نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 99/02/26

...

کاوه نیکمرام

رتبه: 1

نمایندگی: مهاباد

تراز: 8308

...

نسیم رضایی

رتبه: 1

نمایندگی: الیگودرز

تراز: 8308

...

هانیه فائزی فرد

رتبه: 3

نمایندگی: بروجرد

تراز: 8253

...

فاطمه دیویان

رتبه: 4

نمایندگی: ساری

تراز: 7980

...

ریحانه محمدحسنی

رتبه: 5

نمایندگی: زرند

تراز: 7894

...

سینا پرکاوش

رتبه: 5

نمایندگی: مهاباد

تراز: 7894

...

زهرا احدی

رتبه: 7

نمایندگی: بناب

تراز: 7879

...

امیرمسعود فردوس زاده

رتبه: 8

نمایندگی: ساری

تراز: 7795

تاریخ آزمون : 99/02/12

...

نسیم رضایی

رتبه: 1

نمایندگی: الیگودرز

تراز: 8307

...

کاوه نیکمرام

رتبه: 2

نمایندگی: مهاباد

تراز: 8249

...

سینا پرکاوش

رتبه: 3

نمایندگی: مهاباد

تراز: 7880

...

امیرمسعود فردوس زاده

رتبه: 4

نمایندگی: ساری

تراز: 7792

...

هانیه فائزی فرد

رتبه: 5

نمایندگی: بروجرد

تراز: 7789

...

زهرا احدی

رتبه: 6

نمایندگی: بناب

تراز: 7746

...

ریحانه محمدحسنی

رتبه: 7

نمایندگی: زرند

تراز: 7699

...

محمد عبدالهی

رتبه: 8

نمایندگی: فلاورجان

تراز: 7628

تاریخ آزمون : 99/01/22

...

نسیم رضایی

رتبه: 1

نمایندگی: الیگودرز

تراز: 8400

...

مائده محمدباقرمسلک

رتبه: 2

نمایندگی: نقده

تراز: 8325

...

سینا پرکاوش

رتبه: 3

نمایندگی: مهاباد

تراز: 8284

...

پارسا پیری

رتبه: 4

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 8087

...

گلشن کولیوند

رتبه: 5

نمایندگی: دره شهر

تراز: 8082

...

محدثه عمادآبادی

رتبه: 6

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7958

...

کاوه نیکمرام

رتبه: 7

نمایندگی: مهاباد

تراز: 7914

...

مجید محمدی

رتبه: 8

نمایندگی: لارستان

تراز: 7910

تاریخ آزمون : 99/01/07

...

مائده محمدباقرمسلک

رتبه: 1

نمایندگی: نقده

تراز: 8608

...

سینا پرکاوش

رتبه: 2

نمایندگی: مهاباد

تراز: 8358

...

نسیم رضایی

رتبه: 3

نمایندگی: الیگودرز

تراز: 8311

...

فاطمه اموزگار

رتبه: 4

نمایندگی: الیگودرز

تراز: 8042

...

مریم رشیدی

رتبه: 5

نمایندگی: اهواز

تراز: 8016

...

ریحانه محمدحسنی

رتبه: 6

نمایندگی: زرند

تراز: 7917

...

محمد عبدالهی

رتبه: 7

نمایندگی: فلاورجان

تراز: 7910

...

زهرا آذرهوش

رتبه: 8

نمایندگی: لنگرود

تراز: 7900

تاریخ آزمون : 98/12/23

...

مائده محمدباقرمسلک

رتبه: 1

نمایندگی: نقده

تراز: 8820

...

نسیم رضایی

رتبه: 2

نمایندگی: الیگودرز

تراز: 8807

...

محدثه عمادآبادی

رتبه: 3

نمایندگی: سیرجان

تراز: 8635

...

سینا پرکاوش

رتبه: 4

نمایندگی: مهاباد

تراز: 8426

...

محمد عبدالهی

رتبه: 5

نمایندگی: فلاورجان

تراز: 8389

...

