نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/12/18

...

مهسا کاظمی

رتبه: 1

نمایندگی: بیجار

تراز: 7977

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 2

نمایندگی: لارستان

تراز: 7919

...

محمد نوروزی

رتبه: 3

نمایندگی: جهرم

تراز: 7727

...

فاطمه تشکری

رتبه: 4

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7703

...

هادی تیموریان

رتبه: 5

نمایندگی: آستارا

تراز: 7676

...

هانیه اسمی جهرمی

رتبه: 6

نمایندگی: جهرم

تراز: 7595

...

فاطمه رجبی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7490

...

حسام الدین قلندری

رتبه: 8

نمایندگی: آباده

تراز: 7430

...

علی زحمتکش

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7430

...

محمدرضا جعفری

رتبه: 10

نمایندگی: همدان

تراز: 7414

تاریخ آزمون : 1396/12/04

...

علی سلطانی میرزایی

رتبه: 1

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7821

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 2

نمایندگی: لارستان

تراز: 7431

...

محمد نوروزی

رتبه: 3

نمایندگی: جهرم

تراز: 7399

...

مهسا کاظمی

رتبه: 4

نمایندگی: بیجار

تراز: 7236

...

فاطمه همتی فر

رتبه: 5

نمایندگی: ماهان

تراز: 7232

...

کوثر ساعد

رتبه: 6

نمایندگی: بناب

تراز: 7205

...

مهلا نخعی

رتبه: 7

نمایندگی: زرند

تراز: 7169

...

محمد سهرابی

رتبه: 8

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7146

...

محمدرضا جعفری

رتبه: 9

نمایندگی: همدان

تراز: 7106

...

فاطمه دلدار

رتبه: 10

نمایندگی: جهرم

تراز: 7040

تاریخ آزمون : 1396/11/20

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 1

نمایندگی: لارستان

تراز: 7671

...

مهسا کاظمی

رتبه: 2

نمایندگی: بیجار

تراز: 7456

...

مهلا نخعی

رتبه: 3

نمایندگی: زرند

تراز: 7382

...

سعید قزی

رتبه: 4

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7382

...

کوثر ساعد

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 7366

...

فاطمه رجبی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7358

...

فاطمه سادات سمیعی

رتبه: 7

نمایندگی: شیروان

تراز: 7335

...

فردین شقاقی

رتبه: 8

نمایندگی: سراب

تراز: 7332

...

محمدرضا جعفری

رتبه: 9

نمایندگی: همدان

تراز: 7326

...

فاطمه تشکری

رتبه: 10

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7315

تاریخ آزمون : 1396/11/06

...

کیمیا برکتی

رتبه: 1

نمایندگی: اهواز

تراز: 8200

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 2

نمایندگی: لارستان

تراز: 7693

...

مهسا کاظمی

رتبه: 3

نمایندگی: بیجار

تراز: 7623

...

سیدعلی حسین نژاد

رتبه: 4

نمایندگی: مشهد

تراز: 7522

...

سعید قزی

رتبه: 5

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7422

...

سعید بهروزی فر

رتبه: 6

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7358

...

هادی تیموریان

رتبه: 7

نمایندگی: آستارا

تراز: 7354

...

سپیده حاجی زاده

رتبه: 8

نمایندگی: شیروان

تراز: 7241

...

فردین شقاقی

رتبه: 9

نمایندگی: سراب

تراز: 7237

...

هانیه اسمی جهرمی

رتبه: 10

نمایندگی: جهرم

تراز: 7223

تاریخ آزمون : 1396/10/22

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 1

نمایندگی: لارستان

تراز: 7989

...

سعید قزی

رتبه: 2

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7804

...

مهلا نخعی

رتبه: 3

نمایندگی: زرند

تراز: 7716

...

مهسا کاظمی

رتبه: 4

نمایندگی: بیجار

تراز: 7582

...

سیده نوریه سیدعبدالله پور

رتبه: 5

نمایندگی: بندرخمیر

تراز: 7541

...

افسانه کریمی کاشانی

رتبه: 6

نمایندگی: کاشان

تراز: 7505

...

سعید بهروزی فر

رتبه: 7

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7464

...

فردین شقاقی

رتبه: 8

نمایندگی: سراب

تراز: 7416

...

