نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 99/03/02

...

فاطمه خوش قلب

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7850

...

علی رضاپور آهنگر

رتبه: 1

نمایندگی: بابل

تراز: 7850

...

امیرحسین نوری نوده

رتبه: 1

نمایندگی: رضوانشهر

تراز: 7850

...

سمیرا فداکار

رتبه: 4

نمایندگی: اردکان

تراز: 7749

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7745

...

هادی مهدیون

رتبه: 6

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7730

...

حسن بلوردی

رتبه: 7

نمایندگی: کهنوج

تراز: 7616

...

سعید نجفی

رتبه: 8

نمایندگی: خدابنده

تراز: 7376

تاریخ آزمون : 99/02/26

...

فاطمه خوش قلب

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7945

...

آیناز صیامی

رتبه: 2

نمایندگی: تبریز

تراز: 7932

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7928

...

حسین مزیدی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7767

...

سعید نجفی

رتبه: 5

نمایندگی: خدابنده

تراز: 7709

...

فاطمه دادکیش

رتبه: 6

نمایندگی: آمل

تراز: 7611

...

حسین تاجیک جمال آباد

رتبه: 7

نمایندگی: پاکدشت

تراز: 7552

...

کیمیا مردان پور

رتبه: 8

نمایندگی: قائمشهر دختران

تراز: 7389

تاریخ آزمون : 99/02/12

...

مهدی تالی

رتبه: 1

نمایندگی: بردسکن

تراز: 8254

...

حسین مزیدی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8082

...

آژوان مبارکی

رتبه: 3

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8011

...

امیررضا میرشمسی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7791

...

حسین تاجیک جمال آباد

رتبه: 5

نمایندگی: پاکدشت

تراز: 7717

...

فاطمه وطن دوست

رتبه: 6

نمایندگی: شیروان

تراز: 7693

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 7

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7666

...

محمدهادی محمدی

رتبه: 8

نمایندگی: فسا

تراز: 7585

تاریخ آزمون : 99/01/22

...

مهدی تالی

رتبه: 1

نمایندگی: بردسکن

تراز: 7861

...

فاطمه خوش قلب

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7841

...

زهرا کریم پور

رتبه: 3

نمایندگی: بیجار

تراز: 7718

...

زهرا نادری بنی

رتبه: 4

نمایندگی: بن

تراز: 7460

...

محمدامین حمیدی مقدم

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7441

...

سعید نجفی

رتبه: 6

نمایندگی: خدابنده

تراز: 7399

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 7

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7392

...

مهدی محمدی

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 7358

تاریخ آزمون : 98/12/23

...

فاطمه رحمانیان

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 8132

...

فاطمه خوش قلب

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8049

...

مهدی تالی

رتبه: 3

نمایندگی: بردسکن

تراز: 8042

...

محمدامین صمیمیت

رتبه: 4

نمایندگی: کاشان

تراز: 7696

...

حسین تاجیک جمال آباد

رتبه: 5

نمایندگی: پاکدشت

تراز: 7688

...

محسن رحمانی

رتبه: 6

نمایندگی: بهارستان

تراز: 7340

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 7

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7309

...

متین صیادی

رتبه: 8

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7248

تاریخ آزمون : 98/12/09

...

فاطمه خوش قلب

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8091

...

فرزین اسم زاده

رتبه: 2

نمایندگی: نقده

تراز: 8020

...

نگار ایمانیان

رتبه: 3

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7709

...

محسن رحمانی

رتبه: 4

نمایندگی: بهارستان

تراز: 7695

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 5

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7670

...

مهدی بابایی

رتبه: 6

نمایندگی: ساوه

تراز: 7592

...

ساجده زارع شهر آبادی

رتبه: 7

نمایندگی: آباده

تراز: 7452

...

ابوالفضل براری تاری

رتبه: 8

نمایندگی: بابل

تراز: 7421

تاریخ آزمون : 98/11/25

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8041

...

ساجده زارع شهر آبادی

رتبه: 2

نمایندگی: آباده

تراز: 7941

...