حسین بحرینی

رتبه: 6

نمایندگی: خورموج

تراز: 8177

...

نگار ملک پور

رتبه: 7

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8059

...

ریحانه محمدحسنی

رتبه: 8

نمایندگی: زرند

تراز: 8022

تاریخ آزمون : 98/12/09

...

محدثه عمادآبادی

رتبه: 1

نمایندگی: سیرجان

تراز: 8554

...

نسیم رضایی

رتبه: 2

نمایندگی: الیگودرز

تراز: 8401

...

محمد عبدالهی

رتبه: 3

نمایندگی: فلاورجان

تراز: 8386

...

مائده محمدباقرمسلک

رتبه: 4

نمایندگی: نقده

تراز: 8363

...

زهرا احدی

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 8338

...

فاطمه اموزگار

رتبه: 6

نمایندگی: الیگودرز

تراز: 8318

...

ملیکا شبانی

رتبه: 7

نمایندگی: بروجن

تراز: 8063

...

سینا پرکاوش

رتبه: 8

نمایندگی: مهاباد

تراز: 8052

تاریخ آزمون : 98/11/25

...

امیرمسعود فردوس زاده

رتبه: 1

نمایندگی: ساری

تراز: 8394

...

بهنام کمری

رتبه: 2

نمایندگی: گیلانغرب

تراز: 8284

...

ملیکا شبانی

رتبه: 3

نمایندگی: بروجن

تراز: 8166

...

مهسا رحمانی

رتبه: 4

نمایندگی: تالش

تراز: 8065

...

شیما رضایی

رتبه: 5

نمایندگی: یاسوج

تراز: 7993

...

مجید محمدی

رتبه: 6

نمایندگی: لارستان

تراز: 7973

...

فاطمه سیاری

رتبه: 7

نمایندگی: یاسوج

تراز: 7945

...

عاطفه شوروزی

رتبه: 8

نمایندگی: سنندج

تراز: 7903

تاریخ آزمون : 98/11/11

...

حامد وظیفه

رتبه: 1

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8597

...

محدثه پنجی

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 8256

...

ملیکا قاسم زاده

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 8225

...

حمیدرضا رمضان زاده

رتبه: 4

نمایندگی: رودسر

تراز: 8107

...

امیرمسعود فردوس زاده

رتبه: 5

نمایندگی: ساری

تراز: 8083

...

بهنام کمری

رتبه: 6

نمایندگی: گیلانغرب

تراز: 7913

...

عبدالمتین امری

رتبه: 7

نمایندگی: کلاله

تراز: 7898

...

مجید محمدی

رتبه: 8

نمایندگی: لارستان

تراز: 7871

تاریخ آزمون : 98/10/27

...

نسیم رضایی

رتبه: 1

نمایندگی: الیگودرز

تراز: 8589

...

محدثه عمادآبادی

رتبه: 2

نمایندگی: سیرجان

تراز: 8483

...

میلاد محمودی

رتبه: 3

نمایندگی: بیجار

تراز: 8316

...

ریحانه محمدحسنی

رتبه: 4

نمایندگی: زرند

تراز: 8088

...

زهرا خادمی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7949

...

کاوه نیکمرام

رتبه: 6

نمایندگی: مهاباد

تراز: 7868

...

حامد وظیفه

رتبه: 7

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7842

...

علی زرین

رتبه: 8

نمایندگی: قروه

تراز: 7728

...

فاطمه اموزگار

رتبه: 8

نمایندگی: الیگودرز

تراز: 7728

تاریخ آزمون : 98/09/29

...

حامد وظیفه

رتبه: 1

نمایندگی: اردبیل

تراز: 9166

...

شیما رضایی

رتبه: 2

نمایندگی: یاسوج

تراز: 8431

...

ملیکا قاسم زاده

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 8199

...

محدثه پنجی

رتبه: 4

نمایندگی: قزوین

تراز: 8144

...

