نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/08/25

...

رضا داوری

رتبه: 1

نمایندگی: نجف اباد

تراز: 8598

...

آرمین رفعت نشان

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8180

...

محمدحسن زنگانه

رتبه: 3

نمایندگی: گرگان

تراز: 7634

...

زهرا احسانیان

رتبه: 4

نمایندگی: جویبار

تراز: 7477

...

علی غفاری

رتبه: 5

نمایندگی: گوگان

تراز: 7253

تاریخ آزمون : 1397/08/04

...

رضا داوری

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8703

...

متین رضانیامعلم

رتبه: 2

نمایندگی: بابل

تراز: 8088

...

محمدحسین زنگانه

رتبه: 3

نمایندگی: گرگان

تراز: 7883

...

پریسا حاجی احمدی

رتبه: 4

نمایندگی: اصفهان

تراز: 7852

...

آرمین رفعت نشان

رتبه: 5

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7788

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

رضا داوری

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8146

...

صدف جعفری

رتبه: 2

نمایندگی: سنندج

تراز: 7838

...

مهدیه مولودی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 7628

...

محمدصدرا رستمی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7544

...

پریسا حاجی احمدی

رتبه: 5

نمایندگی: اصفهان

تراز: 7523

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

رضا داوری

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 9117

...

متین رضانیامعلم

رتبه: 2

نمایندگی: بابل

تراز: 7405

...

سیدابوالفضل قریشی بجندی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 6726

...

حسین عسگری

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 5757

...

عادل زارع طرزقی

رتبه: 5

نمایندگی: سبزوار

تراز: 5754

تاریخ آزمون : 1397/06/16

...

علیرضا خواجوی

رتبه: 1

نمایندگی: اشنویه

تراز: 5889

...

حسین عسگری

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 5804

...

فاطمه شجاع زاده

رتبه: 3

نمایندگی: رودان

تراز: 5798

...

پرستو بلالی وشمه سرا

رتبه: 4

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 5651

...

علیرضا غلامی

رتبه: 5

نمایندگی: شاهرود

تراز: 5522

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

سیدابوالفضل قریشی بجندی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6848

...

عرفان امیدی نیا

رتبه: 2

نمایندگی: رشت

تراز: 6289

...

یاسمن عسگری

رتبه: 3

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 6242

...

علیرضا غلامی

رتبه: 4

نمایندگی: شاهرود

تراز: 5989

...

محمدحسین عبدی قریق

رتبه: 5

نمایندگی: اسلامشهر

تراز: 5420

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

مجتبی حسن پور

رتبه: 1

نمایندگی: آستانه اشرفیه

تراز: 6476

...

ملیکا رحمانی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 5886

...

محمد ایزدی

رتبه: 3

نمایندگی: آباده

تراز: 5790

...

علیرضا غلامی

رتبه: 4

نمایندگی: شاهرود

تراز: 5432

...

مریم حسین آبادی

رتبه: 5

نمایندگی: کنگاور

تراز: 5169

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

محمد ایزدی

رتبه: 1

نمایندگی: آباده

تراز: 6408

...

افشین مرادی

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 6359

...

مجتبی حسن پور

رتبه: 3

نمایندگی: آستانه اشرفیه

تراز: 5634

...

مریم حسن آبادی

رتبه: 4

نمایندگی: کنگاور

تراز: 5487

...

علی سجادی

رتبه: 5

نمایندگی: گراش

تراز: 5263