نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

میلاد اعتمادی راد

رتبه: 1

نمایندگی: جاجرم

تراز: 8351

...

معصومه عابدینی

رتبه: 2

نمایندگی: فریمان

تراز: 8150

...

فرزانه فلکیان

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 8105

...

محمدصادق رضایی

رتبه: 4

نمایندگی: شیراز

تراز: 8098

...

مجتبی کیهانی بروجنی

رتبه: 5

نمایندگی: بروجن

تراز: 8090

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

روزبه والی فرهاد

رتبه: 1

نمایندگی: جم

تراز: 9049

...

سهیل نصیریانی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8584

...

کیمیا حمیدی

رتبه: 3

نمایندگی: تایباد

تراز: 8561

...

محمدجواد عسگری

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8320

...

میرم هزارخانی

رتبه: 5

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8127

تاریخ آزمون : 1397/06/16

...

محمدرضا احمدی

رتبه: 1

نمایندگی: ساری

تراز: 8229

...

مصطفی علی نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 8075

...

محمدجواد عسگری

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8054

...

محمدرضا مهربان

رتبه: 4

نمایندگی: رودسر

تراز: 7964

...

کیمیا حمیدی

رتبه: 5

نمایندگی: تایباد

تراز: 7942

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

محمدجواد عسگری

رتبه: 1

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8282

...

اسما توکلی

رتبه: 2

نمایندگی: تایباد

تراز: 8019

...

مریم هزارخانی

رتبه: 3

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8017

...

مصطفی علی نژاد

رتبه: 4

نمایندگی: تالش

تراز: 7996

...

محمد دادرس

رتبه: 5

نمایندگی: بوکان

تراز: 7941

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

مریم هزارخانی

رتبه: 1

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8106

...

آیناز قلی زاده

رتبه: 2

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 7918

...

مصطفی علی نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: تالش

تراز: 7749

...

زهرا شرفی

رتبه: 4

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7700

...

مهردخت منتظری

رتبه: 5

نمایندگی: رشت

تراز: 7582

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

محمد دادرس

رتبه: 1

نمایندگی: بوکان

تراز: 8122

...

مهران محمدزاده

رتبه: 2

نمایندگی: بوکان

تراز: 7136

...

محمد عزتی

رتبه: 3

نمایندگی: قروه

تراز: 7115

...

فریبرز دانش

رتبه: 4

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7019

...

محمد انصاری

رتبه: 5

نمایندگی: قزوین

تراز: 6892