نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 1

نمایندگی: لارستان

تراز: 7811

...

مهسا کاظمی

رتبه: 1

نمایندگی: بیجار

تراز: 7811

...

سعید قزی

رتبه: 3

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7778

...

کوثر ساعد

رتبه: 4

نمایندگی: بناب

تراز: 7772

...

سیدعلی حسین نژاد

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 7564

...

افسانه کریمی کاشانی

رتبه: 6

نمایندگی: کاشان

تراز: 7561

...

میترا محمدپور

رتبه: 7

نمایندگی: جاجرم

تراز: 7557

...

فاطمه سادات سمیعی

رتبه: 8

نمایندگی: شیروان

تراز: 7465

...

محمد سهرابی

رتبه: 9

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7423

...

هادی تیموریان

رتبه: 10

نمایندگی: آستارا

تراز: 7260

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

سعید قزی

رتبه: 1

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7852

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 2

نمایندگی: لارستان

تراز: 7670

...

سیدعلی حسین نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: مشهد

تراز: 7567

...

علی سلطانی میرزایی

رتبه: 4

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7503

...

مهدی بابایی

رتبه: 5

نمایندگی: ورامین

تراز: 7443

...

افسانه کریمی کاشانی

رتبه: 6

نمایندگی: کاشان

تراز: 7395

...

درسا مستوفی

رتبه: 7

نمایندگی: ایذه

تراز: 7357

...

هادی تیموریان

رتبه: 8

نمایندگی: آستارا

تراز: 7327

...

مهسا کاظمی

رتبه: 9

نمایندگی: بیجار

تراز: 7263

...

مریم رمضان اورولی

رتبه: 10

نمایندگی: تهران

تراز: 7199

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

فاطمه سادات سمیعی

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 7580

...

علی سلطانی میرزایی

رتبه: 2

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7538

...

هادی تیموریان

رتبه: 3

نمایندگی: آستارا

تراز: 7457

...

کوثر ساعد

رتبه: 4

نمایندگی: بناب

تراز: 7405

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 5

نمایندگی: لارستان

تراز: 7361

...

مهسا کاظمی

رتبه: 6

نمایندگی: بیجار

تراز: 7359

...

سعید قزی

رتبه: 7

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7303

...

سیدعلی حسین نژاد

رتبه: 8

نمایندگی: مشهد

تراز: 7281

...

هانیه اسمی جهرمی

رتبه: 9

نمایندگی: جهرم

تراز: 7277

...

ریحانه شیروانی

رتبه: 10

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7265

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

هادی تیموریان

رتبه: 1

نمایندگی: آستارا

تراز: 7479

...

مریم رمضان اورولی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 7393

...

افسانه کریمی کاشانی

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 7265

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 4

نمایندگی: لارستان

تراز: 7260

...

فردین شقاقی

رتبه: 5

نمایندگی: سراب

تراز: 7248

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

فاطمه سادات سمیعی

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 7242

...

کوثر ساعد

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 7101

...

مریم رمضان اورولی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7013

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 5

نمایندگی: لارستان

تراز: 6981

...

فاطمه عابدی

رتبه: 6

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6936

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

فاطمه سادات سمیعی

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 7718

...

هادی تیموریان

رتبه: 2

نمایندگی: آستارا

تراز: 7439

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 7409