نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/03/03

...

سینا سپهری

رتبه: 1

نمایندگی: پردیس

تراز: 8922

...

حسین احمدی قره قشلاقی

رتبه: 2

نمایندگی: سلماس

تراز: 8751

...

علی خیری

رتبه: 3

نمایندگی: شهریارواندیشه

تراز: 8727

...

سکینه شیخی

رتبه: 4

نمایندگی: کرمان

تراز: 8601

...

فاطمه محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: اراک

تراز: 8581

تاریخ آزمون : 1398/02/20

...

سینا سپهری

رتبه: 1

نمایندگی: پردیس

تراز: 9314

...

فاطمه نازک کارهامی

رتبه: 2

نمایندگی: شازند

تراز: 9264

...

فاطمه خداپرست

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 9247

...

محمد قائد امینی هارونی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 9246

...

آذر محرمی

رتبه: 5

نمایندگی: تبریز

تراز: 9196

تاریخ آزمون : 1398/02/06

...

آناهیتا یوسفی

رتبه: 1

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 9105

...

محمدرضا دری نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: ورامین

تراز: 8791

...

معصومه مردانی نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7661

...

سینا سپهری

رتبه: 4

نمایندگی: پردیس

تراز: 8760

...

فردین باربد

رتبه: 5

نمایندگی: تبریز

تراز: 8702

تاریخ آزمون : 1398/01/23

...

سینا سپهری

رتبه: 1

نمایندگی: پردیس

تراز: 9376

...

فاطمه عل پور باوریانی

رتبه: 2

نمایندگی: شیراز

تراز: 9109

...

محمد قائد امینی هارونی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 9034

...

معصومه مردانی نژاد

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8992

...

هادی عنبرستانی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 8907

تاریخ آزمون : 1398/01/07

...

هادی عنبرستانی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9274

...

فاطمه علی پور باوریانی

رتبه: 2

نمایندگی: شیراز

تراز: 8697

...

فاطمه محمودیان

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8453

...

محمد کمالی

رتبه: 4

نمایندگی: گرگان

تراز: 8216

...

محمد رضائی

رتبه: 5

نمایندگی: مهاباد

تراز: 8160

تاریخ آزمون : 1397/12/17

...

آناهیتا یوسفی

رتبه: 1

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 9537

...

هادی عنبرستانی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 9248

...

فاطمه علی پور باوریانی

رتبه: 3

نمایندگی: شیراز

تراز: 9158

...

فاطمه کاظم بیگی

رتبه: 4

نمایندگی: ایلام

تراز: 9010

...

مهسا عبدی زاد

رتبه: 5

نمایندگی: ایلام

تراز: 8640

تاریخ آزمون : 1397/12/03

...

مهسا افشاری

رتبه: 1

نمایندگی: داران

تراز: 9321

...

سینا سپهری

رتبه: 2

نمایندگی: پردیس

تراز: 9138

...

سحر اپشم

رتبه: 3

نمایندگی: سردشت

تراز: 8913

...

زهرا پاکیاری

رتبه: 4

نمایندگی: شیراز

تراز: 8790

...

فاطمه نازک کارهامی

رتبه: 5

نمایندگی: شازند

تراز: 8734

تاریخ آزمون : 1397/11/19

...

سینا سپهری

رتبه: 1

نمایندگی: پردیس

تراز: 9117

...

فردین باربد

رتبه: 2

نمایندگی: تبریز

تراز: 8934

...

هادی عنبرستانی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 8907

...

فاطمه علی پور باوریانی

رتبه: 4

نمایندگی: شیراز

تراز: 8797

...

زهرا پاکیاری

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 8740

تاریخ آزمون : 1397/11/05

...

هادی عنبرستانی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9322

...

سحر اپشم

رتبه: 2

نمایندگی: سردشت

تراز: 8800

...

سینا سپهری

رتبه: 3

نمایندگی: پردیس

تراز: 8676

...

زهرا پاکیاری

رتبه: 4

نمایندگی: شیراز

تراز: 8535

...

فاطمه محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: اراک

تراز: 8449

تاریخ آزمون : 1397/10/21

...

هادی عنبرستانی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8992

...

زهرا یاراحمدی

رتبه: 2

نمایندگی: دورود

تراز: 8971

...

فردین باربد

رتبه: 3

نمایندگی: تبریز

تراز: 8245

...

سحر اپشم

رتبه: 4

نمایندگی: سردشت

تراز: 8209

...

سحر سپهروند

رتبه: 5

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8192

تاریخ آزمون : 1397/09/30

...

هادی عنبرستانی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9302

...

