است که از آن با نام کنکور یاد میشود. نخستین تجربهها در برگزاری کنکور به سالهای ۱۳۱۷ تا ۱۳۳۷ از طریق برگزاری مجزای آزمونهای ورودی توسط دانشکدههای وقت کشور برمی گردد. با افزایش تعداد داوطلبان، اولین بار در سال ۱۳۴۱ ورود به دانشگاهها از طریق یک آزمون نیمه متمرکز شکل گرفت. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع تعیین و تصویب سیاستها و برنامههای کلان حوزه فرهنگ و علم در کشور، از سال ۱۳۶۳ با مصوبهای در خصوص طرح سهمیهبندی ایثارگران و سطح بندی مناطق به موضوعات مختلف مربوط به سنجش و پذیرش ورود کرد. تاریخچه فعالیتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور در ادامه و در سالهای بعد تا به امروز سیاستهای مختلفی ناظر بر ضوابط گزینش دانشجو را به تصویب رسانده و مصوبات دیگری از جمله تشکیل کمیته مطالعه و برنامهریزی آزمون ورودی دانشگاهها، پارهای از ضوابط جدید آزمون سراسری دانشگاهها، دو مرحلهای شدن کنکور و موارد مشابه دیگر نیز داشته است. در پی تصویب و ابلاغ نقشه جامع علمی کشور و ضرورت ساماندهی نظام سنجش و پذیرش دانشجو به عنوان یکی از اقدامات مهم مندرج در این نقشه، بلافاصله کار کارشناسی گسترده در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور آغاز شد. استفاده از نتایج مطالعات انجامشده پیشین در کشور، گردآوری نظرات آحاد مختلف ذینفعان، علیالخصوص معلمان آموزشوپرورش، مدیران مدارس، اندیشکدهها و پژوهشکدهها، کارشناسان مستقل، اساتید و رؤسای دانشگاهها و حتی گروههای مستقل دانشجویی و دانشگاهی، برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، برگزاری جلسات متعدد کمیسیون علم و آموزش ستاد علم و فناوری، برگزاری جلسات ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با حضور رؤسا و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و برگزاری جلسات مختلف با وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، از پشتوانهها و عقبههای این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. جزئیات سیاستها و ضوابط ساماندهی کنکور اکنون بخشی از سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان دوره متوسطه) در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح و تصویب شده است که برای تنویر افکار عمومی، توضیحاتی تکمیلی در خصوص برخی از این مواد ارائه میشود: ۱- در حال حاضر نادیده گرفته شدن بسیاری از جنبهها نظیر سطوح یادگیری در مدارس (اعم از بهیاد سپردن، فهمیدن و بهکارگیری مطالب)، بی انگیزگی معلمان و دبیران نسبت به آموزش اصولی دانش آموزان، بی انگیزگی دانشآموزان نسبت به آموزشهای رسمی و گرایش به کلاسهای کنکور، اضطراب و نگرانیهای فراگیر، تحمیل هزینههای چشمگیر به اقتصاد خانواده جهت شرکت فرزندان در کلاسهای کنکور، ایجاد نگرانیهای فراوان در بین خانوادهها برای قبولی فرزندانشان در کنکور از سالها قبل از برگزاری کنکور، ناتوانی روزافزون خانوادهها در تامین هزینههای شرکت فرزندان در رقابتهای پر هزینه کنکور و رشد فزاینده بی عدالتی اجتماعی و طبقاتی ناشی از آن از جمله مهمترین مشکلاتی است که با برگزاری کنکور به شیوه فعلی، گریبان جامعه، داوطلبان و خانوادههای ایشان را گرفته است. شورایعالی انقلاب فرهنگی از باب عمل به وظیفه قانونی و ماموریتهای فرهنگی و علمی خود، به این موضوع پرداخته و برای رفع آنها چاره اندیشی کرده است. ۲- در این طرح تلاش شده است ضمن حفظ و تقویت مزیتهای کنکور موجود نظیر یکپارچگی سوالات (که ضامن رقابت عادلانه میان داوطلبان است)، کمترین امکان تخلف و