نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/03/03

...

ابراهیم عبدالمحمدپور

رتبه: 1

نمایندگی: بناب

تراز: 8080

...

نرگس زمانی فرادنبه

رتبه: 2

نمایندگی: بروجن

تراز: 7920

...

سارا نجفیان

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 7769

...

محسن رحمانی

رتبه: 4

نمایندگی: بهارستان

تراز: 7319

...

فردین رحمانی

رتبه: 5

نمایندگی: اشنویه

تراز: 7273

تاریخ آزمون : 1398/02/27

...

مهناز باقرزاده

رتبه: 1

نمایندگی: بندرخمیر

تراز: 8858

...

حسین ملکی پور

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7867

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 3

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7736

...

ابراهیم عبدالمحمدپور

رتبه: 4

نمایندگی: بناب

تراز: 7709

...

کیانا نورمحمدزاده

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 7549

تاریخ آزمون : 1398/02/20

...

آناهیتا قدومی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8992

...

بشیر رستگاری

رتبه: 2

نمایندگی: بجنورد

تراز: 8405

...

حسین شیخ نیا

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8214

...

سینا صومعه

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8099

...

نرگس نارنجی

رتبه: 5

نمایندگی: آمل

تراز: 8063

تاریخ آزمون : 1398/01/23

...

مریم حیدری

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8118

...

ابراهیم عبدالمحمدپور

رتبه: 2

نمایندگی: بناب

تراز: 8048

...

داوود جعفری نعیمی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7960

...

سینا صومعه

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7943

...

زینب میرجلیلی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7860

تاریخ آزمون : 1397/12/17

...

نرگس نارنجی

رتبه: 1

نمایندگی: آمل

تراز: 7539

...

داوود جعفری نعیمی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7492

...

فرزانه اسلامیان

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7451

...

نگار زارع

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7440

...

حسین شیخ نیا

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7405

تاریخ آزمون : 1397/12/03

...

نصرالله حاجی مقصودی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7961

...

علی آخوندزرینی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7899

...

نرگس نارنجی

رتبه: 3

نمایندگی: آمل

تراز: 7783

...

سینا صومعه

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7683

...

حسین شیخ نیا

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7676

تاریخ آزمون : 1397/11/19

...

سینا صومعه

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7779

...

نصرالله حاجی مقصودی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7620

...

نرگس نارنجی

رتبه: 3

نمایندگی: آمل

تراز: 7557

...

مهتاب مهدوی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7444

...

فاطمه یاوری

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7430

تاریخ آزمون : 1397/11/05

...

آناهیتا قدومی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8617

...

زینب نیکزاد

رتبه: 2

نمایندگی: شهرری

تراز: 8502

...

سینا صومعه

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7658

...

مریم حیدری

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7450

...

ابراهیم عبدالمحمدپور

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 7341

تاریخ آزمون : 1397/10/21

...

دنیا بیجاد

رتبه: 1

نمایندگی: بندرخمیر

تراز: 9016

...

ابراهیم عبدالمحمدپور

رتبه: 2

نمایندگی: بناب

تراز: 7927

...

نرگس نارنجی

رتبه: 3

نمایندگی: آمل

تراز: 7676

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7664

...

امیرعرشیا خدامی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7576

تاریخ آزمون : 1397/09/30

...

نرگس نارنجی

رتبه: 1

نمایندگی: آمل

تراز: 8159

...

محمدمهدی سالاریان

رتبه: 2

نمایندگی: نور

تراز: 7750

...

سینا صومعه

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7581

...

محسن رحمانی

رتبه: 4

نمایندگی: بهارستان

تراز: 7546

...

حسین ملکی پور

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7516

تاریخ آزمون : 1397/09/16

...

آناهیتا قدومی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8255

...

لیلا ملائی

رتبه: 2

نمایندگی: اقلید

تراز: 7690

...

فرزانه اسلامیان

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7572

...

فاطمه السادات موسویان

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7537

...

علی میرحسینی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7459

تاریخ آزمون : 1397/09/02

...

آناهیتا قدومی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8342

...