امیر رضا کتابی

رتبه: 5

نمایندگی: خدابنده

تراز: 8129

...

آرزو زارعی

رتبه: 6

نمایندگی: یاسوج

تراز: 8017

...

حسین یعقوبی فرد

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7979

...

شکوفه میرزانژادفرد

رتبه: 8

نمایندگی: اصفهان دختر

تراز: 7899

تاریخ آزمون : 98/09/15

...

کوثر اکبری

رتبه: 1

نمایندگی: بابل

تراز: 8681

...

سجاد نصیری

رتبه: 2

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8522

...

محدثه پنجی

رتبه: 3

نمایندگی: قزوین

تراز: 8353

...

بهنام کمری

رتبه: 4

نمایندگی: گیلانغرب

تراز: 8235

...

فاطمه سیاری

رتبه: 5

نمایندگی: یاسوج

تراز: 8043

...

زهرا صابری

رتبه: 6

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8036

...

عبداله نظافت

رتبه: 7

نمایندگی: شیراز

تراز: 7998

...

امیرحسین طریقی

رتبه: 8

نمایندگی: زنجان

تراز: 7987

تاریخ آزمون : 98/09/01

...

کوثر اکبری

رتبه: 1

نمایندگی: بابل

تراز: 8773

...

حامد وظیفه

رتبه: 2

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8590

...

ارزو نیکزاد

رتبه: 3

نمایندگی: شیراز

تراز: 8160

...

شیما رضایی

رتبه: 4

نمایندگی: یاسوج

تراز: 8061

...

امیرمسعود فردوس زاده

رتبه: 5

نمایندگی: ساری

تراز: 7955

...

امیر رضا کتابی

رتبه: 6

نمایندگی: خدابنده

تراز: 7876

...

مهدیه فقیهی ابرندآبادی

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7844

...

دلارام دارایی

رتبه: 8

نمایندگی: اسدآباد

تراز: 7692

تاریخ آزمون : 98/08/17

...

امیرمسعود فردوس زاده

رتبه: 1

نمایندگی: ساری

تراز: 8323

...

فاطمه اصغرپور

رتبه: 2

نمایندگی: بهشهر

تراز: 8120

...

ملیکا قاسم زاده

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 8012

...

فاطمه کاظمی

رتبه: 4

نمایندگی: دهاقان

تراز: 7976

...

شیما رضایی

رتبه: 5

نمایندگی: یاسوج

تراز: 7912

...

زهرا صابری

رتبه: 6

نمایندگی: کنگاور

تراز: 7900

...

هدیه امانی

رتبه: 7

نمایندگی: مشهد

تراز: 7840

...

نرگس اکبرزاده گتابی

رتبه: 8

نمایندگی: بابل

تراز: 7823

تاریخ آزمون : 98/08/03

...

محمدرضا حسام پور

رتبه: 1

نمایندگی: نی ریز

تراز: 8580

...

مائده محمدباقرمسلک

رتبه: 2

نمایندگی: نقده

تراز: 8560

...

زهرا به نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 8305

...

حامد وظیفه

رتبه: 4

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8300

...

زهرا محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: زنجان

تراز: 8236

...

زهرا رشیدی

رتبه: 6

نمایندگی: هرسین

تراز: 8140

...

سمانه قول درست فرد

رتبه: 7

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 8127

...

نسیم رضایی

رتبه: 8

نمایندگی: الیگودرز

تراز: 8126

تاریخ آزمون : 98/07/19

...

مائده محمدباقرمسلک

رتبه: 1

نمایندگی: نقده

تراز: 8414

...

محمد انصاری

رتبه: 2

نمایندگی: قزوین

تراز: 7991

...

نسیم رضایی

رتبه: 3

نمایندگی: الیگودرز

تراز: 7945

...

وحید فیضی

رتبه: 4

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7888

...

محمد فاتحی کرجو

رتبه: 5

نمایندگی: سنندج

تراز: 7877

...

