نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 99/02/26

...

کیمیا محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7463

...

امیررضا اکرمی فرد

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 7067

...

امیرحسین میرزایی

رتبه: 3

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 6285

...

سارا اسدی خوانساری

رتبه: 4

نمایندگی: قم

تراز: 6107

...

محمد خسروی

رتبه: 5

نمایندگی: بوکان

تراز: 6091

...

نسترن زارعی

رتبه: 6

نمایندگی: دیواندره

تراز: 5973

...

سیدمحمدرضا حسینی

رتبه: 7

نمایندگی: بهبهان

تراز: 5641

...

شیوا محمدزاده

رتبه: 8

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 5558

تاریخ آزمون : 99/02/12

...

امیررضا حیدری فر

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8330

...

کیمیا محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7309

...

ژینو احمدی

رتبه: 3

نمایندگی: ثلاث باباجانی

تراز: 6930

...

مرضیه مردانیان

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 6219

...

سارا اسدی خوانساری

رتبه: 5

نمایندگی: قم

تراز: 6161

...

محمد خسروی

رتبه: 6

نمایندگی: بوکان

تراز: 6136

...

آرش خاکریز

رتبه: 7

نمایندگی: شیراز

تراز: 5996

...

نسترن زارعی

رتبه: 8

نمایندگی: دیواندره

تراز: 5857

تاریخ آزمون : 99/01/22

...

کیمیا محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 8174

...

بهاره امینی

رتبه: 2

نمایندگی: دهاقان

تراز: 7976

...

محمد خسروی

رتبه: 3

نمایندگی: بوکان

تراز: 6494

...

فائزه پریزن

رتبه: 4

نمایندگی: گرگان

تراز: 6268

...

امیررضا حیدری فر

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 6268

...

آرش خاکریز

رتبه: 6

نمایندگی: شیراز

تراز: 6219

...

نسترن زارعی

رتبه: 7

نمایندگی: دیواندره

تراز: 5573

...

اسرین ناصری

رتبه: 8

نمایندگی: دهگلان

تراز: 5526

تاریخ آزمون : 99/01/07

...

امیررضا حیدری فر

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8202

...

هانیه گل چین

رتبه: 2

نمایندگی: اندیمشک

تراز: 7877

...

امیرحسین میرزایی

رتبه: 3

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 6524

...

محمد خسروی

رتبه: 4

نمایندگی: بوکان

تراز: 6378

...

سارا اسدی خوانساری

رتبه: 5

نمایندگی: قم

تراز: 6263

...

بهاره امینی

رتبه: 6

نمایندگی: دهاقان

تراز: 5959

...

سیدمحمدرضا حسینی

رتبه: 7

نمایندگی: بهبهان

تراز: 5876

...

نسترن زارعی

رتبه: 8

نمایندگی: دیواندره

تراز: 5779

تاریخ آزمون : 98/12/23

...

کیمیا محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7784

...

سارا اسدی خوانساری

رتبه: 2

نمایندگی: قم

تراز: 7425

...

کوثر حقیری زاده

رتبه: 3

نمایندگی: رودان

تراز: 6604

...

مرضیه مردانیان

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 6462

...

محمد خسروی

رتبه: 5

نمایندگی: بوکان

تراز: 6379

...

نسترن زارعی

رتبه: 6

نمایندگی: دیواندره

تراز: 5999

...

فاطمه بیاتی

رتبه: 7

نمایندگی: کبودرآهنگ

تراز: 5557

...

شیوا محمدزاده

رتبه: 8

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 5508

تاریخ آزمون : 98/12/09

...

کیمیا محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7725

...

سجاد محمدی حسن آبادی

رتبه: 2

نمایندگی: تربت جام

تراز: 6267

...

راضیه حسینی

رتبه: 3

نمایندگی: پارسیان

تراز: 6237

...

محمد خسروی

رتبه: 4

نمایندگی: بوکان

تراز: 6232

...

کوثر حقیری زاده

رتبه: 5

نمایندگی: رودان

تراز: 5980

...

نسترن زارعی

رتبه: 6

نمایندگی: دیواندره

تراز: 5949

...

