نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/02/21

...

فرزام عابدینی

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 8284

...

محمدهادی مختاری لاله

رتبه: 2

نمایندگی: تبریز

تراز: 8249

...

مهلا وجدانی

رتبه: 3

نمایندگی: ملکان

تراز: 8228

...

سیدامین موسویان

رتبه: 4

نمایندگی: لنگرود

تراز: 8180

...

علی رحمانیان

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 8065

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 6

نمایندگی: اسفراین

تراز: 7928

...

مهسا بساک

رتبه: 7

نمایندگی: دورود

تراز: 7912

...

پارسا رحیمی

رتبه: 8

نمایندگی: ساری

تراز: 7894

...

مهدی نزهتی

رتبه: 9

نمایندگی: ملکان

تراز: 7820

...

کارو محمدی

رتبه: 10

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7813

تاریخ آزمون : 1397/02/14

...

مهسا بساک

رتبه: 1

نمایندگی: دورود

تراز: 8306

...

مهلا وجدانی

رتبه: 2

نمایندگی: ملکان

تراز: 8279

...

مهدیه خوشبختی

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7932

...

محمد رازخانه

رتبه: 4

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7896

...

سینا آسا

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 7874

...

علی کنعانی

رتبه: 6

نمایندگی: لنگرود

تراز: 7856

...

فرشاد نژادمهدی

رتبه: 7

نمایندگی: بناب

تراز: 7847

...

نیکو محمدی پرشکوه

رتبه: 8

نمایندگی: لنگرود

تراز: 7812

...

مهدی نزهتی

رتبه: 9

نمایندگی: ملکان

تراز: 7723

...

سیدمعین حیدری یزدی

رتبه: 10

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7710

تاریخ آزمون : 1397/01/31

...

مهلا وجدانی

رتبه: 1

نمایندگی: ملکان

تراز: 8209

...

سیدامین موسویان

رتبه: 2

نمایندگی: لنگرود

تراز: 7999

...

مهدی نزهتی

رتبه: 3

نمایندگی: ملکان

تراز: 7915

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 4

نمایندگی: اسفراین

تراز: 7829

...

سیدامیررضا مدرس ثانوی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7739

...

صادق موسوی

رتبه: 6

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7736

...

محمد رازخانه

رتبه: 7

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7652

...

نیکو محمدی پرشکوه

رتبه: 8

نمایندگی: لنگرود

تراز: 7646

...

مهسا بساک

رتبه: 9

نمایندگی: دورود

تراز: 7616

...

سیدمحمدنوید قرشی

رتبه: 10

نمایندگی: یزد

تراز: 7607

تاریخ آزمون : 1397/01/17

...

محمدجواد شمس الدینی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8184

...

علی اردانی زاده

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8050

...

مهلا وجدانی

رتبه: 3

نمایندگی: ملکان

تراز: 8036

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 4

نمایندگی: اسفراین

تراز: 8013

...

سیدعلی موسوی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7897

...

مهدی نزهتی

رتبه: 6

نمایندگی: ملکان

تراز: 7855

...

علی رحمانیان

رتبه: 7

نمایندگی: جهرم

تراز: 7760

...

امیرمحمد رمضانی علوی

رتبه: 8

نمایندگی: کاشان

تراز: 7738

...

امیرحسین فتوحی

رتبه: 9

نمایندگی: آمل

تراز: 7735

...

محمدصالح علی مندگاری

رتبه: 10

نمایندگی: یزد

تراز: 7682

تاریخ آزمون : 1396/12/18

...

پارسا رحیمی

رتبه: 1

نمایندگی: ساری

تراز: 8407

...

مهلا وجدانی

رتبه: 2

نمایندگی: ملکان

تراز: 8094

...

سیدامین موسویان

رتبه: 3

نمایندگی: لنگرود

تراز: 7925

...

مهدی نزهتی

رتبه: 4

نمایندگی: ملکان

تراز: 7737

...

علیرضا حسین پور

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7700

...

علی مقنی بدرآبادی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7688

...

علی کنعانی

رتبه: 7

نمایندگی: لنگرود

تراز: 7607

...

