نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/02/21

...

مهران منتظر

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8627

...

مهدی روح الهی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرری

تراز: 8352

...

سجاد پاک سیما

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8109

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 4

نمایندگی: کاشان

تراز: 8036

...

پیمان شهرادیان

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8013

...

محمدرضا مفیضی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7915

...

سیدعلیرضا موسوی زاده تفتی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7737

...

مجید یوسف پور

رتبه: 8

نمایندگی: آباده

تراز: 7724

...

فریبرز جلوه گر

رتبه: 9

نمایندگی: بیرجند

تراز: 7599

...

حسین اسکندری

رتبه: 10

نمایندگی: آباده

تراز: 7511

تاریخ آزمون : 1397/02/14

...

صبا کشاورز

رتبه: 1

نمایندگی: سیرجان

تراز: 8061

...

محمد طه جهانی نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 8005

...

میرعلی قاسمی

رتبه: 3

نمایندگی: تبریز

تراز: 7877

...

حافظ سلطانی محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: نائین

تراز: 7777

...

امیر سهند بشارتی

رتبه: 5

نمایندگی: بندر عباس

تراز: 7772

...

سینا کیومرثی

رتبه: 6

نمایندگی: آباده

تراز: 7629

...

صدرا صفی یاری

رتبه: 7

نمایندگی: تبریز

تراز: 7615

...

آرش رضایی بروجنی

رتبه: 8

نمایندگی: بروجن

تراز: 7587

...

زهرا قندی

رتبه: 9

نمایندگی: کاشان

تراز: 7444

...

فریبرز جلوه گر

رتبه: 10

نمایندگی: بیرجند

تراز: 7352

تاریخ آزمون : 1397/01/31

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 8185

...

سجاد پاک سیما

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8046

...

سبا کشاورز

رتبه: 3

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7973

...

آرش رضایی بروجنی

رتبه: 4

نمایندگی: بروجن

تراز: 7801

...

شایان علی میرزایی

رتبه: 5

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7547

...

آیدا سلطانی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7489

...

زهرا قندی

رتبه: 7

نمایندگی: کاشان

تراز: 7307

...

فروغ افخمی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7293

...

محمدمهدی شریفیان

رتبه: 9

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7255

...

مریم یوسفی

رتبه: 10

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7158

تاریخ آزمون : 1397/01/17

...

سیدعلیرضا موسوی زاده تفتی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8324

...

مهران منتظر

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8308

...

سجاد پاک سیما

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8194

...

حافظ سلطانی محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: نائین

تراز: 7940

...

علیرضا رضایی پندری

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7848

...

سیدمحمدصادق طبائیان

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 7817

...

محمدرضا مفیضی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7771

...

معین شیشه بر

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7714

...

سبا کشاورز

رتبه: 9

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7647

...

محمدعلی خدابنده لو

رتبه: 10

نمایندگی: تهران

تراز: 7622

تاریخ آزمون : 1396/12/18

...

کوشا کشاورزی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8596

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 8015

...

سجاد پاک سیما

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7876

...

سبا کشاورز

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7757

...

حافظ سلطانی محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: نائین

تراز: 7679

...

حسین اسکندری

رتبه: 6

نمایندگی: آباده

تراز: 7613

...

میرعلی قاسمی

رتبه: 7

نمایندگی: تبریز

تراز: 7585

...

علیرضا مقدس

رتبه: 8

نمایندگی: شیروان

تراز: 7552

...

آرش رضایی بروجنی

رتبه: 9

نمایندگی: بروجن

تراز: 7538

...

فائزه فهیمی عقدا

رتبه: 10

نمایندگی: یزد

تراز: 7529

تاریخ آزمون : 1396/12/04

...

محمدرضا مفیضی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8272

...

مهران منتظر

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8272

...

سجاد پاک سیما

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8236

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 4

نمایندگی: کاشان

تراز: 7937

...

پیمان شهرادیان

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7927

...

رومینا محمدغلی زاده

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 7830

...

آیدا سلطانی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7825

...

سیدعلیرضا موسوی زاده تفتی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7815

...

علی حاتمی تاجیک

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7621

...

آرش رضایی بروجنی

رتبه: 10

نمایندگی: بروجن

تراز: 7553

تاریخ آزمون : 1396/11/20

...

علی باروتیان

رتبه: 1

نمایندگی: همدان

تراز: 8343

...

سجاد پاک سیما

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8066

...

سبا کشاورز

رتبه: 3

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7898

...

مهیار افشار

رتبه: 4

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7636

...

حسین اسکندری

رتبه: 5

نمایندگی: آباده

تراز: 7568

...

سینا سلمان پور گمچی

رتبه: 6

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7565

...

فروغ افخمی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7545

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 8

نمایندگی: کاشان

تراز: 7514

...

آرش رضایی بروجنی

رتبه: 9

نمایندگی: بروجن

تراز: 7295

...

آیدا سلطانی

رتبه: 10

نمایندگی: یزد

تراز: 7291

تاریخ آزمون : 1396/11/06

...

رومینا محمدعلی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8646

...

