نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/09/01

...

ریحانه صابری

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7975

...

نسترن اکبری بهمدی

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 7838

...

آیدا هویشی

رتبه: 3

نمایندگی: مشهد

تراز: 7802

...

فاطمه گودرزی

رتبه: 4

نمایندگی: جاجرم

تراز: 7636

...

زهراالسادات حسینی مقدم

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7592

تاریخ آزمون : 1398/08/17

...

فاطمه سمیع

رتبه: 1

نمایندگی: رشت

تراز: 8269

...

فاطمه پرویزی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7881

...

ابوالقاسم سمندری

رتبه: 3

نمایندگی: آمل

تراز: 7213

...

نرگس سادات محیطی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7207

...

مهدیه پوربافرانی

رتبه: 5

نمایندگی: نائین

تراز: 7033

تاریخ آزمون : 1398/08/03

...

رویا کمالی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7962

...

مریم دهقانپور فراشاه

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7805

...

ریحانه صابری

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7790

...

زهرا سهیلی پور

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7463

...

محمدمهیار میرزاده

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7429

تاریخ آزمون : 1398/07/19

...

سیدفاطمه حسینی

رتبه: 1

نمایندگی: آمل

تراز: 7424

...

الهه باغشاهی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7125

...

نازنین میدانی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7105

...

نرگس سادات محیطی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7100

...

کتایون شریف یزدی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7053

تاریخ آزمون : 1398/07/05

...

سیمین بلوچی

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8502

...

سیدمجتبی عمادی پور

رتبه: 2

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 7843

...

آتنا عرب نظرگاه

رتبه: 3

نمایندگی: مشهد

تراز: 7239

...

فاطمه محمدزاده

رتبه: 4

نمایندگی: مشهد

تراز: 7219

...

مهرانه محمودی

رتبه: 5

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 7059

تاریخ آزمون : 1398/06/22

...

زینب خراشادی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 6859

...

فاطیما خطیب نیا

رتبه: 2

نمایندگی: نائین

تراز: 6251

...

حانیه آقامحمدی

رتبه: 3

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 6237

...

علی شیرازی

رتبه: 4

نمایندگی: مشهد

تراز: 6161

...

سیدمجتبی عمادی پور

رتبه: 5

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 6135

تاریخ آزمون : 1398/06/08

...

نرگس اژدری

رتبه: 1

نمایندگی: آذرشهر

تراز: 7286

...

زکیه ابراهیمی فرد

رتبه: 2

نمایندگی: جاجرم

تراز: 6857

...

سارا طالبی فر

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6213

...

هانیه خوش صفت

رتبه: 4

نمایندگی: مشهد

تراز: 6094

...

علیرضا عموزاده

رتبه: 5

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 6080

تاریخ آزمون : 1398/05/25

...

زینب خراشادی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 6666

...

متین شرفی

رتبه: 2

نمایندگی: بوکان

تراز: 6541

...

معصومه شکاری

رتبه: 3

نمایندگی: سیرجان

تراز: 6141

...

فاطیما خطیب نیا

رتبه: 4

نمایندگی: نائین

تراز: 6136

...

زهرا یگانه

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 6081

تاریخ آزمون : 1398/05/11

...

زینب خراشادی

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 6430

...

سارا سبیسی

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 6270

...

هانیه خوش صفت

رتبه: 3

نمایندگی: مشهد

تراز: 6236

...

زهرا شقاقی

رتبه: 4

نمایندگی: نظرآباد

تراز: 6135

...

فاطمه گودرزی

رتبه: 5

نمایندگی: جاجرم

تراز: 6051

تاریخ آزمون : 1398/04/28

...

زینب خراشادی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 6925

...

سجاد قنایی مقدم آرانی

رتبه: 2

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 6100

...

زهرا قربانی

رتبه: 3

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 6068

...

زهرا قلی نژاد

رتبه: 4

نمایندگی: مشهد

تراز: 5948

...

فاطیما خطیب نیا

رتبه: 5

نمایندگی: نائین

تراز: 5935

تاریخ آزمون : 1398/04/21

...

علیرضا مصدق کندری

رتبه: 1

نمایندگی: بردسکن

تراز: 7541

...

عماد بستوده

رتبه: 2

نمایندگی: بردسکن

تراز: 6951

...

رقیه مهمتر

رتبه: 3

نمایندگی: مشهد

تراز: 6506

...

مهدی نژادکرمان

رتبه: 4

نمایندگی: بردسکن

تراز: 6498

...

نگین پیردهقان

رتبه: 5

نمایندگی: کامیاران

تراز: 6079