فائزه پریزن

رتبه: 7

نمایندگی: گرگان

تراز: 5826

...

محمد میرزایی

رتبه: 8

نمایندگی: کبودرآهنگ

تراز: 5791

تاریخ آزمون : 98/11/25

...

فاطمه ولادتی علی آباد

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8083

...

امیررضا حیدری فر

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 7527

...

سیدمحمدرضا حسینی

رتبه: 3

نمایندگی: بهبهان

تراز: 6509

...

سحر صیدی

رتبه: 4

نمایندگی: ایذه

تراز: 6236

...

بیانه شامه

رتبه: 5

نمایندگی: بوکان

تراز: 6077

...

امیررضا اکرمی فرد

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 5977

...

ملیکا کاووسی

رتبه: 7

نمایندگی: ایذه

تراز: 5886

...

نسرین دوستی غجه بیگلو

رتبه: 8

نمایندگی: جم

تراز: 5810

تاریخ آزمون : 98/11/11

...

فاطمه ولادتی علی آباد

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8430

...

امیررضا حیدری فر

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 7204

...

مرضیه اکبری مهر

رتبه: 3

نمایندگی: بجنورد

تراز: 6448

...

مرضیه مردانیان

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 6408

...

آرش خاکریز

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 6092

...

مهران ناصح

رتبه: 6

نمایندگی: بوکان

تراز: 6066

...

شکیلا خواجوی

رتبه: 7

نمایندگی: ایذه

تراز: 6036

...

نسرین دوستی غجه بیگلو

رتبه: 8

نمایندگی: جم

تراز: 5929

تاریخ آزمون : 98/10/27

...

فاطمه ولادتی علی آباد

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7922

...

امیررضا اکرمی فرد

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 6827

...

مرضیه اکبری مهر

رتبه: 3

نمایندگی: بجنورد

تراز: 6468

...

هانیه گل چین

رتبه: 4

نمایندگی: اندیمشک

تراز: 6237

...

نسترن زارعی

رتبه: 5

نمایندگی: دیواندره

تراز: 6232

...

علیرضا قاسمی

رتبه: 6

نمایندگی: ارومیه

تراز: 6229

...

سحر صیدی

رتبه: 7

نمایندگی: ایذه

تراز: 6218

...

آرش خاکریز

رتبه: 8

نمایندگی: شیراز

تراز: 6039

تاریخ آزمون : 98/09/29

...

امیررضا حیدری فر

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7683

...

نسترن زارعی

رتبه: 2

نمایندگی: دیواندره

تراز: 6606

...

هانیه گل چین

رتبه: 3

نمایندگی: اندیمشک

تراز: 6566

...

مصطفی کاظمی کارمزدی

رتبه: 4

نمایندگی: قائم شهر

تراز: 6471

...

علی نادری

رتبه: 5

نمایندگی: رشت

تراز: 6214

...

شکیلا خواجوی

رتبه: 6

نمایندگی: ایذه

تراز: 6197

...

هانیه قدرتخواه

رتبه: 7

نمایندگی: تالش

تراز: 6194

...

آرش خاکریز

رتبه: 8

نمایندگی: شیراز

تراز: 6160

تاریخ آزمون : 98/09/15

...

مرضیه اکبری مهر

رتبه: 1

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7374

...

امیررضا حیدری فر

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7374

...

امیر حسین بیگدلی

رتبه: 3

نمایندگی: خدابنده

تراز: 6708

...

مهران ناصح

رتبه: 4

نمایندگی: بوکان

تراز: 6419

...

امیرحسین میرزایی

رتبه: 5

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 6137

...

سبحان رحیمی زاده

رتبه: 6

نمایندگی: دهدشت

تراز: 5841

...

شکیلا خواجوی

رتبه: 7

نمایندگی: ایذه

تراز: 5822

...

نازنین رضایی

رتبه: 8

نمایندگی: قروه

تراز: 5775

تاریخ آزمون : 98/09/01

...

فاطمه ولادتی علی آباد

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8630

...

نسترن زارعی

رتبه: 2

نمایندگی: دیواندره

تراز: 6519

...

امیرحسین میرزایی

رتبه: 3

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 6132

...

