نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/03/10

...

هادی گلمرادی

رتبه: 1

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 8871

...

آرمان زینالی

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 8866

...

مهدی طالبی

رتبه: 3

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 8827

...

محمدطه پهلوان فلاحی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8747

...

احمدرضا گلشن تفتی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8636

...

مهسا نیک فرجام

رتبه: 6

نمایندگی: قوچان

تراز: 8630

...

علی افخمی نیا

رتبه: 7

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8600

...

المیرا علایی

رتبه: 8

نمایندگی: بروجن

تراز: 8564

...

نیلوفر زائر

رتبه: 9

نمایندگی: لارستان

تراز: 8556

...

امیرمحمد سلطانی

رتبه: 10

نمایندگی: کرج

تراز: 8546

تاریخ آزمون : 1397/03/03

...

علی افخمی نیا

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 9017

...

آرمان زینالی

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 8694

...

مهدی طالبی

رتبه: 3

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 8558

...

علیرضا کامرانی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8550

...

محمدطه پهلوان فلاحی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8522

...

سحر دارابی

رتبه: 6

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8445

...

مهران محمدآبادی

رتبه: 7

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8437

...

فاطمه نورمحمدی

رتبه: 8

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8390

...

هادی گلمرادی

رتبه: 9

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 8362

...

هادی الهویردی نژند

رتبه: 10

نمایندگی: بناب

تراز: 8279

تاریخ آزمون : 1397/02/28

...

فاطمه نورمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8828

...

امیر بیضایی

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8823

...

نیلوفر زائر

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 8800

...

آرمان زینالی

رتبه: 4

نمایندگی: تالش

تراز: 8737

...

علیرضا کامرانی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 8648

...

مریم نوری

رتبه: 6

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8429

...

محمد فتحی مقدم

رتبه: 7

نمایندگی: نطنز

تراز: 8407

...

سحر دارابی

رتبه: 8

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8386

...

محمدعارف رجبی قیداری

رتبه: 9

نمایندگی: خدابنده

تراز: 8354

...

هادی الهویردی نژند

رتبه: 10

نمایندگی: بناب

تراز: 8345

تاریخ آزمون : 1397/02/14

...

آرمان زینالی

رتبه: 1

نمایندگی: تالش

تراز: 8794

...

علیرضا کامرانی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8720

...

نیلوفر زائر

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 8720

...

فاطمه السادات فانی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8700

...

صبا کتابی

رتبه: 5

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 8685

...

محمد عرفان رجبی قیداری

رتبه: 6

نمایندگی: خدابنده

تراز: 8595

...

سحر دارابی

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آباد

تراز: 8492

...

خاطره برخورداری

رتبه: 8

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8338

...

فاطمه نورمحمدی

رتبه: 9

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8304

...

مریم نوری

رتبه: 10

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8285

تاریخ آزمون : 1397/01/31

...

آرمان زینالی

رتبه: 1

نمایندگی: تالش

تراز: 8939

...

نیلوفر زائر

رتبه: 2

نمایندگی: لارستان

تراز: 8735

...

فاطمه نورمحمدی

رتبه: 3

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8657

...

زهرا ولی زاده

رتبه: 4

نمایندگی: اسلامشهر

تراز: 8656

...

علی افخمی نیا

رتبه: 5

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8485

...

پریا معین جهرمی

رتبه: 6

نمایندگی: جهرم

تراز: 8430

...

مریم نوری

رتبه: 7

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8410

...

محمدعرفان رجبی قیداری

رتبه: 8

نمایندگی: خدابنده

تراز: 8401

...

خاطره برخورداری

رتبه: 9

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8347

...

سحر دارابی

رتبه: 10

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8251

تاریخ آزمون : 1397/01/17

...

علیرضا کامرانی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9083

...

آرمان زینالی

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 8735

...

سحر دارابی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8512

...

امیرحسین بیضایی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8508

...

محمدطه پهلوان فلاحی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8482

...

علی افخمی نیا

رتبه: 6

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8437

...

فاطمه نورمحمدی

رتبه: 7

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8429

...

صبا کتابی

رتبه: 8

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 8422

...

نیلوفر زائر

رتبه: 9

نمایندگی: لارستان

تراز: 8370

...

محمدعرفان رجبی قیداری

رتبه: 10

نمایندگی: خدابنده

تراز: 8363

تاریخ آزمون : 1397/01/07

...

مینا شفیعی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: رودان

تراز: 9450

...

محمدطه پهلوان فلاحی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8428

...

سحر دارابی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8424

...

علی افخمی نیا

رتبه: 4

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8417

...

علی سبزی

رتبه: 5

نمایندگی: سنندج

تراز: 8357

...

محمدصادق میرجلیلی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 8254

...

آرمان زینالی

رتبه: 7

نمایندگی: تالش

تراز: 8216

...

