نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/03/03

...

حسام عبادی

رتبه: 1

نمایندگی: تالش

تراز: 8882

...

مهدی اسدی وند

رتبه: 2

نمایندگی: بستان آباد

تراز: 8801

...

امیرحسین کبیریان

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 8786

...

تینا خانی

رتبه: 4

نمایندگی: اراک

تراز: 8610

...

کیان حسین پور

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 8606

تاریخ آزمون : 1398/02/27

...

محمدرضا یوسفی

رتبه: 1

نمایندگی: خدابنده

تراز: 8655

...

کیان حسین پور

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8271

...

امیرعباس کهوری زاده

رتبه: 2

نمایندگی: بافت

تراز: 8521

...

نیکو محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: لنگرود

تراز: 8236

...

علی رضا یوسفی

رتبه: 3

نمایندگی: خدابنده

تراز: 8169

...

عرفان خلیفه زاده

رتبه: 3

نمایندگی: بوکان

تراز: 8199

...

علی شقاقی

رتبه: 4

نمایندگی: سراب

تراز: 7892

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 4

نمایندگی: اسفراین

تراز: 8194

...

زیلان مرادیان

رتبه: 5

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7674

...

محمدتقی عظیمی سیوکی

رتبه: 5

نمایندگی: تربت حیدریه

تراز: 8151

تاریخ آزمون : 1398/02/20

...

کیان حسین پور

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8812

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 2

نمایندگی: اسفراین

تراز: 8786

...

وحید سارانی

رتبه: 3

نمایندگی: ایرانشهر

تراز: 8776

...

سیدعلیرضا موسوی انیجدانی

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8607

...

امیرسالار بلاری

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 8569

تاریخ آزمون : 1398/01/23

...

کیان حسین پور

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8664

...

عارفه متقی

رتبه: 2

نمایندگی: کرمان

تراز: 8631

...

علی رحمانیان

رتبه: 3

نمایندگی: جهرم

تراز: 8616

...

کارو محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8600

...

سمانه ظفرآبادی

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 8545

تاریخ آزمون : 1397/12/17

...

سیدعلیرضا موسوی انیجدانی

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8584

...

محمدمهدی کیانی

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 8529

...

نیکو محمدی

رتبه: 3

نمایندگی: لنگرود

تراز: 8431

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 4

نمایندگی: اسفراین

تراز: 8413

...

محمدرضا عبدل همایونی

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 8384

تاریخ آزمون : 1397/12/03

...

میلاد یادگاری

رتبه: 1

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8504

...

علی رضایی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8480

...

متین قاسمی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 8351

...

کیان حسین پور

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8345

...

رسول افشاریان

رتبه: 5

نمایندگی: جوین

تراز: 8337

تاریخ آزمون : 1397/11/19

...

سیدعلیرضا موسوی انیجدانی

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8716

...

امین علیزاده

رتبه: 2

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 8652

...

عرفان امانی

رتبه: 3

نمایندگی: اصفهان

تراز: 8638

...

عارفه متقی

رتبه: 4

نمایندگی: کرمان

تراز: 8618

...

نیکو محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: لنگرود

تراز: 8557

تاریخ آزمون : 1397/11/05

...

سارا مهری

رتبه: 1

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7806

...

محمدعلی موسی زاده کیلانده

رتبه: 2

نمایندگی: رشت

تراز: 8592

...

دانیال خسرویان

رتبه: 3

نمایندگی: ایلام

تراز: 8588

...

عرفان خلیفه زاده

رتبه: 4

نمایندگی: بوکان

تراز: 8580

...

مهرشاد علافی مرند

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 8572

تاریخ آزمون : 1397/10/21

...

عرفان صالحی

رتبه: 1

نمایندگی: شاهین شهر

تراز: 9210

...

علیرضا ولی

رتبه: 2

نمایندگی: شاهین شهر

تراز: 9177

...

امید مکارمی

رتبه: 3

نمایندگی: شاهین شهر

تراز: 9063

...

حسام آژ

رتبه: 4

نمایندگی: شاهین شهر

تراز: 8999

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 5

نمایندگی: اسفراین

تراز: 8662

تاریخ آزمون : 1397/09/30

...

یونس کاظمی خواه

رتبه: 1

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8721

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 2

نمایندگی: اسفراین

تراز: 8453

...

