نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

امید قیس وند

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8456

...

سارا بستانی املشی

رتبه: 2

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 8428

...

سروش عبادی

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 8203

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 4

نمایندگی: داران

تراز: 8195

...

سیده زهرا هدایی

رتبه: 5

نمایندگی: ماسال

تراز: 7985

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

فاطمه غلامی

رتبه: 1

نمایندگی: نور آباد ممسنی

تراز: 8399

...

امید قیسوندی

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8205

...

سارا بستانی املشی

رتبه: 3

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7977