نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

محمدحسین روستایی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7520

...

محسن منصوری محمد آبادی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7319

...

امیر مسعود ناظری

رتبه: 3

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7216

...

حامد سالم

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7196

...

آرمان حاج محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7017

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

آتوسا ابراهیمی

رتبه: 1

نمایندگی: آستانه اشرفیه

تراز: 7235

...

سینا چراغی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7116

...

محمد رسول رشیدی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آباد غرب

تراز: 6772