خاطره برخورداری

رتبه: 8

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8141

...

نیلوفر علی آقازاده

رتبه: 9

نمایندگی: رشت

تراز: 8126

...

فاطمه نورمحمدی

رتبه: 10

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8103

تاریخ آزمون : 1396/12/18

...

مینا شفیعی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: رودان

تراز: 9376

...

آرمان زینالی

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 8719

...

سحر دارابی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8485

...

علی افخمی نیا

رتبه: 4

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8409

...

سیدعلی رضا نجات

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 8363

...

فاطمه نورمحمدی

رتبه: 6

نمایندگی: نجف اباد

تراز: 8271

...

صبا کتابی

رتبه: 7

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 8269

...

ساناز فولادی

رتبه: 8

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8198

...

نیلوفر زائر

رتبه: 9

نمایندگی: لارستان

تراز: 8185

...

هادی گلمرادی

رتبه: 10

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 8160

تاریخ آزمون : 1396/12/04

...

علی نظرنژاد

رتبه: 1

نمایندگی: رودان

تراز: 9431

...

علیرضا کامرانی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8876

...

سیدمحمدمهدی میرفروغی

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8469

...

سحر دارابی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8350

...

شکیبا اکرامی

رتبه: 5

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8341

...

نیلوفر زائر

رتبه: 6

نمایندگی: لارستان

تراز: 8213

...

مهدی بزرگی

رتبه: 7

نمایندگی: لنگرود

تراز: 8206

...

صبا کتابی

رتبه: 8

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 8193

...

نیلوفر علی آقازاده

رتبه: 9

نمایندگی: رشت

تراز: 8099

...

هادی الهویردی نژند

رتبه: 10

نمایندگی: بناب

تراز: 8079

تاریخ آزمون : 1396/11/20

...

مینا شفیعی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: رودان

تراز: 9446

...

علی سجادی فر

رتبه: 2

نمایندگی: رباط کریم

تراز: 9015

...

سیدشقایق ریاضی مقدم

رتبه: 3

نمایندگی: رشت

تراز: 8833

...

محمد مریدیان پیردوستی

رتبه: 4

نمایندگی: دلفان

تراز: 8814

...

سیدپارسا جمالی

رتبه: 5

نمایندگی: ساری

تراز: 8648

...

کاوه نیکمرام

رتبه: 6

نمایندگی: مهاباد

تراز: 8639

...

علی رضایی کدخدا

رتبه: 7

نمایندگی: شیراز

تراز: 8626

...

فاطمه جنتی

رتبه: 8

نمایندگی: آباده

تراز: 8624

...

نیما تیموری

رتبه: 9

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8606

...

حسین رستم زاده

رتبه: 10

نمایندگی: تبریز

تراز: 8565

تاریخ آزمون : 1396/11/06

...

مینا شفیعی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: رودان

تراز: 9614

...

علی سجادی فر

رتبه: 2

نمایندگی: رباط کریم

تراز: 9276

...

مهدی سلطان نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: نقده

تراز: 9170

...

ماهان سلیمانی

رتبه: 4

نمایندگی: ساری

تراز: 8866

...

آرمان زینالی

رتبه: 5

نمایندگی: تالش

تراز: 8762

...

صبا کتابی

رتبه: 6

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 8636

...

محمد طه پهلوان فلاحی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 8454

...

مهدی بزرگی

رتبه: 9

نمایندگی: لنگرود

تراز: 8402

...

ساناز فولادی

رتبه: 10

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8393

تاریخ آزمون : 1396/10/22

...

مینا شفیعی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: رودان

تراز: 9418

...

مهدی سلطان نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: نقده

تراز: 9277

...

علیرضا کامرانی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 9158

...

علی سجادی فر

رتبه: 4

نمایندگی: رباط کریم

تراز: 8895

...

سحر دارابی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8777

...

یاسمن صالحی

رتبه: 6

نمایندگی: ساری

تراز: 8721

...

نیلوفر زائر

رتبه: 7

نمایندگی: لارستان

تراز: 8669

...

صبا کتابی

رتبه: 8

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 8532

...

آرمان زینالی

رتبه: 9

نمایندگی: تالش

تراز: 8407

...

خاطره برخورداری

رتبه: 10

نمایندگی: دهگلان

تراز: 8378

تاریخ آزمون : 1396/10/01

...

علیرضا کامرانی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9336

...

مینا شفیعی زاده

رتبه: 2

نمایندگی: رودان

تراز: 9311

...

مهدی سلطان نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: نقده

تراز: 8830

...

مهدی بخشی

رتبه: 4

نمایندگی: تبریز

تراز: 8629

...

علی سجادی فر

رتبه: 5

نمایندگی: رباط کریم

تراز: 8610

...

