نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

مهلا مرندیزی

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 8750

...

مائده محمدزاده

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 8615

...

امید قیسوندی

رتبه: 3

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8487

...

امیر جبیری

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 8391

...

سروش عبادی

رتبه: 5

نمایندگی: تالش

تراز: 8339

...

مهرداد معصومی

رتبه: 6

نمایندگی: شهربابک

تراز: 8294

...

محسن منصوری

رتبه: 7

نمایندگی: سنندج

تراز: 8211

...

محمدرضا جاویدنیا

رتبه: 8

نمایندگی: سیرجان

تراز: 8068

...

محمدرضا جعفری نژاد

رتبه: 9

نمایندگی: تالش

تراز: 8053

...

علی عباس زاده

رتبه: 10

نمایندگی: قم

تراز: 7994

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

امید قیسوندی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8396

...

محسن منصوری

رتبه: 2

نمایندگی: سنندج

تراز: 8190

...

مهرداد معصومی

رتبه: 3

نمایندگی: شهربابک

تراز: 8188

...

آیدا میرشمسی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8183

...

امیرحسن انتظاری

رتبه: 5

نمایندگی: ملکان

تراز: 8070

...

دانیال زجاجی

رتبه: 6

نمایندگی: اراک

تراز: 8059

...

سیده زهرا هدایی

رتبه: 7

نمایندگی: ماسال

تراز: 7972

...

علیرضا فریدونی نیا

رتبه: 8

نمایندگی: نی ریز

تراز: 7879

...

هانیه سهیلی مقدم

رتبه: 9

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7840

...

محمدمهدی نصیری

رتبه: 10

نمایندگی: پل دختر

تراز: 7839

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

امید قیسوندی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8681

...

مهرداد معصومی

رتبه: 2

نمایندگی: شهربابک

تراز: 8626

...

محمدرضا جعفری نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 8532

...

صدف کرمی

رتبه: 4

نمایندگی: شیراز

تراز: 8515

...

امیرحسین انتظاری

رتبه: 5

نمایندگی: ملکان

تراز: 8441

...

محسن منصوری

رتبه: 6

نمایندگی: سنندج

تراز: 8402

...

محمدمهدی دشتکی

رتبه: 7

نمایندگی: خدابنده

تراز: 8399

...

سروش عبادی

رتبه: 8

نمایندگی: تالش

تراز: 8396

...

آرتین دادگر

رتبه: 9

نمایندگی: مریوان

تراز: 8323

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 10

نمایندگی: داران

تراز: 8318

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

محمد بیات

رتبه: 1

نمایندگی: بروجرد

تراز: 8556

...

سارا بستانی املشی

رتبه: 2

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 8437

...

صدف کرمی

رتبه: 3

نمایندگی: شیراز

تراز: 8419

...

امیررضا وفایی

رتبه: 4

نمایندگی: بیجار

تراز: 8371

...

محمد جواد یارعلی

رتبه: 5

نمایندگی: داران

تراز: 8371

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

امید قیس وند

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8456

...

سارا بستانی املشی

رتبه: 2

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 8428

...

سروش عبادی

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 8203

...

محمدجواد یارعلی

رتبه: 4

نمایندگی: داران

تراز: 8195

...

سیده زهرا هدایی

رتبه: 5

نمایندگی: ماسال

تراز: 7985

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

فاطمه غلامی

رتبه: 1

نمایندگی: نور آباد ممسنی

تراز: 8399

...

امید قیسوندی

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8205

...

سارا بستانی املشی

رتبه: 3

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7977