مرضیه مردانیان

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 6052

...

هانیه گل چین

رتبه: 5

نمایندگی: اندیمشک

تراز: 6011

...

محمد مویدی

رتبه: 6

نمایندگی: کلاله

تراز: 5942

...

مرضیه اکبری مهر

رتبه: 7

نمایندگی: بجنورد

تراز: 5913

...

عباس کمالی

رتبه: 8

نمایندگی: آشخانه

تراز: 5781

تاریخ آزمون : 98/08/17

...

فاطمه ولادتی علی آباد

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7375

...

امیررضا حیدری فر

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 7356

...

نسرین دوستی غجه بیگلو

رتبه: 3

نمایندگی: جم

تراز: 6184

...

عباس کمالی

رتبه: 4

نمایندگی: آشخانه

تراز: 6167

...

نوید مهدوی

رتبه: 5

نمایندگی: دیواندره

تراز: 6091

...

هانیه گل چین

رتبه: 6

نمایندگی: اندیمشک

تراز: 6073

...

مصطفی کاظمی کارمزدی

رتبه: 7

نمایندگی: قائم شهر

تراز: 5986

...

مرضیه مردانیان

رتبه: 8

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 5955

تاریخ آزمون : 98/08/03

...

امیررضا حیدری فر

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7799

...

فاطمه ولادتی علی آباد

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 6836

...

هانیه گل چین

رتبه: 3

نمایندگی: اندیمشک

تراز: 6702

...

مصطفی کاظمی کارمزدی

رتبه: 4

نمایندگی: قائم شهر

تراز: 6647

...

محمد ایزدی

رتبه: 5

نمایندگی: آباده

تراز: 6295

...

محمدمهدی ظهراب نیا

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 6276

...

شکیلا خواجوی

رتبه: 7

نمایندگی: ایذه

تراز: 6235

...

امیرحسین میرزایی

رتبه: 8

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 6033

تاریخ آزمون : 98/07/19

...

فاطمه ولادتی علی آباد

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7447

...

امیررضا حیدری فر

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 6782

...

هانیه گل چین

رتبه: 3

نمایندگی: اندیمشک

تراز: 6224

...

فرید قربانیان

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 6187

...

علی نادری

رتبه: 5

نمایندگی: رشت

تراز: 6036

...

فربد فرازنده مهر

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 5741

...

نسترن زارعی

رتبه: 7

نمایندگی: دیواندره

تراز: 5711

...

رضا محمدی

رتبه: 8

نمایندگی: دورود

تراز: 5650

تاریخ آزمون : 98/07/05

...

مهدی وثوقی راد

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 5203

...

پوریا ناصری

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 5056

...

مهدی احمدی گل

رتبه: 3

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 5005

تاریخ آزمون : 98/06/08

...

علی حمزه کاظمی

رتبه: 1

نمایندگی: لردگان

تراز: 6434

...

خجسته صابری پناه

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 5257

...

مهدی وثوقی راد

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 4777

...

امین خیریان

رتبه: 4

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 4516

...

هانیه رمضانی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 4211

تاریخ آزمون : 98/05/25

...

علی حمزه کاظمی

رتبه: 1

نمایندگی: لردگان

تراز: 6100

...

خجسته صابری پناه

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 5200

...

مهدی وثوقی راد

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 4738

...

فاطمه گلنام

رتبه: 4

نمایندگی: همدان

تراز: 4240

تاریخ آزمون : 98/05/11

...

سینا نیک پی

رتبه: 1

نمایندگی: شاهین شهر

تراز: 6083

...

پویا فتحی

رتبه: 2

نمایندگی: بجنورد

تراز: 4927

...

فاطمه گلنام

رتبه: 3

نمایندگی: همدان

تراز: 4189

تاریخ آزمون : 98/04/28

...

پویا فتحی

رتبه: 1

نمایندگی: بجنورد

تراز: 5757

...

فاطمه گلنام

رتبه: 2

نمایندگی: همدان

تراز: 4923

...

حسام رحیم پور

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 4760

...

سینا نیک پی

رتبه: 4

نمایندگی: شاهین شهر

تراز: 4721