تقلب سازماندهی شده در جلسه آزمون، تصحیح یکنواخت و غیر سلیقهای پاسخها، محدودیت بازه زمانی برگزاری و اجرای آسان آن، نسبت به اصلاح ایرادات فرآیند موجود اقدام شود که این امر گامی رو به جلو و اقدامی مؤثر در ساماندهی سیاستهای سنجش و پذیرش است. ۳- در این طرح به منظور کاهش اضطراب و آسیبهای روانی دانشآموزان و خانوادههای ایشان و همچنین کاهش آثار منفی سنجش تست محور بر نظام تعلیم و تربیت، جداسازی نظام سنجش استعدادها از نظام پذیرش دانشجو مبنای عمل قرار گرفته است. معدل سال آخر متوسطه به عنوان سوابق تحصیلی محسوب میشود به این معنا که در مرحله نخست میزان دانش و ظرفیت تحصیلی داوطلب بر اساس سوابق تحصیلی (معدل سال آخر متوسطه) و آزمون اختصاصی (بصورت سراسری) مورد سنجش قرار گرفته و کارنامه صادر و در اختیار داوطلب قرار میگیرد. سپس با توجه به ظرفیتهای گسترش یافته در نظام آموزش عالی و نیز ماهیت رشته شهرهای موجود (اعم از رشته شهرهای پر متقاضی)، پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور در قالب نظمی نوین و منطقی و به شکل توزیع شده صورت خواهد گرفت. در این بخش انتخاب و پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور بسته به ظرفیت و نوع رشته و دانشگاه مورد نظر با لحاظ کردن مجموعهای از ملاکها اعم از سوابق تحصیلی، نتیجه آزمون اختصاصی (صرفا برای رشته شهرهای پر متقاضی) و میزان رقابت موجود برای رشته شهر انتخابی و نه صرفا نتیجه یک نوبت آزمون سراسری صورت خواهد گرفت. این رویکرد در بخشهای مختلف این بسته سیاستی به وضوح قابل مشاهده است. همچنین به منظور توجه به تمام ساحتهای تربیتی وزن سابقه تحصیلی در فرآیند سنجش (و متعاقبا پذیرش) بیشتر شده است. در خصوص سایر آسیبها نیز راهکارهای دقیق و متنوعی در این بسته سیاستی پیشبینی شده است که حاصل نظرات کارشناسان، خبرگان و ذینفعان مختلف این حوزه است. ۴- برخی از جزئیاتی که در این بسته سیاستی مورد توجه قرار گرفته است، به شرح زیر است: سابقه تحصیلی و نحوه محاسبه آن: سابقه تحصیلی معدل نمرات دروس عمومی و تخصصی است که در نظام آموزشی ۶-۳-۳ شامل سال آخر دوره دوم متوسطه و در نظام آموزشی گذشته، شامل معدل دیپلم و یا معدل دوره پیشدانشگاهی است. نکته مهم در خصوص سابقه تحصیلی این است که این نمره، میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس عمومی و تخصصی است و عناوین و ضرایب دروس آن در هر یک از گروههای آزمایشی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین میشود. از طرف دیگر، به منظور آگاهی به موقع داوطلبان و تطبیق شرایط خود با این مصوبه و همچنین اعطای فرصت لازم به وزارت آموزش و پرورش به منظور تقویت و ارتقا استانداردهای لازم در حوزههای تصحیح اوراق، پایایی تصحیح، امنیت آزمون نهایی و اعتبار آزمونها، ا عمال این شرط (سهم قطعی ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی از نمره کل) از سال ۱۴۰۲ آغاز خواهد شد. - آزمون اختصاصی و نحوه محاسبه و اجرای آن: این آزمون از دروس تخصصی هر گروه آزمایشی و ۲ بار در سال (برای فراهم شدن فرصت مجدد) برگزار میشود. با توجه به استاندارد بودن این آزمونها و همچنین با توجه به تفکیک سنجش از پذیرش، نتیجه هر آزمون تا ۲ سال بعد از برگزاری معتبر خواهد بود. این نوع از اجرا و اعتبار، در بسیاری از آزمونهای بینالمللی معتبر متداول بوده و نتایج مناسبی نیز حاصل شده است. شورایعالی انقلاب فرهنگی تلاش کرده است با کاهش سهم کنکور و افزایش سهم تحصیلات رسمی آموزش و پرورش، ضمن از بین بردن فشارهای ناشی از فعالیت مؤسسات