نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 98/11/25

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8037

...

ساجده زارع شهر آبادی

رتبه: 2

نمایندگی: آباده

تراز: 7937

...

محسن رحمانی

رتبه: 3

نمایندگی: بهارستان

تراز: 7803

...

فائزه برزگر

رتبه: 4

نمایندگی: تبریز

تراز: 7648

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7617

...

عارفه مقدسی

رتبه: 6

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7609

...

نرگس نارنجی

رتبه: 7

نمایندگی: آمل

تراز: 7583

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 8

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7542

تاریخ آزمون : 98/11/11

...

فاطمه زرین جوئی

رتبه: 1

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8103

...

کوثر اخلاقی

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7911

...

محسن رحمانی

رتبه: 3

نمایندگی: بهارستان

تراز: 7825

...

پینار حاجیان

رتبه: 4

نمایندگی: آستارا

تراز: 7793

...

سمیه اصلاحی

رتبه: 5

نمایندگی: بردسکن

تراز: 7758

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 6

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7750

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 7

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7691

...

سینا زارع دوست

رتبه: 8

نمایندگی: بناب

تراز: 7645

تاریخ آزمون : 98/09/29

...

حسین ملکی پور

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7854

...

محمدرضا ژاله رجبی

رتبه: 2

نمایندگی: زنجان

تراز: 7741

...

امیرمحمد شعاعی

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7691

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 4

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7671

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7646

...

فاطمه دادکیش

رتبه: 6

نمایندگی: آمل

تراز: 7593

...

ساجده زارع شهر آبادی

رتبه: 7

نمایندگی: آباده

تراز: 7584

...

محسن رحمانی

رتبه: 8

نمایندگی: بهارستان

تراز: 7461

تاریخ آزمون : 98/09/15

...

ساجده زارع شهر آبادی

رتبه: 1

نمایندگی: آباده

تراز: 7657

...

آزاده آب شناس

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7619

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7607

...

مهدیه خدمتیان

رتبه: 4

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7545

...

علی شادکام

رتبه: 5

نمایندگی: بستان آباد

تراز: 7532

...

ابراهیم عبدالمحمدپور

رتبه: 6

نمایندگی: بناب

تراز: 7487

...

محدثه ناصری فرد

رتبه: 7

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 7444

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7432

تاریخ آزمون : 98/09/01

...

امیرحسین خسروی

رتبه: 1

نمایندگی: بیرجند

تراز: 8500

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7989

...

مبین محمودیان

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 7865

...

حسین مزیدی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7813

...

حسین ملکی پور

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7812

...

ساجده زارع شهر آبادی

رتبه: 6

نمایندگی: آباده

تراز: 7810

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 7

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7740

...

محسن رحمانی

رتبه: 8

نمایندگی: بهارستان

تراز: 7684

تاریخ آزمون : 98/08/17

...

ابراهیم عبدالمحمدپور

رتبه: 1

نمایندگی: بناب

تراز: 7685

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7525

...

محمدرضا ژاله رجبی

رتبه: 3

نمایندگی: زنجان

تراز: 7445

...

امیرمحمد شعاعی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7370

...

حامد طاهریان

رتبه: 5

نمایندگی: سمنان

تراز: 7353

...

امیرمحمد خلج

رتبه: 5

نمایندگی: کردکوی

تراز: 7353

...

شهرزاد بیکدلی

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 7347

...

شکیبا سالاروند

رتبه: 8

نمایندگی: دورود

تراز: 7344

تاریخ آزمون : 98/08/03

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 1

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7630

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7560

...

امیرمحمد شعاعی

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7553

...

حسین ملکی پور

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7398

...

نرگس نارنجی

رتبه: 5

نمایندگی: آمل

تراز: 7358

...

احسان قاسمی

رتبه: 6

نمایندگی: بهارستان

تراز: 7333

...

فرزاد قباخلو

رتبه: 7

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7317

...

ساجده زارع شهر آبادی

رتبه: 8

نمایندگی: آباده

تراز: 7287

تاریخ آزمون : 98/07/19

...

حسین ملکی پور

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7437

...

