نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/02/21

...

دانیال رحمتی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8870

...

سروش عبادی

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 8456

...

امید قیسوندی

رتبه: 3

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8426

...

مهشید خادم

رتبه: 4

نمایندگی: باغ ملک

تراز: 8404

...

سیدمهدی زارع زاده

رتبه: 5

نمایندگی: ابرکوه

تراز: 8403

...

سینا نمازی

رتبه: 6

نمایندگی: اهواز

تراز: 8386

...

علی امینه

رتبه: 7

نمایندگی: اسلامشهر

تراز: 8374

...

سیاوش کیانپور

رتبه: 8

نمایندگی: اهواز

تراز: 8368

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 9

نمایندگی: داران

تراز: 8224

...

محمدرضا جعفری نژاد

رتبه: 10

نمایندگی: تالش

تراز: 8180

تاریخ آزمون : 1397/02/14

...

امید قیسوندی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8387

...

هانیه سهیلی مقدم

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8321

...

سروش عبادی

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 8302

...

امیررضا جوشقانی

رتبه: 4

نمایندگی: آباده

تراز: 8293

...

محمدرضا جعفری نژاد

رتبه: 5

نمایندگی: تالش

تراز: 8189

...

امیرعلی همتی

رتبه: 6

نمایندگی: ایلام

تراز: 8189

...

محمدمهدی نصیری

رتبه: 7

نمایندگی: پل دختر

تراز: 8107

...

رضا آیینه نگینی

رتبه: 8

نمایندگی: بافت

تراز: 8076

...

بهار قمری

رتبه: 9

نمایندگی: گیلان غرب

تراز: 8074

...

امیررضا وفایی

رتبه: 10

نمایندگی: بیجار

تراز: 8045

تاریخ آزمون : 1397/01/31

...

دانیال رحمتی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8630

...

امید قیسوندی

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8539

...

سروش عبادی

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 8502

...

سیدمتین امامی العریضی

رتبه: 4

نمایندگی: شیراز

تراز: 8457

...

آیدا میرشمسی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8419

...

امیررضا جوشقانی

رتبه: 6

نمایندگی: آباده

تراز: 8386

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 7

نمایندگی: داران

تراز: 8359

...

علی اصغر مشکوه

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 8289

...

آرتین دادگر

رتبه: 9

نمایندگی: مریوان

تراز: 8226

...

احمدرضا رجبی

رتبه: 10

نمایندگی: نهاوند

تراز: 8189

تاریخ آزمون : 1397/01/17

...

دانیال رحمتی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9105

...

سعیده حسن پور

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 8688

...

علیرضا اکرمی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8183

...

محمدمهدی دهقان نیری

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8137

...

علی اصغر مشکوه

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8131

...

روژانو جمشیدی

رتبه: 6

نمایندگی: تالش

تراز: 8123

...

امید قیسوندی

رتبه: 7

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8108

...

محمدفاضل قانع

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 8051

...

سیدمهدی زارع زاده

رتبه: 9

نمایندگی: ابرکوه

تراز: 8049

...

رضا آئینه نگینی

رتبه: 10

نمایندگی: بافت

تراز: 7963

تاریخ آزمون : 1396/12/18

...

ارام رحیمی

رتبه: 1

نمایندگی: بوکان

تراز: 8938

...

دانیال رحمتی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8766

...

محمدمهدی نصیری

رتبه: 3

نمایندگی: پل دختر

تراز: 8403

...

امید قیسوندی

رتبه: 4

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8379

...

امیرمهدی بشیری

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 8338

...

سروش عبادی

رتبه: 6

نمایندگی: تالش

تراز: 8281

...

آرتین دادگر

رتبه: 7

نمایندگی: مریوان

تراز: 8216

...

امیررضا جوشقانی

رتبه: 8

نمایندگی: آباده

تراز: 8207

...

سیده زهرا هدایی

رتبه: 9

نمایندگی: ماسال

تراز: 8195

...