محسن رحمانی

رتبه: 3

نمایندگی: بهارستان

تراز: 7806

...

فائزه برزگر

رتبه: 4

نمایندگی: تبریز

تراز: 7652

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7620

...

عارفه مقدسی

رتبه: 6

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7614

...

نرگس نارنجی

رتبه: 7

نمایندگی: آمل

تراز: 7586

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 8

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7546

تاریخ آزمون : 98/11/11

...

فاطمه زرین جوئی

رتبه: 1

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8103

...

کوثر اخلاقی

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7911

...

محسن رحمانی

رتبه: 3

نمایندگی: بهارستان

تراز: 7825

...

پینار حاجیان

رتبه: 4

نمایندگی: آستارا

تراز: 7793

...

سمیه اصلاحی

رتبه: 5

نمایندگی: بردسکن

تراز: 7758

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 6

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7750

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 7

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7691

...

سینا زارع دوست

رتبه: 8

نمایندگی: بناب

تراز: 7645

تاریخ آزمون : 98/09/29

...

حسین ملکی پور

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7854

...

محمدرضا ژاله رجبی

رتبه: 2

نمایندگی: زنجان

تراز: 7741

...

امیرمحمد شعاعی

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7691

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 4

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7671

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7646

...

فاطمه دادکیش

رتبه: 6

نمایندگی: آمل

تراز: 7593

...

ساجده زارع شهر آبادی

رتبه: 7

نمایندگی: آباده

تراز: 7584

...

محسن رحمانی

رتبه: 8

نمایندگی: بهارستان

تراز: 7461

تاریخ آزمون : 98/09/15

...

ساجده زارع شهر آبادی

رتبه: 1

نمایندگی: آباده

تراز: 7657

...

آزاده آب شناس

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7619

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7607

...

مهدیه خدمتیان

رتبه: 4

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7545

...

علی شادکام

رتبه: 5

نمایندگی: بستان آباد

تراز: 7532

...

ابراهیم عبدالمحمدپور

رتبه: 6

نمایندگی: بناب

تراز: 7487

...

محدثه ناصری فرد

رتبه: 7

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 7444

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7432

تاریخ آزمون : 98/09/01

...

امیرحسین خسروی

رتبه: 1

نمایندگی: بیرجند

تراز: 8500

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7989

...

مبین محمودیان

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 7865

...

حسین مزیدی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7813

...

حسین ملکی پور

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7812

...

ساجده زارع شهر آبادی

رتبه: 6

نمایندگی: آباده

تراز: 7810

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 7

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7740

...

محسن رحمانی

رتبه: 8

نمایندگی: بهارستان

تراز: 7684

تاریخ آزمون : 98/08/17

...

ابراهیم عبدالمحمدپور

رتبه: 1

نمایندگی: بناب

تراز: 7685

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7525

...

محمدرضا ژاله رجبی

رتبه: 3

نمایندگی: زنجان

تراز: 7445

...

امیرمحمد شعاعی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7370

...

حامد طاهریان

رتبه: 5

نمایندگی: سمنان

تراز: 7353

...

امیرمحمد خلج

رتبه: 5

نمایندگی: کردکوی

تراز: 7353

...

شهرزاد بیکدلی

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 7347

...

شکیبا سالاروند

رتبه: 8

نمایندگی: دورود

تراز: 7344

تاریخ آزمون : 98/08/03

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 1

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7630

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7560

...

امیرمحمد شعاعی

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7553

...

حسین ملکی پور

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7398

...

نرگس نارنجی

رتبه: 5

نمایندگی: آمل

تراز: 7358

...

احسان قاسمی

رتبه: 6

نمایندگی: بهارستان

تراز: 7333

...

فرزاد قباخلو

رتبه: 7

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7317

...

ساجده زارع شهر آبادی

رتبه: 8

نمایندگی: آباده

تراز: 7287

تاریخ آزمون : 98/07/19

...

حسین ملکی پور

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7437

...

امیرحسین واحدی

رتبه: 2

نمایندگی: ساری

تراز: 7395

...

