نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 98/11/25

...

آرین هوسمی

رتبه: 1

نمایندگی: آستارا

تراز: 8400

...

محمد امین بابایی فیشانی

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 8298

...

آیدا سوری

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 8287

...

امیرحسین فغانی

رتبه: 4

نمایندگی: فردوس

تراز: 8275

...

حمیدرضا کشتکار

رتبه: 5

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8121

...

کیارش معدنی

رتبه: 6

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8064

...

آیشن صادقی

رتبه: 7

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 8021

...

حمیدرضا عابدی

رتبه: 8

نمایندگی: نظرآباد

تراز: 8008

تاریخ آزمون : 98/11/11

...

امید خوش منظر

رتبه: 3

نمایندگی: اردبیل

تراز: 9047

...

نادیا درخور

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8977

...

محمدمهدی نوری شمسی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8970

...

رضا امید علی

رتبه: 6

نمایندگی: خرمشهر

تراز: 8963

...

مبین مومن پور

رتبه: 7

نمایندگی: کرمان

تراز: 8892

...

مصطفی نظام خواه

رتبه: 8

نمایندگی: تایباد

تراز: 8834

تاریخ آزمون : 98/09/29

...

بیتا آذری

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8696

...

نادیا درخور

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8677

...

مبین زارعی

رتبه: 3

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8547

...

آرین هادی پور

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8205

...

جیران هوشمند

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 8201

...

هادی گنجی

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 8150

...

فاطمه سوسنی

رتبه: 7

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8086

...

نادیا شریفی

رتبه: 8

نمایندگی: ماسال

تراز: 8078

تاریخ آزمون : 98/09/15

...

یاسمین گل مرادی

رتبه: 1

نمایندگی: اندیمشک

تراز: 8811

...

مبین مومن پور

رتبه: 2

نمایندگی: کرمان

تراز: 8753

...

سینا حقایقی

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8719

...

آرین هادی پور

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8331

...

حمیدرضا کشتکار

رتبه: 5

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8241

...

محمدرضا سیاهکلی مرادی

رتبه: 6

نمایندگی: قزوین

تراز: 8204

...

رانا مصدق

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 8107

...

فاطمه شهابی

رتبه: 8

نمایندگی: مینودشت

تراز: 8083

تاریخ آزمون : 98/09/01

...

آرین هادی پور

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8369

...

عطیه داریوش

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8323

...

سیدمانی حسینی

رتبه: 3

نمایندگی: گچساران

تراز: 8236

...

حمیدرضا کشتکار

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8119

...

یاسمین گل مرادی

رتبه: 5

نمایندگی: اندیمشک

تراز: 8056

...

محمدرضا سیاهکلی مرادی

رتبه: 6

نمایندگی: قزوین

تراز: 7981

...

حسین امیری سیمکوئی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7865

...

پرنیان شجاعی

رتبه: 8

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7859

تاریخ آزمون : 98/08/17

...

سجاد ابراهیمی

رتبه: 1

نمایندگی: فردوس

تراز: 8552

...

آرین هادی پور

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8547

...

محمدرضا سیاهکلی مرادی

رتبه: 3

نمایندگی: قزوین

تراز: 8480

...

امیرحسین فغانی

رتبه: 4

نمایندگی: فردوس

تراز: 8456

...

محمد امین بابایی فیشانی

رتبه: 6

نمایندگی: قزوین

تراز: 8239

...

حمیدرضا کشتکار

رتبه: 7

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8216

...

مصطفی نظام خواه

رتبه: 8

نمایندگی: تایباد

تراز: 8212

تاریخ آزمون : 98/08/03

...

فاطمه زارع بنادکوکی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8232

...

آرین هادی پور

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8076

...

عطیه داریوش

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8065

...

مریم خرمگاه

رتبه: 4

نمایندگی: اهواز

تراز: 7919

...

محمدرضا سیاهکلی مرادی

رتبه: 5

نمایندگی: قزوین

تراز: 7830

...

محمد عادلیان

رتبه: 6

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7799

...

فاطمه حلوانی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7760

...

کیارش معدنی

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7704

تاریخ آزمون : 98/07/19

...

آرین هادی پور

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7924

...

محمد عادلیان

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7708

...

رانا مصدق

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 7610

...

حمیدرضا کشتکار

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7602

...

نادیا شریفی

رتبه: 5

نمایندگی: ماسال

تراز: 7531

...

کیانوش نجفی

رتبه: 6

نمایندگی: کازرون

تراز: 7507

...

