نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

زهرا یکتافر

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7453

...

نسرین آبیار

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7208

...

یاسمن سادات جارچیان

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7134

...

محسن مرادی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7127

...

بیتا قلی پور

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7073

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

ابولفضل یزدانی

رتبه: 1

نمایندگی: بهشهر

تراز: 7352

...

میلاد ایوانی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6564

...

زینب خورشیدی

رتبه: 3

نمایندگی: جم

تراز: 6286