نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 98/11/25

...

محمد رسول شفیعی

رتبه: 1

نمایندگی: خدابنده

تراز: 8474

...

مرتضی ترابی

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8421

...

پوریا فرجاد

رتبه: 3

نمایندگی: گرگان

تراز: 8286

...

ایلیا صادقی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8010

...

نازنین محمودی

رتبه: 5

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7744

...

هانیه برج ساز

رتبه: 6

نمایندگی: ساوه

تراز: 7653

...

سیدصدرا موسوی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7458

...

امیرمحمد حاجی گل یزدی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7386

تاریخ آزمون : 98/11/11

...

محمدرضا نطقی طاهری

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8405

...

پریسا اسمعیلی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8291

...

فاطمه حاجیان

رتبه: 3

نمایندگی: سورک

تراز: 8107

...

محمدعرفان دهقانی تفتی

رتبه: 4

نمایندگی: تفت

تراز: 7758

...

حدیثه اکبر نژاد هنزائی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7704

...

سید دانیال حسینی خلیلی

رتبه: 6

نمایندگی: بهشهر

تراز: 7630

...

محمدمهدی گلیج

رتبه: 7

نمایندگی: بهارستان

تراز: 7616

...

سعیدرضا شاهسونی

رتبه: 8

نمایندگی: نی ریز

تراز: 7577

تاریخ آزمون : 98/09/29

...

رضا حمیدی

رتبه: 1

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8852

...

پوریا فرجاد

رتبه: 3

نمایندگی: گرگان

تراز: 8100

...

حسین صفی اله پور

رتبه: 4

نمایندگی: کرمان

تراز: 7957

...

علی مکی آبادی

رتبه: 5

نمایندگی: کرمان

تراز: 7840

...

هانیه برج ساز

رتبه: 6

نمایندگی: ساوه

تراز: 7681

...

محمد رسول شفیعی

رتبه: 7

نمایندگی: خدابنده

تراز: 7569

...

ایلیا صادقی

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7467

تاریخ آزمون : 98/09/15

...

سعیدرضا شاهسونی

رتبه: 1

نمایندگی: نی ریز

تراز: 8321

...

محمدعرفان دهقانی تفتی

رتبه: 2

نمایندگی: تفت

تراز: 8284

...

محمد رسول شفیعی

رتبه: 3

نمایندگی: خدابنده

تراز: 8115

...

نازنین محمودی

رتبه: 4

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8106

...

محمد ابراهیم همت

رتبه: 5

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7868

...

فرزاد اورنگ

رتبه: 6

نمایندگی: ساوه

تراز: 7727

...

پوریا فرجاد

رتبه: 7

نمایندگی: گرگان

تراز: 7656

...

هانیه برج ساز

رتبه: 8

نمایندگی: ساوه

تراز: 7649

تاریخ آزمون : 98/09/01

...

امیر حسین بیاضی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: انار

تراز: 8315

...

هانیه برج ساز

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 7972

...

الهه نکاحی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7720

...

پویا خورشیدی

رتبه: 5

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7693

...

محمدعرفان دهقانی تفتی

رتبه: 6

نمایندگی: تفت

تراز: 7682

...

نازنین محمودی

رتبه: 7

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7552

...

ایلیا صادقی

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7546

تاریخ آزمون : 98/08/17

...

سعیدرضا شاهسونی

رتبه: 1

نمایندگی: نی ریز

تراز: 8217

...

سید علی محمد داستان

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8190

...

محمدعرفان دهقانی تفتی

رتبه: 3

نمایندگی: تفت

تراز: 8011

...

هانیه برج ساز

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 7871

...

پوریا فرجاد

رتبه: 5

نمایندگی: گرگان

تراز: 7860

...

محمدمهدی بابایی

رتبه: 6

نمایندگی: همدان

تراز: 7840

...

فاطمه باقرزاده همائی

رتبه: 7

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7575

...

مهتاب ظفرامیلی

رتبه: 8

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7523

تاریخ آزمون : 98/08/03

...

فاطمه باقرزاده همائی

رتبه: 1

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7643

...

محمدعلی ابوالحسنی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7460

...

زهراالسادات رفیعی صدراباد

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7449

...

آرین ملک

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7435

...

ایلیا صادقی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7393

...

هانیه برج ساز

رتبه: 6

نمایندگی: ساوه

تراز: 7353

...

