نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/09/16

...

آروین مرادی

رتبه: 1

نمایندگی: سنندج

تراز: 8732

...

محمدرضا عبدل همایونی

رتبه: 2

نمایندگی: بناب

تراز: 8557

...

صادق موسوی

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8457

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 4

نمایندگی: اسفراین

تراز: 8387

...

عارفه متقی

رتبه: 5

نمایندگی: کرمان

تراز: 8358

تاریخ آزمون : 1397/09/02

...

کیان حسین پور

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8236

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 2

نمایندگی: اسفراین

تراز: 8078

...

محمدامین قنواتی

رتبه: 3

نمایندگی: اصفهان

تراز: 8040

...

محمدرضا عبدل همایونی

رتبه: 4

نمایندگی: بناب

تراز: 8020

...

کارو محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8000

تاریخ آزمون : 1397/08/25

...

محمدرضا عبدل همایونی

رتبه: 1

نمایندگی: بناب

تراز: 8248

...

علی رحمانیان

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 8156

...

میرصدرا نبی زاده

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 8135

...

نیکو محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: لنگرود

تراز: 8132

...

علیرضا فتوحی فیروزآبادی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8082

تاریخ آزمون : 1397/08/04

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 1

نمایندگی: اسفراین

تراز: 8196

...

کیان حسین پور

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8151

...

عرفان گلکار

رتبه: 3

نمایندگی: نکا

تراز: 8121

...

محدثه خانجمالی

رتبه: 4

نمایندگی: آبیک

تراز: 8104

...

نیکو محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: لنگرود

تراز: 8094

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

فرشاد نژادمهدی

رتبه: 1

نمایندگی: بناب

تراز: 8132

...

صادق موسوی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8115

...

ملیسا سیاوشان

رتبه: 3

نمایندگی: آستارا

تراز: 8079

...

کیان حسین پور

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8078

...

نیکو محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: لنگرود

تراز: 8061

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

عارفه متقی

رتبه: 1

نمایندگی: کرمان

تراز: 8617

...

کیان حسین پور

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8337

...

محمدرضا عبدل همایونی

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 8316

...

علی رحمانیان

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 8204

...

آرمان عبدالهی

رتبه: 5

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 8198

تاریخ آزمون : 1397/06/23

...

الهه جعفری

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 8269

...

کارو محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8261

...

روژینا پورنوروز

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 8042

...

علی رحمانیان

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 7979

...

امیرمحمد عسگری

رتبه: 5

نمایندگی: کنگاور

تراز: 7921

تاریخ آزمون : 1397/06/16

...

کارو محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8423

...

الهه جعفری

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 8324

...

کارو قریشی

رتبه: 3

نمایندگی: بانه

تراز: 8259

...

امیر صفدرپور

رتبه: 4

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8216

...

پریا امیری نژاد

رتبه: 5

نمایندگی: تالش

تراز: 8192

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

کارو محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8356

...

علی رحمانیان

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 8039

...

ستایش فکری

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 8004

...

الهه جعفری

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 7993

...

صادق موسوی

رتبه: 5

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7971

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

کارو محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8321

...

صادق موسوی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8116

...

پارسا رحیمی

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 8112

...

روژینا پورنوروز

رتبه: 4

نمایندگی: تالش

تراز: 8091

...

امین علیزاده

رتبه: 5

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7934

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

اسما سلیمی

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8112

...

کارو محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7883

...

مهدی نزهتی

رتبه: 3

نمایندگی: ملکان

تراز: 7852

...

محمد بهزادی نژاد

رتبه: 4

نمایندگی: رامهرمز

تراز: 7814

...

آرمان عبدالهی

رتبه: 5

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7745

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

مهدی نزهتی

رتبه: 1

نمایندگی: ملکان

تراز: 8301

...

علی خشنودی

رتبه: 2

نمایندگی: گلپایگان

تراز: 8114

...

کارو محمدی

رتبه: 3

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8069

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 4

نمایندگی: اسفراین

تراز: 7981

...

محمدامین نجفی

رتبه: 5

نمایندگی: کازرون

تراز: 7929