نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 98/11/25

...

امیررضا حیدری فر

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8038

...

سیدمحمدرضا حسینی

رتبه: 2

نمایندگی: بهبهان

تراز: 6829

...

سحر صیدی

رتبه: 3

نمایندگی: ایذه

تراز: 6363

...

امیررضا اکرمی فرد

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 6207

...

بیانه شامه

رتبه: 5

نمایندگی: بوکان

تراز: 6115

...

محمد ایزدی

رتبه: 6

نمایندگی: آباده

تراز: 5995

...

ملیکا کاووسی

رتبه: 7

نمایندگی: ایذه

تراز: 5990

...

نوید مهدوی

رتبه: 8

نمایندگی: دیواندره

تراز: 5891

تاریخ آزمون : 98/11/11

...

فاطمه ولادتی علی آباد

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8430

...

امیررضا حیدری فر

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 7204

...

مرضیه اکبری مهر

رتبه: 3

نمایندگی: بجنورد

تراز: 6448

...

مرضیه مردانیان

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 6408

...

آرش خاکریز

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 6092

...

مهران ناصح

رتبه: 6

نمایندگی: بوکان

تراز: 6066

...

شکیلا خواجوی

رتبه: 7

نمایندگی: ایذه

تراز: 6036

...

نسرین دوستی غجه بیگلو

رتبه: 8

نمایندگی: جم

تراز: 5929

تاریخ آزمون : 98/10/27

...

فاطمه ولادتی علی آباد

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7922

...

امیررضا اکرمی فرد

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 6827

...

مرضیه اکبری مهر

رتبه: 3

نمایندگی: بجنورد

تراز: 6468

...

هانیه گل چین

رتبه: 4

نمایندگی: اندیمشک

تراز: 6237

...

نسترن زارعی

رتبه: 5

نمایندگی: دیواندره

تراز: 6232

...

علیرضا قاسمی

رتبه: 6

نمایندگی: ارومیه

تراز: 6229

...

سحر صیدی

رتبه: 7

نمایندگی: ایذه

تراز: 6218

...

آرش خاکریز

رتبه: 8

نمایندگی: شیراز

تراز: 6039

تاریخ آزمون : 98/09/29

...

امیررضا حیدری فر

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7683

...

نسترن زارعی

رتبه: 2

نمایندگی: دیواندره

تراز: 6606

...

هانیه گل چین

رتبه: 3

نمایندگی: اندیمشک

تراز: 6566

...

مصطفی کاظمی کارمزدی

رتبه: 4

نمایندگی: قائم شهر

تراز: 6471

...

علی نادری

رتبه: 5

نمایندگی: رشت

تراز: 6214

...

شکیلا خواجوی

رتبه: 6

نمایندگی: ایذه

تراز: 6197

...

هانیه قدرتخواه

رتبه: 7

نمایندگی: تالش

تراز: 6194

...

آرش خاکریز

رتبه: 8

نمایندگی: شیراز

تراز: 6160

تاریخ آزمون : 98/09/15

...

مرضیه اکبری مهر

رتبه: 1

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7374

...

امیررضا حیدری فر

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7374

...

امیر حسین بیگدلی

رتبه: 3

نمایندگی: خدابنده

تراز: 6708

...

مهران ناصح

رتبه: 4

نمایندگی: بوکان

تراز: 6419

...

امیرحسین میرزایی

رتبه: 5

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 6137

...

سبحان رحیمی زاده

رتبه: 6

نمایندگی: دهدشت

تراز: 5841

...

شکیلا خواجوی

رتبه: 7

نمایندگی: ایذه

تراز: 5822

...

نازنین رضایی

رتبه: 8

نمایندگی: قروه

تراز: 5775

تاریخ آزمون : 98/09/01

...

فاطمه ولادتی علی آباد

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8630

...

نسترن زارعی

رتبه: 2

نمایندگی: دیواندره

تراز: 6519

...

امیرحسین میرزایی

رتبه: 3

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 6132

...

مرضیه مردانیان

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 6052

...

هانیه گل چین

رتبه: 5

نمایندگی: اندیمشک

تراز: 6011

...

