نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 99/02/26

...

میلاد ساروقی

رتبه: 1

نمایندگی: دهگلان

تراز: 9235

...

محمدامین سلیمی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8877

...

سینا چراغی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8680

...

نسترن محسن آهویی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8522

...

اصلان اسکندری دربی

رتبه: 5

نمایندگی: ایذه

تراز: 8481

...

مسعود صادقی

رتبه: 6

نمایندگی: ساوه

تراز: 8323

...

عرفان قصری

رتبه: 7

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 8303

...

سبحان رضائی

رتبه: 8

نمایندگی: کرمان

تراز: 8110

تاریخ آزمون : 99/02/12

...

نگار نوراللهی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 9578

...

سماسادات حسن نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 9204

...

محدثه ذوالفقاری عطا آبادی

رتبه: 3

نمایندگی: شیراز

تراز: 9189

...

میلاد ساروقی

رتبه: 4

نمایندگی: دهگلان

تراز: 9056

...

رضا خداویسی

رتبه: 5

نمایندگی: قروه

تراز: 8973

...

محمدامین سلیمی

رتبه: 6

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8462

...

محمد جواد ماهرالنقش

رتبه: 7

نمایندگی: اصفهان

تراز: 8409

...

رعنا شهریاری ثانی

رتبه: 8

نمایندگی: مشهد

تراز: 8311

تاریخ آزمون : 99/01/22

...

محدثه ذوالفقاری عطا آبادی

رتبه: 1

نمایندگی: شیراز

تراز: 8991

...

ساجده صادقی

رتبه: 2

نمایندگی: اقلید نود و هشت

تراز: 8946

...

امین گرزالدین

رتبه: 3

نمایندگی: شاهرود

تراز: 8888

...

رضا صفری

رتبه: 4

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8698

...

میلاد ساروقی

رتبه: 5

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8684

...

مهرداد رهیده

رتبه: 6

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8625

...

عرفان قصری

رتبه: 7

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 8577

...

محمدامین سلیمی

رتبه: 8

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8571

تاریخ آزمون : 99/01/07

...

محدثه ذوالفقاری عطا آبادی

رتبه: 1

نمایندگی: شیراز

تراز: 9423

...

مهرداد رهیده

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 9329

...

آرمان وزیری دوزین

رتبه: 3

نمایندگی: شاهرود

تراز: 9247

...

میلاد ساروقی

رتبه: 4

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8949

...

رضا خداویسی

رتبه: 5

نمایندگی: قروه

تراز: 8853

...

محمدامین غفاری هزاوه

رتبه: 6

نمایندگی: اراک

تراز: 8746

...

فاطمه افروزی

رتبه: 6

نمایندگی: شیروان

تراز: 8746

...

عرفان قصری

رتبه: 8

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 8600

تاریخ آزمون : 98/12/23

...

یاسمن کمالی

رتبه: 1

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 9336

...

میرامیرحسین موسوی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 9208

...

یلدا باقی

رتبه: 3

نمایندگی: اصفهان دختر

تراز: 9143

...

امین گرزالدین

رتبه: 4

نمایندگی: شاهرود

تراز: 8992

...

یاسین راست خدیو

رتبه: 6

نمایندگی: سنندج

تراز: 8850

...

محدثه ذوالفقاری عطا آبادی

رتبه: 7

نمایندگی: شیراز

تراز: 8807

...

حسین رهبرطلب

رتبه: 8

نمایندگی: آستانه اشرفیه

تراز: 8522

تاریخ آزمون : 98/12/09

...

محسن ابوئی مهریزی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 9505

...

اشا فرهمند

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 9487

...

مهدی طاهری

رتبه: 3

نمایندگی: بروجن

تراز: 9480

...

علیرضا علیدادی

رتبه: 4

نمایندگی: پاکدشت

تراز: 9390

...

فاطمه فدایی

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 9367

...

مصطفی هاشمی

رتبه: 6

نمایندگی: قم

تراز: 9345

...

محمدحسین همایون

رتبه: 7

نمایندگی: مرودشت

تراز: 9163

...

نغمه ادیبی

رتبه: 8

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8635

تاریخ آزمون : 98/11/25

...

امیرحسین ابوفاضلی

رتبه: 1

نمایندگی: شهرری

تراز: 9093

...

کیارش کیانیان

رتبه: 2

نمایندگی: ساری

تراز: 8949

...

عرفان قصری

رتبه: 2

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 8949

...

