نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/02/21

...

علی انصاری فر

رتبه: 1

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7745

...

علی اسدی

رتبه: 2

نمایندگی: ملکان

تراز: 7722

...

سجاد محمدی

رتبه: 3

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7601

...

سروناز هاشمی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 7522

...

آریان رجبی

رتبه: 5

نمایندگی: ملکان

تراز: 7145

...

محمد اکبری زاده

رتبه: 6

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7050

...

سینا چراغی

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7046

...

مهدی عباس زاده

رتبه: 8

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7012

...

متین قربانزاده

رتبه: 9

نمایندگی: نکا

تراز: 6912

...

ابوالفضل داداشقلی پور

رتبه: 10

نمایندگی: بابل

تراز: 6900

تاریخ آزمون : 1397/02/14

...

سجاد محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8419

...

مهرداد عباس زاده

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8207

...

محمد اکبری زاده

رتبه: 3

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8000

...

مهدی عباس زاده

رتبه: 4

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7780

...

امیر مسعود ناظری

رتبه: 5

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7532

...

هیوا فیضی

رتبه: 6

نمایندگی: سنندج

تراز: 7511

...

سینا چراغی

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آباد غرب

تراز: 7482

...

ابوالفضل داداشقلی پور

رتبه: 8

نمایندگی: بابل

تراز: 7273

...

مسعود صادقی

رتبه: 9

نمایندگی: ساوه

تراز: 7032

...

مریم ابراهیمی

رتبه: 10

نمایندگی: ساوه

تراز: 6997

تاریخ آزمون : 1397/01/31

...

سینا چراغی

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7552

...

امیرحسین دهقان دهنوی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7424

...

علی انصاری فر

رتبه: 3

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7407

...

سیدمحمد اکبرزاده هنزائی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7299

...

امیرمسعود ناظری

رتبه: 5

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7259

...

فاطمه خبیری

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7231

...

حامد مشتاقیان

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7190

...

فاطمه عبدل زاده

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 7169

...

فرزاد پوروحدت

رتبه: 9

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7145

...

محمدحسین روستایی

رتبه: 10

نمایندگی: یزد

تراز: 7099

تاریخ آزمون : 1397/01/17

...

سروش شرافت بفروئی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7849

...

محمدحسین روستایی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7781

...

عرفان احمدی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7716

...

اریان رجبی

رتبه: 4

نمایندگی: ملکان

تراز: 7669

...

امیرمسعود ناظری

رتبه: 5

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7531

...

علی انصاری فر

رتبه: 6

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7373

...

حامد مشتاقیان

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7331

...

سیدمحمدمهدی حسینی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7096

...

سیدمحمد اکبرزاده هنزائی

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7093

...

امیرحسین دهقان دهنوی

رتبه: 10

نمایندگی: یزد

تراز: 7085

تاریخ آزمون : 1396/12/18

...

علی انصاری فر

رتبه: 1

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7579

...

سینا چراغی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7545

...

اریان رجبی

رتبه: 3

نمایندگی: ملکان

تراز: 7498

...

امیرمسعود ناظری

رتبه: 4

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7429

...

امیرمحمد خدایی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7403

...

حامد مشتاقیان

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7344

...

محمدحسین روستایی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7341

...

امیرمحمد رحیمی

رتبه: 8

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7110

...

سید محمد اکبرزاده هنزائی

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7104

...

آتوسا ابراهیمی

رتبه: 10

نمایندگی: آستانه اشرفیه

تراز: 7094

تاریخ آزمون : 1396/12/04

...

مهراد عباس زاده

رتبه: 1

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8366

...

امیرمسعود ناظری

رتبه: 2

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7857

...

محمدحسین روستایی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7854

...

مهدی عباس زاده

رتبه: 4

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7791

...

سینا چراغی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7783

...

سیدمحمد اکبرزاده هنزائی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7663

...

محمد اکبری زاده

رتبه: 7

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7633

...

علی انصاری فر

رتبه: 8

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7616

...

سهیل میرجلیلی

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7560

...

آریان رجبی

رتبه: 10

نمایندگی: ملکان

تراز: 7534

تاریخ آزمون : 1396/11/20

...

مهراد عباس زاده

رتبه: 1

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7944

...

مهدی عباس زاده

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7739

...

اریان رجبی

رتبه: 3

نمایندگی: ملکان

تراز: 7468

...

سینا چراغی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7466

...

شایان عسگری

رتبه: 5

نمایندگی: اراک

تراز: 7351

...

مریم ابراهیمی

رتبه: 6

نمایندگی: ساوه

تراز: 7255

...

ریحانه صفار

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7227

...

امیرمسعود ناظری

رتبه: 8

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7124

...

علی انصاری فر

رتبه: 9

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7099

...