فاطمه عابدی

رتبه: 9

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7390

...

فاطمه تشکری

رتبه: 10

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7345

تاریخ آزمون : 1396/10/01

...

آرمان رستگار مقدم نجف زاده

رتبه: 1

نمایندگی: ورامین

تراز: 8447

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 2

نمایندگی: لارستان

تراز: 7755

...

کوثر ساعد

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 7739

...

هانیه اسمی جهرمی

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 7716

...

سیدعلی حسین نژاد

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 7699

...

هادی تیموریان

رتبه: 6

نمایندگی: آستارا

تراز: 7638

...

سعید بهروزی فر

رتبه: 7

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7572

...

سعید قزی

رتبه: 8

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7488

...

فردین شقاقی

رتبه: 9

نمایندگی: سراب

تراز: 7429

...

مریم یونسی بیدگلی

رتبه: 10

نمایندگی: کاشان

تراز: 7424

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 1

نمایندگی: لارستان

تراز: 7811

...

مهسا کاظمی

رتبه: 1

نمایندگی: بیجار

تراز: 7811

...

سعید قزی

رتبه: 3

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7778

...

کوثر ساعد

رتبه: 4

نمایندگی: بناب

تراز: 7772

...

سیدعلی حسین نژاد

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 7564

...

افسانه کریمی کاشانی

رتبه: 6

نمایندگی: کاشان

تراز: 7561

...

میترا محمدپور

رتبه: 7

نمایندگی: جاجرم

تراز: 7557

...

فاطمه سادات سمیعی

رتبه: 8

نمایندگی: شیروان

تراز: 7465

...

محمد سهرابی

رتبه: 9

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7423

...

هادی تیموریان

رتبه: 10

نمایندگی: آستارا

تراز: 7260

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

سعید قزی

رتبه: 1

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7852

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 2

نمایندگی: لارستان

تراز: 7670

...

سیدعلی حسین نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: مشهد

تراز: 7567

...

علی سلطانی میرزایی

رتبه: 4

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7503

...

مهدی بابایی

رتبه: 5

نمایندگی: ورامین

تراز: 7443

...

افسانه کریمی کاشانی

رتبه: 6

نمایندگی: کاشان

تراز: 7395

...

درسا مستوفی

رتبه: 7

نمایندگی: ایذه

تراز: 7357

...

هادی تیموریان

رتبه: 8

نمایندگی: آستارا

تراز: 7327

...

مهسا کاظمی

رتبه: 9

نمایندگی: بیجار

تراز: 7263

...

مریم رمضان اورولی

رتبه: 10

نمایندگی: تهران

تراز: 7199

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

فاطمه سادات سمیعی

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 7580

...

علی سلطانی میرزایی

رتبه: 2

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7538

...

هادی تیموریان

رتبه: 3

نمایندگی: آستارا

تراز: 7457

...

کوثر ساعد

رتبه: 4

نمایندگی: بناب

تراز: 7405

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 5

نمایندگی: لارستان

تراز: 7361

...

مهسا کاظمی

رتبه: 6

نمایندگی: بیجار

تراز: 7359

...

سعید قزی

رتبه: 7

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7303

...

سیدعلی حسین نژاد

رتبه: 8

نمایندگی: مشهد

تراز: 7281

...

هانیه اسمی جهرمی

رتبه: 9

نمایندگی: جهرم

تراز: 7277

...

ریحانه شیروانی

رتبه: 10

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7265

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

هادی تیموریان

رتبه: 1

نمایندگی: آستارا

تراز: 7479

...

مریم رمضان اورولی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 7393

...

افسانه کریمی کاشانی

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 7265

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 4

نمایندگی: لارستان

تراز: 7260

...

فردین شقاقی

رتبه: 5

نمایندگی: سراب

تراز: 7248

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

فاطمه سادات سمیعی

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 7242

...

کوثر ساعد

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 7101

...

مریم رمضان اورولی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7013

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 5

نمایندگی: لارستان

تراز: 6981

...

فاطمه عابدی

رتبه: 6

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6936

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

فاطمه سادات سمیعی

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 7718

...

هادی تیموریان

رتبه: 2

نمایندگی: آستارا

تراز: 7439

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 7409