نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

علی سجادی فر

رتبه: 1

نمایندگی: رباط کریم

تراز: 9334

...

علیرضا کامرانی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 9315

...

علی رضایی کدخدا

رتبه: 3

نمایندگی: شیراز

تراز: 9271

...

مائده اکبری

رتبه: 4

نمایندگی: دیواندره

تراز: 9213

...

المیرا فروزان

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 9174

...

مهدی سلطان نژاد

رتبه: 6

نمایندگی: نقده

تراز: 9108

...

آرمان زینالی

رتبه: 7

نمایندگی: تالش

تراز: 8970

...

سحر دارابی

رتبه: 8

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8774

...

نیلوفر کاظمی

رتبه: 9

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 8758

...

سیدمحمدمهدی میرفروغی

رتبه: 10

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8614

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

علی سجادی فر

رتبه: 1

نمایندگی: رباط کریم

تراز: 9193

...

حامد عزیزی

رتبه: 2

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8822

...

مهدی سلطانی نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: نقده

تراز: 8802

...

فاطمه آقاپور

رتبه: 4

نمایندگی: بندرامام

تراز: 8734

...

محمد عابد

رتبه: 5

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8678

...

آرمان زینالی

رتبه: 6

نمایندگی: تالش

تراز: 8648

...

نیلوفر زائر

رتبه: 7

نمایندگی: لارستان

تراز: 8521

...

سحر دارابی

رتبه: 8

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8515

...

مهدی رضا مجنونی

رتبه: 9

نمایندگی: اسدآباد

تراز: 8474

...

صبا کتابی

رتبه: 10

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 8383

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

علیرضا کامرانی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9261

...

مهدی سلطانی نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: نقده

تراز: 8975

...

سحر دارابی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام ابادغرب

تراز: 8955

...

نیلوفر زائر

رتبه: 4

نمایندگی: لارستان

تراز: 8934

...

آرمان زینالی

رتبه: 5

نمایندگی: تالش

تراز: 8874

...

علی سجادی فر

رتبه: 6

نمایندگی: رباط کریم

تراز: 8782

...

صبا کتابی

رتبه: 7

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 8698

...

امیر دیهیمی

رتبه: 8

نمایندگی: ملکان

تراز: 8653

...

فاطمه میرزا بیگی

رتبه: 9

نمایندگی: قصرشیرین

تراز: 8568

...

حسن حسنی

رتبه: 10

نمایندگی: تایباد

تراز: 8541

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

نیما حاجی نصیری

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9184

...

علیرضا کامرانی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 9022

...

علی سجادی فر

رتبه: 3

نمایندگی: رباط کریم

تراز: 8911

...

سحر دارابی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آباد غرب

تراز: 8745

...

نیلوفر زائر

رتبه: 5

نمایندگی: لارستان

تراز: 8609

...

صبا کتابی

رتبه: 6

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 8573

...

آرمان زینالی

رتبه: 7

نمایندگی: تالش

تراز: 8563

...

فردین خدادادی

رتبه: 8

نمایندگی: تایباد

تراز: 8500

...

حسن حسنی

رتبه: 9

نمایندگی: تایباد

تراز: 8431

...

فاطمه نورمحمدی

رتبه: 10

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8422

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

علی سجادی فر

رتبه: 1

نمایندگی: رباط کریم

تراز: 8912

...

سحر دارابی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آباد غرب

تراز: 8580

...

سید محمد مهدی میرفروغی

رتبه: 3

نمایندگی: شهر کرد

تراز: 8549

...

احمدرضا گلشن تفتی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8541

...

مهدی بیگوند

رتبه: 5

نمایندگی: سنقر

تراز: 8477

...

امیر دیهیمی

رتبه: 6

نمایندگی: ملکان

تراز: 8411

...

امیر سالار ناظمی

رتبه: 7

نمایندگی: آباده

تراز: 8404

...

علیرضا کامرانی

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 8357

...

فاطمه نورمحمدی

رتبه: 9

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8339

...

حسن حسنی

رتبه: 10

نمایندگی: تایباد

تراز: 8338

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

نگار تدین

رتبه: 1

نمایندگی: اقلید

تراز: 8898

...

علی سجادی فر

رتبه: 2

نمایندگی: رباط کریم

تراز: 8630

...

عارف امیدپور

رتبه: 3

نمایندگی: ایذه

تراز: 8437