نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

حجت گلی تنورچه

رتبه: 1

نمایندگی: کاشمر

تراز: 8234

...

یاسمن غفوری

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 7934

...

مجتبی پاکدل

رتبه: 3

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7692

...

محبوبه کوشکی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7578

...

سبحان نجفی نژاد

رتبه: 5

نمایندگی: کرج

تراز: 7565

...

بهار ارباب

رتبه: 6

نمایندگی: قزوین

تراز: 7539

...

ساسان محمدنژاد

رتبه: 7

نمایندگی: مهاباد

تراز: 7424

...

معصومه شبانی نایینی

رتبه: 8

نمایندگی: نائین

تراز: 7408

...

مائده غزنی

رتبه: 9

نمایندگی: تایباد

تراز: 7173

...

عباس صیادی

رتبه: 10

نمایندگی: کاشان

تراز: 7166

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

زهرا یکتافر

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7754

...

علیرضا هداوند

رتبه: 2

نمایندگی: ورامین

تراز: 7701

...

شیوا شرافت

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7535

...

سوفیا سیف لاری

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7353

...

مریم ماوندادی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7301

...

الهه ملا صادقی رکن آبادی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7297

...

مائده برزگری دهج

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7289

...

لیلا قاسم شریفی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7268

...

الهه متین فرد

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7213

...

بیتا قلی پور

رتبه: 10

نمایندگی: یزد

تراز: 7163

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

زهرا یکتافر

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7791

...

نسرین آبیار

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7466

...

محسن مرادی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7391

...

مجتبی پاکدل

رتبه: 4

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7338

...

عباس صیادی

رتبه: 5

نمایندگی: کاشان

تراز: 7249

...

داود منتظری سانیچ

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7246

...

مائده برزگری دهج

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7215

...

محبوبه کوشکی

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7190

...

سبحان نجفی نژاد

رتبه: 9

نمایندگی: کرج

تراز: 7181

...

الهه مرادخانی

رتبه: 10

نمایندگی: یزد

تراز: 7102

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

امیررضا بگ زاده

رتبه: 1

نمایندگی: بناب

تراز: 7910

...

مریم ماوندادی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7595

...

فاطمه زارع بیدکی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7573

...

لیلا قاسم شریفی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7511

...

سیده یاسمین سجادی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7506

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

زهرا یکتافر

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7453

...

نسرین آبیار

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7208

...

یاسمن سادات جارچیان

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7134

...

محسن مرادی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7127

...

بیتا قلی پور

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7073

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

ابولفضل یزدانی

رتبه: 1

نمایندگی: بهشهر

تراز: 7352

...

میلاد ایوانی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6564

...

زینب خورشیدی

رتبه: 3

نمایندگی: جم

تراز: 6286