نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 99/03/02

...

آیناز خداپرست

رتبه: 1

نمایندگی: کازرون

تراز: 9089

...

محمدپارسا مقسم

رتبه: 2

نمایندگی: گرگان

تراز: 9045

...

شقایق نصرت

رتبه: 3

نمایندگی: تربت جام

تراز: 8171

...

حمیدرضا زارع میرک آباد

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7855

...

سیدمحمد احمدی شیخ شبانی

رتبه: 5

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7852

...

فاطمه حاجی قدیری

رتبه: 6

نمایندگی: کاشان

تراز: 7756

...

علیرضا سیفی

رتبه: 7

نمایندگی: طبس

تراز: 7589

...

فهیمه السادات حسینی

رتبه: 8

نمایندگی: مهریز

تراز: 7558

تاریخ آزمون : 99/02/26

...

امیر حسین زارعی

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 7986

...

نوید بهنام

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 7948

...

آیناز خداپرست

رتبه: 3

نمایندگی: کازرون

تراز: 7872

...

مهدی محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلامشهر

تراز: 7496

...

امیرحسین داودی

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 7485

...

مرتضی محمدیان گناوه

رتبه: 6

نمایندگی: شیراز

تراز: 7406

...

راستین اسلامی

رتبه: 7

نمایندگی: شیراز

تراز: 7393

...

حمیدرضا اردلان

رتبه: 8

نمایندگی: شیراز

تراز: 7388

تاریخ آزمون : 99/02/12

...

امیر حسین زارعی

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 8616

...

نوید بهنام

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 8601

...

آیناز خداپرست

رتبه: 3

نمایندگی: کازرون

تراز: 8474

...

ماهان شعبانی راد

رتبه: 4

نمایندگی: بهشهر

تراز: 8175

...

مهدی محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلامشهر

تراز: 8102

...

سامان حاصلی خانکهدانی

رتبه: 6

نمایندگی: جهرم

تراز: 7967

...

آذین عبدی

رتبه: 7

نمایندگی: زنجان

تراز: 7873

...

امیرحسین سماواتی

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 7870

تاریخ آزمون : 99/01/22

...

امیرعباس گچلو

رتبه: 1

نمایندگی: بیجار

تراز: 8674

...

محمدپارسا مقسم

رتبه: 2

نمایندگی: گرگان

تراز: 8662

...

آیناز خداپرست

رتبه: 2

نمایندگی: کازرون

تراز: 8662

...

فاطمه نصیری

رتبه: 4

نمایندگی: میانه

تراز: 8487

...

سجاد خداکرم

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 8441

...

علیرضا اسودی

رتبه: 6

نمایندگی: بهارستان

تراز: 8217

...

هستی فلاحی

رتبه: 7

نمایندگی: نظرآباد

تراز: 8198

...

محمد امانلو

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 8185

تاریخ آزمون : 98/12/23

...

آیناز خداپرست

رتبه: 1

نمایندگی: کازرون

تراز: 9010

...

امیر حسین زارعی

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 8927

...

نادر میرشکارپور

رتبه: 3

نمایندگی: سیرجان

تراز: 8782

...

نگین علیزاده

رتبه: 4

نمایندگی: اصفهان دختر

تراز: 8749

...

زهرا نعمتی

رتبه: 5

نمایندگی: اصفهان دختر

تراز: 8747

...

حسین فولادفر

رتبه: 6

نمایندگی: شیراز

تراز: 8510

...

زهرا علیزاده

رتبه: 7

نمایندگی: شیروان

تراز: 8286

...

حسین حسین زاده

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8274

تاریخ آزمون : 98/12/09

...

محمدپارسا مقسم

رتبه: 1

نمایندگی: گرگان

تراز: 9116

...

آیناز خداپرست

رتبه: 2

نمایندگی: کازرون

تراز: 9025

...

حسنا بورموقادیکلایی

رتبه: 3

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 8535

...

امیر حسین برزگری

رتبه: 4

نمایندگی: میبد

تراز: 8078

...

امیر حسین زارعی

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 8002

...

علی طاهری

رتبه: 6

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7940

...

فهیمه السادات حسینی

رتبه: 7

نمایندگی: مهریز

تراز: 7929

...

محمد مهدی آورا

رتبه: 8

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7802

تاریخ آزمون : 98/11/25

...

نگین بازیاری

رتبه: 1

نمایندگی: کازرون

تراز: 8443

...

علیرضا حمزه ای ماشاری

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8286

...

سینا اسلامی

رتبه: 3

نمایندگی: خمین

تراز: 8215

...

محمد امین صادقی تفتی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8184

...

محمد مهدی آورا

رتبه: 5

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8172

...

مریم السادات عبدالبقایی

رتبه: 6

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 8169

...

