نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 8312

...

محمدرضا محمودی

رتبه: 2

نمایندگی: شوشتر

تراز: 8264

...

سجاد پاک سیما

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8111

...

سارا قوامی

رتبه: 4

نمایندگی: قزوین

تراز: 8028

...

رومینا محمدعلی زاده

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7997

...

مهیار افشار

رتبه: 6

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7874

...

فروغ افخمی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7630

...

حافظ سلطانی محمدی

رتبه: 8

نمایندگی: نائین

تراز: 7617

...

آیدا سلطانی

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7608

...

سیدعلی رضا غضنفری

رتبه: 10

نمایندگی: قم

تراز: 7599

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

محمد طه جهانی نژاد

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 8016

...

مهران یوسفی

رتبه: 2

نمایندگی: داران

تراز: 7695

...

احسان فیض اسکوئی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 7621

...

آرش رضایی بروجنی

رتبه: 4

نمایندگی: بروجن

تراز: 7482

...

مهیار افشار

رتبه: 5

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7417

...

فروغ افخمی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7410

...

غزل پوراسفندیار

رتبه: 7

نمایندگی: بروجن

تراز: 7351

...

علیرضا مقدس

رتبه: 8

نمایندگی: شیروان

تراز: 7280

...

سبا کشاورز

رتبه: 9

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7275

...

فائزه فهیمی عقذا

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7275

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

سجاد پاک سیما

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8106

...

آرش رضایی بروجنی

رتبه: 2

نمایندگی: بروجن

تراز: 7896

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 7847

...

محمدمهدی شریفیان

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7493

...

شایان علی میرزایی

رتبه: 5

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7464

...

امیرمحمد جهانی

رتبه: 6

نمایندگی: اسفراین

تراز: 7461

...

فروغ افخمی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7414

...

سبا کشاورز

رتبه: 8

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7377

...

علیرضا مقدس

رتبه: 9

نمایندگی: شیروان

تراز: 7373

...

مهدی رمضانی فرخانی

رتبه: 10

نمایندگی: قوچان

تراز: 7372

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

علیرضا مقدس

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 7725

...

محمد طه جهانی نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 7651

...

سبا کشاورز

رتبه: 3

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7522

...

فروغ افخمی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7473

...

آرش رضایی بروجنی

رتبه: 5

نمایندگی: بروجن

تراز: 7437

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

سجاد پاک سیما

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8269

...

فروغ افخمی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7742

...

حافظ سلطانی محمدی

رتبه: 3

نمایندگی: نائین

تراز: 7648

...

میرعلی قاسمی

رتبه: 4

نمایندگی: تبریز

تراز: 7614

...

امیرمحمد جهانی

رتبه: 5

نمایندگی: اسفراین

تراز: 7563

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

حافظ سلطانی محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: نائین

تراز: 8100

...

علی پناهی

رتبه: 2

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 7536

...

پارسا شاهسواری

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 7491