نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 98/09/29

...

فاطمه زارع

رتبه: 1

نمایندگی: نی ریز

تراز: 8992

...

فاطمه سمیع

رتبه: 2

نمایندگی: رشت

تراز: 8634

...

نیکسا منصوری

رتبه: 3

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8026

...

میترا امیری

رتبه: 4

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7691

...

نسترن اکبری بهمدی

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 7542

...

محمدمهیار میرزاده

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 7522

...

ابوالقاسم سمندری

رتبه: 7

نمایندگی: آمل

تراز: 7379

...

محمدعرفان اصل زارع

رتبه: 8

نمایندگی: هشتگرد

تراز: 7357

تاریخ آزمون : 98/09/15

...

زهرا رحیمی

رتبه: 1

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8515

...

مریم پیشان

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8334

...

فاطمه سمیع

رتبه: 3

نمایندگی: رشت

تراز: 8312

...

فاطمه گرمابه

رتبه: 4

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8220

...

مریم رحیمی

رتبه: 5

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8155

...

کیمیا لشکری پناه

رتبه: 6

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8146

...

ام البنین محمود پور

رتبه: 7

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8120

...

علی حمدی زاده

رتبه: 8

نمایندگی: ملکان

تراز: 7810

تاریخ آزمون : 98/09/01

...

ریحانه صابری

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7974

...

نسترن اکبری بهمدی

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 7837

...

آیدا هویشی

رتبه: 3

نمایندگی: مشهد

تراز: 7802

...

فاطمه گودرزی

رتبه: 4

نمایندگی: جاجرم

تراز: 7636

...

زهراالسادات حسینی مقدم

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7591

...

رویا کمالی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7465

...

مائده شیخیان مجومردی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7461

...

مریم دهقانپور فراشاه

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7458

تاریخ آزمون : 98/08/17

...

فاطمه سمیع

رتبه: 1

نمایندگی: رشت

تراز: 8268

...

فاطمه پرویزی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7879

...

ابوالقاسم سمندری

رتبه: 3

نمایندگی: آمل

تراز: 7212

...

نرگس سادات محیطی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7205

...

مهدیه پوربافرانی

رتبه: 5

نمایندگی: نائین

تراز: 7032

...

ریحانه سیف الهی

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 6867

...

محمدمهیار میرزاده

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 6851

...

فروزان زواران حسینی

رتبه: 8

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 6832

...

مهسا شاولی کوهشوری

رتبه: 8

نمایندگی: ایذه

تراز: 6832

تاریخ آزمون : 98/08/03

...

رویا کمالی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7962

...

مریم دهقانپور فراشاه

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7805

...

ریحانه صابری

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7790

...

زهرا سهیلی پور

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7463

...

محمدمهیار میرزاده

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7429

...

نرگس سادات محیطی

رتبه: 6

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7310

...

عسل شکوهی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7268

...

مهدیه پوربافرانی

رتبه: 8

نمایندگی: نائین

تراز: 7252

تاریخ آزمون : 98/07/19

...

سیدفاطمه حسینی

رتبه: 1

نمایندگی: آمل

تراز: 7424

...

الهه باغشاهی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7125

...

نازنین میدانی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7105

...

نرگس سادات محیطی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7100

...

کتایون شریف یزدی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7053

...

فاطمه السادات حکمتی مقدم

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7044

...

مهسا شاولی کوهشوری

رتبه: 7

نمایندگی: ایذه

تراز: 7036

...

محسن سلطانی گردفرامرزی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 6992

تاریخ آزمون : 98/07/05

...

سیمین بلوچی

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8502

...

سید مجتبی عمادی پور

رتبه: 2

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 7843

...

آتنا عرب نظر گاه

رتبه: 3

نمایندگی: مشهد

تراز: 7239

...

فاطمه محمد زاده

رتبه: 4

نمایندگی: مشهد

تراز: 7219

...

مهرانه محمودی

رتبه: 5

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 7059

...

مهدیه کریمی بافرانی

رتبه: 6

نمایندگی: نائین

تراز: 6864

...

حسین اروج زاده

رتبه: 7

نمایندگی: تبریز

تراز: 6642

...

زینب خراشادی زاده

رتبه: 8

نمایندگی: مشهد

تراز: 6547

تاریخ آزمون : 98/06/22

...

زینب خراشادی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 6859

...