سینا چراغی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8915

...

عرفان احمدی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8889

...

بهنام رنجبر

رتبه: 6

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8883

...

داود کاظمی مقدم

رتبه: 7

نمایندگی: شیروان

تراز: 8754

...

جواد فرجی

رتبه: 8

نمایندگی: تبریز

تراز: 8707

تاریخ آزمون : 98/11/11

...

محدثه ذوالفقاری عطا آبادی

رتبه: 1

نمایندگی: شیراز

تراز: 9416

...

ساسان الهیاری

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 9121

...

میلاد ساروقی

رتبه: 3

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8432

...

بهنام رنجبر

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8428

...

مهدی حسین پور

رتبه: 5

نمایندگی: قزوین

تراز: 8413

...

سینا چراغی

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8328

...

عرفان احمدی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 8293

تاریخ آزمون : 98/10/27

...

ابوالفضل محمدزاده

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 9388

...

حسین ریحانی

رتبه: 2

نمایندگی: قوچان

تراز: 9370

...

محمدجواد زهری

رتبه: 3

نمایندگی: شیراز

تراز: 9324

...

امیرعلی داداری

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8996

...

سماء ترابی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 8751

...

آرمان مختارپور

رتبه: 6

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8604

...

سید علی قربانی

رتبه: 7

نمایندگی: ساری

تراز: 8419

...

بهنام رنجبر

رتبه: 8

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8335

تاریخ آزمون : 98/09/29

...

بهنام رنجبر

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8713

...

عرفان احمدی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8692

...

رضا زارعی

رتبه: 3

نمایندگی: کازرون

تراز: 8509

...

محمد تسلیمی

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 8438

...

سینا چراغی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8394

...

محمدامین سلیمی

رتبه: 6

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8162

...

داود کاظمی مقدم

رتبه: 7

نمایندگی: شیروان

تراز: 8137

...

حسین نکو

رتبه: 8

نمایندگی: ملکان

تراز: 8135

تاریخ آزمون : 98/09/15

...

سینا چراغی

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8631

...

کیارش کیانیان

رتبه: 2

نمایندگی: ساری

تراز: 8579

...

عرفان احمدی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8516

...

نغمه ادیبی

رتبه: 4

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8423

...

امیررضا سلحشور

رتبه: 5

نمایندگی: آمل

تراز: 8340

...

بهنام رنجبر

رتبه: 6

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8224

...

محمدامین سلیمی

رتبه: 7

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8210

...

داود کاظمی مقدم

رتبه: 8

نمایندگی: شیروان

تراز: 8139

تاریخ آزمون : 98/09/01

...

بهنام رنجبر

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8949

...

متین قدس قرجه

رتبه: 2

نمایندگی: گرگان

تراز: 8540

...

عرفان احمدی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8500

...

احمد رضا کاشفی

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8380

...

سینا چراغی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8379

...

محمدامین سلیمی

رتبه: 6

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8343

...

امیرحسین ابوفاضلی

رتبه: 7

نمایندگی: شهرری

تراز: 8293

...

هلیا مقیمی

رتبه: 8

نمایندگی: شیراز

تراز: 8265

تاریخ آزمون : 98/08/17

...

بهنام رنجبر

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8845

...

سینا چراغی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8503

...

سماء ترابی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 8475

...

فاطمه السادات حسینی نژاد

رتبه: 4

نمایندگی: شهر بابک

تراز: 8300

...

محمدامین سلیمی

رتبه: 5

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8276

...

حسین نکو

رتبه: 6

نمایندگی: ملکان

تراز: 8251

...

محمد تسلیمی

رتبه: 7

نمایندگی: جهرم

تراز: 8244

...

امیراحمد شفیعی

رتبه: 8

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8145

تاریخ آزمون : 98/08/03

...

متین اتحادی

رتبه: 1

نمایندگی: اصفهان

تراز: 8956

...

بهنام رنجبر

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8703

...

محمد بزی

رتبه: 3

نمایندگی: گرگان

تراز: 8698

...

داود کاظمی مقدم

رتبه: 4

نمایندگی: شیروان

تراز: 8347

...

فرزاد عاشوری

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 8277

...

احمد رضا کاشفی

رتبه: 6

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8205

...

محمدامین سلیمی

رتبه: 7

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8194

...

سینا چراغی

رتبه: 8

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8163

تاریخ آزمون : 98/07/19

...

سینا چراغی

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8728

...

محمدامین سلیمی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8695

...