محمدعرفان دهقانی تفتی

رتبه: 7

نمایندگی: تفت

تراز: 7323

...

محمدرسول قالیچه باف

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7258

تاریخ آزمون : 98/07/19

...

هانیه برج ساز

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 7359

...

معصومه نظری

رتبه: 2

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7312

...

ایلیا صادقی

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7244

...

سید علی محمد داستان

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7242

...

محمدعلی ابوالحسنی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7216

...

آرین ملک

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7133

...

محمدرسول قالیچه باف

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7125

...

درنا بیچرانلو

رتبه: 8

نمایندگی: شیروان

تراز: 7084

تاریخ آزمون : 98/07/05

...

آرین صفایی تبار

رتبه: 1

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 7679

...

لیلاالسادات محسنی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7505

...

آتنا رنجبر حمال آبادی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7390

...

مبین مشفقی

رتبه: 4

نمایندگی: شیراز

تراز: 7384

...

اطهره السادات کل العماد

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7228

...

زهرا حاتمی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7209

...

طهورا نوری زاده

رتبه: 6

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7209

...

فاطمه شمس بیرانوند

رتبه: 8

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7135

تاریخ آزمون : 98/06/22

...

هانیه برج ساز

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 7445

...

فاطمه شمس بیرانوند

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7024

...

علیرضا رستگار

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 6680

...

محمد حاج علی اکبری

رتبه: 4

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 6391

...

فاطمه زارع

رتبه: 5

نمایندگی: خرامه

تراز: 5985

...

حسن قره چلو

رتبه: 6

نمایندگی: آشخانه

تراز: 5795

...

فاطمه فیضی

رتبه: 7

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 5681

...

هادی شاهین

رتبه: 8

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 5644

تاریخ آزمون : 98/06/08

...

هانیه برج ساز

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 7934

...

طهورا نوری زاده

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7378

...

فاطمه شمس بیرانوند

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7220

...

هلیا سکاکی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6521

...

فاطمه فرحی

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 6407

...

علیرضا رستگار

رتبه: 6

نمایندگی: ساوه

تراز: 6002

...

ابوالفضل مهرابی

رتبه: 7

نمایندگی: همدان

تراز: 5974

...

فرزاد رضایی

رتبه: 8

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 5870

تاریخ آزمون : 98/05/25

...

طهورا نوری زاده

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8117

...

هانیه برج ساز

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 8092

...

فاطمه فرحی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 7297

...

زهرا صادقی

رتبه: 4

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 6255

...

هلیا سکاکی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6010

...

حسن قره چلو

رتبه: 6

نمایندگی: آشخانه

تراز: 5889

...

آرین فلاح پور

رتبه: 7

نمایندگی: آستانه اشرفیه

تراز: 5752

...

مهیار میرزائی

رتبه: 8

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 5711

تاریخ آزمون : 98/05/11

...

مهلا انتظاری

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7802

...

هانیه برج ساز

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 7388

...

فاطمه فرحی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 6539

...

هلیا سکاکی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6500

...

فاطمه شمس بیرانوند

رتبه: 5

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6407

...

مائده شجاعی زاده

رتبه: 6

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 6115

...

یلدا ترابی سبزوار

رتبه: 7

نمایندگی: سبزوار

تراز: 6002

...

ریحانه اکبری

رتبه: 8

نمایندگی: سیرجان

تراز: 5931

تاریخ آزمون : 98/04/28

...

طهورا نوری زاده

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7087

...

مهلا انتظاری

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7031

...

فاطمه شمس بیرانوند

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6889

...

هستی خلیلی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6710

...

مهدی روحی

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 6147

...

هلیا سکاکی

رتبه: 6

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6090

...

مائده شجاعی زاده

رتبه: 7

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 5962

...

عسل عارفان

رتبه: 8

نمایندگی: رشت

تراز: 5890

تاریخ آزمون : 98/04/21

...

محمد آدینه پور

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 7108

...

علیرضا رستگار

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 6533

...

هستی خلیلی

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6524

...

فاطمه فرحی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 6232

...

صالح خاکسار

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 5907

...

مائده شجاعی زاده

رتبه: 6

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 5899

...

الهام سید بر

رتبه: 7

نمایندگی: مشهد

تراز: 5695

...

مهدی سالارپور

رتبه: 8

نمایندگی: سیرجان

تراز: 5583