نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/03/03

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 9070

...

حمید محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8367

...

علی اکبر عباس زاده

رتبه: 3

نمایندگی: مشهد

تراز: 8326

...

محمدرضا اصلانی

رتبه: 4

نمایندگی: فریدونشهر

تراز: 8268

...

مجتبی تناور

رتبه: 5

نمایندگی: کرمان

تراز: 8229

تاریخ آزمون : 1398/02/27

...

برهان خوش ظاهر

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 8969

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 8832

...

امیرحسین نخلی خسروشاهی

رتبه: 3

نمایندگی: تبریز

تراز: 8704

...

روح اله محمدی ورنق

رتبه: 4

نمایندگی: تبریز

تراز: 8682

...

علی اکبر عباس زاده

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 8500

تاریخ آزمون : 1398/02/20

...

مجتبی تناور

رتبه: 1

نمایندگی: کرمان

تراز: 8762

...

محدثه نکوخو

رتبه: 2

نمایندگی: فریدونشهر

تراز: 8425

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 8372

...

محمد کمال

رتبه: 4

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8325

...

امیرمحمد بحری

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8193

تاریخ آزمون : 1398/01/23

...

مبین فلاحی بوکانی

رتبه: 1

نمایندگی: بوکان

تراز: 9110

...

مجتبی تناور

رتبه: 2

نمایندگی: کرمان

تراز: 8857

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 8684

...

مانا ملکی

رتبه: 4

نمایندگی: ساری

تراز: 8544

...

محدثه نکوخو

رتبه: 5

نمایندگی: فریدونشهر

تراز: 8497

تاریخ آزمون : 1397/12/17

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 8518

...

سجاد عبداله زاده

رتبه: 2

نمایندگی: گناباد

تراز: 7932

...

فاطمه رامیار

رتبه: 3

نمایندگی: کازرون

تراز: 7909

...

سینا شکری

رتبه: 4

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7893

...

الیاس سیمایی

رتبه: 5

نمایندگی: بادرود

تراز: 7876

تاریخ آزمون : 1397/12/03

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 8433

...

زهرا سلطانی نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: کرمان

تراز: 8419

...

الیاس سیمایی

رتبه: 3

نمایندگی: بادرود

تراز: 8404

...

زهرا خان زاده

رتبه: 4

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 8384

...

مریم میراب خیاوی

رتبه: 5

نمایندگی: مشکین شهر

تراز: 8268

تاریخ آزمون : 1397/11/19

...

میرمهدی حسینی

رتبه: 1

نمایندگی: چایپاره

تراز: 8430

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 8298

...

سیدمعین موسوی بویین

رتبه: 3

نمایندگی: داران

تراز: 8196

...

امیررضا شرقی

رتبه: 4

نمایندگی: قوچان

تراز: 8138

...

علیرضا پولادیان

رتبه: 5

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8083

تاریخ آزمون : 1397/11/05

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 8482

...

سیدرضا موسویان فرد

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 8315

...

ثنا جلیلی

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8299

...

مانا ملکی

رتبه: 4

نمایندگی: ساری

تراز: 8215

...

آیدا نشاسته گر

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8110

تاریخ آزمون : 1397/10/21

...

علیرضا پولادیان

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8693

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 8476

...

محمدامین آذرنیا

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 8431

...

محمد کمال

رتبه: 4

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8373

...

سیدمحمدرضا معصومی

رتبه: 5

نمایندگی: بابل

تراز: 8338

تاریخ آزمون : 1397/09/30

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 8647

...

ترانه رضایی درجزینی

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 8593

...

علیرضا پولادیان

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8472

...

زهرا حیدری

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8453

...

حسین جمالوندی

رتبه: 5

نمایندگی: ایلام

تراز: 8404

تاریخ آزمون : 1397/09/16

...

مبین فلاحی بوکانی

رتبه: 1

نمایندگی: بوکان

تراز: 9054

...

کوثر استاد محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 8749

...

رضا برجی

رتبه: 3

نمایندگی: تربت حیدریه

تراز: 8298

...