مهدیه عابدی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7515

...

عرفان گلکار

رتبه: 9

نمایندگی: نکا

تراز: 7499

...

سپهر مفیدی

رتبه: 10

نمایندگی: تهران

تراز: 7493

تاریخ آزمون : 1396/12/04

...

سیدایلیا هاتفی اردکانی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7902

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 2

نمایندگی: اسفراین

تراز: 7784

...

سیدامین موسویان

رتبه: 3

نمایندگی: لنگرود

تراز: 7729

...

علی نوین

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7601

...

نیکو محمدی پرشکوه

رتبه: 5

نمایندگی: لنگرود

تراز: 7589

...

امیرحسین فتوحی

رتبه: 6

نمایندگی: آمل

تراز: 7565

...

محمد رازخانه

رتبه: 7

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7563

...

کارو محمدی

رتبه: 8

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7552

...

صادق موسوی

رتبه: 9

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7524

...

سارا قاسم زاده

رتبه: 10

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7502

تاریخ آزمون : 1396/11/20

...

محمدصالح احسان جو

رتبه: 1

نمایندگی: نی ریز

تراز: 8671

...

مهلا وجدانی

رتبه: 2

نمایندگی: ملکان

تراز: 8402

...

امیرحسین ابراهیمی

رتبه: 3

نمایندگی: قوچان

تراز: 8394

...

علیرضا اصغری

رتبه: 4

نمایندگی: نی ریز

تراز: 8292

...

اردشیر رجائی

رتبه: 5

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8199

...

رضا کوه بر

رتبه: 6

نمایندگی: هشتگرد

تراز: 8092

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 7

نمایندگی: اسفراین

تراز: 7980

...

امیرحسن فتوحی

رتبه: 8

نمایندگی: آمل

تراز: 7849

...

سارا محمودی

رتبه: 9

نمایندگی: شهربابک

تراز: 7833

...

مهدی نزهتی

رتبه: 10

نمایندگی: ملکان

تراز: 7828

تاریخ آزمون : 1396/11/06

...

سبحان کیوان پور

رتبه: 1

نمایندگی: دهدشت

تراز: 8571

...

سیدمحمدرضا سیدپور

رتبه: 2

نمایندگی: خدابنده

تراز: 8515

...

نگین عابدی

رتبه: 3

نمایندگی: نکا

تراز: 8342

...

حسام خدادادزاده

رتبه: 4

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8332

...

فاطمه پورانتظاری

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8278

...

امیرحسین رضایی

رتبه: 6

نمایندگی: ایوان

تراز: 8141

...

سیدامین موسویان

رتبه: 7

نمایندگی: لنگرود

تراز: 7912

...

کارو محمدی

رتبه: 8

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7909

...

مهلا وجدانی

رتبه: 9

نمایندگی: ملکان

تراز: 7906

...

کیمیا کاشانی

رتبه: 10

نمایندگی: تهران

تراز: 7837

تاریخ آزمون : 1396/10/22

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 1

نمایندگی: اسفراین

تراز: 7920

...

کارو محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7693

...

محمدصادق بامیری

رتبه: 3

نمایندگی: لردگان

تراز: 7603

...

مهلا وجدانی

رتبه: 4

نمایندگی: ملکان

تراز: 7540

...

امیرمحمد سروش

رتبه: 5

نمایندگی: نطنز

تراز: 7476

...

مهدی نزهتی

رتبه: 6

نمایندگی: ملکان

تراز: 7294

...

امیرحسین فتوحی

رتبه: 7

نمایندگی: آمل

تراز: 7260

...

محمد رازخانه

رتبه: 8

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7256

...

عرفان گلکار

رتبه: 9

نمایندگی: نکا

تراز: 7231

...

حسام عبادی

رتبه: 10

نمایندگی: تالش

تراز: 7221

تاریخ آزمون : 1396/10/01

...

نیایش شایسته

رتبه: 1

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8892

...

اردشیر رجائی

رتبه: 2

نمایندگی: بندعباس

تراز: 8621

...

