نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/09/01

...

فاطمه ولادتی علی آباد

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8630

...

نسترن زارعی

رتبه: 2

نمایندگی: دیواندره

تراز: 6519

...

امیرحسین میرزایی

رتبه: 3

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 6132

...

مرضیه مردانیان

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 6052

...

هانیه گل چین

رتبه: 5

نمایندگی: اندیمشک

تراز: 6011

تاریخ آزمون : 1398/08/17

...

فاطمه ولادتی علی آباد

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7375

...

نسرین دوستی غجه بیگلو

رتبه: 3

نمایندگی: جم

تراز: 6184

...

عباس کمالی

رتبه: 4

نمایندگی: آشخانه

تراز: 6167

...

نوید مهدوی

رتبه: 5

نمایندگی: دیواندره

تراز: 6091

تاریخ آزمون : 1398/08/03

...

فاطمه ولادتی علی آباد

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 6836

...

هانیه گل چین

رتبه: 3

نمایندگی: اندیمسک

تراز: 6702

...

مصطفی کاظمی کارمزدی

رتبه: 4

نمایندگی: قائم شهر

تراز: 6647

...

محمد ایزدی

رتبه: 5

نمایندگی: آباده

تراز: 6295

تاریخ آزمون : 1398/07/19

...

فاطمه ولادتی علی آباد

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7447

...

هانیه گل چین

رتبه: 3

نمایندگی: اندیمشک

تراز: 6224

...

فرید قربانیان

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 6187

...

علی نادری

رتبه: 5

نمایندگی: رشت

تراز: 6036

تاریخ آزمون : 1398/07/05

...

مهدی وثوقی راد

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 5203

...

پوریا ناصری

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 5056

...

مهدی احمدی گل

رتبه: 3

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 5005

تاریخ آزمون : 1398/06/08

...

علی حمزه کاظمی

رتبه: 1

نمایندگی: لردگان

تراز: 6434

...

خجسته صابری پناه

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 5257

...

مهدی وثوقی راد

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 4777

...

امین خیریان

رتبه: 4

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 4516

...

هانیه رمضانی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 4211

تاریخ آزمون : 1398/05/25

...

علی حمزه کاظمی

رتبه: 1

نمایندگی: لردگان

تراز: 6100

...

خجسته صابری پناه

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 5200

...

مهدی وثوقی راد

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 4738

...

فاطمه گلنام

رتبه: 4

نمایندگی: همدان

تراز: 4240

تاریخ آزمون : 1398/05/11

...

سینا نیک پی

رتبه: 1

نمایندگی: شاهین شهر

تراز: 6083

...

پویا فتحی

رتبه: 2

نمایندگی: بجنورد

تراز: 4927

...

فاطمه گلنام

رتبه: 3

نمایندگی: همدان

تراز: 4189

تاریخ آزمون : 1398/04/28

...

پویا فتحی

رتبه: 1

نمایندگی: بجنورد

تراز: 5757

...

فاطمه گلنام

رتبه: 2

نمایندگی: همدان

تراز: 4923

...

حسام رحیم پور

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 4760

...

سینا نیک پی

رتبه: 4

نمایندگی: شاهین شهر

تراز: 4721