نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 98/11/25

...

پروانه نظرپور

رتبه: 1

نمایندگی: الشتر

تراز: 7021

...

محمدامین صفائی

رتبه: 2

نمایندگی: قم

تراز: 7016

...

فاطمه احمدبگیان

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6980

...

زهرا رضائیان چیه

رتبه: 4

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 6704

...

کوثر مصطفی پور

رتبه: 5

نمایندگی: بانه

تراز: 6665

...

فاطمه گراوند

رتبه: 6

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 6664

...

فرشید عباس زاده

رتبه: 7

نمایندگی: ایذه

تراز: 6648

...

کیمیا علی نژاد

رتبه: 8

نمایندگی: تالش

تراز: 6645

تاریخ آزمون : 98/11/11

...

محدثه محبی

رتبه: 1

نمایندگی: رامسر

تراز: 7282

...

پروانه نظرپور

رتبه: 2

نمایندگی: الشتر

تراز: 7164

...

مهدی مربیان

رتبه: 3

نمایندگی: خدابنده

تراز: 6928

...

عبدالعزیز پورمولود

رتبه: 4

نمایندگی: اشنویه

تراز: 6869

...

مهنا حواسی

رتبه: 5

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 6822

...

فاطمه احمدبگیان

رتبه: 6

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6757

...

فاطمه گراوند

رتبه: 7

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 6754

...

محمدامین صفائی

رتبه: 8

نمایندگی: قم

تراز: 6750

تاریخ آزمون : 98/10/27

...

فاطمه ایزانلو

رتبه: 1

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7540

...

مائده ایزانلو

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 7313

...

فروغ فرج زاده

رتبه: 3

نمایندگی: شوط

تراز: 7121

...

محدثه محبی

رتبه: 4

نمایندگی: رامسر

تراز: 6998

...

هانیه حسین طلائی

رتبه: 5

نمایندگی: دلفان

تراز: 6699

...

محمدامین صفائی

رتبه: 6

نمایندگی: قم

تراز: 6696

...

کیمیا علی نژاد

رتبه: 7

نمایندگی: تالش

تراز: 6660

...

زهرا رضائیان چیه

رتبه: 8

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 6633

تاریخ آزمون : 98/09/29

...

فاطمه ایزانلو

رتبه: 1

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7595

...

عبدالعزیز پورمولود

رتبه: 2

نمایندگی: اشنویه

تراز: 7459

...

فاطمه السادات هاشمی

رتبه: 3

نمایندگی: مهریز

تراز: 7270

...

محمدامین صفائی

رتبه: 4

نمایندگی: قم

تراز: 7187

...

روژین گلی

رتبه: 5

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7003

...

الهه لطفی آذر

رتبه: 6

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 6952

...

فرهاد شاهی پروانه

رتبه: 7

نمایندگی: اشنویه

تراز: 6898

...

مائده ایزانلو

رتبه: 8

نمایندگی: شیروان

تراز: 6855

تاریخ آزمون : 98/09/15

...

مائده ایزانلو

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 7472

...

روژین گلی

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7166

...

نرگس دلاوری

رتبه: 3

نمایندگی: دیواندره

تراز: 6797

...

محمدامین صفائی

رتبه: 4

نمایندگی: قم

تراز: 6784

...

فاطمه گراوند

رتبه: 5

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 6753

...

پروانه نظرپور

رتبه: 6

نمایندگی: الشتر

تراز: 6646

...

حانیه شیخی

رتبه: 7

نمایندگی: تالش

تراز: 6603

...

کیمیا علی نژاد

رتبه: 8

نمایندگی: تالش

تراز: 6596

تاریخ آزمون : 98/09/01

...

فاطمه خرم روزان

رتبه: 1

نمایندگی: منوجان

تراز: 8518

...

صونا یوسفی

رتبه: 2

نمایندگی: سنندج

تراز: 8363

...

فاطمه ایزانلو

رتبه: 3

نمایندگی: بجنورد

تراز: 8067

...

سهیلا قنبری

رتبه: 4

نمایندگی: باغملک

تراز: 7788

...

رضا خندان

رتبه: 5

نمایندگی: بهشهر

تراز: 7498

...

عبدالعزیز پورمولود

رتبه: 6

نمایندگی: اشنویه

تراز: 7352

...

مهدی مربیان

رتبه: 7

نمایندگی: خدابنده

تراز: 7309

...

زینب مزوری

رتبه: 8

نمایندگی: منوجان

تراز: 7197

تاریخ آزمون : 98/08/17

...

پریسا شکرالهی

رتبه: 1

نمایندگی: منوجان

تراز: 8501

...

فاطمه خرم روزان

رتبه: 2

نمایندگی: منوجان

تراز: 7760

...

فاطمه ایزانلو

رتبه: 3

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7343

...

صونا یوسفی

رتبه: 4

نمایندگی: سنندج

تراز: 7135

...

مهدی مربیان

رتبه: 5

نمایندگی: خدابنده

تراز: 7127

...

عبدالعزیز پورمولود

رتبه: 6

نمایندگی: اشنویه

تراز: 6953

...

محدثه محبی

رتبه: 7

نمایندگی: رامسر

تراز: 6780

...

محمدامین صفائی

رتبه: 8

نمایندگی: قم

تراز: 6710

تاریخ آزمون : 98/08/03

...

مهدی مربیان

رتبه: 1

نمایندگی: خدابنده

تراز: 7299

...

فاطمه احمدی

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7260

...