آیدا میرشمسی

رتبه: 10

نمایندگی: یزد

تراز: 8136

تاریخ آزمون : 1396/12/04

...

سیدمهدی زارع زاده

رتبه: 1

نمایندگی: ابرکوه

تراز: 8753

...

علی اصغر مشکوه

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8687

...

آیدا میرشمسی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8546

...

محمدمهدی دهقان نیری

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8462

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 5

نمایندگی: داران

تراز: 8411

...

ایمان روستا

رتبه: 6

نمایندگی: شیراز

تراز: 8359

...

آرام رحیمی

رتبه: 7

نمایندگی: بوکان

تراز: 8315

...

مهرداد معصومی

رتبه: 8

نمایندگی: شهربابک

تراز: 8308

...

هانیه سهیلی مقدم

رتبه: 9

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8302

...

محمدرضا جعفری نژاد

رتبه: 10

نمایندگی: تالش

تراز: 8288

تاریخ آزمون : 1396/11/20

...

امید قیسوندی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8587

...

یاسین رهبری

رتبه: 2

نمایندگی: دهدشت

تراز: 8294

...

امیررضا کاکاوند

رتبه: 3

نمایندگی: بروجرد

تراز: 8268

...

علی اصغر مشکوه

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8211

...

صدف کرمی

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 8182

...

عدنان نوری

رتبه: 6

نمایندگی: زنجان

تراز: 8138

...

علیرضا بابائی

رتبه: 7

نمایندگی: لنگرود

تراز: 8042

...

محمدرضا برین

رتبه: 8

نمایندگی: آباده

تراز: 8029

...

هانیه سهیلی مقدم

رتبه: 9

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7984

...

یاسمن خمیس آبادی

رتبه: 10

نمایندگی: کنگاور

تراز: 7954

تاریخ آزمون : 1396/11/06

...

رضا آرایش

رتبه: 1

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8659

...

سیدمحمود فدوی

رتبه: 2

نمایندگی: دورود

تراز: 8542

...

احمد مرادی

رتبه: 3

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 8186

...

سعیده حسن پور

رتبه: 4

نمایندگی: تالش

تراز: 8128

...

امیرحسین رضاپور

رتبه: 5

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8071

...

سیدمهدی زارع زاده

رتبه: 6

نمایندگی: ابرکوه

تراز: 8020

...

امید قیسوندی

رتبه: 7

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7970

...

مهرداد معصومی

رتبه: 8

نمایندگی: شهربابک

تراز: 8392

...

کیمیا هادی

رتبه: 9

نمایندگی: سنندج

تراز: 7888

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 10

نمایندگی: داران

تراز: 7790

تاریخ آزمون : 1396/10/22

...

امید قیسوندی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8829

...

مهرداد معصومی

رتبه: 2

نمایندگی: شهربابک

تراز: 8611

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 3

نمایندگی: داران

تراز: 8512

...

سیدمهدی زارع زاده

رتبه: 4

نمایندگی: ابرکوه

تراز: 8430

...

علی اصغر مشکوه

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8116

...

هانیه سهیلی مقدم

رتبه: 6

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8011

...

مهتا بحری

رتبه: 7

نمایندگی: زنجان

تراز: 7973

...

محدثه جمشیدی

رتبه: 8

نمایندگی: اقلید

تراز: 7968

...

امیر آیت نیا

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7965

...

محمدمهدی امیرلوی حصاری

رتبه: 10

نمایندگی: خدابنده

تراز: 7919

تاریخ آزمون : 1396/10/01

...

مهدی هوشمندی

رتبه: 1

نمایندگی: قائمیه

تراز: 9122

...

امیررضا کاکاوند

رتبه: 2

نمایندگی: بروجرد

تراز: 9116

...

امید قیسوندی

رتبه: 3

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8491

...

مینا رحیمی

رتبه: 4

نمایندگی: جاجرم

تراز: 8295

...

مرضیه شجاعی

رتبه: 5

نمایندگی: اقلید

تراز: 8205

...

