نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/07/05

...

حمیدرضا رمضان زاده

رتبه: 1

نمایندگی: رودسر

تراز: 7979

...

مهسا مهرجو

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 7922

...

پارسا پیری

رتبه: 3

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 7840

...

نسترن نصری

رتبه: 4

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7564

...

فاطمه باغشاهی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7453

تاریخ آزمون : 1398/06/08

...

حمیدرضا رمضان زاده

رتبه: 1

نمایندگی: رودسر

تراز: 8221

...

آیدا شکیبایی فرد

رتبه: 2

نمایندگی: شیراز

تراز: 8203

...

فاطمه جعفری

رتبه: 3

نمایندگی: شیراز

تراز: 7711

...

مائده رفیعی

رتبه: 4

نمایندگی: شیراز

تراز: 7641

...

اکبر ذبیحی

رتبه: 5

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7600

تاریخ آزمون : 1398/05/25

...

اکبر ذبیحی

رتبه: 1

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7797

...

مائده رفیعی

رتبه: 2

نمایندگی: شیراز

تراز: 7673

...

نسترن نصری

رتبه: 3

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7560

...

ادیب ساروقی

رتبه: 4

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7391

...

آرش پابرجا

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 7322

تاریخ آزمون : 1398/05/11

...

آرش پابرجا

رتبه: 1

نمایندگی: شیراز

تراز: 7446

...

نسترن نصری

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7442

...

رقیه مرادی

رتبه: 3

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 6985

...

مهرنوش صفدری

رتبه: 4

نمایندگی: فارسان

تراز: 6942

...

ادیب ساروقی

رتبه: 5

نمایندگی: دهگلان

تراز: 6799

تاریخ آزمون : 1398/04/28

...

نسترن نصری

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7622

...

آرش پابرجا

رتبه: 2

نمایندگی: شیراز

تراز: 7608

...

صادق عباسی

رتبه: 3

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7598

...

اصغر برزگر

رتبه: 4

نمایندگی: سراب

تراز: 7545

...

امیر مولانی راد

رتبه: 5

نمایندگی: بوکان

تراز: 7141