آرمان زینالی

رتبه: 6

نمایندگی: تالش

تراز: 8607

...

سحر دارابی

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8562

...

ساناز فولادی

رتبه: 8

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8556

...

نیلوفر زائر

رتبه: 9

نمایندگی: لارستان

تراز: 8543

...

سید ابوالفضل جوبیجار

رتبه: 10

نمایندگی: بندر انزلی

تراز: 8348

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

علی سجادی فر

رتبه: 1

نمایندگی: رباط کریم

تراز: 9334

...

علیرضا کامرانی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 9315

...

علی رضایی کدخدا

رتبه: 3

نمایندگی: شیراز

تراز: 9271

...

مائده اکبری

رتبه: 4

نمایندگی: دیواندره

تراز: 9213

...

المیرا فروزان

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 9174

...

مهدی سلطان نژاد

رتبه: 6

نمایندگی: نقده

تراز: 9108

...

آرمان زینالی

رتبه: 7

نمایندگی: تالش

تراز: 8970

...

سحر دارابی

رتبه: 8

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8774

...

نیلوفر کاظمی

رتبه: 9

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 8758

...

سیدمحمدمهدی میرفروغی

رتبه: 10

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8614

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

علی سجادی فر

رتبه: 1

نمایندگی: رباط کریم

تراز: 9193

...

حامد عزیزی

رتبه: 2

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8822

...

مهدی سلطانی نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: نقده

تراز: 8802

...

فاطمه آقاپور

رتبه: 4

نمایندگی: بندرامام

تراز: 8734

...

محمد عابد

رتبه: 5

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8678

...

آرمان زینالی

رتبه: 6

نمایندگی: تالش

تراز: 8648

...

نیلوفر زائر

رتبه: 7

نمایندگی: لارستان

تراز: 8521

...

سحر دارابی

رتبه: 8

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8515

...

مهدی رضا مجنونی

رتبه: 9

نمایندگی: اسدآباد

تراز: 8474

...

صبا کتابی

رتبه: 10

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 8383

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

علیرضا کامرانی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9261

...

مهدی سلطانی نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: نقده

تراز: 8975

...

سحر دارابی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام ابادغرب

تراز: 8955

...

نیلوفر زائر

رتبه: 4

نمایندگی: لارستان

تراز: 8934

...

آرمان زینالی

رتبه: 5

نمایندگی: تالش

تراز: 8874

...

علی سجادی فر

رتبه: 6

نمایندگی: رباط کریم

تراز: 8782

...

صبا کتابی

رتبه: 7

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 8698

...

امیر دیهیمی

رتبه: 8

نمایندگی: ملکان

تراز: 8653

...

فاطمه میرزا بیگی

رتبه: 9

نمایندگی: قصرشیرین

تراز: 8568

...

حسن حسنی

رتبه: 10

نمایندگی: تایباد

تراز: 8541

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

نیما حاجی نصیری

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9184

...

علیرضا کامرانی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 9022

...

علی سجادی فر

رتبه: 3

نمایندگی: رباط کریم

تراز: 8911

...

سحر دارابی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آباد غرب

تراز: 8745

...

نیلوفر زائر

رتبه: 5

نمایندگی: لارستان

تراز: 8609

...

صبا کتابی

رتبه: 6

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 8573

...

آرمان زینالی

رتبه: 7

نمایندگی: تالش

تراز: 8563

...

فردین خدادادی

رتبه: 8

نمایندگی: تایباد

تراز: 8500

...

حسن حسنی

رتبه: 9

نمایندگی: تایباد

تراز: 8431

...

فاطمه نورمحمدی

رتبه: 10

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8422

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

علی سجادی فر

رتبه: 1

نمایندگی: رباط کریم

تراز: 8912

...

سحر دارابی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آباد غرب

تراز: 8580

...

سید محمد مهدی میرفروغی

رتبه: 3

نمایندگی: شهر کرد

تراز: 8549

...

احمدرضا گلشن تفتی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8541

...

مهدی بیگوند

رتبه: 5

نمایندگی: سنقر

تراز: 8477

...

امیر دیهیمی

رتبه: 6

نمایندگی: ملکان

تراز: 8411

...

امیر سالار ناظمی

رتبه: 7

نمایندگی: آباده

تراز: 8404

...

علیرضا کامرانی

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 8357

...

فاطمه نورمحمدی

رتبه: 9

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8339

...

حسن حسنی

رتبه: 10

نمایندگی: تایباد

تراز: 8338

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

نگار تدین

رتبه: 1

نمایندگی: اقلید

تراز: 8898

...

علی سجادی فر

رتبه: 2

نمایندگی: رباط کریم

تراز: 8630

...

عارف امیدپور

رتبه: 3

نمایندگی: ایذه

تراز: 8437