نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/06/16

...

علیرضا خواجوی

رتبه: 1

نمایندگی: اشنویه

تراز: 5889

...

حسین عسگری

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 5804

...

فاطمه شجاع زاده

رتبه: 3

نمایندگی: رودان

تراز: 5798

...

پرستو بلالی وشمه سرا

رتبه: 4

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 5651

...

علیرضا غلامی

رتبه: 5

نمایندگی: شاهرود

تراز: 5522

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

سیدابوالفضل قریشی بجندی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6848

...

عرفان امیدی نیا

رتبه: 2

نمایندگی: رشت

تراز: 6289

...

یاسمن عسگری

رتبه: 3

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 6242

...

علیرضا غلامی

رتبه: 4

نمایندگی: شاهرود

تراز: 5989

...

محمدحسین عبدی قریق

رتبه: 5

نمایندگی: اسلامشهر

تراز: 5420

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

مجتبی حسن پور

رتبه: 1

نمایندگی: آستانه اشرفیه

تراز: 6476

...

ملیکا رحمانی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 5886

...

محمد ایزدی

رتبه: 3

نمایندگی: آباده

تراز: 5790

...

علیرضا غلامی

رتبه: 4

نمایندگی: شاهرود

تراز: 5432

...

مریم حسین آبادی

رتبه: 5

نمایندگی: کنگاور

تراز: 5169

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

محمد ایزدی

رتبه: 1

نمایندگی: آباده

تراز: 6408

...

افشین مرادی

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 6359

...

مجتبی حسن پور

رتبه: 3

نمایندگی: آستانه اشرفیه

تراز: 5634

...

مریم حسن آبادی

رتبه: 4

نمایندگی: کنگاور

تراز: 5487

...

علی سجادی

رتبه: 5

نمایندگی: گراش

تراز: 5263