نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 98/11/25

...

زهرا خاموشی سرابی

رتبه: 1

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 8775

...

سید علیرضا موسوی انیجدانی

رتبه: 2

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8755

...

سبحان بهاری

رتبه: 3

نمایندگی: قائن

تراز: 8722

...

کارو محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8685

...

محمد جواد شمس الدینی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8636

...

حمیدرضا آخوندیان

رتبه: 6

نمایندگی: بابل

تراز: 8625

...

سیدمحمدسجاد حسینی شریف

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 8617

...

محمد نوروزی

رتبه: 8

نمایندگی: شیراز

تراز: 8596

تاریخ آزمون : 98/11/11

...

آراد اسدالهی شهیر

رتبه: 1

نمایندگی: گرگان

تراز: 9284

...

محدثه درزی

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 9213

...

سید علیرضا موسوی انیجدانی

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 9191

...

علی نبی زاده

رتبه: 4

نمایندگی: بابل

تراز: 9166

...

فاطمه بهمنی

رتبه: 5

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 9161

...

امیرحسین عظیمی پور

رتبه: 6

نمایندگی: گرگان

تراز: 9098

...

محمدحسین امینی فر

رتبه: 7

نمایندگی: شیراز

تراز: 9082

...

مطهره صفائیان

رتبه: 8

نمایندگی: قم

تراز: 9043

تاریخ آزمون : 98/10/27

...

شیرزاد رستمی

رتبه: 1

نمایندگی: بوکان

تراز: 9266

...

عماد دشتی

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 9091

...

کیمیا ملک محمدی

رتبه: 3

نمایندگی: شیراز

تراز: 9073

...

علی سهیل کیش

رتبه: 4

نمایندگی: فسا

تراز: 9041

...

سیده مریم ادهمی

رتبه: 5

نمایندگی: ساری

تراز: 9019

...

حمیده شبانی

رتبه: 6

نمایندگی: کاشمر

تراز: 8910

...

مهدیه کابلی

رتبه: 7

نمایندگی: نکا

تراز: 8895

...

زهرا دانشور

رتبه: 8

نمایندگی: آباده

تراز: 8874

تاریخ آزمون : 98/09/29

...

فاطمه خدابخش

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9236

...

سینا احمدی

رتبه: 2

نمایندگی: مریوان

تراز: 8859

...

حسام آژ

رتبه: 3

نمایندگی: شاهین شهر

تراز: 8819

...

کیمیا ملک محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: شیراز

تراز: 8771

...

رامیار پیری

رتبه: 5

نمایندگی: دیواندره

تراز: 8758

...

مهدی شاکری

رتبه: 6

نمایندگی: کاشمر

تراز: 8717

...

حامد محمدی

رتبه: 7

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8699

...

سید علیرضا موسوی انیجدانی

رتبه: 8

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8693

تاریخ آزمون : 98/09/15

...

شیرزاد رستمی

رتبه: 1

نمایندگی: بوکان

تراز: 9009

...

فاطمه خدابخش

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8988

...

علیرضا احمدی

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8699

...

محمد امانی

رتبه: 4

نمایندگی: جاجرم

تراز: 8670

...

علی مقیمی

رتبه: 5

نمایندگی: بابل

تراز: 8667

...

محمد جواد شمس الدینی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 8642

...

سیدعلی شمس الدینی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 8631

...

یحیی دوری زاده

رتبه: 8

نمایندگی: گرگان

تراز: 8588

تاریخ آزمون : 98/09/01

...

فاطمه خدابخش

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9338

...

رضا ایزدی نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: خاتم

تراز: 8815

...

سید علیرضا موسوی انیجدانی

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8706

...

علیرضا رییسی

رتبه: 4

نمایندگی: نیک شهر

تراز: 8684

...

محمد جواد شمس الدینی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8674

...

سیدمحمدسجاد حسینی شریف

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 8642

...

محمدرضا کیومرثی

رتبه: 7

نمایندگی: تالش

تراز: 8520

...

پوریا مظفری

رتبه: 8

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8496

تاریخ آزمون : 98/08/17

...

فاطمه خدابخش

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8846

...

زهرا افخمی

رتبه: 2

نمایندگی: خاتم

تراز: 8800

...

سید علیرضا موسوی انیجدانی

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8752

...

سبحان بهاری

رتبه: 4

نمایندگی: قائن

تراز: 8737

...

علی مقیمی

رتبه: 5

نمایندگی: بابل

تراز: 8615

...

سینا روحی

رتبه: 6

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8610

...

محمد جواد شمس الدینی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 8599

...

محمد نوروزی

رتبه: 8

نمایندگی: شیراز

تراز: 8562

تاریخ آزمون : 98/08/03

...

سبحان شفیعی

رتبه: 1

نمایندگی: شیراز

تراز: 9189

...

علی قربانی

رتبه: 2

نمایندگی: شیراز

تراز: 8983

...

سید علیرضا موسوی انیجدانی

رتبه: 3

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8701

...

نیکو محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: لنگرود

تراز: 8684

...