فائزه حامدآبادی

رتبه: 3

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 7256

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7256

...

سینا صومعه

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7223

...

امیرمحمد شیخعلیشاهی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7207

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 7

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7161

...

زهرا اسلام

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7147

تاریخ آزمون : 98/07/05

...

سبحان شاکر اردکانی

رتبه: 1

نمایندگی: میبد

تراز: 7710

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7634

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7620

...

حسین ملکی پور

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7542

...

نرگس نارنجی

رتبه: 5

نمایندگی: آمل

تراز: 7500

...

صبا قاسمی

رتبه: 6

نمایندگی: شیروان

تراز: 7288

...

رعنا داودی

رتبه: 7

نمایندگی: مسجد سلیمان

تراز: 7286

...

زهرا اسدی

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7260

تاریخ آزمون : 98/06/22

...

نرگس نارنجی

رتبه: 1

نمایندگی: آمل

تراز: 7698

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 2

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7597

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7538

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7483

...

امیرمحمد شعاعی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7329

...

مجید مهدوری ازناله

رتبه: 6

نمایندگی: شاهین شهر

تراز: 7267

...

یاسمن پیروزرام

رتبه: 7

نمایندگی: آمل

تراز: 7206

...

حسین ملکی پور

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7121

تاریخ آزمون : 98/06/08

...

حسین ملکی پور

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7592

...

سبحان شاکر اردکانی

رتبه: 2

نمایندگی: میبد

تراز: 7500

...

سینا صومعه

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7459

...

نرگس نارنجی

رتبه: 4

نمایندگی: آمل

تراز: 7407

...

سیده زهرا هاشمی

رتبه: 5

نمایندگی: رزن

تراز: 7364

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 6

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7313

...

امیرمحمد شعاعی

رتبه: 7

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7283

...

صبا صفایی

رتبه: 8

نمایندگی: رزن

تراز: 7103

تاریخ آزمون : 98/05/25

...

امیرسینا الیاسی

رتبه: 0

نمایندگی: فارسان

تراز: 3903

...

سیده زهرا هاشمی

رتبه: 1

نمایندگی: رزن

تراز: 7785

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 2

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7781

...

سینا صومعه

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7595

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 4

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7486

...

حسین ملکی پور

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7321

...

نرگس نارنجی

رتبه: 6

نمایندگی: آمل

تراز: 7236

...

فائزه نجومیان فر

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7228

...

امیرحسین راستی پور

رتبه: 8

نمایندگی: رومشکان

تراز: 7203

تاریخ آزمون : 98/05/11

...

سینا صومعه

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7647

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 2

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7557

...

حسین ملکی پور

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7482

...

امیرمحمد شعاعی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7377

...

نرگس نارنجی

رتبه: 5

نمایندگی: آمل

تراز: 7358

...

سیده زهرا هاشمی

رتبه: 6

نمایندگی: رزن

تراز: 7204

...

سبحان شاکر اردکانی

رتبه: 7

نمایندگی: میبد

تراز: 7192

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6933

تاریخ آزمون : 98/04/28

...

سینا صومعه

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8405

...

حسین ملکی پور

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7687

...

یاسمن پیروزرام

رتبه: 3

نمایندگی: آمل

تراز: 7235

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7214

...

نرگس نارنجی

رتبه: 5

نمایندگی: آمل

تراز: 7204

...

فائزه ایمانفر

رتبه: 6

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7144

...

امیرمحمد شعاعی

رتبه: 7

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7036

...

امیرعلی شمس

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 6955

تاریخ آزمون : 98/04/21

...

نرگس نارنجی

رتبه: 1

نمایندگی: آمل

تراز: 7868

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7599

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 3

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7350

...

زهرا ناصری

رتبه: 4

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 7251

...

حسین ملکی پور

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7134

...

یاسمن پیروزرام

رتبه: 6

نمایندگی: آمل

تراز: 7070

...

امیرمحمد شعاعی

رتبه: 7

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7010

...

دانیال گودرزی

رتبه: 8

نمایندگی: بروجرد

تراز: 6910