نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/05/11

...

آرش پابرجا

رتبه: 1

نمایندگی: شیراز

تراز: 7446

...

نسترن نصری

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7442

...

رقیه مرادی

رتبه: 3

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 6985

...

مهرنوش صفدری

رتبه: 4

نمایندگی: فارسان

تراز: 6942

...

ادیب ساروقی

رتبه: 5

نمایندگی: دهگلان

تراز: 6799

تاریخ آزمون : 1398/04/28

...

نسترن نصری

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7622

...

آرش پابرجا

رتبه: 2

نمایندگی: شیراز

تراز: 7608

...

صادق عباسی

رتبه: 3

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7598

...

اصغر برزگر

رتبه: 4

نمایندگی: سراب

تراز: 7545

...

امیر مولانی راد

رتبه: 5

نمایندگی: بوکان

تراز: 7141