بشری زارعی

رتبه: 5

نمایندگی: اردکان

تراز: 8663

...

سینا روحی

رتبه: 6

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8642

...

محسن پورعبدالله

رتبه: 7

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8632

...

علی مقیمی

رتبه: 8

نمایندگی: بابل

تراز: 8612

تاریخ آزمون : 98/07/19

...

علی مقیمی

رتبه: 1

نمایندگی: بابل

تراز: 8684

...

زهرا افخمی

رتبه: 2

نمایندگی: خاتم

تراز: 8636

...

سیدعلی موسوی ندوشن

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8549

...

فردین منصوری

رتبه: 4

نمایندگی: خدابنده

تراز: 8522

...

مهدی نزهتی

رتبه: 5

نمایندگی: ملکان

تراز: 8448

...

سیدمحمدسجاد حسینی شریف

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 8427

...

مهتا بحری

رتبه: 7

نمایندگی: زنجان

تراز: 8369

...

محمد جواد کوشکی

رتبه: 8

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 8358

تاریخ آزمون : 98/07/05

...

حسین بهاری

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9148

...

سیدعلی موسوی ندوشن

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8918

...

علی مقیمی

رتبه: 3

نمایندگی: بابل

تراز: 8911

...

مهتا بحری

رتبه: 4

نمایندگی: زنجان

تراز: 8769

...

بشری زارعی

رتبه: 5

نمایندگی: اردکان

تراز: 8661

...

نیکو محمدی

رتبه: 6

نمایندگی: لنگرود

تراز: 8657

...

کارو محمدی

رتبه: 7

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8649

...

محمد جواد شمس الدینی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 8584

تاریخ آزمون : 98/06/22

...

فاطمه خدابخش

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8954

...

کارو محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8920

...

علی مقیمی

رتبه: 3

نمایندگی: بابل

تراز: 8896

...

نیکو محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: لنگرود

تراز: 8717

...

سیدمحمدسجاد حسینی شریف

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8632

...

محمد جواد شمس الدینی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 8628

...

سبحان پور سلیمان

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 8444

...

سیدمحمدسینا حسینی شریف

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 8426

تاریخ آزمون : 98/06/08

...

کارو محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8631

...

محمد عرفان وطنخواه

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8415

...

میرصدرا نبی زاده

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 8407

...

یگانه فقیهی

رتبه: 4

نمایندگی: استهبان

تراز: 8378

...

ریحانه شوری زاده

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8364

...

فاطمه ارشادی

رتبه: 6

نمایندگی: بردسکن

تراز: 8330

...

محمدصالح ماندگاری

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 8301

...

اسما سلیمی

رتبه: 8

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8298

تاریخ آزمون : 98/05/25

...

محمد جواد شمس الدینی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8712

...

علی مقیمی

رتبه: 2

نمایندگی: بابل

تراز: 8527

...

محمد عرفان وطنخواه

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8523

...

کارو محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8422

...

مهرداد مبصری

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 8402

...

محمدرضا کریمی سعید آبادی

رتبه: 6

نمایندگی: کاشان

تراز: 8394

...

ریحانه شوری زاده

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 8371

...

محمدصالح ماندگاری

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 8369

تاریخ آزمون : 98/05/11

...

نیکو محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: لنگرود

تراز: 8638

...

زهرا فرجی طوسی

رتبه: 2

نمایندگی: نکا

تراز: 8613

...

علی مقیمی

رتبه: 3

نمایندگی: بابل

تراز: 8588

...

کارو محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8572

...

محمد جواد شمس الدینی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8346

...

سینا روحی

رتبه: 6

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8344

...

سارا سلحشور

رتبه: 7

نمایندگی: بردسکن

تراز: 8333

...

امیر محمد رمضانی علوی

رتبه: 8

نمایندگی: کاشان

تراز: 8322

تاریخ آزمون : 98/04/28

...

محمد نوروزی

رتبه: 1

نمایندگی: شیراز

تراز: 8231

...

علی مقیمی

رتبه: 2

نمایندگی: بابل

تراز: 8230

...

محمد جواد شمس الدینی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8172

...

سید علیرضا موسوی انیجدانی

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8071

...

یگانه فقیهی

رتبه: 5

نمایندگی: استهبان

تراز: 8040

...

محسن پورعبدالله

رتبه: 6

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8034

...

نیکو محمدی

رتبه: 7

نمایندگی: لنگرود

تراز: 8005

...

ریحانه شوری زاده

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7997

تاریخ آزمون : 98/04/21

...

کارو محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8943

...

حمیدرضا آخوندیان

رتبه: 2

نمایندگی: بابل

تراز: 8783

...

محمد جواد شمس الدینی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8645

...

احسن كریمی

رتبه: 4

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8568

...

مریم رستمی

رتبه: 5

نمایندگی: بندر گناوه

تراز: 8472

...

عارفه انصاری مقدم

رتبه: 6

نمایندگی: کاشان

تراز: 8337

...

سیدمحمدمهدی میر هاشمی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 8268

...

مهدی سالم

رتبه: 8

نمایندگی: ملکان

تراز: 8233