نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 99/02/26

...

احسان الهی مقدم

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8831

...

سیداسحاق حسینی نسب

رتبه: 2

نمایندگی: ماهان

تراز: 8808

...

زینب رضایی

رتبه: 3

نمایندگی: مشهد

تراز: 8787

...

محمدمهدی سامان نیا

رتبه: 4

نمایندگی: سده

تراز: 8785

...

فاطمه قاسمی ده بهی

رتبه: 5

نمایندگی: قیر و کارزین

تراز: 8769

...

نسترن کرم زاده

رتبه: 6

نمایندگی: آستارا

تراز: 8677

...

پیمان حاصلی ایرانشاهی

رتبه: 7

نمایندگی: دلفان

تراز: 8597

...

مائده شکاری

رتبه: 8

نمایندگی: مشهد

تراز: 8459

تاریخ آزمون : 99/02/12

...

احسان الهی مقدم

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8891

...

یوسف قبادی

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8891

...

محمد امیری دوماری

رتبه: 3

نمایندگی: جیرفت

تراز: 8858

...

زینب رضایی

رتبه: 4

نمایندگی: مشهد

تراز: 8853

...

فاطمه قاسمی ده بهی

رتبه: 5

نمایندگی: قیر و کارزین

تراز: 8851

...

محمد مهدی کریمی

رتبه: 6

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8687

...

نسترن کرم زاده

رتبه: 7

نمایندگی: آستارا

تراز: 8674

...

زهرا بهرامیان

رتبه: 8

نمایندگی: فسا

تراز: 8531

تاریخ آزمون : 99/01/22

...

محمد مهدی کریمی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8692

...

فرشته کمالی

رتبه: 1

نمایندگی: تایباد

تراز: 8692

...

حجت حسن پور

رتبه: 1

نمایندگی: منوجان

تراز: 8692

...

حسین جاودان

رتبه: 1

نمایندگی: باخرز

تراز: 8692

...

زینب رضایی

رتبه: 6

نمایندگی: مشهد

تراز: 8636

...

سحر خواجه احمدی

رتبه: 7

نمایندگی: تایباد

تراز: 8553

...

مائده شکاری

رتبه: 8

نمایندگی: مشهد

تراز: 8500

تاریخ آزمون : 99/01/07

...

محمدمهدی سامان نیا

رتبه: 1

نمایندگی: سده

تراز: 8732

...

امیرحسین حسن زاده

رتبه: 2

نمایندگی: کرمان

تراز: 8703

...

حسین جاودان

رتبه: 3

نمایندگی: باخرز

تراز: 8495

...

علی قلی زاده

رتبه: 4

نمایندگی: سلماس

تراز: 8369

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 5

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8274

...

امیرحسین احمدزاده

رتبه: 6

نمایندگی: شیراز

تراز: 8190

...

سایه همرنگ

رتبه: 7

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8173

...

زهرا سعیدی

رتبه: 8

نمایندگی: لارستان

تراز: 8164

تاریخ آزمون : 98/12/23

...

یونس حسینی

رتبه: 1

نمایندگی: سقز

تراز: 8546

...

ابوالفضل سیستانی

رتبه: 1

نمایندگی: کرمان

تراز: 8546

...

مائده احراری

رتبه: 3

نمایندگی: خواف

تراز: 8532

...

ایمان سیرغانی

رتبه: 4

نمایندگی: شاهرود

تراز: 8468

...

محمد مطهری منش

رتبه: 5

نمایندگی: اراک

تراز: 8454

...

پویا مصطفایی

رتبه: 6

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 8449

...

محمدحسین پیرایش

رتبه: 7

نمایندگی: کهنوج

تراز: 8444

...

سایه همرنگ

رتبه: 8

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8435

تاریخ آزمون : 98/12/09

...

فاطمه نکاهی

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 9017

...

مریم درویش

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8916

...

علی قاسمی

رتبه: 3

نمایندگی: خوی

تراز: 8876

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 4

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8628

...

ایمان سیرغانی

رتبه: 5

نمایندگی: شاهرود

تراز: 8413

...

معصومه لاری یزدی

رتبه: 6

نمایندگی: مشهد

تراز: 8344

...

صالحه عمران خواه

رتبه: 7

نمایندگی: دهدشت

تراز: 8165

...

مهدی نسودی

رتبه: 8

نمایندگی: بهارستان

تراز: 8143

تاریخ آزمون : 98/11/25

...

زهرا سعیدی

رتبه: 1

نمایندگی: لارستان

تراز: 8639

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8578

...

فاطمه سادات حسینی

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8520

...