نغمه ادیبی

رتبه: 3

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8643

...

بهنام رنجبر

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8470

...

احمد رضا کاشفی

رتبه: 5

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8442

...

داود کاظمی مقدم

رتبه: 6

نمایندگی: شیروان

تراز: 8406

...

هلیا مقیمی

رتبه: 7

نمایندگی: شیراز

تراز: 8328

...

امیرحسین ابوفاضلی

رتبه: 8

نمایندگی: شهرری

تراز: 8307

تاریخ آزمون : 98/07/05

...

محمد مهدی صادقی

رتبه: 1

نمایندگی: زواره

تراز: 9148

...

محمد تسلیمی

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 8593

...

نیلوفرالسادات دهقان بنادکی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8431

...

محمدامین سلیمی

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8347

...

مریم جعفری سرو علیا

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8272

...

پیمان سبحانی

رتبه: 6

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8147

...

احمد رضا کاشفی

رتبه: 7

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8131

...

سینا چراغی

رتبه: 8

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8121

تاریخ آزمون : 98/06/22

...

نیلوفرالسادات دهقان بنادکی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8400

...

حسین اسدالهی

رتبه: 2

نمایندگی: ازنا

تراز: 8398

...

سینا چراغی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8386

...

علی اسدی

رتبه: 4

نمایندگی: ملکان

تراز: 8310

...

احسان خلیلی

رتبه: 5

نمایندگی: ساری

تراز: 8309

...

داود کاظمی مقدم

رتبه: 6

نمایندگی: شیروان

تراز: 8116

...

عرفان قصری

رتبه: 7

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 8047

...

پیمان سبحانی

رتبه: 8

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8010

تاریخ آزمون : 98/06/08

...

احسان خلیلی

رتبه: 1

نمایندگی: ساری

تراز: 8610

...

محمد محسنی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8585

...

مهدی علیزاده

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8473

...

پیمان سبحانی

رتبه: 5

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8384

...

حسین نکو

رتبه: 6

نمایندگی: ملکان

تراز: 8148

...

سجاد محمدی

رتبه: 8

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8090

تاریخ آزمون : 98/05/25

...

سجاد محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8446

...

احسان خلیلی

رتبه: 2

نمایندگی: ساری

تراز: 8138

...

امیرحسین علیرضایی

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8136

...

پیمان سبحانی

رتبه: 4

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8055

...

محمد تسلیمی

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 8030

...

امیر مسعود ناظری

رتبه: 6

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7953

...

احمد رضا کاشفی

رتبه: 7

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7905

...

نغمه ادیبی

رتبه: 8

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7890

تاریخ آزمون : 98/05/11

...

داود کاظمی مقدم

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 8341

...

احسان خلیلی

رتبه: 2

نمایندگی: ساری

تراز: 8338

...

سینا چراغی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8296

...

امیر مسعود ناظری

رتبه: 4

نمایندگی: گرمسار

تراز: 8105

...

محمدامین سلیمی

رتبه: 5

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7996

...

هلیا مقیمی

رتبه: 6

نمایندگی: شیراز

تراز: 7991

...

پیمان سبحانی

رتبه: 7

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7968

...

سجاد محمدی

رتبه: 8

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7901

تاریخ آزمون : 98/04/28

...

سجاد محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8514

...

امیر مسعود ناظری

رتبه: 2

نمایندگی: گرمسار

تراز: 8316

...

داود کاظمی مقدم

رتبه: 3

نمایندگی: شیروان

تراز: 8254

...

حسین نکو

رتبه: 4

نمایندگی: ملکان

تراز: 8088

...

علی اسدی

رتبه: 5

نمایندگی: ملکان

تراز: 8042

...

نیلوفرالسادات دهقان بنادکی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 8036

...

پیمان سبحانی

رتبه: 7

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7982

...

امیرحسین علیرضایی

رتبه: 8

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7910

تاریخ آزمون : 98/04/21

...

سینا چراغی

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 9035

...

محمدامین سلیمی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8782

...

سجاد محمدی

رتبه: 3

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8628

...

پیمان سبحانی

رتبه: 4

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8492

...

عرفان قصری

رتبه: 5

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 8390

...

حسین نکو

رتبه: 6

نمایندگی: ملکان

تراز: 8357

...

مینا مقدسی

رتبه: 7

نمایندگی: جهرم

تراز: 8299

...

نیلوفرالسادات دهقان بنادکی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 8261