محمد مویدی

رتبه: 6

نمایندگی: کلاله

تراز: 5942

...

مرضیه اکبری مهر

رتبه: 7

نمایندگی: بجنورد

تراز: 5913

...

عباس کمالی

رتبه: 8

نمایندگی: آشخانه

تراز: 5781

تاریخ آزمون : 98/08/17

...

فاطمه ولادتی علی آباد

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7375

...

امیررضا حیدری فر

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 7356

...

نسرین دوستی غجه بیگلو

رتبه: 3

نمایندگی: جم

تراز: 6184

...

عباس کمالی

رتبه: 4

نمایندگی: آشخانه

تراز: 6167

...

نوید مهدوی

رتبه: 5

نمایندگی: دیواندره

تراز: 6091

...

هانیه گل چین

رتبه: 6

نمایندگی: اندیمشک

تراز: 6073

...

مصطفی کاظمی کارمزدی

رتبه: 7

نمایندگی: قائم شهر

تراز: 5986

...

مرضیه مردانیان

رتبه: 8

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 5955

تاریخ آزمون : 98/08/03

...

امیررضا حیدری فر

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7799

...

فاطمه ولادتی علی آباد

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 6836

...

هانیه گل چین

رتبه: 3

نمایندگی: اندیمشک

تراز: 6702

...

مصطفی کاظمی کارمزدی

رتبه: 4

نمایندگی: قائم شهر

تراز: 6647

...

محمد ایزدی

رتبه: 5

نمایندگی: آباده

تراز: 6295

...

محمدمهدی ظهراب نیا

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 6276

...

شکیلا خواجوی

رتبه: 7

نمایندگی: ایذه

تراز: 6235

...

امیرحسین میرزایی

رتبه: 8

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 6033

تاریخ آزمون : 98/07/19

...

فاطمه ولادتی علی آباد

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 7447

...

امیررضا حیدری فر

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 6782

...

هانیه گل چین

رتبه: 3

نمایندگی: اندیمشک

تراز: 6224

...

فرید قربانیان

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 6187

...

علی نادری

رتبه: 5

نمایندگی: رشت

تراز: 6036

...

فربد فرازنده مهر

رتبه: 6

نمایندگی: تهران

تراز: 5741

...

نسترن زارعی

رتبه: 7

نمایندگی: دیواندره

تراز: 5711

...

رضا محمدی

رتبه: 8

نمایندگی: دورود

تراز: 5650

تاریخ آزمون : 98/07/05

...

مهدی وثوقی راد

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 5203

...

پوریا ناصری

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 5056

...

مهدی احمدی گل

رتبه: 3

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 5005

تاریخ آزمون : 98/06/08

...

علی حمزه کاظمی

رتبه: 1

نمایندگی: لردگان

تراز: 6434

...

خجسته صابری پناه

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 5257

...

مهدی وثوقی راد

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 4777

...

امین خیریان

رتبه: 4

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 4516

...

هانیه رمضانی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 4211

تاریخ آزمون : 98/05/25

...

علی حمزه کاظمی

رتبه: 1

نمایندگی: لردگان

تراز: 6100

...

خجسته صابری پناه

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 5200

...

مهدی وثوقی راد

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 4738

...

فاطمه گلنام

رتبه: 4

نمایندگی: همدان

تراز: 4240

تاریخ آزمون : 98/05/11

...

سینا نیک پی

رتبه: 1

نمایندگی: شاهین شهر

تراز: 6083

...

پویا فتحی

رتبه: 2

نمایندگی: بجنورد

تراز: 4927

...

فاطمه گلنام

رتبه: 3

نمایندگی: همدان

تراز: 4189

تاریخ آزمون : 98/04/28

...

پویا فتحی

رتبه: 1

نمایندگی: بجنورد

تراز: 5757

...

فاطمه گلنام

رتبه: 2

نمایندگی: همدان

تراز: 4923

...

حسام رحیم پور

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 4760

...

سینا نیک پی

رتبه: 4

نمایندگی: شاهین شهر

تراز: 4721