تارا تقوایی

رتبه: 4

نمایندگی: اراک

تراز: 8447

...

شیوا شرافت

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8437

...

مریم آقایی قمصری

رتبه: 6

نمایندگی: کاشان

تراز: 8390

...

مریم صادقی

رتبه: 7

نمایندگی: کاشان

تراز: 8344

...

فاطمه تقی زاده

رتبه: 8

نمایندگی: جویبار

تراز: 8269

تاریخ آزمون : 98/11/11

...

مریم درویش

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9039

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8808

...

مائده شکاری

رتبه: 3

نمایندگی: مشهد

تراز: 8596

...

رحیم فرجیان

رتبه: 4

نمایندگی: بناب

تراز: 8539

...

سید مهدی اسلامی

رتبه: 5

نمایندگی: بیرجند

تراز: 8483

...

شقایق اسماعیل تبار

رتبه: 6

نمایندگی: قائمشهر دختران

تراز: 8434

...

تارا تقوایی

رتبه: 7

نمایندگی: اراک

تراز: 8407

...

علیرضا خلیفه

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 8395

تاریخ آزمون : 98/10/27

...

مریم درویش

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8951

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8815

...

رحیم فرجیان

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 8800

...

حانیه آقازاده

رتبه: 4

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 8736

...

علی محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 8704

...

نسرین سمایی

رتبه: 6

نمایندگی: کاشان

تراز: 8583

...

زهرا سعیدی

رتبه: 7

نمایندگی: لارستان

تراز: 8529

...

نرگس یوردخانی

رتبه: 8

نمایندگی: گرمسار

تراز: 8508

تاریخ آزمون : 98/09/29

...

مریم درویش

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8804

...

علیرضا رئیسی داود آبادی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8484

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8466

...

مائده شکاری

رتبه: 4

نمایندگی: مشهد

تراز: 8426

...

رحیم فرجیان

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 8342

...

یاسین دالوند

رتبه: 6

نمایندگی: بروجرد

تراز: 8335

...

وحید کتابفروش

رتبه: 7

نمایندگی: کاشان

تراز: 8330

...

علیرضا خلیفه

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 8307

تاریخ آزمون : 98/09/15

...

مریم درویش

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8731

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8584

...

زهرا سعیدی

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 8294

...

علی محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8276

...

فاطمه سادات حسینی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8273

...

سجاد قلی زاده

رتبه: 6

نمایندگی: بناب

تراز: 8193

...

وحید کتابفروش

رتبه: 7

نمایندگی: کاشان

تراز: 8191

...

نسرین سمایی

رتبه: 8

نمایندگی: کاشان

تراز: 8129

تاریخ آزمون : 98/09/01

...

اشکان ملکی

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 8914

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8604

...

مریم درویش

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 8528

...

فاطمه فلاح قهرودی

رتبه: 4

نمایندگی: کاشان

تراز: 8485

...

زهرا سعیدی

رتبه: 4

نمایندگی: لارستان

تراز: 8485

...

علی محمدی

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 8415

...

فاطمه تقی زاده

رتبه: 7

نمایندگی: جویبار

تراز: 8394

...

هلیا وکیل الرعیایی

رتبه: 8

نمایندگی: پردیس

تراز: 8336

تاریخ آزمون : 98/08/17

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8414

...

نسرین سمایی

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 8400

...

فاطمه فلاح قهرودی

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 8336

...

مریم آقایی قمصری

رتبه: 4

نمایندگی: کاشان

تراز: 8319

...

نرگس یوردخانی

رتبه: 5

نمایندگی: گرمسار

تراز: 8302

...

زهرا زارعکار

رتبه: 6

نمایندگی: هشتگرد

تراز: 8294

...

شیوا شرافت

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 8272

...

علی محمدی

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 8267

تاریخ آزمون : 98/08/03

...

تارا تقوایی

رتبه: 1

نمایندگی: اراک

تراز: 8435

...

علی محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8412

...

زهرا سعیدی

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 8306

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 4

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8252

...

نرگس یوردخانی

رتبه: 5

نمایندگی: گرمسار

تراز: 8215

...

فاطمه تقی زاده

رتبه: 6

نمایندگی: جویبار

تراز: 8095

...

فاطمه فلاح قهرودی

رتبه: 7

نمایندگی: کاشان

تراز: 8086

...

محمدصادق چهاردولی اشاقی

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 7971

تاریخ آزمون : 98/07/19

...

کوثر ملایی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: بابل

تراز: 8462

...

شیوا شرافت

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8286

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8208

...

فاطمه تقی زاده

رتبه: 4

نمایندگی: جویبار

تراز: 8061

...

علی محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 8059

...