محمدرضا سیاهکلی مرادی

رتبه: 7

نمایندگی: قزوین

تراز: 7501

...

امیر حسین حاجی نور محمدی

رتبه: 8

نمایندگی: قزوین

تراز: 7473

تاریخ آزمون : 98/07/05

...

عارفه زارع عصمت آباد

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7786

...

سمانه رستمی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7575

...

زهرا زارعیان علی آباد

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7569

...

سیدروح الله حسینی قانع

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7564

...

نادیا نواب

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7558

...

یاسمن شیوائی گاریز

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7445

...

نادیا برهمند

رتبه: 7

نمایندگی: ساوه

تراز: 7376

...

شیوا صادق زاده

رتبه: 8

نمایندگی: کازرون

تراز: 7369

تاریخ آزمون : 98/06/22

...

سمانه رستمی

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7821

...

حمیدرضا کشتکار

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7704

...

کیانوش نجفی

رتبه: 3

نمایندگی: کازرون

تراز: 7643

...

کیارش معدنی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7605

...

کوثر ملکی جلیلیان

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7248

...

آرش زمانی

رتبه: 6

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 7243

...

ژینا امیری

رتبه: 7

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7115

...

سیدروح الله حسینی قانع

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6989

تاریخ آزمون : 98/06/08

...

کیانوش نجفی

رتبه: 1

نمایندگی: کازرون

تراز: 8129

...

سمانه رستمی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7898

...

حمیدرضا کشتکار

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7712

...

کوثر ملکی جلیلیان

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7695

...

آیشن صادقی

رتبه: 5

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7409

...

ژینا امیری

رتبه: 6

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7218

...

امیرعلی محبی

رتبه: 7

نمایندگی: همدان

تراز: 7129

...

نادیا برهمند

رتبه: 8

نمایندگی: ساوه

تراز: 7113

تاریخ آزمون : 98/05/25

...

کیانوش نجفی

رتبه: 1

نمایندگی: کازرون

تراز: 8169

...

حمیدرضا کشتکار

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7806

...

سید سامان میری پور

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 7478

...

هانیا آسیایی

رتبه: 4

نمایندگی: آستارا

تراز: 7209

...

نگار قائدی چوبری

رتبه: 5

نمایندگی: رشت

تراز: 7152

...

سمانه رستمی

رتبه: 6

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7042

...

پرنیا گودرزی

رتبه: 7

نمایندگی: بروجرد

تراز: 7010

...

مریم خرمگاه

رتبه: 8

نمایندگی: اهواز

تراز: 6968

تاریخ آزمون : 98/05/11

...

حمیدرضا کشتکار

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7752

...

مبینا واشقانی فراهانی

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 7647

...

کیانوش نجفی

رتبه: 3

نمایندگی: کازرون

تراز: 7635

...

مریم خرمگاه

رتبه: 4

نمایندگی: اهواز

تراز: 7280

...

محمدمهدی امیرپناه فر

رتبه: 5

نمایندگی: همدان

تراز: 7150

...

هانیا آسیایی

رتبه: 6

نمایندگی: آستارا

تراز: 7125

...

امین کریمی

رتبه: 7

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 7118

...

احمدرضا جنگجوی مادوانی

رتبه: 8

نمایندگی: فسا

تراز: 7116

تاریخ آزمون : 98/04/28

...

کیانوش نجفی

رتبه: 1

نمایندگی: کازرون

تراز: 7720

...

مائده صادق

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 7400

...

مریم خرمگاه

رتبه: 3

نمایندگی: اهواز

تراز: 7197

...

ژینا امیری

رتبه: 4

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7159

...

سمانه رستمی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7128

...

آیشن صادقی

رتبه: 6

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7115

...

سیدروح الله حسینی قانع

رتبه: 7

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6826

...

نادیا برهمند

رتبه: 8

نمایندگی: ساوه

تراز: 6798

تاریخ آزمون : 98/04/21

...

آیشن صادقی

رتبه: 1

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7550

...

ژینا امیری

رتبه: 2

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7492

...

امید علیمحمدی

رتبه: 3

نمایندگی: بردسکن

تراز: 7445

...

احمدرضا جنگجوی مادوانی

رتبه: 4

نمایندگی: فسا

تراز: 7431

...

ارشیا مبارکی

رتبه: 5

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7149

...

سمانه رستمی

رتبه: 6

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7046

...

سیدروح الله حسینی قانع

رتبه: 7

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6977

...

علی حصاری

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6973