نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/09/16

...

مبین فلاحی بوکانی

رتبه: 1

نمایندگی: بوکان

تراز: 9054

...

کوثر استاد محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 8749

...

رضا برجی

رتبه: 3

نمایندگی: تربت حیدریه

تراز: 8298

...

مانا ملکی

رتبه: 4

نمایندگی: ساری

تراز: 8241

...

محمدحسین حافظی

رتبه: 5

نمایندگی: بابل

تراز: 8113

تاریخ آزمون : 1397/09/02

...

کوثر استاد محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 8802

...

مانا ملکی

رتبه: 2

نمایندگی: ساری

تراز: 8504

...

مانا عباسی

رتبه: 3

نمایندگی: کرمان

تراز: 8273

...

محمد کمال

رتبه: 4

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8139

...

فرزین امیری حسینی

رتبه: 5

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8128

تاریخ آزمون : 1397/08/25

...

محمدرضا شرافتی

رتبه: 1

نمایندگی: اقلید

تراز: 8560

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 8252

...

محمدحسین حافظی

رتبه: 3

نمایندگی: بابل

تراز: 8115

...

یاسین پورحسین

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8079

...

آرمین مزارعیان خواه

رتبه: 5

نمایندگی: گچساران

تراز: 8016

تاریخ آزمون : 1397/08/04

...

سیدمهدیار وهابزاده

رتبه: 1

نمایندگی: گناباد

تراز: 7944

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 7807

...

محمدحسین حافظی

رتبه: 3

نمایندگی: بابل

تراز: 7783

...

مانا ملکی

رتبه: 4

نمایندگی: ساری

تراز: 7720

...

محمد منتقیمی

رتبه: 5

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7690

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 7322

...

مانا ملکی

رتبه: 2

نمایندگی: ساری

تراز: 7258

...

الهه آب ورش

رتبه: 3

نمایندگی: کرج

تراز: 7238

...

سیده آتنا مدرسی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7236

...

حسین راستی جهرمی

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 7209

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

علی اکبر عباس زاده

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 7752

...

سیدمهیار وهابزاده

رتبه: 2

نمایندگی: گناباد

تراز: 7696

...

سمیرا شیربندی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 7635

...

علیرضا قناعتیان

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 7623

...

حامد آب خیز

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 7585

تاریخ آزمون : 1397/06/23

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 8592

...

سارا راهبر

رتبه: 2

نمایندگی: بهبهان

تراز: 8175

...

شمیرا شیربندی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 8103

...

آرین محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: کازرون

تراز: 7971

...

علی اکبر غباس زاده

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 7935

تاریخ آزمون : 1397/06/16

...

کوثر استاد محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 7555

...

معین مرادی

رتبه: 2

نمایندگی: هرسین

تراز: 7288

...

سارا راهبر

رتبه: 3

نمایندگی: بهبهان

تراز: 7271

...

سمیرا شیربندی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 7268

...

مهدی جوکار

رتبه: 5

نمایندگی: فسا

تراز: 7266

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

کوثر استاد محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 8306

...

مانا ملکی

رتبه: 2

نمایندگی: ساری

تراز: 7881

...

علی اکبر غباس زاده

رتبه: 3

نمایندگی: مشهد

تراز: 7539

...

سیدرضا موسویان فرد

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 7504

...

سمیرا شیربندی

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 7271

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 7668

...

علی اکبر غباس زاده

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 7369

...

مانا ملکی

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 7360

...

علی علم خانی

رتبه: 4

نمایندگی: کرمان

تراز: 7183

...

حامد آب خیز

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 7129

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

مانا ملکی

رتبه: 1

نمایندگی: ساری

تراز: 7346

...

محمدامین آذرنیا

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 7280

...

مژده پوزن

رتبه: 3

نمایندگی: کرمان

تراز: 7219

...

سارا راهبر

رتبه: 4

نمایندگی: بهبهان

تراز: 7149

...

سیدرضا موسویان فرد

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 7062

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

سعید اشرفی

رتبه: 1

نمایندگی: مشگین شهر

تراز: 7223

...

آرین محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: کازرون

تراز: 7108

...

سارا راهبر

رتبه: 3

نمایندگی: بهبهان

تراز: 7040

...

سمیرا شیربندی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 7021

...

علی اکبر غباس زاده

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 7013