سینا صومعه

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7614

...

ابراهیم عبدالمحمدپور

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 7572

...

زهرا اسلام

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7569

...

نرگس نارنجی

رتبه: 5

نمایندگی: آمل

تراز: 7548

تاریخ آزمون : 1397/08/25

...

آناهیتا قدومی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7914

...

لیلا ملائی

رتبه: 2

نمایندگی: اقلید

تراز: 7537

...

امیرسینا خوانین

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7522

...

زینب میرجلیلی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7395

...

مریم حیدری

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7346

تاریخ آزمون : 1397/08/04

...

محمدعلی یارندپور

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8221

...

محمدرضا فرخ پور

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8192

...

علی سیدی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 8160

...

علیرضا فاضلی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8018

...

متین رنجبر زرنق

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 8006

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

امیرمحمد شیخعلیشاهی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7804

...

نرگس نارنجی

رتبه: 2

نمایندگی: آمل

تراز: 7796

...

یاسمن پیروزرام

رتبه: 3

نمایندگی: آمل

تراز: 7684

...

فرزانه اسلامیان

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7526

...

مریم حیدری

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7489

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

یاسمن پیروزرام

رتبه: 1

نمایندگی: آمل

تراز: 9132

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 2

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7957

...

رومینا ماژورزاده ظهیری

رتبه: 3

نمایندگی: کرمان

تراز: 7825

...

فاطمه عاقلی گوکی

رتبه: 4

نمایندگی: کرمان

تراز: 7331

...

محیا میرزازاده

رتبه: 5

نمایندگی: کرمان

تراز: 7201

تاریخ آزمون : 1397/06/23

...

نرگس نارنجی

رتبه: 1

نمایندگی: آمل

تراز: 8391

...

مرتضی عباسی فیروزجاه

رتبه: 2

نمایندگی: بابل

تراز: 7099

...

شادی صباری

رتبه: 3

نمایندگی: بروجرد

تراز: 6655

...

حسین حقی

رتبه: 4

نمایندگی: تویسرکان

تراز: 6641

...

سارینا صلح تبار

رتبه: 5

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 6416

تاریخ آزمون : 1397/06/16

...

رضا کریمی نیا

رتبه: 1

نمایندگی: خدابنده

تراز: 9229

...

نرگس نارنجی

رتبه: 2

نمایندگی: آمل

تراز: 7404

...

سینا صومعه

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7402

...

زهرا قادری

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 6379

...

حسین حقی

رتبه: 5

نمایندگی: تویسرکان

تراز: 6255

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

حسین ملکی پور

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8130

...

سینا صومعه

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7080

...

شادی صباری

رتبه: 3

نمایندگی: بروجرد

تراز: 6698

...

زهرا سیاگالی

رتبه: 4

نمایندگی: قزوین

تراز: 6447

...

حسین حقی

رتبه: 5

نمایندگی: تویسرکان

تراز: 6423

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

سینا صومعه

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7893

...

محبوبه حسینی

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 6415

...

حسین حقی

رتبه: 3

نمایندگی: تویسرکان

تراز: 6305

...

شادی صباری

رتبه: 4

نمایندگی: بروجرد

تراز: 6182

...

هانیه آقایی

رتبه: 5

نمایندگی: بروجرد

تراز: 6170

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

شادی صباری

رتبه: 1

نمایندگی: بروجرد

تراز: 8011

...

سینا صومعه

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7706

...

سینا امرایی

رتبه: 3

نمایندگی: رومشکان

تراز: 7317

...

بهاره یزدی جنت آبادی

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7233

...

مریم افشین

رتبه: 5

نمایندگی: سیرجان

تراز: 6933

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

سینا صومعه

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 9261

...

شادی صباری

رتبه: 2

نمایندگی: بروجرد

تراز: 7375

...

غلام رضا بهمنی

رتبه: 3

نمایندگی: نی ریز

تراز: 6829

...

مریم افشین

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 6417

...

محمد منتظری

رتبه: 5

نمایندگی: تنکابن

تراز: 6311