نسرین سمایی

رتبه: 6

نمایندگی: کاشان

تراز: 8038

...

زهرا سعیدی

رتبه: 7

نمایندگی: لارستان

تراز: 8015

...

سمانه ریاضی

رتبه: 8

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7976

تاریخ آزمون : 98/07/05

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8343

...

فاطمه سادات حسینی

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8245

...

تارا تقوایی

رتبه: 3

نمایندگی: اراک

تراز: 8142

...

علی محمد باغشاهی

رتبه: 4

نمایندگی: تفت

تراز: 8128

...

زهرا حیدربیگی

رتبه: 5

نمایندگی: تربت حیدریه

تراز: 7912

...

زهرا صالحیان

رتبه: 6

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7870

...

شیوا شرافت

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7840

...

مریم دهقانی اشکذری

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7831

تاریخ آزمون : 98/06/22

...

تارا تقوایی

رتبه: 1

نمایندگی: اراک

تراز: 8038

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8011

...

زهرا سعیدی

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 7953

...

زهرا صالحیان

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7952

...

شیوا شرافت

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7936

...

مهدی فرخاری

رتبه: 6

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7905

...

سمانه ریاضی

رتبه: 7

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7881

...

مائده جهانگیری

رتبه: 8

نمایندگی: رزن

تراز: 7811

تاریخ آزمون : 98/06/08

...

زهرا سعیدی

رتبه: 1

نمایندگی: لارستان

تراز: 8120

...

فاطمه سادات حسینی

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8095

...

تارا تقوایی

رتبه: 3

نمایندگی: اراک

تراز: 7980

...

زهرا صالحیان

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7936

...

مریم دهقانی اشکذری

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7922

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 6

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7906

...

فاطمه السادات حسینی زاده

رتبه: 7

نمایندگی: مهریز

تراز: 7838

...

مهدیه وفایی

رتبه: 8

نمایندگی: قزوین

تراز: 7806

تاریخ آزمون : 98/05/25

...

کوثر پاسبان

رتبه: 0

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 4524

...

سهند آقا محمدی

رتبه: 0

نمایندگی: اردبیل

تراز: 4565

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8160

...

شیوا شرافت

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8079

...

مائده جهانگیری

رتبه: 3

نمایندگی: رزن

تراز: 7971

...

زهرا سعیدی

رتبه: 4

نمایندگی: لارستان

تراز: 7888

...

مهدیه وفایی

رتبه: 5

نمایندگی: قزوین

تراز: 7869

...

رسول انصاری

رتبه: 5

نمایندگی: بردسکن

تراز: 7869

...

فاطمه سادات حسینی

رتبه: 7

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7849

...

زهرا صالحیان

رتبه: 8

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7794

تاریخ آزمون : 98/05/11

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7984

...

زهرا صالحیان

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7959

...

تارا تقوایی

رتبه: 3

نمایندگی: اراک

تراز: 7915

...

فاطمه سادات حسینی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7858

...

مینا آزادبخت

رتبه: 5

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 7779

...

زهرا حیدربیگی

رتبه: 6

نمایندگی: تربت حیدریه

تراز: 7732

...

امیرحسین رمضانی

رتبه: 7

نمایندگی: بابلسر

تراز: 7704

...

مائده جهانگیری

رتبه: 8

نمایندگی: رزن

تراز: 7676

تاریخ آزمون : 98/04/28

...

مهدی محمدی تمر

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7889

...

زهرا سعیدی

رتبه: 2

نمایندگی: لارستان

تراز: 7790

...

زهرا صالحیان

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7686

...

مریم دهقانی اشکذری

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7623

...

شیوا شرافت

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7609

...

مینا آزادبخت

رتبه: 6

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 7571

...

فاطمه محبی تبار

رتبه: 7

نمایندگی: آبیک

تراز: 7552

...

فاطمه چاهکی

رتبه: 8

نمایندگی: اراک

تراز: 7528

تاریخ آزمون : 98/04/21

...

شیوا شرافت

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8335

...

زهرا سعیدی

رتبه: 2

نمایندگی: لارستان

تراز: 8151

...

فاطمه محبی تبار

رتبه: 3

نمایندگی: آبیک

تراز: 8112

...

مینا آزادبخت

رتبه: 4

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 8010

...

مریم فلاحی

رتبه: 5

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7950

...

زهرا حیدربیگی

رتبه: 6

نمایندگی: تربت حیدریه

تراز: 7836

...

فاطمه چاهکی

رتبه: 7

نمایندگی: اراک

تراز: 7814

...

رسول انصاری

رتبه: 8

نمایندگی: بردسکن

تراز: 7731