نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/03/03

...

سجاد منصوریان

رتبه: 1

نمایندگی: اسدآباد

تراز: 9095

...

رضا داوری

رتبه: 2

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8384

...

مهدی نعمتی

رتبه: 3

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7882

...

محمد پشوتن

رتبه: 4

نمایندگی: اسدآباد

تراز: 8437

...

محمدعلی آقایانی

رتبه: 5

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 7224

تاریخ آزمون : 1398/02/20

...

سجاد منصوری حسان

رتبه: 1

نمایندگی: اسدآباد

تراز: 9431

...

منصور جعفری

رتبه: 2

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8345

...

عادل پروینی

رتبه: 3

نمایندگی: سنقر

تراز: 8192

...

محمد اصغری

رتبه: 4

نمایندگی: قم

تراز: 8102

...

رضا داوری

رتبه: 5

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7737

تاریخ آزمون : 1398/02/06

...

رضا داوری

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8669

...

سجاد منصوری حسان

رتبه: 2

نمایندگی: اسدآباد

تراز: 8521

...

علیرضا پرمهر

رتبه: 3

نمایندگی: شیراز

تراز: 8072

...

مهدی نعمتی

رتبه: 4

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7817

...

محمدحسین زنگانه

رتبه: 5

نمایندگی: گرگان

تراز: 7632

تاریخ آزمون : 1398/01/23

...

سجاد منصوری حسان

رتبه: 1

نمایندگی: اسدآباد

تراز: 9083

...

رضا داوری

رتبه: 2

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8152

...

محمدصدرا رستمی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7550

...

مهدی نعمتی

رتبه: 4

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7440

...

محمد صیدانلو

رتبه: 5

نمایندگی: بهشهر

تراز: 6974

تاریخ آزمون : 1398/01/07

...

رضا داوری

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8159

...

محمدصدرا رستمی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7882

...

علیرضا پرمهر

رتبه: 3

نمایندگی: شیراز

تراز: 7853

...

محمدحسین زنگانه

رتبه: 4

نمایندگی: گرگان

تراز: 7737

...

مهدی نعمتی

رتبه: 5

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7405

تاریخ آزمون : 1397/12/17

...

رضا داوری

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8600

...

مهدی نعمتی

رتبه: 2

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8373

...

محمدصدرا رستمی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7939

...

امیر نوروزپور

رتبه: 4

نمایندگی: تبریز

تراز: 7158

...

علیرضا پرمهر

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 7048

تاریخ آزمون : 1397/12/03

...

رضا داوری

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8941

...

مهدی نعمتی

رتبه: 2

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7848

...

مهرسا خلوقی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 7195

...

حسین نظری

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7143

...

بهاره امینی

رتبه: 5

نمایندگی: دهاقان

تراز: 7127

تاریخ آزمون : 1397/11/19

...

مهدی نعمتی

رتبه: 1

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8282

...

محمدحسین زنگانه

رتبه: 2

نمایندگی: گرگان

تراز: 7885

...

امیررضا احمدی عصربدر

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 7838

...

محمدصدرا رستمی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7160

...

زهرا احسانیان

رتبه: 5

نمایندگی: جویبار

تراز: 6875

تاریخ آزمون : 1397/11/05

...

رضا داوری

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8877

...

امیررضا احمدی عصربدر

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8381

...

مهدی نعمتی

رتبه: 3

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8338

...

محمدحسین زنگانه

رتبه: 4

نمایندگی: گرگان

تراز: 7799

...

میثم سیاهکویی

رتبه: 5

نمایندگی: رفسنجان

تراز: 7131

تاریخ آزمون : 1397/10/21

...

رضا داوری

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 9209

...

محمدصدرا رستمی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7928

...

محمدحسین زنگانه

رتبه: 3

نمایندگی: گرگان

تراز: 7794

...

مهدی نعمتی

رتبه: 4

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7531

...

زهرا احسانیان

رتبه: 5

نمایندگی: جویبار

تراز: 7275

تاریخ آزمون : 1397/09/30

...

رضا داوری

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8843

...

سعید فرمیهنی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8398

...

آرمین رفعت نشان

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8087

...

مهدی نعمتی

رتبه: 4

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8017

...

حسین نظری

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7231

تاریخ آزمون : 1397/09/16

...