محمدامین صفائی

رتبه: 3

نمایندگی: قم

تراز: 7195

...

مائده ایزانلو

رتبه: 4

نمایندگی: شیروان

تراز: 7084

...

شکیلا مظفریان

رتبه: 5

نمایندگی: کامیاران

تراز: 6950

...

محدثه محبی

رتبه: 6

نمایندگی: رامسر

تراز: 6900

...

نسیم آل ناصر

رتبه: 7

نمایندگی: رامهرمز

تراز: 6799

...

بهارک خدایارحسنلوئی

رتبه: 8

نمایندگی: نقده

تراز: 6737

تاریخ آزمون : 98/07/19

...

رضا خندان

رتبه: 1

نمایندگی: بهشهر

تراز: 7420

...

روژین گلی

رتبه: 2

نمایندگی: کامیاران

تراز: 7175

...

محمدامین صفائی

رتبه: 3

نمایندگی: قم

تراز: 6927

...

مهدی مربیان

رتبه: 4

نمایندگی: خدابنده

تراز: 6816

...

فاطمه گراوند

رتبه: 5

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 6718

...

بهارک خدایارحسنلوئی

رتبه: 6

نمایندگی: نقده

تراز: 6677

...

فروغ فرج زاده

رتبه: 7

نمایندگی: شوط

تراز: 6654

...

وحیده فلاحی

رتبه: 8

نمایندگی: اردبیل

تراز: 6525

تاریخ آزمون : 98/07/05

...

زهرا دارابیان مرادآبادی

رتبه: 1

نمایندگی: دلفان

تراز: 6894

...

سعید صیادی

رتبه: 2

نمایندگی: خرامه

تراز: 6621

...

معصومه حسین خانی

رتبه: 3

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 6471

...

زهرا رحیمی لهی

رتبه: 4

نمایندگی: بابل

تراز: 6222

...

لیلا هوشنگی رستگار

رتبه: 5

نمایندگی: قم

تراز: 5968

...

فاطمه دردمند

رتبه: 6

نمایندگی: اردبیل

تراز: 5655

...

زهرا جلیل

رتبه: 7

نمایندگی: لردگان

تراز: 5621

...

پریسا شکرالهی

رتبه: 8

نمایندگی: منوجان

تراز: 5613

تاریخ آزمون : 98/06/08

...

زهرا دارابیان مرادآبادی

رتبه: 1

نمایندگی: دلفان

تراز: 6396

...

علی یوسفی راد

رتبه: 2

نمایندگی: قائمیه

تراز: 6245

...

علی خان بابا

رتبه: 3

نمایندگی: اندیمشک

تراز: 5748

...

سیدفاطمه شفیع پور

رتبه: 4

نمایندگی: آستانه اشرفیه

تراز: 5689

...

مریم شناوری

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 5569

...

خیرالنساء خرمی

رتبه: 6

نمایندگی: جاجرم

تراز: 5426

...

اسماء بیگلری

رتبه: 7

نمایندگی: کهنوج

تراز: 5291

...

لیلا هوشنگی رستگار

رتبه: 8

نمایندگی: قم

تراز: 5161

تاریخ آزمون : 98/05/25

...

زهرا دارابیان مرادآبادی

رتبه: 1

نمایندگی: دلفان

تراز: 6219

...

علی یوسفی راد

رتبه: 2

نمایندگی: قائمیه

تراز: 5597

...

سیدفاطمه شفیع پور

رتبه: 3

نمایندگی: آستانه اشرفیه

تراز: 5525

...

فاطمه ناصری

رتبه: 4

نمایندگی: بستان آباد

تراز: 5403

...

لیلا هوشنگی رستگار

رتبه: 5

نمایندگی: قم

تراز: 5161

...

مریم شناوری

رتبه: 6

نمایندگی: شیراز

تراز: 5148

...

فاطمه سادات موسوی

رتبه: 7

نمایندگی: خمین

تراز: 4537

...

زهره محمودی

رتبه: 8

نمایندگی: فارسان

تراز: 4309

تاریخ آزمون : 98/05/11

...

زهرا دارابیان مرادآبادی

رتبه: 1

نمایندگی: دلفان

تراز: 5973

...

مریم شناوری

رتبه: 2

نمایندگی: شیراز

تراز: 5798

...

سودابه فتاحی

رتبه: 3

نمایندگی: نظرآباد

تراز: 5407

...

سیدفاطمه شفیع پور

رتبه: 4

نمایندگی: آستانه اشرفیه

تراز: 5354

...

فاطمه ناصری

رتبه: 5

نمایندگی: بستان آباد

تراز: 5039

...

مریم قمرزاده

رتبه: 6

نمایندگی: گرگان

تراز: 4643

...

فاطمه سادات موسوی

رتبه: 7

نمایندگی: خمین

تراز: 4448

...

زهره محمودی

رتبه: 8

نمایندگی: فارسان

تراز: 4216

تاریخ آزمون : 98/04/28

...

مریم شناوری

رتبه: 1

نمایندگی: شیراز

تراز: 5700

...

محمدحسین حسن پور

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 5257

...

زهره محمودی

رتبه: 3

نمایندگی: فارسان

تراز: 5172

...

فاطمه سادات موسوی

رتبه: 4

نمایندگی: خمین

تراز: 5012

...

سودابه فتاحی

رتبه: 5

نمایندگی: نظرآباد

تراز: 4904

...

مریم قمرزاده

رتبه: 6

نمایندگی: گرگان

تراز: 4828