مهلا وجدانی

رتبه: 3

نمایندگی: ملکان

تراز: 8391

...

عرفان گلکار

رتبه: 4

نمایندگی: نکا

تراز: 8202

...

محمد رازخانه

رتبه: 5

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8183

...

پارسا رحیمی

رتبه: 6

نمایندگی: ساری

تراز: 8179

...

سجاد رحیمی

رتبه: 7

نمایندگی: کاشمر

تراز: 8044

...

فاطمه توانائی

رتبه: 8

نمایندگی: بهبهان

تراز: 7943

...

بهداد بهمن یار

رتبه: 9

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7922

...

سیدامین موسویان

رتبه: 10

نمایندگی: لنگرود

تراز: 7865

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

علیرضا شاهسوندی

رتبه: 1

نمایندگی: داران

تراز: 8836

...

پارسا رحیمی

رتبه: 2

نمایندگی: ساری

تراز: 8668

...

محمد رضانژاد

رتبه: 3

نمایندگی: پلدشت

تراز: 8134

...

سجاد رحیمی

رتبه: 4

نمایندگی: کاشمر

تراز: 8112

...

مهلا وجدانی

رتبه: 5

نمایندگی: ملکان

تراز: 8110

...

الیاس غله بانی

رتبه: 6

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8078

...

نورا ارزانیان

رتبه: 7

نمایندگی: بابل

تراز: 7921

...

ارشام حسیبی

رتبه: 8

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7918

...

مهدی نزهتی

رتبه: 9

نمایندگی: ملکان

تراز: 7876

...

نیکو محمدی پرشکوه

رتبه: 10

نمایندگی: لنگرود

تراز: 7853

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

فاطمه عباسی صیادی

رتبه: 1

نمایندگی: قشم

تراز: 9174

...

علی اردانی زاده

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8633

...

علی محمد دفتری

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8478

...

جواد صدوقی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8396

...

غراله اسمعیلی پور

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8199

...

مهدی نزهتی

رتبه: 6

نمایندگی: ملکان

تراز: 8155

...

مبینا جعفری

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 8104

...

سیدعلی موسوی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 8053

...

محمد رضانژاد

رتبه: 9

نمایندگی: پلدشت

تراز: 8043

...

مهلا وجدانی

رتبه: 10

نمایندگی: ملکان

تراز: 7983

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

پارسا رحیمی

رتبه: 1

نمایندگی: ساری

تراز: 8296

...

مهسا مهدی نژاد یزدی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8116

...

مهلا وجدانی

رتبه: 3

نمایندگی: ملکان

تراز: 8048

...

سیدامین موسویان

رتبه: 4

نمایندگی: لنگرود

تراز: 7982

...

علیرضا محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: شهربابک

تراز: 7889

...

علی کنعانی

رتبه: 6

نمایندگی: لنگرود

تراز: 7848

...

نورا ارزانیان

رتبه: 7

نمایندگی: بابل

تراز: 7829

...

علیرضا کابلی چلمردی

رتبه: 8

نمایندگی: نکا

تراز: 7791

...

نگین عابدی

رتبه: 9

نمایندگی: نکا

تراز: 7782

...

محمد پناهی نژاد

رتبه: 10

نمایندگی: اقلید

تراز: 7694

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

علی اردانی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7843

...

علیرضا حدادی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7766

...

مهلا وجدانی

رتبه: 3

نمایندگی: ملکان

تراز: 7730

...

سید علی موسوی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7724

...

محمد رضانژاد

رتبه: 5

نمایندگی: پلدشت

تراز: 7650

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

علیرضا محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: اراک

تراز: 7650

...

مهلا وجدانی

رتبه: 2

نمایندگی: ملکان

تراز: 7308

...

محمحسن دهقان بهابادی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7162

...

سیدامیررضا مدرس ثانوی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7153

...

فاطمه میرجلیلی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7107

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

مهلا وجدانی

رتبه: 1

نمایندگی: ملکان

تراز: 8008

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 2

نمایندگی: اسفراین

تراز: 7605

...

سجاد نجمی

رتبه: 3

نمایندگی: قوچان

تراز: 7476