سبا کشاورز

رتبه: 2

نمایندگی: سیرجان

تراز: 8114

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 8111

...

حافظ سلطانی محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: نائین

تراز: 8046

...

فروغ افخمی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7571

...

حسین اسکندری

رتبه: 6

نمایندگی: آباده

تراز: 7544

...

علی پناهی

رتبه: 7

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 7492

...

محمدمهدی شریفیان

رتبه: 8

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7417

...

الهام عموزاده

رتبه: 9

نمایندگی: کاشان

تراز: 7371

...

مهدی داوود آبادی

رتبه: 10

نمایندگی: اراک

تراز: 7297

تاریخ آزمون : 1396/10/22

...

سجاد پاک سیما

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8224

...

آرش رضایی بروجنی

رتبه: 2

نمایندگی: بروجن

تراز: 7726

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 7649

...

امیرمحمد جهانی

رتبه: 4

نمایندگی: اسفراین

تراز: 7643

...

سبا کشاورز

رتبه: 5

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7580

...

شایان علی میرزایی

رتبه: 6

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7331

...

حسین اسکندری

رتبه: 7

نمایندگی: آباده

تراز: 7310

...

علیرضا مقدس

رتبه: 8

نمایندگی: شیروان

تراز: 7282

...

غزل پوراسفندیار

رتبه: 9

نمایندگی: بروجن

تراز: 7187

...

حسین نودهانی

رتبه: 10

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7078

تاریخ آزمون : 1396/10/01

...

محمدمهدی شریفیان

رتبه: 1

نمایندگی: سیرجان

تراز: 8016

...

علیرضا مقدس

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 7942

...

محمد طه جهانی نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 7895

...

شایان علی میرزایی

رتبه: 4

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7706

...

میرعلی قاسمی

رتبه: 5

نمایندگی: تبریز

تراز: 7448

...

غزل پوراسفندیار

رتبه: 6

نمایندگی: بروجن

تراز: 7369

...

حسین اسکندری

رتبه: 7

نمایندگی: آباده

تراز: 7273

...

آیدا سلطانی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7267

...

فروغ افخمی

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7240

...

حافظ سلطانی محمدی

رتبه: 10

نمایندگی: نائین

تراز: 7237

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 8312

...

محمدرضا محمودی

رتبه: 2

نمایندگی: شوشتر

تراز: 8264

...

سجاد پاک سیما

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8111

...

سارا قوامی

رتبه: 4

نمایندگی: قزوین

تراز: 8028

...

رومینا محمدعلی زاده

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7997

...

مهیار افشار

رتبه: 6

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7874

...

فروغ افخمی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7630

...

حافظ سلطانی محمدی

رتبه: 8

نمایندگی: نائین

تراز: 7617

...

آیدا سلطانی

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7608

...

سیدعلی رضا غضنفری

رتبه: 10

نمایندگی: قم

تراز: 7599

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

محمد طه جهانی نژاد

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 8016

...

مهران یوسفی

رتبه: 2

نمایندگی: داران

تراز: 7695

...

احسان فیض اسکوئی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 7621

...

آرش رضایی بروجنی

رتبه: 4

نمایندگی: بروجن

تراز: 7482

...

مهیار افشار

رتبه: 5

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7417

...

فروغ افخمی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7410

...

غزل پوراسفندیار

رتبه: 7

نمایندگی: بروجن

تراز: 7351

...

علیرضا مقدس

رتبه: 8

نمایندگی: شیروان

تراز: 7280

...

سبا کشاورز

رتبه: 9

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7275

...

فائزه فهیمی عقذا

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7275

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

سجاد پاک سیما

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8106

...

آرش رضایی بروجنی

رتبه: 2

نمایندگی: بروجن

تراز: 7896

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 7847

...

محمدمهدی شریفیان

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7493

...

شایان علی میرزایی

رتبه: 5

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7464

...

امیرمحمد جهانی

رتبه: 6

نمایندگی: اسفراین

تراز: 7461

...

فروغ افخمی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7414

...

سبا کشاورز

رتبه: 8

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7377

...

علیرضا مقدس

رتبه: 9

نمایندگی: شیروان

تراز: 7373

...

مهدی رمضانی فرخانی

رتبه: 10

نمایندگی: قوچان

تراز: 7372

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

علیرضا مقدس

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 7725

...

محمد طه جهانی نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 7651

...

سبا کشاورز

رتبه: 3

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7522

...

فروغ افخمی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7473

...

آرش رضایی بروجنی

رتبه: 5

نمایندگی: بروجن

تراز: 7437

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

سجاد پاک سیما

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8269

...

فروغ افخمی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7742

...

حافظ سلطانی محمدی

رتبه: 3

نمایندگی: نائین

تراز: 7648

...

میرعلی قاسمی

رتبه: 4

نمایندگی: تبریز

تراز: 7614

...

امیرمحمد جهانی

رتبه: 5

نمایندگی: اسفراین

تراز: 7563

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

حافظ سلطانی محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: نائین

تراز: 8100

...

علی پناهی

رتبه: 2

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 7536

...

پارسا شاهسواری

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 7491