نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/09/16

...

آناهیتا قدومی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8255

...

لیلا ملائی

رتبه: 2

نمایندگی: اقلید

تراز: 7690

...

فرزانه اسلامیان

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7572

...

فاطمه السادات موسویان

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7537

...

علی میرحسینی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7459

تاریخ آزمون : 1397/09/02

...

آناهیتا قدومی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8342

...

سینا صومعه

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7614

...

ابراهیم عبدالمحمدپور

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 7572

...

زهرا اسلام

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7569

...

نرگس نارنجی

رتبه: 5

نمایندگی: آمل

تراز: 7548

تاریخ آزمون : 1397/08/25

...

آناهیتا قدومی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7914

...

لیلا ملائی

رتبه: 2

نمایندگی: اقلید

تراز: 7537

...

امیرسینا خوانین

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7522

...

زینب میرجلیلی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7395

...

مریم حیدری

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7346

تاریخ آزمون : 1397/08/04

...

محمدعلی یارندپور

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8221

...

محمدرضا فرخ پور

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8192

...

علی سیدی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 8160

...

علیرضا فاضلی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8018

...

متین رنجبر زرنق

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 8006

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

امیرمحمد شیخعلیشاهی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7804

...

نرگس نارنجی

رتبه: 2

نمایندگی: آمل

تراز: 7796

...

یاسمن پیروزرام

رتبه: 3

نمایندگی: آمل

تراز: 7684

...

فرزانه اسلامیان

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7526

...

مریم حیدری

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7489

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

یاسمن پیروزرام

رتبه: 1

نمایندگی: آمل

تراز: 9132

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 2

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7957

...

رومینا ماژورزاده ظهیری

رتبه: 3

نمایندگی: کرمان

تراز: 7825

...

فاطمه عاقلی گوکی

رتبه: 4

نمایندگی: کرمان

تراز: 7331

...

محیا میرزازاده

رتبه: 5

نمایندگی: کرمان

تراز: 7201

تاریخ آزمون : 1397/06/23

...

نرگس نارنجی

رتبه: 1

نمایندگی: آمل

تراز: 8391

...

مرتضی عباسی فیروزجاه

رتبه: 2

نمایندگی: بابل

تراز: 7099

...

شادی صباری

رتبه: 3

نمایندگی: بروجرد

تراز: 6655

...

حسین حقی

رتبه: 4

نمایندگی: تویسرکان

تراز: 6641

...

سارینا صلح تبار

رتبه: 5

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 6416

تاریخ آزمون : 1397/06/16

...

رضا کریمی نیا

رتبه: 1

نمایندگی: خدابنده

تراز: 9229

...

نرگس نارنجی

رتبه: 2

نمایندگی: آمل

تراز: 7404

...

سینا صومعه

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7402

...

زهرا قادری

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 6379

...

حسین حقی

رتبه: 5

نمایندگی: تویسرکان

تراز: 6255

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

حسین ملکی پور

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8130

...

سینا صومعه

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7080

...

شادی صباری

رتبه: 3

نمایندگی: بروجرد

تراز: 6698

...

زهرا سیاگالی

رتبه: 4

نمایندگی: قزوین

تراز: 6447

...

حسین حقی

رتبه: 5

نمایندگی: تویسرکان

تراز: 6423

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

سینا صومعه

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7893

...

محبوبه حسینی

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 6415

...

حسین حقی

رتبه: 3

نمایندگی: تویسرکان

تراز: 6305

...

شادی صباری

رتبه: 4

نمایندگی: بروجرد

تراز: 6182

...

هانیه آقایی

رتبه: 5

نمایندگی: بروجرد

تراز: 6170

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

شادی صباری

رتبه: 1

نمایندگی: بروجرد

تراز: 8011

...

سینا صومعه

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7706

...

سینا امرایی

رتبه: 3

نمایندگی: رومشکان

تراز: 7317

...

بهاره یزدی جنت آبادی

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7233

...

مریم افشین

رتبه: 5

نمایندگی: سیرجان

تراز: 6933

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

سینا صومعه

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 9261

...

شادی صباری

رتبه: 2

نمایندگی: بروجرد

تراز: 7375

...

غلام رضا بهمنی

رتبه: 3

نمایندگی: نی ریز

تراز: 6829

...

مریم افشین

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 6417

...

محمد منتظری

رتبه: 5

نمایندگی: تنکابن

تراز: 6311