نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/02/21

...

محدثه عسگری

رتبه: 1

نمایندگی: قزوین

تراز: 9235

...

فاطمه احمدی

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 8970

...

سحر میرزایی

رتبه: 3

نمایندگی: قزوین

تراز: 8397

...

ماریه پایمرد

رتبه: 4

نمایندگی: اشنویه

تراز: 7974

...

زهرا ایرانی

رتبه: 5

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7792

...

مجتبی پاکدل

رتبه: 6

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7757

...

معصومه شبانی نایینی

رتبه: 7

نمایندگی: نائین

تراز: 7657

...

فاطمه نادری بوانلو

رتبه: 8

نمایندگی: شیروان

تراز: 7243

...

زهرا صالحیان

رتبه: 9

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7200

...

حسین اصغری

رتبه: 10

نمایندگی: سراب

تراز: 7196

تاریخ آزمون : 1397/02/14

...

علیرضا ولی

رتبه: 1

نمایندگی: خدابنده

تراز: 8572

...

ماریه پایمرد

رتبه: 2

نمایندگی: اشنویه

تراز: 7825

...

معصومه شبانی نایینی

رتبه: 3

نمایندگی: نائین

تراز: 7671

...

مجتبی پاکدل

رتبه: 4

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7668

...

زهرا صالحیان

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7251

...

محبوبه کوشکی

رتبه: 6

نمایندگی: نیشایور

تراز: 7185

...

احسان رحمانی یزدی

رتبه: 7

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7174

...

مهدی سهرابی

رتبه: 8

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7165

...

احسان محمدحسینی

رتبه: 9

نمایندگی: ساری

تراز: 7083

...

مهدی حسینی چیه

رتبه: 10

نمایندگی: دلفان

تراز: 7045

تاریخ آزمون : 1397/01/31

...

مجتبی پاکدل

رتبه: 1

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7896

...

نازنین فیضی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 7762

...

احسان محمدحسینی

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 7678

...

سوفیا سیف لاری

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7625

...

دلارام سبزعلیان

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7576

...

معصومه شبانی نایینی

رتبه: 6

نمایندگی: نائین

تراز: 7513

...

زهرا صالحیان

رتبه: 7

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7395

...

رقیه السادات میرحاجی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7316

...

زینب علیرضائیان

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7253

...

لیلا قاسم شریفی

رتبه: 10

نمایندگی: یزد

تراز: 7142

تاریخ آزمون : 1397/01/17

...

مجتبی پاکدل

رتبه: 1

نمایندگی: کاشمر

تراز: 8161

...

مهدی حسینی چیه

رتبه: 2

نمایندگی: دلفان

تراز: 8082

...

مهسا رمضانی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 8028

...

نازنین فیضی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7618

...

الهه متین فرد

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7555

...

معصومه شبانی نایینی

رتبه: 6

نمایندگی: نائین

تراز: 7545

...

ماریه پایمرد

رتبه: 7

نمایندگی: اشنویه

تراز: 7395

...

محبوبه کوشکی

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7306

...

زهرا صالحیان

رتبه: 9

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7264

...

محمدعرفان رایگان

رتبه: 10

نمایندگی: کاشان

تراز: 7170

تاریخ آزمون : 1396/12/18

...

مهدی حسینی چیه

رتبه: 1

نمایندگی: دلفان

تراز: 8142

...

محسن مرادی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7985

...

زینب علیرضائیان

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7419

...

زهرا یکتافر

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7366

...

ماریه پایمرد

رتبه: 5

نمایندگی: اشنویه

تراز: 7286

...

معصومه شبانی نایینی

رتبه: 6

نمایندگی: نائین

تراز: 7255

...

احسان محمدحسینی

رتبه: 7

نمایندگی: ساری

تراز: 7239

...

مجتبی پاکدل

رتبه: 8

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7180

...

محدثه ابراهیم زاده

رتبه: 9

نمایندگی: ساری

تراز: 7042

...

الهه متین فرد

رتبه: 10

نمایندگی: یزد

تراز: 7036

تاریخ آزمون : 1396/12/04

...

مجتبی پاکدل

رتبه: 1

نمایندگی: کاشمر

تراز: 8265

...

سبحان نجفی نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: کرج

تراز: 7884

...

مهدیه ابراهیمی خوسفی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7779

...

مهدی حسینی چیه

رتبه: 4

نمایندگی: دلفان

تراز: 7560

...

آتنا شرف نهال

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7479

...

فاطمه نادری بوانلو

رتبه: 6

نمایندگی: شیروان

تراز: 7453

...

ماریه پایمرد

رتبه: 7

نمایندگی: اشنویه

تراز: 7346

...

نرگس طیار

رتبه: 8

نمایندگی: سراب

تراز: 7322

...

احسان محمدحسینی

رتبه: 9

نمایندگی: ساری

تراز: 7301

...

محبوبه کوشکی

رتبه: 10

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7247

تاریخ آزمون : 1396/11/20

...

لیلا قاسم شریفی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7883

...

مجتبی پاکدل

رتبه: 2

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7825

...

شایان خدادادی

رتبه: 3

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7816

...

سبحان نجفی نژاد

رتبه: 4

نمایندگی: کرج

تراز: 7809

...

شادی کتیرایی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7706

...

حمید کلانپور

رتبه: 6

نمایندگی: نیک شهر

تراز: 7546

...

مهدی حسینی چیه

رتبه: 7

نمایندگی: دلفان

تراز: 7539

...