فاطیما خطیب نیا

رتبه: 2

نمایندگی: نائین

تراز: 6251

...

حانیه آقا محمدی

رتبه: 3

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 6237

...

علی شیرازی

رتبه: 4

نمایندگی: مشهد

تراز: 6161

...

سید مجتبی عمادی پور

رتبه: 5

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 6135

...

هدیه گرایلی

رتبه: 6

نمایندگی: مشهد

تراز: 6074

...

زکیه ابراهیمی فرد

رتبه: 7

نمایندگی: جاجرم

تراز: 5863

...

فاطمه گودرزی

رتبه: 8

نمایندگی: جاجرم

تراز: 5808

تاریخ آزمون : 98/06/08

...

زکیه ابراهیمی فرد

رتبه: 2

نمایندگی: جاجرم

تراز: 6857

...

سارا طالبی فر

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6213

...

هانیه خوش صفت

رتبه: 4

نمایندگی: مشهد

تراز: 6094

...

علیرضا عموزاده

رتبه: 5

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 6080

...

فاطمه رحمانی

رتبه: 6

نمایندگی: مشهد

تراز: 6051

...

هدیه گرایلی

رتبه: 7

نمایندگی: مشهد

تراز: 5754

...

حانیه آقا محمدی

رتبه: 8

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 5748

تاریخ آزمون : 98/05/25

...

زینب خراشادی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 6666

...

متین شرفی

رتبه: 2

نمایندگی: بوکان

تراز: 6541

...

معصومه شکاری

رتبه: 3

نمایندگی: سیرجان

تراز: 6141

...

فاطیما خطیب نیا

رتبه: 4

نمایندگی: نائین

تراز: 6136

...

زهرا یگانه

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 6081

...

کتایون ایزدی

رتبه: 6

نمایندگی: سیرجان

تراز: 5828

...

زهرا غفوری

رتبه: 7

نمایندگی: مشهد

تراز: 5754

...

مریم غلامی

رتبه: 8

نمایندگی: مشهد

تراز: 5716

تاریخ آزمون : 98/05/11

...

زینب خراشادی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 6430

...

سارا سبیسی

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 6270

...

هانیه خوش صفت

رتبه: 3

نمایندگی: مشهد

تراز: 6236

...

زهرا شقاقی

رتبه: 4

نمایندگی: نظرآباد

تراز: 6135

...

فاطمه گودرزی

رتبه: 5

نمایندگی: جاجرم

تراز: 6051

...

سها صدرزاده

رتبه: 6

نمایندگی: سیرجان

تراز: 5964

...

احمدرضا بابلی

رتبه: 7

نمایندگی: امیدیه

تراز: 5848

...

ریحانه ششگلی نژاد

رتبه: 8

نمایندگی: قزوین

تراز: 5729

تاریخ آزمون : 98/04/28

...

زینب خراشادی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 6925

...

سجاد قنایی مقدم آرانی

رتبه: 2

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 6100

...

زهرا قربانی

رتبه: 3

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 6068

...

زهرا قلی نژاد

رتبه: 4

نمایندگی: مشهد

تراز: 5948

...

فاطیما خطیب نیا

رتبه: 5

نمایندگی: نائین

تراز: 5935

...

ریحانه ششگلی نژاد

رتبه: 6

نمایندگی: قزوین

تراز: 5934

...

مهرانه محمودی

رتبه: 7

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 5860

...

مهلا حسین آبادی

رتبه: 8

نمایندگی: جاجرم

تراز: 5534

تاریخ آزمون : 98/04/21

...

علیرضا مصدق کندری

رتبه: 1

نمایندگی: بردسکن

تراز: 7541

...

عماد بستوده

رتبه: 2

نمایندگی: بردسکن

تراز: 6951

...

رقیه مهمتر

رتبه: 3

نمایندگی: مشهد

تراز: 6506

...

مهدی نژادکرمان

رتبه: 4

نمایندگی: بردسکن

تراز: 6498

...

نگین پیردهقان

رتبه: 5

نمایندگی: کامیاران

تراز: 6079

...

زهرا قربانی

رتبه: 6

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 6059

...

معصومه ایزدی راد

رتبه: 7

نمایندگی: جاجرم

تراز: 5981

...

کتایون ایزدی

رتبه: 8

نمایندگی: سیرجان

تراز: 5784