نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/03/03

...

سینا اسلامی

رتبه: 1

نمایندگی: خمین

تراز: 8353

...

آراز سلیمان پور

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7507

...

فرشید سلیمانی ایگدیر

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7360

...

محمدامین صادقی تفتی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7321

...

مهرشاد تاجی

رتبه: 5

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7307

تاریخ آزمون : 1398/02/27

...

عرفان سبحانی

رتبه: 1

نمایندگی: اراک

تراز: 9089

...

سینا اسلامی

رتبه: 2

نمایندگی: خمین

تراز: 8091

...

آراز سلیمان پور

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8076

...

محمدحسین برجلو

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8047

...

محمدامین صادقی تفتی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7905

تاریخ آزمون : 1398/02/20

...

عرفان سبحانی

رتبه: 1

نمایندگی: اراک

تراز: 8589

...

صبا سلطانی

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 8393

...

سیدستار لطفی فاطمی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7726

...

آراز سلیمان پور

رتبه: 4

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7666

...

رومینا شکری مقدم

رتبه: 5

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7638

تاریخ آزمون : 1398/01/23

...

فاطمه سادات دشتکی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8859

...

فاطمه یاوری

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8538

...

صبا سلطانی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 7983

...

مهرشاد تاجی

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7972

...

ارسلان تازیکه

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7856

تاریخ آزمون : 1397/12/17

...

سینا اسلامی

رتبه: 1

نمایندگی: خمین

تراز: 8282

...

مهرشاد تاجی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7953

...

علی شفیق

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7953

...

امیرحسین شگیبایی ابرندآبادی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7941

...

ارسلان تازیکه

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7916

تاریخ آزمون : 1397/12/03

...

صبا سلطانی

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 8345

...

سینا اسلامی

رتبه: 2

نمایندگی: خمین

تراز: 8251

...

مهرشاد تاجی

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8119

...

رومینا شکری مقدم

رتبه: 4

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7981

...

آراز سلیمان پور

رتبه: 5

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7891

تاریخ آزمون : 1397/11/19

...

سینا اسلامی

رتبه: 1

نمایندگی: خمین

تراز: 7922

...

امیرحسین شگیبایی ابرندآبادی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7781

...

علی شفیق

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7677

...

امین باقری فر

رتبه: 4

نمایندگی: تبریز

تراز: 7618

...

علی رضازاده

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7565

تاریخ آزمون : 1397/11/05

...

رضا نجفی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9235

...

سینا اسلامی

رتبه: 2

نمایندگی: خمین

تراز: 8344

...

فاطمه یاوری

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8339

...

دیبا رادفر

رتبه: 4

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8275

...

علی جلالی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 8160

تاریخ آزمون : 1397/10/21

...

مهرشاد تاجی

رتبه: 1

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8983

...

نیلوفر حسین زاده زاویه

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8758

...

سینا اسلامی

رتبه: 3

نمایندگی: خمین

تراز: 8577

...

محمدامین صادقی تفتی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8533

...

مهدی قنبزاده

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 8013

تاریخ آزمون : 1397/09/30

...

محمدعرفان اکبرپور

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8834

...

مهدی امینی خلجان

رتبه: 2

نمایندگی: تبریز

تراز: 8658

...

صبا سلطانی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 8383

...

محمدامین صادقی تفتی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8230

...

سینا اسلامی

رتبه: 5

نمایندگی: خمین

تراز: 8170

تاریخ آزمون : 1397/09/16

...

امیرمحمد دنکوب

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8611

...

مهرشاد تاجی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8517

...

سینا اسلامی

رتبه: 3

نمایندگی: خمین

تراز: 8193

...

مرتضی حبیبی کزج

رتبه: 4

نمایندگی: بهارستان

تراز: 8180

...

علی شفیق

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7931

تاریخ آزمون : 1397/09/02

...

مهرشاد تاجی

رتبه: 1

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8989

...

زهرا محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8622

...

محمدامین صادقی تفتی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8529

...

صبا سلطانی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 8315

...

ریحانه جوهری

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8109

تاریخ آزمون : 1397/08/25

...

سینا اسلامی

رتبه: 1

نمایندگی: خمین

تراز: 8411

...

مهرشاد تاجی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8260

...

مهرنوش قیومی محمدی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8220

...

زهرا اسلمی

رتبه: 4

نمایندگی: اقلید

تراز: 7984

...

فاطمه یاوری

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7804

تاریخ آزمون : 1397/08/04

...

مهرشاد تاجی

رتبه: 1

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7732

...

زهرا محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7724

...

آراز سلیمان پور

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7667

...

سیدستار لطفی فاطمی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7511

...

عرفان دهقان دهنوی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7505

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

فاطمه یاوری

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7439

...

معین عطری

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 7302

...

امیرحسین ماجدی

رتبه: 3

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7157

...

فرشید سلیمانی ایگدیر

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7157

...

مهدی قنبرزاده

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 7125

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

محمدامین شجاعی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8576

...

زهرا محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8364

...

فاطمه پاک سیما

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7887

...

سیدمحمدسامان میرحجازی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7831

...

مهرشاد تاجی

رتبه: 5

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7806

تاریخ آزمون : 1397/06/23

...

یونس موتاب بفروئی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8216

...

مهدی قنبرزاده

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 8189

...

سهیل ساروئی

رتبه: 3

نمایندگی: کرج

تراز: 7663

...

آرمان خورشیدی

رتبه: 4

نمایندگی: همدان

تراز: 7482

...

مبینا محمودزاده

رتبه: 5

نمایندگی: زرند

تراز: 6944

تاریخ آزمون : 1397/06/16

...

علیرضا حسینی احمدی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7578

...

صبا سلطانی

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 7296

...

مهدی قنبرزاده

رتبه: 3

نمایندگی: شیروان

تراز: 7250

...

عرفان شمس الدینی

رتبه: 4

نمایندگی: کرمان

تراز: 7028

...

سعید خواجه خلیلی

رتبه: 5

نمایندگی: اصفهان

تراز: 6788

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

مهدی قنبرزاده

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 7906

...

صبا سلطانی

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 7286

...

علیا سلیمانپور

رتبه: 3

نمایندگی: کرمان

تراز: 7105

...

آرمان خورشیدی

رتبه: 4

نمایندگی: همدان

تراز: 7072

...

سیده شهرزاد شمشیرگران

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6943

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

صبا سلطانی

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 7620

...

آرمان خورشیدی

رتبه: 2

نمایندگی: همدان

تراز: 7546

...

عرفان شمس الدینی

رتبه: 3

نمایندگی: کرمان

تراز: 7243

...

محمدعلی قهاری کرمانی

رتبه: 4

نمایندگی: کرمان

تراز: 6997

...

فاطمه مکی

رتبه: 5

نمایندگی: کرمان

تراز: 6953

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

سایه عسگری

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6973

...

علیرضا حسینی احمدی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 6950

...

مهران معتمدی

رتبه: 3

نمایندگی: زرین شهر

تراز: 6808

...

امیرحسین نوری

رتبه: 4

نمایندگی: کرج

تراز: 6789

...

مبینا محمودزاده

رتبه: 5

نمایندگی: زرند

تراز: 6773

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

صبا سلطانی

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 7373

...

مهران معتمدی

رتبه: 2

نمایندگی: زرین شهر

تراز: 7071

...

آرمان خورشیدی

رتبه: 3

نمایندگی: همدان

تراز: 6977

...

مبینا محمودزاده

رتبه: 4

نمایندگی: زرند

تراز: 6949

...

سایه عسگری

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 6615