نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/07/05

...

عارفه زارع عصمت آباد

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7786

...

سمانه رستمی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7575

...

زهرا زارعیان علی آباد

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7569

...

سیدروح الله حسینی قانع

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7564

...

نادیا نواب

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7558

تاریخ آزمون : 1398/06/22

...

سمانه رستمی

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7821

...

حمیدرضا کشتکار

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7704

...

کیانوش نجفی

رتبه: 3

نمایندگی: کازرون

تراز: 7643

...

کیارش معدنی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7605

...

کوثر ملکی جلیلیان

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7248

تاریخ آزمون : 1398/06/08

...

کیانوش نجفی

رتبه: 1

نمایندگی: کازرون

تراز: 8129

...

سمانه رستمی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7898

...

حمیدرضا کشتکار

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7712

...

کوثر ملکی جلیلیان

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7695

...

آیشن صادقی

رتبه: 5

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7409

تاریخ آزمون : 1398/05/25

...

کیانوش نجفی

رتبه: 1

نمایندگی: کازرون

تراز: 8170

...

حمیدرضا کشتکار

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7808

...

سیدسامان میری پور

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 7480

...

هانیا آسیایی

رتبه: 4

نمایندگی: آستارا

تراز: 7213

...

نگار قائدی چوبری

رتبه: 5

نمایندگی: رشت

تراز: 7154

تاریخ آزمون : 1398/05/11

...

حمیدرضا کشتکار

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7752

...

مبینا واشقانی فراهانی

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 7647

...

کیانوش نجفی

رتبه: 3

نمایندگی: کازرون

تراز: 7635

...

مریم خرمگاه

رتبه: 4

نمایندگی: اهواز

تراز: 7280

...

محمدمهدی امیرپناه فر

رتبه: 5

نمایندگی: همدان

تراز: 7150

تاریخ آزمون : 1398/04/28

...

کیانوش نجفی

رتبه: 1

نمایندگی: کازرون

تراز: 7720

...

مائده صادق

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 7400

...

مریم خرمگاه

رتبه: 3

نمایندگی: اهواز

تراز: 7197

...

ژینا امیری

رتبه: 4

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7159

...

سمانه رستمی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7128

تاریخ آزمون : 1398/04/21

...

آیشن صادقی

رتبه: 1

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7550

...

ژینا امیری

رتبه: 2

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7492

...

امید علیمحمدی

رتبه: 3

نمایندگی: بردسکن

تراز: 7445

...

احمدرضا جنگجوی مادوانی

رتبه: 4

نمایندگی: فسا

تراز: 7431

...

ارشیا مبارکی

رتبه: 5

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7149