محمدامین بی نیاز

رتبه: 6

نمایندگی: سراوان

تراز: 8194

...

صدف کرمی

رتبه: 7

نمایندگی: شیراز

تراز: 8174

...

محمدمهدی دشتکی

رتبه: 8

نمایندگی: خدابنده

تراز: 8109

...

سروش عبادی

رتبه: 9

نمایندگی: تالش

تراز: 8078

...

محمدرضا جعفری نژاد

رتبه: 10

نمایندگی: تالش

تراز: 8048

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

مهلا مرندیزی

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 8750

...

مائده محمدزاده

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 8615

...

امید قیسوندی

رتبه: 3

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8487

...

امیر جبیری

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 8391

...

سروش عبادی

رتبه: 5

نمایندگی: تالش

تراز: 8339

...

مهرداد معصومی

رتبه: 6

نمایندگی: شهربابک

تراز: 8294

...

محسن منصوری

رتبه: 7

نمایندگی: سنندج

تراز: 8211

...

محمدرضا جاویدنیا

رتبه: 8

نمایندگی: سیرجان

تراز: 8068

...

محمدرضا جعفری نژاد

رتبه: 9

نمایندگی: تالش

تراز: 8053

...

علی عباس زاده

رتبه: 10

نمایندگی: قم

تراز: 7994

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

امید قیسوندی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8396

...

محسن منصوری

رتبه: 2

نمایندگی: سنندج

تراز: 8190

...

مهرداد معصومی

رتبه: 3

نمایندگی: شهربابک

تراز: 8188

...

آیدا میرشمسی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8183

...

امیرحسن انتظاری

رتبه: 5

نمایندگی: ملکان

تراز: 8070

...

دانیال زجاجی

رتبه: 6

نمایندگی: اراک

تراز: 8059

...

سیده زهرا هدایی

رتبه: 7

نمایندگی: ماسال

تراز: 7972

...

علیرضا فریدونی نیا

رتبه: 8

نمایندگی: نی ریز

تراز: 7879

...

هانیه سهیلی مقدم

رتبه: 9

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7840

...

محمدمهدی نصیری

رتبه: 10

نمایندگی: پل دختر

تراز: 7839

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

امید قیسوندی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8681

...

مهرداد معصومی

رتبه: 2

نمایندگی: شهربابک

تراز: 8626

...

محمدرضا جعفری نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 8532

...

صدف کرمی

رتبه: 4

نمایندگی: شیراز

تراز: 8515

...

امیرحسین انتظاری

رتبه: 5

نمایندگی: ملکان

تراز: 8441

...

محسن منصوری

رتبه: 6

نمایندگی: سنندج

تراز: 8402

...

محمدمهدی دشتکی

رتبه: 7

نمایندگی: خدابنده

تراز: 8399

...

سروش عبادی

رتبه: 8

نمایندگی: تالش

تراز: 8396

...

آرتین دادگر

رتبه: 9

نمایندگی: مریوان

تراز: 8323

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 10

نمایندگی: داران

تراز: 8318

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

محمد بیات

رتبه: 1

نمایندگی: بروجرد

تراز: 8556

...

سارا بستانی املشی

رتبه: 2

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 8437

...

صدف کرمی

رتبه: 3

نمایندگی: شیراز

تراز: 8419

...

امیررضا وفایی

رتبه: 4

نمایندگی: بیجار

تراز: 8371

...

محمد جواد یارعلی

رتبه: 5

نمایندگی: داران

تراز: 8371

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

امید قیس وند

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8456

...

سارا بستانی املشی

رتبه: 2

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 8428

...

سروش عبادی

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 8203

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 4

نمایندگی: داران

تراز: 8195

...

سیده زهرا هدایی

رتبه: 5

نمایندگی: ماسال

تراز: 7985

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

فاطمه غلامی

رتبه: 1

نمایندگی: نور آباد ممسنی

تراز: 8399

...

امید قیسوندی

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8205

...

سارا بستانی املشی

رتبه: 3

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7977