نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

مریم هزارخانی

رتبه: 1

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8106

...

آیناز قلی زاده

رتبه: 2

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 7918

...

مصطفی علی نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 7749

...

زهرا شرفی

رتبه: 4

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7700

...

مهردخت منتظری

رتبه: 5

نمایندگی: رشت

تراز: 7582

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

محمد دادرس

رتبه: 1

نمایندگی: بوکان

تراز: 8122

...

مهران محمدزاده

رتبه: 2

نمایندگی: بوکان

تراز: 7136

...

محمد عزتی

رتبه: 3

نمایندگی: قروه

تراز: 7115

...

فریبرز دانش

رتبه: 4

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7019

...

محمد انصاری

رتبه: 5

نمایندگی: قزوین

تراز: 6892