علیرضا علیخانی

رتبه: 1

نمایندگی: آبادان

تراز: 8821

...

رضا داوری

رتبه: 2

نمایندگی: نجف اباد

تراز: 7660

...

آرمین رفعت نشان

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7319

...

میثم سیاهکویی

رتبه: 4

نمایندگی: رفسنجان

تراز: 7223

...

سعید فرمهینی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7203

تاریخ آزمون : 1397/09/02

...

آرمین رفعت نشان

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 9801

...

میثم سیاهکویی

رتبه: 2

نمایندگی: رفسنجان

تراز: 8271

...

محمدصدرا رستمی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7802

...

محمدمهدی کشتکار

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7473

...

داود فرشگر

رتبه: 5

نمایندگی: مریوان

تراز: 7230

تاریخ آزمون : 1397/08/25

...

رضا داوری

رتبه: 1

نمایندگی: نجف اباد

تراز: 8598

...

آرمین رفعت نشان

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8180

...

محمدحسن زنگانه

رتبه: 3

نمایندگی: گرگان

تراز: 7634

...

زهرا احسانیان

رتبه: 4

نمایندگی: جویبار

تراز: 7477

...

علی غفاری

رتبه: 5

نمایندگی: گوگان

تراز: 7253

تاریخ آزمون : 1397/08/04

...

رضا داوری

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8703

...

متین رضانیامعلم

رتبه: 2

نمایندگی: بابل

تراز: 8088

...

محمدحسین زنگانه

رتبه: 3

نمایندگی: گرگان

تراز: 7883

...

پریسا حاجی احمدی

رتبه: 4

نمایندگی: اصفهان

تراز: 7852

...

آرمین رفعت نشان

رتبه: 5

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7788

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

رضا داوری

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8146

...

صدف جعفری

رتبه: 2

نمایندگی: سنندج

تراز: 7838

...

مهدیه مولودی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 7628

...

محمدصدرا رستمی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7544

...

پریسا حاجی احمدی

رتبه: 5

نمایندگی: اصفهان

تراز: 7523

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

رضا داوری

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 9117

...

متین رضانیامعلم

رتبه: 2

نمایندگی: بابل

تراز: 7405

...

سیدابوالفضل قریشی بجندی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 6726

...

حسین عسگری

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 5757

...

عادل زارع طرزقی

رتبه: 5

نمایندگی: سبزوار

تراز: 5754

تاریخ آزمون : 1397/06/16

...

علیرضا خواجوی

رتبه: 1

نمایندگی: اشنویه

تراز: 5889

...

حسین عسگری

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 5804

...

فاطمه شجاع زاده

رتبه: 3

نمایندگی: رودان

تراز: 5798

...

پرستو بلالی وشمه سرا

رتبه: 4

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 5651

...

علیرضا غلامی

رتبه: 5

نمایندگی: شاهرود

تراز: 5522

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

سیدابوالفضل قریشی بجندی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6848

...

عرفان امیدی نیا

رتبه: 2

نمایندگی: رشت

تراز: 6289

...

یاسمن عسگری

رتبه: 3

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 6242

...

علیرضا غلامی

رتبه: 4

نمایندگی: شاهرود

تراز: 5989

...

محمدحسین عبدی قریق

رتبه: 5

نمایندگی: اسلامشهر

تراز: 5420

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

مجتبی حسن پور

رتبه: 1

نمایندگی: آستانه اشرفیه

تراز: 6476

...

ملیکا رحمانی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 5886

...

محمد ایزدی

رتبه: 3

نمایندگی: آباده

تراز: 5790

...

علیرضا غلامی

رتبه: 4

نمایندگی: شاهرود

تراز: 5432

...

مریم حسین آبادی

رتبه: 5

نمایندگی: کنگاور

تراز: 5169

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

محمد ایزدی

رتبه: 1

نمایندگی: آباده

تراز: 6408

...

افشین مرادی

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 6359

...

مجتبی حسن پور

رتبه: 3

نمایندگی: آستانه اشرفیه

تراز: 5634

...

مریم حسن آبادی

رتبه: 4

نمایندگی: کنگاور

تراز: 5487

...

علی سجادی

رتبه: 5

نمایندگی: گراش

تراز: 5263