نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

علی سجادی فر

رتبه: 1

نمایندگی: رباط کریم

تراز: 8912

...

سحر دارابی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آباد غرب

تراز: 8580

...

سید محمد مهدی میرفروغی

رتبه: 3

نمایندگی: شهر کرد

تراز: 8549

...

احمدرضا گلشن تفتی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8541

...

مهدی بیگوند

رتبه: 5

نمایندگی: سنقر

تراز: 8477

...

امیر دیهیمی

رتبه: 6

نمایندگی: ملکان

تراز: 8411

...

امیر سالار ناظمی

رتبه: 7

نمایندگی: آباده

تراز: 8404

...

علیرضا کامرانی

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 8357

...

فاطمه نورمحمدی

رتبه: 9

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8339

...

حسن حسنی

رتبه: 10

نمایندگی: تایباد

تراز: 8338

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

نگار تدین

رتبه: 1

نمایندگی: اقلید

تراز: 8898

...

علی سجادی فر

رتبه: 2

نمایندگی: رباط کریم

تراز: 8630

...

عارف امیدپور

رتبه: 3

نمایندگی: ایذه

تراز: 8437