فهیمه السادات حسینی

رتبه: 7

نمایندگی: مهریز

تراز: 8095

...

امیر رضا رهبر

رتبه: 8

نمایندگی: لارستان

تراز: 7981

تاریخ آزمون : 98/11/11

...

مبین محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: مریوان

تراز: 9175

...

محمد حسین حاجی احمدی مهرجرد

رتبه: 2

نمایندگی: اردکان

تراز: 8942

...

دانیال شکیبایی

رتبه: 3

نمایندگی: آباده

تراز: 8439

...

صبا میرگزار

رتبه: 4

نمایندگی: لنگرود

تراز: 8377

...

مهدی اسدی

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 8313

...

امیر حسین رضاوند

رتبه: 6

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8288

...

امیر حسین زارعی

رتبه: 7

نمایندگی: مشهد

تراز: 8005

...

عادل احمدیان

رتبه: 8

نمایندگی: اصفهان

تراز: 7916

تاریخ آزمون : 98/09/29

...

عرفان به نژاد

رتبه: 1

نمایندگی: بابل

تراز: 8658

...

محمدرضا صفری

رتبه: 2

نمایندگی: آباده

تراز: 8525

...

امیررضا رستگار

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8250

...

حمد جرگه

رتبه: 4

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8062

...

پارسا سعادتمند

رتبه: 5

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7931

...

محمد فهیم

رتبه: 6

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7917

...

فاطمه پاک سیما

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7883

...

مبینا افشاری

رتبه: 8

نمایندگی: داراب

تراز: 7780

تاریخ آزمون : 98/09/15

...

حسین باقری

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 9054

...

مبینا قنفیلی

رتبه: 3

نمایندگی: مشهد

تراز: 8710

...

فاطمه پاک سیما

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8436

...

علیرضا حمزه ای ماشاری

رتبه: 5

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8160

...

سینا اسلامی

رتبه: 6

نمایندگی: خمین

تراز: 8039

...

حمد جرگه

رتبه: 7

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8027

...

محمد مهدی آورا

رتبه: 8

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7928

تاریخ آزمون : 98/09/01

...

فاطمه پاک سیما

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8721

...

محمد مقتدر

رتبه: 2

نمایندگی: آستارا

تراز: 8713

...

رامتین پورحسن

رتبه: 3

نمایندگی: آستارا

تراز: 8362

...

آرمین صفاری آقباش

رتبه: 4

نمایندگی: عجب شیر

تراز: 8287

...

مبینا قنفیلی

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 8083

...

پارسا سعادتمند

رتبه: 6

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8004

...

محمد فهیم

رتبه: 7

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7990

...

محمد مهدی آورا

رتبه: 8

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7882

تاریخ آزمون : 98/08/17

...

سینا اسلامی

رتبه: 1

نمایندگی: خمین

تراز: 8420

...

ملیکا قلیان

رتبه: 2

نمایندگی: جویبار

تراز: 8085

...

مهدی قنبرزاده

رتبه: 3

نمایندگی: شیروان

تراز: 8079

...

مهدی اسدی

رتبه: 4

نمایندگی: بناب

تراز: 8035

...

محمد فهیم

رتبه: 5

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8000

...

فاطمه پاک سیما

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7956

...

پویا رزم دیده

رتبه: 7

نمایندگی: لاهیجان نود و هشت

تراز: 7935

...

کیمیا ویدادی

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 7923

تاریخ آزمون : 98/08/03

...

مهدی قنبرزاده

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 8069

...

پارسا سعادتمند

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8045

...

محمد امین صادقی تفتی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7919

...

محمد مهدی آورا

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7703

...

محمدمهدی عسگری ارژنگی

رتبه: 5

نمایندگی: اصفهان

تراز: 7697

...

محمدمتین مومنی راوندی

رتبه: 6

نمایندگی: کاشان

تراز: 7691

...

آرمین قاسمی

رتبه: 7

نمایندگی: خدابنده

تراز: 7608

...

سهند سیف کار

رتبه: 8

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7593

تاریخ آزمون : 98/07/19

...

سینا اسلامی

رتبه: 1

نمایندگی: خمین

تراز: 8201

...

مهدی قنبرزاده

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 8044

...

پوریا رزم دیده

رتبه: 3

نمایندگی: لنگرود

تراز: 7749

...

رسول خورشیدی

رتبه: 4

نمایندگی: بناب

تراز: 7698

...

پارسا سعادتمند

رتبه: 5

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7696

...

فاطمه پاک سیما

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7681

...

نیکتا خواجوی کیا

رتبه: 7

نمایندگی: تبریز

تراز: 7559

...

فاطمه سادات حسینی

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7552

تاریخ آزمون : 98/07/05

...

مهران صیامی

رتبه: 1

نمایندگی: قم

تراز: 8082

...