کمک آموزشی و تبلیغات ورود به این مؤسسات به صورت حضوری، مکتوب و مجازی، همچنین فراهم آوردن بستری یکسان برای استفاده تمام اقشار از آموزشهای رسمی به یک میزان، عدالت آموزشی را محقق ساخته و کمترین هزینه مادی و معنوی را بر خانوادهها و داوطلبان تحمیل کند. موضوعاتی نظیر پایین بودن معدل سال آخر دوره دوم متوسطه، متفاوت بودن نظام آموزشی و سایر موارد که در سطح موضوعات اجرایی است، با بکارگیری تجربیات و روال موجود سازمان سنجش آموزش کشور و شورای سنجش و پذیرش و همچنین تدوین آئیننامه لازم توسط وزارت آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است. بیشتر بخوانید ...
قانون نظارت بر سوالات کنکور سراسری پشت درهای مجلس ماند قانون نظارت بر سوالات کنکور سراسری پشت درهای مجلس ماند طرحی با عنوان الزام سازمان سنجش آموزش کشور به طراحی سوالات کنکور سراسری صرفا از متن کتاب های رسمی آموزش و پرورش توسط تعدادی از نمایندگان طراحی و به مجلس ارائه شد اما تا امروز خبری از طرح آن در صحن علنی مجلس نشده است. به گزارش خبرنگار اجتماعیخبرگزاری تسنیم، طراحی سؤالات کنکور با رعایت چارچوب محتوای کتابهای درسی موضوعی است که هر سال پس از برگزاری کنکور مورد پرسش قرار میگیرد. سوالات برخی دروس کنکور سراسری امسال موجب طرح مجدد این مشکل مزمن شده است. از آنجایی که عدمرعایت چارچوب محتوای کتابهای درسی در طراحی سؤالات کنکور سراسری موجب اعتبارزدایی از مدرسه و کتاب درسی، و جایگزینی آن با کلاس کنکور و کتاب کمکدرسی و تست در مقطع متوسطه دوم میشود، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آبان ماه سال 1399 طرحی را با عنوان الزام سازمان سنجش آموزش کشور به طراحی سوالات کنکور سراسری صرفا از متن کتاب های رسمی آموزش و پرورش طراحی و به مجلس ارائه کردند. اما تا امروز خبری از طرح آن در صحن علنی مجلس نشده است. مرکز پژوهشهای مجلس نیز در بررسی کارشناسی این طرح با اشاره به نبود زیرساخت قانونی برای نظارت نظارت آموزش و پرورش بر سوالات کنکور سراسری، به ضرورت پر رنگ کردن نقش نظارتی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی به عنوان مرجع تشخیص و تطبیق سؤالات کنکور سراسری با کتابهای درسی رسمی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرده و متذکر شده است: در حال حاضر هر چند به لحاظ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی متولی اصلی طراحی و تولید و نظارت بر برنامه درسی ملی و کتاب های درسی رسمی است،اما نظرات و پیشنهادات این سازمان درخصوص سؤالات آزمون سراسری فاقد ضمانت اجرایی لازم است و سازمان سنجش ملزم به رعایت آنها نیست. از دو نفر نمایندگان امضا کننده طرح الزام سازمان سنجش آموزش کشور به طراحی سوالات کنکور سراسری صرفا از متن کتابهای رسمی آموزش و پرورش سرنوشت این طرح را جویا شدیم. حسین حقوردی نماینده مجلس در گفتوگو با خبرنگار اجتماعیخبرگزاری تسنیمدرباره سرنوشت این طرح گفت: هماکنون طرح در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حال بررسی است. البته مسئولان سازمان سنجش همچنان میگویند، سوالات کنکور را از کتابهای درسی طراحی میکنند. وی افزود: در این طرح کلمه طراحی سوالات کنکور صرفا از کتابهای درسی لحاظ شده بود که در جلسات بررسی به آن ایراد گرفتند و گفتند بدین صورت تفسیر میشود که عین نوشتههای کتابهای درسی ملاک باشد بنابراین حافظه محوری تقویت میشود به همین دلیل قرار شد کمیته آموزش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طرح را به صورت دقیقتر بررسی