امین علیزاده

رتبه: 3

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 8438

...

کیان حسین پور

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8399

...

امیررضا شاهی

رتبه: 5

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 8396

تاریخ آزمون : 1397/09/16

...

آروین مرادی

رتبه: 1

نمایندگی: سنندج

تراز: 8732

...

محمدرضا عبدل همایونی

رتبه: 2

نمایندگی: بناب

تراز: 8557

...

صادق موسوی

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8457

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 4

نمایندگی: اسفراین

تراز: 8387

...

عارفه متقی

رتبه: 5

نمایندگی: کرمان

تراز: 8358

تاریخ آزمون : 1397/09/02

...

کیان حسین پور

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8236

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 2

نمایندگی: اسفراین

تراز: 8078

...

محمدامین قنواتی

رتبه: 3

نمایندگی: اصفهان

تراز: 8040

...

محمدرضا عبدل همایونی

رتبه: 4

نمایندگی: بناب

تراز: 8020

...

کارو محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8000

تاریخ آزمون : 1397/08/25

...

محمدرضا عبدل همایونی

رتبه: 1

نمایندگی: بناب

تراز: 8248

...

علی رحمانیان

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 8156

...

میرصدرا نبی زاده

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 8135

...

نیکو محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: لنگرود

تراز: 8132

...

علیرضا فتوحی فیروزآبادی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8082

تاریخ آزمون : 1397/08/04

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 1

نمایندگی: اسفراین

تراز: 8196

...

کیان حسین پور

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8151

...

عرفان گلکار

رتبه: 3

نمایندگی: نکا

تراز: 8121

...

محدثه خانجمالی

رتبه: 4

نمایندگی: آبیک

تراز: 8104

...

نیکو محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: لنگرود

تراز: 8094

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

فرشاد نژادمهدی

رتبه: 1

نمایندگی: بناب

تراز: 8132

...

صادق موسوی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8115

...

ملیسا سیاوشان

رتبه: 3

نمایندگی: آستارا

تراز: 8079

...

کیان حسین پور

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8078

...

نیکو محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: لنگرود

تراز: 8061

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

عارفه متقی

رتبه: 1

نمایندگی: کرمان

تراز: 8617

...

کیان حسین پور

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8337

...

محمدرضا عبدل همایونی

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 8316

...

علی رحمانیان

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 8204

...

آرمان عبدالهی

رتبه: 5

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 8198

تاریخ آزمون : 1397/06/23

...

الهه جعفری

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 8269

...

کارو محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8261

...

روژینا پورنوروز

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 8042

...

علی رحمانیان

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 7979

...

امیرمحمد عسگری

رتبه: 5

نمایندگی: کنگاور

تراز: 7921

تاریخ آزمون : 1397/06/16

...

کارو محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8423

...

الهه جعفری

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 8324

...

کارو قریشی

رتبه: 3

نمایندگی: بانه

تراز: 8259

...

امیر صفدرپور

رتبه: 4

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8216

...

پریا امیری نژاد

رتبه: 5

نمایندگی: تالش

تراز: 8192

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

کارو محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8356

...

علی رحمانیان

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 8039

...

ستایش فکری

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 8004

...

الهه جعفری

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 7993

...

صادق موسوی

رتبه: 5

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7971

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

کارو محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8321

...

صادق موسوی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8116

...

پارسا رحیمی

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 8112

...

روژینا پورنوروز

رتبه: 4

نمایندگی: تالش

تراز: 8091

...

امین علیزاده

رتبه: 5

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7934

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

اسما سلیمی

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8112

...

کارو محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7883

...

مهدی نزهتی

رتبه: 3

نمایندگی: ملکان

تراز: 7852

...

محمد بهزادی نژاد

رتبه: 4

نمایندگی: رامهرمز

تراز: 7814

...

آرمان عبدالهی

رتبه: 5

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7745

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

مهدی نزهتی

رتبه: 1

نمایندگی: ملکان

تراز: 8301

...

علی خشنودی

رتبه: 2

نمایندگی: گلپایگان

تراز: 8114

...

کارو محمدی

رتبه: 3

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8069

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 4

نمایندگی: اسفراین

تراز: 7981

...

محمدامین نجفی

رتبه: 5

نمایندگی: کازرون

تراز: 7929