مانا ملکی

رتبه: 4

نمایندگی: ساری

تراز: 8241

...

محمدحسین حافظی

رتبه: 5

نمایندگی: بابل

تراز: 8113

تاریخ آزمون : 1397/09/02

...

کوثر استاد محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 8802

...

مانا ملکی

رتبه: 2

نمایندگی: ساری

تراز: 8504

...

مانا عباسی

رتبه: 3

نمایندگی: کرمان

تراز: 8273

...

محمد کمال

رتبه: 4

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8139

...

فرزین امیری حسینی

رتبه: 5

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8128

تاریخ آزمون : 1397/08/25

...

محمدرضا شرافتی

رتبه: 1

نمایندگی: اقلید

تراز: 8560

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 8252

...

محمدحسین حافظی

رتبه: 3

نمایندگی: بابل

تراز: 8115

...

یاسین پورحسین

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8079

...

آرمین مزارعیان خواه

رتبه: 5

نمایندگی: گچساران

تراز: 8016

تاریخ آزمون : 1397/08/04

...

سیدمهدیار وهابزاده

رتبه: 1

نمایندگی: گناباد

تراز: 7944

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 7807

...

محمدحسین حافظی

رتبه: 3

نمایندگی: بابل

تراز: 7783

...

مانا ملکی

رتبه: 4

نمایندگی: ساری

تراز: 7720

...

محمد منتقیمی

رتبه: 5

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7690

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 7322

...

مانا ملکی

رتبه: 2

نمایندگی: ساری

تراز: 7258

...

الهه آب ورش

رتبه: 3

نمایندگی: کرج

تراز: 7238

...

سیده آتنا مدرسی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7236

...

حسین راستی جهرمی

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 7209

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

علی اکبر عباس زاده

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 7752

...

سیدمهیار وهابزاده

رتبه: 2

نمایندگی: گناباد

تراز: 7696

...

سمیرا شیربندی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 7635

...

علیرضا قناعتیان

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 7623

...

حامد آب خیز

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 7585

تاریخ آزمون : 1397/06/23

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 8592

...

سارا راهبر

رتبه: 2

نمایندگی: بهبهان

تراز: 8175

...

شمیرا شیربندی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 8103

...

آرین محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: کازرون

تراز: 7971

...

علی اکبر غباس زاده

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 7935

تاریخ آزمون : 1397/06/16

...

کوثر استاد محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 7555

...

معین مرادی

رتبه: 2

نمایندگی: هرسین

تراز: 7288

...

سارا راهبر

رتبه: 3

نمایندگی: بهبهان

تراز: 7271

...

سمیرا شیربندی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 7268

...

مهدی جوکار

رتبه: 5

نمایندگی: فسا

تراز: 7266

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

کوثر استاد محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 8306

...

مانا ملکی

رتبه: 2

نمایندگی: ساری

تراز: 7881

...

علی اکبر غباس زاده

رتبه: 3

نمایندگی: مشهد

تراز: 7539

...

سیدرضا موسویان فرد

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 7504

...

سمیرا شیربندی

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 7271

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 7668

...

علی اکبر غباس زاده

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 7369

...

مانا ملکی

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 7360

...

علی علم خانی

رتبه: 4

نمایندگی: کرمان

تراز: 7183

...

حامد آب خیز

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 7129

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

مانا ملکی

رتبه: 1

نمایندگی: ساری

تراز: 7346

...

محمدامین آذرنیا

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 7280

...

مژده پوزن

رتبه: 3

نمایندگی: کرمان

تراز: 7219

...

سارا راهبر

رتبه: 4

نمایندگی: بهبهان

تراز: 7149

...

سیدرضا موسویان فرد

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 7062

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

سعید اشرفی

رتبه: 1

نمایندگی: مشگین شهر

تراز: 7223

...

آرین محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: کازرون

تراز: 7108

...

سارا راهبر

رتبه: 3

نمایندگی: بهبهان

تراز: 7040

...

سمیرا شیربندی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 7021

...

علی اکبر غباس زاده

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 7013