کند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: با توجه به فعالیت موسسات کنکور و گردش مالی بسیار زیاد آنها و احتمال طراحی سوالات کنکور از مباحث مطرح شده در کتابهای این مؤسسات، هدف امضاکنندگان طرح این بود که دست مؤسسات کنکور کوتاه شود. حقوردی درباره نظارت قانونی آموزش و پرورش بر سوالات کنکور سراسری گفت:کنکور توسط سازمان سنجش برگزار میشود، اما دانش آموزان در وزارت آموزش و پرورش آموزش دیدهاندو نیاز است با هماهنگی و همکاری میان سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش سوالات طراحی شوند. جای خالی نظارت آموزش و پرورش رحمتالله نوروزی یکی دیگر از امضا کنندگان این طرح به تسنیم گفت: هدف اصلی طراحان کمرنگ کردن بازار دلالی مؤسسات کنکور است. وی متذکر شد:به دلیل تفاوت سطح آموزش در مدارس، تعدد کتابهای کمک آموزشی و طرح سوال از خارج کتاب رسمی آموزش و پرورش، دانش آموزان هر سال مجبور به پرداخت هزینههای سنگین به موسسات کنکور میشوند و خانوادههای بی بضاعت نیز نمیتوانند این کار را انجام دهند. این نماینده مجلس در پایان بر خلا نظارت قانونی آموزش و پرورش بر طراحی سوالات کنکور از متن کتابهای درسی اشاره کرد و گفت: این مسئله باید حل شود. منبع:خبرگزاری تسنیم بیشتر بخوانید ...
طرح کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد طرح کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد طرح کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و قرار است فردا در نشستی به تشریح و تبیین آن بپردازند. به گزارش خبرنگار اجتماعیخبرگزاری تسنیم، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعلام خبر تصویب طرح کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با ارسال دعوت نامهای از رسانهها برای شرکت در نشست خبری جهت تبیین و تشریح این مصوبه دعوت کرد. متن این دعوت نامه به شرح زیر است: با توجه به تصویب مصوبه مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی پس از پایان دوره متوسطه در 1402 و مسائل مرتبط با آن، اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل در نظر دارد برای تبیین و تشریح ابعاد این مصوبه، نشست خبری با حضور آقای دکتر کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و قائم مقام و دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور روز چهارشنبه 16 تیرماه برگزار کند. به گزارش تسنیم، پیش از این 5 بند از این طرح 12 بندی مصوب و اطلاع رسانی شده بود. روز گذشته نیز علیرضا منادی سفیدان و حسینعلی شهریاری روسای کمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی (اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی) در نامه ای خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با ذکر 6 دلیل، خواستار تعویق طرح مذکور شدند. منبع:خبرگزاری تسنیم بیشتر بخوانید ...
مسئولين و پشتيبان ها
کریمی

تمام پایه ها

راه انجام

تمام پایه ها

فخاری

تمام پایه ها

حسینی

تمام پایه ها

گالری تصویر نمایندگی
تصویری برای گالری آپلود نشده است!!

آزمون های سراسری گاج فعالیت رسمی خود را از سال 1388 با هدف توسعه ی عدالت آموزشی آغاز نموده و در تلاش است با برگزاری آزمون های هدفمند، طراحی سوالات استاندارد و با کیفیت، تاثیر بسزایی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.
خوشبختانه این مهم با کسب رتبه های برتر و تک رقمی در کنکور سراسری و همچنین پذیرفته شدن دانش آموزان در آزمونهای ورودی مدارس تیزهوشان و مدارس خاص، تا حدود زیادی محقق شده است.

بیشتر بدانید...