زهرا رشیدی

رتبه: 6

نمایندگی: هرسین

تراز: 7873

...

حانیه مقدسی

رتبه: 7

نمایندگی: تربت حیدریه

تراز: 7855

...

زهرا به نژاد

رتبه: 8

نمایندگی: کاشان

تراز: 7811

تاریخ آزمون : 98/07/05

...

حمیدرضا رمضان زاده

رتبه: 1

نمایندگی: رودسر

تراز: 7979

...

مهسا مهرجو

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 7922

...

پارسا پیری

رتبه: 3

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 7840

...

نسترن نصری

رتبه: 4

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7564

...

فاطمه باغشاهی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7453

...

علی حمزییان

رتبه: 6

نمایندگی: آبیک

تراز: 7416

...

مجید محمدی

رتبه: 7

نمایندگی: لارستان

تراز: 7376

...

مائده رفیعی

رتبه: 8

نمایندگی: شیراز

تراز: 7270

تاریخ آزمون : 98/06/08

...

حمیدرضا رمضان زاده

رتبه: 1

نمایندگی: رودسر

تراز: 8211

...

آیدا شکیبایی فرد

رتبه: 2

نمایندگی: شیراز

تراز: 8192

...

فاطمه جعفری

رتبه: 3

نمایندگی: شیراز

تراز: 7703

...

مائده رفیعی

رتبه: 4

نمایندگی: شیراز

تراز: 7634

...

اکبر ذبیحی

رتبه: 5

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7593

...

نسترن نصری

رتبه: 6

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7484

...

مهرنوش صفدری

رتبه: 7

نمایندگی: فارسان

تراز: 6973

...

آرش پابرجا

رتبه: 8

نمایندگی: شیراز

تراز: 6867

تاریخ آزمون : 98/05/25

...

اکبر ذبیحی

رتبه: 1

نمایندگی: اردبیل

تراز: 7791

...

مائده رفیعی

رتبه: 2

نمایندگی: شیراز

تراز: 7668

...

نسترن نصری

رتبه: 3

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7555

...

ادیب ساروقی

رتبه: 4

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7385

...

آرش پابرجا

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 7316

...

علی کریم زاده

رتبه: 6

نمایندگی: گرگان

تراز: 6954

...

سارا آقایی

رتبه: 7

نمایندگی: ملایر

تراز: 6828

...

رضا سعیدی

رتبه: 8

نمایندگی: اراک

تراز: 6620

تاریخ آزمون : 98/05/11

...

آرش پابرجا

رتبه: 1

نمایندگی: شیراز

تراز: 7446

...

نسترن نصری

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7442

...

رقیه مرادی

رتبه: 3

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 6985

...

مهرنوش صفدری

رتبه: 4

نمایندگی: فارسان

تراز: 6942

...

ادیب ساروقی

رتبه: 5

نمایندگی: دهگلان

تراز: 6799

...

امیرحسین وفائی نیک

رتبه: 6

نمایندگی: همدان

تراز: 6672

...

زانکو اسدی

رتبه: 7

نمایندگی: سنندج

تراز: 6606

...

پروین خسروجردی

رتبه: 8

نمایندگی: سبزوار

تراز: 6506

تاریخ آزمون : 98/04/28

...

نسترن نصری

رتبه: 1

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7622

...

آرش پابرجا

رتبه: 2

نمایندگی: شیراز

تراز: 7608

...

صادق عباسی

رتبه: 3

نمایندگی: دهگلان

تراز: 7598

...

اصغر برزگر

رتبه: 4

نمایندگی: سراب

تراز: 7545

...

امیر مولانی راد

رتبه: 5

نمایندگی: بوکان

تراز: 7141

...

عرفان ارشادی

رتبه: 6

نمایندگی: فارسان

تراز: 7027

...

مهرنوش صفدری

رتبه: 7

نمایندگی: فارسان

تراز: 6975

...

کاوه نیکمرام

رتبه: 8

نمایندگی: مهاباد

تراز: 6774