زهرا یاراحمدی

رتبه: 2

نمایندگی: دورود

تراز: 9163

...

زهرا پاکیاری

رتبه: 3

نمایندگی: شیراز

تراز: 8958

...

مریم رشیدمرد

رتبه: 4

نمایندگی: شیراز

تراز: 8843

...

فاطمه محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: اراک

تراز: 8839

تاریخ آزمون : 1397/09/16

...

زهرا یاراحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: دورود

تراز: 9259

...

هادی عنبرستانی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 9206

...

فاطمه سادات ساداتیان جویباری

رتبه: 3

نمایندگی: جویبار

تراز: 8868

...

زهرا پاکیاری

رتبه: 4

نمایندگی: شیراز

تراز: 8667

...

محمدرضا نورفرد

رتبه: 5

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 8515

تاریخ آزمون : 1397/09/02

...

زهراالسادات موسوی بفروئی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8787

...

هادی عنبرستانی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8575

...

سحر اپشم

رتبه: 3

نمایندگی: سردشت

تراز: 8541

...

مینو ظفری

رتبه: 4

نمایندگی: شاهین شهر

تراز: 8400

...

زهرا غضنفری شبانکاره

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 8278

تاریخ آزمون : 1397/08/25

...

محمدمهدی طالبی کچلام

رتبه: 1

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 8802

...

زهرالسادات موسوی بفروئی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8367

...

زهرا یاراحمدی

رتبه: 3

نمایندگی: دورود

تراز: 8322

...

هادی عنبرستانی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8321

...

فاطمه سادات ساداتیان جویباری

رتبه: 5

نمایندگی: جویبار

تراز: 8235

تاریخ آزمون : 1397/08/04

...

روزبه والی فرهاد

رتبه: 1

نمایندگی: جم

تراز: 8814

...

هیراد افتخاری

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8555

...

فردین باربد

رتبه: 3

نمایندگی: تبریز

تراز: 8531

...

آیدا عزیزی

رتبه: 4

نمایندگی: پل دختر

تراز: 8399

...

راضیه ثابت نژاد

رتبه: 5

نمایندگی: کاشان

تراز: 8395

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

میلاد اعتمادی راد

رتبه: 1

نمایندگی: جاجرم

تراز: 8351

...

معصومه عابدینی

رتبه: 2

نمایندگی: فریمان

تراز: 8150

...

فرزانه فلکیان

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 8105

...

محمدصادق رضایی

رتبه: 4

نمایندگی: شیراز

تراز: 8098

...

مجتبی کیهانی بروجنی

رتبه: 5

نمایندگی: بروجن

تراز: 8090

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

روزبه والی فرهاد

رتبه: 1

نمایندگی: جم

تراز: 9049

...

سهیل نصیریانی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8584

...

کیمیا حمیدی

رتبه: 3

نمایندگی: تایباد

تراز: 8561

...

محمدجواد عسگری

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8320

...

میرم هزارخانی

رتبه: 5

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8127

تاریخ آزمون : 1397/06/16

...

محمدرضا احمدی

رتبه: 1

نمایندگی: ساری

تراز: 8229

...

مصطفی علی نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 8075

...

محمدجواد عسگری

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8054

...

محمدرضا مهربان

رتبه: 4

نمایندگی: رودسر

تراز: 7964

...

کیمیا حمیدی

رتبه: 5

نمایندگی: تایباد

تراز: 7942

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

محمدجواد عسگری

رتبه: 1

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8282

...

اسما توکلی

رتبه: 2

نمایندگی: تایباد

تراز: 8019

...

مریم هزارخانی

رتبه: 3

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8017

...

مصطفی علی نژاد

رتبه: 4

نمایندگی: تالش

تراز: 7996

...

محمد دادرس

رتبه: 5

نمایندگی: بوکان

تراز: 7941

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

مریم هزارخانی

رتبه: 1

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8106

...

آیناز قلی زاده

رتبه: 2

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 7918

...

مصطفی علی نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 7749

...

زهرا شرفی

رتبه: 4

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7700

...

مهردخت منتظری

رتبه: 5

نمایندگی: رشت

تراز: 7582

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

محمد دادرس

رتبه: 1

نمایندگی: بوکان

تراز: 8122

...

مهران محمدزاده

رتبه: 2

نمایندگی: بوکان

تراز: 7136

...

محمد عزتی

رتبه: 3

نمایندگی: قروه

تراز: 7115

...

فریبرز دانش

رتبه: 4

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7019

...

محمد انصاری

رتبه: 5

نمایندگی: قزوین

تراز: 6892