امیرحسین واحدی

رتبه: 2

نمایندگی: ساری

تراز: 7395

...

فائزه حامدآبادی

رتبه: 3

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 7256

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7256

...

سینا صومعه

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7223

...

امیرمحمد شیخعلیشاهی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7207

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 7

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7161

...

زهرا اسلام

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7147

تاریخ آزمون : 98/07/05

...

سبحان شاکر اردکانی

رتبه: 1

نمایندگی: میبد

تراز: 7710

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7634

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7620

...

حسین ملکی پور

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7542

...

نرگس نارنجی

رتبه: 5

نمایندگی: آمل

تراز: 7500

...

صبا قاسمی

رتبه: 6

نمایندگی: شیروان

تراز: 7288

...

رعنا داودی

رتبه: 7

نمایندگی: مسجد سلیمان

تراز: 7286

...

زهرا اسدی

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7260

تاریخ آزمون : 98/06/22

...

نرگس نارنجی

رتبه: 1

نمایندگی: آمل

تراز: 7698

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 2

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7597

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7538

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7483

...

امیرمحمد شعاعی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7329

...

مجید مهدوری ازناله

رتبه: 6

نمایندگی: شاهین شهر

تراز: 7267

...

یاسمن پیروزرام

رتبه: 7

نمایندگی: آمل

تراز: 7206

...

حسین ملکی پور

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7121

تاریخ آزمون : 98/06/08

...

حسین ملکی پور

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7592

...

سبحان شاکر اردکانی

رتبه: 2

نمایندگی: میبد

تراز: 7500

...

سینا صومعه

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7459

...

نرگس نارنجی

رتبه: 4

نمایندگی: آمل

تراز: 7407

...

سیده زهرا هاشمی

رتبه: 5

نمایندگی: رزن

تراز: 7364

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 6

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7313

...

امیرمحمد شعاعی

رتبه: 7

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7283

...

صبا صفایی

رتبه: 8

نمایندگی: رزن

تراز: 7103

تاریخ آزمون : 98/05/25

...

امیرسینا الیاسی

رتبه: 0

نمایندگی: فارسان

تراز: 3903

...

سیده زهرا هاشمی

رتبه: 1

نمایندگی: رزن

تراز: 7785

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 2

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7781

...

سینا صومعه

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7595

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 4

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7486

...

حسین ملکی پور

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7321

...

نرگس نارنجی

رتبه: 6

نمایندگی: آمل

تراز: 7236

...

فائزه نجومیان فر

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7228

...

امیرحسین راستی پور

رتبه: 8

نمایندگی: رومشکان

تراز: 7203

تاریخ آزمون : 98/05/11

...

سینا صومعه

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7647

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 2

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7557

...

حسین ملکی پور

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7482

...

امیرمحمد شعاعی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7377

...

نرگس نارنجی

رتبه: 5

نمایندگی: آمل

تراز: 7358

...

سیده زهرا هاشمی

رتبه: 6

نمایندگی: رزن

تراز: 7204

...

سبحان شاکر اردکانی

رتبه: 7

نمایندگی: میبد

تراز: 7192

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6933

تاریخ آزمون : 98/04/28

...

سینا صومعه

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8405

...

حسین ملکی پور

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7687

...

یاسمن پیروزرام

رتبه: 3

نمایندگی: آمل

تراز: 7235

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7214

...

نرگس نارنجی

رتبه: 5

نمایندگی: آمل

تراز: 7204

...

فائزه ایمانفر

رتبه: 6

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7144

...

امیرمحمد شعاعی

رتبه: 7

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7036

...

امیرعلی شمس

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 6955

تاریخ آزمون : 98/04/21

...

نرگس نارنجی

رتبه: 1

نمایندگی: آمل

تراز: 7868

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7599

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 3

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7350

...

زهرا ناصری

رتبه: 4

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 7251

...

حسین ملکی پور

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7134

...

یاسمن پیروزرام

رتبه: 6

نمایندگی: آمل

تراز: 7070

...

امیرمحمد شعاعی

رتبه: 7

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7010

...

دانیال گودرزی

رتبه: 8

نمایندگی: بروجرد

تراز: 6910