فاطمه یاوری

رتبه: 10

نمایندگی: یزد

تراز: 7087

تاریخ آزمون : 1396/11/06

...

فروزان ایرجی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8110

...

محمدحسین روستایی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7773

...

امیرمسعود ناظری

رتبه: 4

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7336

...

آریان رجبی

رتبه: 5

نمایندگی: ملکان

تراز: 7297

...

حامد مشتاقیان

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7293

...

مهدی پورهاشمی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7279

...

سیدمحمد اکبرزاده هنزائی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7138

...

مهراد انصاری فر

رتبه: 9

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7068

...

علی انصاری فر

رتبه: 10

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7005

تاریخ آزمون : 1396/10/22

...

مهراد عباس زاده

رتبه: 1

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8062

...

امیرمسعود ناظری

رتبه: 2

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7772

...

سروناز هاشمی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 7552

...

آریان رجبی

رتبه: 4

نمایندگی: ملکان

تراز: 7398

...

سینا چراغی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7395

...

مهدی عباس زاده

رتبه: 6

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7273

...

محمد اکبری زاده

رتبه: 7

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7189

...

داود کاظمی مقدم

رتبه: 8

نمایندگی: شیروان

تراز: 7031

...

مریم شیخ زاده

رتبه: 9

نمایندگی: کاشان

تراز: 6959

...

امیرمحمد رحیمی

رتبه: 10

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 6906

تاریخ آزمون : 1396/10/01

...

امیرمسعود ناظری

رتبه: 1

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7689

...

مهراد عباس زاده

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7431

...

آریان رجبی

رتبه: 3

نمایندگی: ملکان

تراز: 7406

...

داود کاظمی مقدم

رتبه: 4

نمایندگی: شیروان

تراز: 7382

...

محمد اکبری زاده

رتبه: 5

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7291

...

سپهر اکبری

رتبه: 6

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7277

...

سینا چراغی

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7200

...

مهدی عباس زاده

رتبه: 8

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7083

...

علی انصاری فر

رتبه: 9

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7080

...

امیرمحمد رحیمی

رتبه: 10

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 6909

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

حامد مشتاقیان

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7855

...

محمدحسین روستایی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7779

...

سیدمحمدامین احمدزاده

رتبه: 3

نمایندگی: قم

تراز: 7504

...

سیدمحمد اکبرزاده هنزائی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7494

...

مهدی چراغی

رتبه: 5

نمایندگی: قم

تراز: 7331

...

شایان شاهی مالمیر

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7299

...

امیرمسعود ناظری

رتبه: 7

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7296

...

آریان رجبی

رتبه: 8

نمایندگی: ملکان

تراز: 7239

...

آرمان حاج محمدی

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7195

...

حامد سالم

رتبه: 10

نمایندگی: یزد

تراز: 7174

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

میلاد مفیدی فر

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8577

...

فروزان ایرجی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7929

...

عرفان احمدی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7765

...

آرمان بوربور

رتبه: 4

نمایندگی: ورامین

تراز: 7591

...

محمدحسین روستایی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7308

...

آرمان حاج محمدی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7207

...

داوود کاظمی مقدم

رتبه: 7

نمایندگی: شیروان

تراز: 7199

...

محمدمهدی ضرابیه

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7150

...

مریم دهقان زاده

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7101

...

فاطمه یاوری

رتبه: 10

نمایندگی: یزد

تراز: 7077

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

فاطمه یاوری

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7650

...

امیرحسین دهقان دهنوی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7554

...

نیما نیرومند

رتبه: 3

نمایندگی: اراک

تراز: 7407

...

مهدیه سلطانی گرد فرامرزی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7378

...

علیرضا فرودنیا

رتبه: 5

نمایندگی: هشتگرد

تراز: 7351

...

امیرمسعود ناظری

رتبه: 6

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7346

...

نرگس خالصی زاده

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7188

...

داود کاظمی مقدم

رتبه: 8

نمایندگی: شیروان

تراز: 7184

...

سروناز هاشمی

رتبه: 9

نمایندگی: ساوه

تراز: 7150

...

شایان عسگری

رتبه: 10

نمایندگی: اراک

تراز: 7048

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

سروش شرافت بفروئی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7863

...

محمدحسین روستایی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7686

...

فروزان ایرجی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7479

...

حامد مشتاقیان

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7437

...

عرفان احمدی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7413

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

محمدحسین روستایی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7520

...

محسن منصوری محمد آبادی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7319

...

امیر مسعود ناظری

رتبه: 3

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7216

...

حامد سالم

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7196

...

آرمان حاج محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7017

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

آتوسا ابراهیمی

رتبه: 1

نمایندگی: آستانه اشرفیه

تراز: 7235

...

سینا چراغی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7116

...

محمد رسول رشیدی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آباد غرب

تراز: 6772