محمدعلی بلوچی

رتبه: 8

نمایندگی: نیک شهر

تراز: 7472

...

دلارام سبزعلیان

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7394

...

احسان محمدحسینی

رتبه: 10

نمایندگی: ساری

تراز: 7376

تاریخ آزمون : 1396/11/06

...

امیرحسین شکریانی

رتبه: 1

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 8351

...

فاطمه کریم زاده فرد بیدگلی

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 8257

...

امیرحسین ضرونی

رتبه: 3

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 8111

...

عباس حبیب زاده

رتبه: 4

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 8100

...

محمدامین قاسمی

رتبه: 5

نمایندگی: طبس

تراز: 8066

...

مریم ماوندادی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7781

...

حانیه سالاری

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7386

...

محمدعرفان رایگان

رتبه: 8

نمایندگی: کاشان

تراز: 7333

...

محسن مرادی

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7313

...

مجتبی پاکدل

رتبه: 10

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7302

تاریخ آزمون : 1396/10/22

...

سجاد بهنام

رتبه: 1

نمایندگی: سیرجان

تراز: 8773

...

احسان محمدحسینی

رتبه: 2

نمایندگی: ساری

تراز: 8108

...

معصومه شبانی نایینی

رتبه: 3

نمایندگی: نائین

تراز: 8085

...

شایان خدادادی

رتبه: 4

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7886

...

زهرا صالحیان

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7734

...

ماریه پایمرد

رتبه: 6

نمایندگی: اشنویه

تراز: 7571

...

فاطمه نادری بوانلو

رتبه: 7

نمایندگی: شیروان

تراز: 7333

...

محبوبه کوشکی

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7177

...

مطهره سجادپور

رتبه: 9

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7158

...

علی مروجی

رتبه: 10

نمایندگی: شیروان

تراز: 7036

تاریخ آزمون : 1396/10/01

...

کیانوش فروزانفر

رتبه: 1

نمایندگی: مهاباد

تراز: 8224

...

مجتبی پاکدل

رتبه: 2

نمایندگی: کاشمر

تراز: 8076

...

مهدی حسینی چیه

رتبه: 3

نمایندگی: دلفان

تراز: 8000

...

احسان محمدحسینی

رتبه: 4

نمایندگی: ساری

تراز: 7693

...

معصومه شبانی نایینی

رتبه: 5

نمایندگی: نائین

تراز: 7536

...

سحر میرزایی

رتبه: 6

نمایندگی: قزوین

تراز: 7520

...

بیتا بابازاده

رتبه: 7

نمایندگی: پلدشت

تراز: 7425

...

نازگل جعفری

رتبه: 8

نمایندگی: بیرجند

تراز: 7417

...

مطهره سجادپور

رتبه: 9

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7373

...

ماریه پایمرد

رتبه: 10

نمایندگی: اشنویه

تراز: 7230

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

حجت گلی تنورچه

رتبه: 1

نمایندگی: کاشمر

تراز: 8234

...

یاسمن غفوری

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 7934

...

مجتبی پاکدل

رتبه: 3

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7692

...

محبوبه کوشکی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7578

...

سبحان نجفی نژاد

رتبه: 5

نمایندگی: کرج

تراز: 7565

...

بهار ارباب

رتبه: 6

نمایندگی: قزوین

تراز: 7539

...

ساسان محمدنژاد

رتبه: 7

نمایندگی: مهاباد

تراز: 7424

...

معصومه شبانی نایینی

رتبه: 8

نمایندگی: نائین

تراز: 7408

...

مائده غزنی

رتبه: 9

نمایندگی: تایباد

تراز: 7173

...

عباس صیادی

رتبه: 10

نمایندگی: کاشان

تراز: 7166

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

زهرا یکتافر

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7754

...

علیرضا هداوند

رتبه: 2

نمایندگی: ورامین

تراز: 7701

...

شیوا شرافت

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7535

...

سوفیا سیف لاری

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7353

...

مریم ماوندادی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7301

...

الهه ملا صادقی رکن آبادی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7297

...

مائده برزگری دهج

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7289

...

لیلا قاسم شریفی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7268

...

الهه متین فرد

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7213

...

بیتا قلی پور

رتبه: 10

نمایندگی: یزد

تراز: 7163

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

زهرا یکتافر

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7791

...

نسرین آبیار

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7466

...

محسن مرادی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7391

...

مجتبی پاکدل

رتبه: 4

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7338

...

عباس صیادی

رتبه: 5

نمایندگی: کاشان

تراز: 7249

...

داود منتظری سانیچ

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7246

...

مائده برزگری دهج

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7215

...

محبوبه کوشکی

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7190

...

سبحان نجفی نژاد

رتبه: 9

نمایندگی: کرج

تراز: 7181

...

الهه مرادخانی

رتبه: 10

نمایندگی: یزد

تراز: 7102

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

امیررضا بگ زاده

رتبه: 1

نمایندگی: بناب

تراز: 7910

...

مریم ماوندادی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7595

...

فاطمه زارع بیدکی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7573

...

لیلا قاسم شریفی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7511

...

سیده یاسمین سجادی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7506

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

زهرا یکتافر

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7453

...

نسرین آبیار

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7208

...

یاسمن سادات جارچیان

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7134

...

محسن مرادی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7127

...

بیتا قلی پور

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7073

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

ابولفضل یزدانی

رتبه: 1

نمایندگی: بهشهر

تراز: 7352

...

میلاد ایوانی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6564

...

زینب خورشیدی

رتبه: 3

نمایندگی: جم

تراز: 6286