نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/09/01

...

کوثر اکبری

رتبه: 1

نمایندگی: بابل

تراز: 8771

...

حامد وظیفه

رتبه: 2

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8588

...

آرزو نیکزاد

رتبه: 3

نمایندگی: شیراز

تراز: 8159

...

شیما رضایی

رتبه: 4

نمایندگی: یاسوج

تراز: 8059

...

امیرمسعود فردوس زاده

رتبه: 5

نمایندگی: ساری

تراز: 7953

تاریخ آزمون : 1398/08/17

...

امیرمسعود فردوس زاده

رتبه: 1

نمایندگی: ساری

تراز: 8373

...

فاطمه اصغرپور

رتبه: 2

نمایندگی: بهشهر

تراز: 8151

...

ملیکا قاسم زاده

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 8052

...

فاطمه کاظمی

رتبه: 4

نمایندگی: دهاقان

تراز: 8004

...

شیما رضایی

رتبه: 5

نمایندگی: یاسوج

تراز: 7951

تاریخ آزمون : 1398/08/03

...

محمدرضا حسام پور

رتبه: 1

نمایندگی: نی ریز

تراز: 8580

...

مائده محمدباقر مسلک

رتبه: 2

نمایندگی: نقده

تراز: 8560

...

زهرا به نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 8305

...

حامد وظیفه

رتبه: 4

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8300

...

زهرا محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: زنجان

تراز: 8236

تاریخ آزمون : 1398/07/19

...

مائده محمدباقرمسلک

رتبه: 1

نمایندگی: نقده

تراز: 8414

...

محمد انصاری

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 7991

...

نسیم رضایی

رتبه: 3

نمایندگی: الیگودرز

تراز: 7945

...

وحید فیضی

رتبه: 4

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7888

...

محمد فاتحی کرجو

رتبه: 5

نمایندگی: سنندج

تراز: 7877

تاریخ آزمون : 1398/07/05

...

حمیدرضا رمضان زاده

رتبه: 1

نمایندگی: رودسر

تراز: 7979

...

مهسا مهرجو

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 7922

...

پارسا پیری

رتبه: 3

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 7840

...

نسترن نصری

رتبه: 4

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7564

...

فاطمه باغشاهی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7453

تاریخ آزمون : 1398/06/08

...

حمیدرضا رمضان زاده

رتبه: 1

نمایندگی: رودسر

تراز: 8221

...

آیدا شکیبایی فرد

رتبه: 2

نمایندگی: شیراز

تراز: 8203

...

فاطمه جعفری

رتبه: 3

نمایندگی: شیراز

تراز: 7711

...

مائده رفیعی

رتبه: 4

نمایندگی: شیراز

تراز: 7641

...

اکبر ذبیحی

رتبه: 5

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7600

تاریخ آزمون : 1398/05/25

...

اکبر ذبیحی

رتبه: 1

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7797

...

مائده رفیعی

رتبه: 2

نمایندگی: شیراز

تراز: 7673

...

نسترن نصری

رتبه: 3

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7560

...

ادیب ساروقی

رتبه: 4

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7391

...

آرش پابرجا

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 7322

تاریخ آزمون : 1398/05/11

...

آرش پابرجا

رتبه: 1

نمایندگی: شیراز

تراز: 7446

...

نسترن نصری

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7442

...

رقیه مرادی

رتبه: 3

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 6985

...

مهرنوش صفدری

رتبه: 4

نمایندگی: فارسان

تراز: 6942

...

ادیب ساروقی

رتبه: 5

نمایندگی: دهگلان

تراز: 6799

تاریخ آزمون : 1398/04/28

...

نسترن نصری

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7622

...

آرش پابرجا

رتبه: 2

نمایندگی: شیراز

تراز: 7608

...

صادق عباسی

رتبه: 3

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7598

...

اصغر برزگر

رتبه: 4

نمایندگی: سراب

تراز: 7545

...

امیر مولانی راد

رتبه: 5

نمایندگی: بوکان

تراز: 7141