نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/05/11

...

مهلا انتظاری

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7802

...

هانیه برج ساز

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 7388

...

فاطمه فرحی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 6539

...

هلیا سکاکی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6500

...

فاطمه شمس بیرانوند

رتبه: 5

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6407

تاریخ آزمون : 1398/04/28

...

طهورا نوری زاده

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7087

...

مهلا انتظاری

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7031

...

فاطمه شمس بیرانوند

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6889

...

هستی خلیلی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6710

...

مهدی روحی

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 6147

تاریخ آزمون : 1398/04/21

...

محمد آدینه پور

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 7108

...

علیرضا رستگار

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 6533

...

هستی خلیلی

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6524

...

فاطمه فرحی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 6232

...

صالح خاکسار

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 5907