علیرضا همایون خواه

رتبه: 2

نمایندگی: شیراز

تراز: 7818

...

پارسا سعادتمند

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7780

...

محمد مهدی آورا

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7402

...

محمد جواد موسی زاده میبدی

رتبه: 5

نمایندگی: میبد

تراز: 7256

...

مهدی قنبرزاده

رتبه: 6

نمایندگی: شیروان

تراز: 7158

...

یوسف شاکراردکانی

رتبه: 7

نمایندگی: میبد

تراز: 7149

...

مهدی اسدی

رتبه: 8

نمایندگی: بناب

تراز: 7125

تاریخ آزمون : 98/06/22

...

محمدرضا ارمی

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7680

...

محمد مهدی آورا

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7664

...

مهدی قنبرزاده

رتبه: 3

نمایندگی: شیروان

تراز: 7425

...

پارسا سعادتمند

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7353

...

زهرا صانعی آرانی

رتبه: 5

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 7323

...

سید محمد موسوی

رتبه: 6

نمایندگی: رامهرمز

تراز: 7252

...

کیارش کوثری

رتبه: 7

نمایندگی: شیراز

تراز: 7225

...

محمد جواد موسی زاده میبدی

رتبه: 8

نمایندگی: میبد

تراز: 7081

تاریخ آزمون : 98/06/08

...

مهدی قنبرزاده

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 8553

...

محمد امین شیخی

رتبه: 2

نمایندگی: اندیمشک

تراز: 8069

...

سینا اسلامی

رتبه: 3

نمایندگی: خمین

تراز: 8000

...

مهدی اسدی

رتبه: 4

نمایندگی: بناب

تراز: 7590

...

محمد جواد موسی زاده میبدی

رتبه: 5

نمایندگی: میبد

تراز: 7447

...

مهران صیامی

رتبه: 6

نمایندگی: قم

تراز: 7441

...

علیرضا محسنی فرد

رتبه: 7

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7087

...

شیرین عاطفی

رتبه: 8

نمایندگی: رشت

تراز: 6995

تاریخ آزمون : 98/05/25

...

سینا اسلامی

رتبه: 1

نمایندگی: خمین

تراز: 8883

...

محمد امین شیخی

رتبه: 2

نمایندگی: اندیمشک

تراز: 8780

...

پارسا سعادتمند

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7979

...

مهدی قنبرزاده

رتبه: 4

نمایندگی: شیروان

تراز: 7865

...

کیارش کوثری

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 7109

...

محمدرضا ارمی

رتبه: 6

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7083

...

مهدی اسدی

رتبه: 7

نمایندگی: بناب

تراز: 7074

...

سوما فیضی

رتبه: 8

نمایندگی: سنندج

تراز: 6884

تاریخ آزمون : 98/05/11

...

محمد امین شیخی

رتبه: 1

نمایندگی: اندیمشک

تراز: 8437

...

مهدی قنبرزاده

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 7941

...

سینا اسلامی

رتبه: 3

نمایندگی: خمین

تراز: 7497

...

محمدرضا ارمی

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7193

...

مهران صیامی

رتبه: 5

نمایندگی: قم

تراز: 7191

...

مهدی اسدی

رتبه: 6

نمایندگی: بناب

تراز: 6953

...

محمد جواد موسی زاده میبدی

رتبه: 7

نمایندگی: میبد

تراز: 6923

...

سید امیرحسین جباری باغملایی

رتبه: 8

نمایندگی: بوشهر

تراز: 6802

تاریخ آزمون : 98/04/28

...

سینا اسلامی

رتبه: 1

نمایندگی: خمین

تراز: 8019

...

مهدی قنبرزاده

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 7904

...

پویا ایزدپناه

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 7187

...

امیر اشکان مثنوی

رتبه: 4

نمایندگی: اهواز

تراز: 7164

...

پارسا سعادتمند

رتبه: 5

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7112

...

محمدرضا ارمی

رتبه: 6

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7103

...

آرمین قاسمی

رتبه: 7

نمایندگی: خدابنده

تراز: 7099

...

سید مهدی حسینی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7084

تاریخ آزمون : 98/04/21

...

سینا اسلامی

رتبه: 1

نمایندگی: خمین

تراز: 8489

...

محمد امین شیخی

رتبه: 2

نمایندگی: اندیمشک

تراز: 8292

...

مهدی قنبرزاده

رتبه: 3

نمایندگی: شیروان

تراز: 7272

...

سید مهدی حسینی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7244

...

امیر حسین زندوانی

رتبه: 5

نمایندگی: نائین

تراز: 7206

...

وحید فیض زاده

رتبه: 6

نمایندگی: شیروان

تراز: 6977

...

جواد پوراکبری نائینی

رتبه: 7

نمایندگی: نائین

تراز: 6900

...

شایان پروانه

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6812