نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

کارو محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8321

...

صادق موسوی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8116

...

پارسا رحیمی

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 8112

...

روژینا پورنوروز

رتبه: 4

نمایندگی: تالش

تراز: 8091

...

امین علیزاده

رتبه: 5

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7934

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

اسما سلیمی

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8112

...

کارو محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7883

...

مهدی نزهتی

رتبه: 3

نمایندگی: ملکان

تراز: 7852

...

محمد بهزادی نژاد

رتبه: 4

نمایندگی: رامهرمز

تراز: 7814

...

آرمان عبدالهی

رتبه: 5

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7745

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

مهدی نزهتی

رتبه: 1

نمایندگی: ملکان

تراز: 8301

...

علی خشنودی

رتبه: 2

نمایندگی: گلپایگان

تراز: 8114

...

کارو محمدی

رتبه: 3

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8069

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 4

نمایندگی: اسفراین

تراز: 7981

...

محمدامین نجفی

رتبه: 5

نمایندگی: کازرون

تراز: 7929